Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
De geniepige uitroeiing van de mensheid
Donderdag, 22 februari 2018 23:41
PDF Afdrukken

Wanneer je objectief naar een aantal zaken kijkt, dan is eigenlijk niets anders te concluderen dan dat er een oorlog gaande is tegen de mensheid.

Autoriteiten voeren oorlog tegen CO2 terwijl dat juist is wat we broodnodig hebben en ze laten gigantische hoeveelheden fijnstof toe in onze lucht, waardoor steeds meer mensen gezondheidsproblemen krijgen.De bevolking wordt massaal doodgegooid met het afgrijselijke woord duurzaam en allerlei geldverslindende maatregelen en extra belastingen om de CO2 uitstoot te verminderen.

Niet alleen warmt de aarde helemaal niet op en als dat wel zo zou zijn dan nog is de mens niet de oorzaak, maar desalniettemin hebben we The War on CO2.

Dat moet dan vooral gebeuren met "de broodnodige reductie in CO2", terwijl dat in werkelijkheid de complete vernietiging van de menselijke beschaving bewerkstelligt omdat we CO2 gewoon nodig hebben om als ras op aarde te kunnen overleven.

Maar, dit alles weerhoudt de duurzame weerprofeten er niet van om meer hel en verdoemenis te prediken voor de aarde:

Alle inspanningen zijn erop gericht de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden, omdat het proces van opwarming daarna weleens onomkeerbaar zou kunnen worden. Effecten in die richting treden nu al veelvuldig op, aldus de WMO: orkanen en overstromingen, hittegolven en droogte. Ook langetermijneffecten treden op, zoals stijging van de zeespiegel en verzuring van de oceanen. De poolkappen smelten.

Volgens de Nederlandse klimaatspecialist Sible Schöne zit er al genoeg CO2 in de atmosfeer om de temperatuur naar 1,5 graden te laten oplopen, maar ‘voelen’ we dat pas over een paar jaar: ,,Zoals je het in een koud bed ook pas na een paar minuten warm krijgt.''


Terwijl dit de werkelijkheid is, zoals we eerder schreven:

Wetenschappelijk gezien vallen de mensen die de oorlog hebben verklaard aan CO2 in de groep “fotosynthese ontkenners”. Zij ontkennen de belangrijke rol die CO2 vervult in het ondersteunen van praktisch alle levensvormen op aarde. Zonder CO2 zouden alle planten binnen 24 uur sterven net als alle wouden en bossen. Alle velden met gewassen voor voedsel is hetzelfde lot beschoren en alle weilanden zouden bruin worden. We zouden letterlijk te maken hebben met een “mass extinction”, (massale uitroeiing) van de bevolking.

Enerzijds zijn we formeel bezig om de aarde te redden en anderzijds met het vernietigen van de mensheid door de enorme hoeveelheden fijnstof in onze lucht.

Het Nederlands vaccinatie instituut RIVM probeert al jaren de bevolking met een kluitje in het riet te sturen, zoals we eerder schreven:

In december 2015 is bij de NOS goed nieuws te lezen:

De afgelopen 5 jaar zijn in Nederland de concentraties van fijnstof en stikstofdioxide met bijna 20 procent gedaald. Beide stoffen zijn volgens het RIVM schadelijk voor de volksgezondheid en daarom is de afname goed nieuws. Het instituut verwacht dat de komende jaren de concentratie van stikstofdioxide verder afneemt, terwijl de concentratie van fijnstof gelijk zal blijven.


De werkelijkheid is heel anders, want:

Dat is het ironische en zorgwekkende gevolg van Europese regelgeving om de CO2-uitstoot van personenauto’s terug te dringen. Kleinere benzinemotoren die vaak zijn uitgerust met GDI (Gasoline Direct Injection) blijken veel vervuilender dan hun voorgangers, wijst een studie uit van het Duitse onderzoeksinstituut TÜV Nord.

In deze motoren opereren de cilinders onder hogere druk, waardoor 15 procent minder brandstof nodig is en significant minder CO2 wordt uitgestoten. De studie heeft uitgewezen dat GDI-motoren maar liefst duizend maal meer fijnstof uitstoten dan conventionele benzinemotoren en tien keer meer dan de nieuwste dieselmotoren.

Jarenlang zijn deze auto's verkocht en ze werden al de uitstoot des doods genoemd en eindelijk is het vanaf eind 2017 verplicht om voor nieuwe auto's met dit type motoren roetfilters te installeren.

Waarom mochten deze emissies des doods jarenlang ongestoord voort blijven duren en natuurlijk nog al die miljoenen GDI motoren die nu nog steeds zonder filter rondrijden?

Ondertussen slaan longartsen alarm:

Zij constateren dat er toch wel een enorme toename is van het aantal patiënten dat zij jaarlijks in hun praktijk krijgen met klachten over hart en luchtwegen. Klachten die volgens hen worden veroorzaakt door de enorme luchtvervuiling in ons land.

Bijna 170 longartsen en het Longfonds sturen vandaag een brandbrief aan de Tweede Kamer. Het gevaar dat mensen ziek worden of dood gaan door vieze lucht wordt volgens hen ‘ernstig onderschat’.


Hoe snel al die schadelijke stoffen door je lichaam worden opgenomen, blijkt uit het volgende nieuwsbericht:

Al binnen twee uur nadat iemand is blootgesteld aan uitlaatgassen, is dit waarneembaar in het bloed van mensen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 24 proefpersonen, gehouden door Universiteit Maastricht in samenwerking met het Imperial College en het King's College in Londen en gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environment International.

De proefpersonen liepen ongeveer twee uur rond op Oxford Street in Londen, een zeer drukke winkelstraat waar veel taxi's en bussen op diesel rijden. Ieder van hen droeg een rugzak met sensoren en dataprocessors.

Drie weken later bracht deze onderzoeksgroep twee uur door in Hyde Park in de Britse hoofdstad, een plek waar geen verkeer rijdt.

Na elk verblijf werd bij de proefpersonen bloed afgenomen. Hieruit bleek dat 54 microRNAs veranderingen lieten zien, die gerelateerd zijn aan diverse gezondheidrisico's op onder meer het hart en de hersenen.

MicroRNAs zijn epigenetische deeltjes, die gecodeerd worden door het DNA en worden beïnvloed door ziektes of omgevingsfactoren. Ze zijn pas ontdekt in 1993 en zijn biomarkers voor orgaanziektes, wat inhoudt dat zij kunnen vertellen of iemand lijdt aan een dergelijke ziekte.

"Ons onderzoek toont aan dat verkeersuitstoot zelfs op heel korte termijn al voor aanzienlijke gezondheidsrisico’s zorgt", concludeert UM-wetenschapper Julian Krauskopf. "En niet in algemene termen, want we hebben tijdens deze studie een inschatting van gezondheidsrisico's tijdens persoonlijke blootstelling aan alledaagse luchtvervuiling door stadsverkeer kunnen maken."

Er wordt momenteel een vervolgonderzoek gehouden in Barcelona, omdat het onderzoeksteam erachter wil komen wat de invloed is van nog zwaardere luchtvervuiling op de organen. De proefpersonen worden in de Spaanse stad gevolgd op twee zeer verontreinigde plekken.

Volgens het RIVM gaat het de goede kant op met een andere killer, stikstofdioxide, wat de komende jaren verder zal afnemen.

Waarom is stikstofdioxide slecht voor je?

Tot de stikstofoxiden behoren stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). Stikstofoxiden zijn belangrijk bij het vormen van (secundair) fijn stof en ozon. NO2 is een oxiderend gas dat irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken. NO daarentegen is weinig schadelijk voor de gezondheid. Verbrandingsprocessen tgv gemotoriseerd verkeer stoten voornamelijk NO uit. In de lucht wordt NO omgezet tot NO2.

Het gaat zo goed met de stikstofdioxide dat enkele dagen geleden het volgende bericht verscheen:

In zes steden plaatsen burgers donderdag verkeersborden die waarschuwen voor ongezonde lucht. Het gaat om locaties in Amsterdam, Eindhoven, Arnhem, Den Bosch, Utrecht en Rotterdam waar volgens Milieudefensie de lucht zo sterk is vervuild dat de Europese wet op de luchtkwaliteit wordt overtreden.

Volgens Milieudefensie is de lucht overal in Nederland ongezond. Er zit te veel ziekmakende stikstofdioxide in.

Kortom, aan alle kanten worden we misleidt. Het gaat helemaal niet goed met de luchtkwaliteit en iedere keer opnieuw wordt "ergens vergeten" zaken doelmatig aan te pakken zodat jarenlang zwaar vervuilende praktijken kunnen voortduren. De enige conclusie die je dan ook kunt trekken, is dat er een oorlog woedt tegen de mensheid. Nu is dat voor de meesten hier geen nieuws, maar schokkend blijft het wel.

Zorg daarom dat deeltjes zware metalen in je lichaam zo snel mogelijk op een natuurlijke manier worden afgevoerd.

Vandaag aandacht voor een effectief natuurlijk middel dat zware metalen uit je lichaam afvoert en dat is zeoliet. Het wondermineraal dat ook wordt aangeraden na blootstelling aan radioactieve straling.

Omdat het positief geladen is, worden zware metalen gebonden, deze zijn negatief geladen. Onze omgeving is helaas nogal vervuild met zware metalen zoals kwik en lood. Met Zeoliet heb je een prachtige manier om dat struktureel uit je lichaam te wassen zonder lastige bijverschijnselen. Bovendien vergroot Zeoliet de opname van voedingsstoffen en dus ook die uit superfoods.

Voorwaarde is wel dat je veilige/schone Zeoliet gebruikt.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl