Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie
Poll

Ook in ons land tijd voor JFK21?
Anunnaki, onze Goden - (deel 186) - De ‘Vorstelijke Palts van Zutfen’ - deel 18
Zondag, 11 maart 2018 13:52
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.


De Slag bij Ane - deel 6

Twee weken terug was er geen aflevering (wel gemaakt en verstuurd) omdat de redactie een korte ontspanning inlaste. Een welverdiende en noodzakelijke rustpauze om verse energie te tanken. Om daarna weer verder te kunnen. Mijn zegen hebben ze. Ik stel voor dat zij met Oud&Nieuw, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Sinterklaas en Kerst rusten en ontspannen en genieten en op die dagen geen afleveringen presenteren. Daar zullen jullie lezers het beslist mee eens zijn. Het is een behoorlijke opgave elke dag drie afleveringen te maken. Elke dag schrijven, onderzoeken en napluizen... elke dag de website bijhouden, redactioneel alles af te wikkelen en lezers te antwoorden. Ik ben ondertussen ook nog naar de KNO-arts geweest en dat is nu klaar.

De longspecialist wilde dat de KNO-arts mijn neus, neusholte en voorhoofdholte onderzocht omdat longaandoeningen ook veroorzaakt kunnen worden door afwijkingen in de genoemde delen van mijn voorhoofd. Hij spoot het smerige en ongezonde Otrivin in mijn neus (ik gebruikte ook jarenlang neusdruppels, van het Kruidvat, en dan verdund met water - 1:3) en ging met een kijkapparaat naar mijn neus. Duwde twee strengen naar binnen, met aan het einde twee lampjes met daarin twee cameraatjes. Zo kon hij zien of alles oké was. Ik voelde de uiteinden en hij ging beslist verder en dieper dan hij had aangegeven. Geen complicaties en dat was het. Het detoxen had ik de afgelopen weken willen doen, maar het kwam er niet van...

Maandag wasdag...

dus staat het voor de komende week op de agenda. Hier de beknopte tekst die ik dan uitspreek tijdens het douchen:

‘Dank je wel lief water voor je onbaatzuchtige opstelling en je bereidheid mijn lading en vuil mee te nemen. Ik hou van je. Ik dank je voor je verkwikkende bad. Het is heilzaam voor mijn lichaam en mijn geest. Dank je wel! Het ga je goed. Je gaat nu het duister in maar komt weer in het licht. Daar wordt je ontdaan van je niet-eigen stoffen en dan ga je je verbinden met je eigen element; de rivier’. Ik hou van je en het gaat je goed’!

En ook als ik van binnen schoon wil worden zeg ik:

‘Ik verzoek alle stoffen en elementen, die ik in mijn lichaam heb opgeslagen en vasthoud, mijn lichaam te verlaten. Alle stoffen en elementen die ik met voedsel en medicijnen of op andere wijze heb binnengekregen en niet meer nodig heb voor mijn lichamelijk en geestelijk welzijn wil ik uit mijn lijf hebben. Kies daar de ge-eigende kanalen voor zoals tranen, zweet, urine, ontlasting, haar- en nagelgroei, spuug en snot en mijn huidcellen. Ik dank je voor jullie nut en werking en ik verzoek je nu mijn lijf te verlaten. Ga en verbind je met je eigen element. Dank voor alles en het ga jullie goed’.

Je zou zeggen - dat is kindertaal, dat is prietpraat... en dat is ook zo. Maar wel gemeend en oprecht en vanuit het hart en dat wordt door al wat leeft en bewust is - verstaan! Dat is de essentie. Je voelt je schoner en lichter worden. Onzin of niet: alles in de schepping resoneert op wat gedacht wordt, op wat gezegd wordt en op intenties en wensen. Zo praat ik altijd tegen dieren. Overal en altijd. Soms gekscherend, meestal met goede bedoelingen. Al wat leeft begrijpt dat. Ik heb dat meegemaakt met planten en dieren; mensen zijn wat minder toegankelijk en dat is te begrijpen. Wij zijn te ver van onze oerbasis en wij hebben te veel ruis op de lijn en wij hebben ego dat in de weg zit.

Anneke Tanneke is de Drenthse AN

Ik was een vorige aflevering blijven steken bij de godin Tanfana en de Hellehond van De Lutte. Tanfana, Anneke Tanneke Toverheks lijkt mij de zelfde figuur als de Drenthse An; die we ook kennen als de godin InAnna, Ishtar en Isis (Ast, Atarte en Astoret). Drenthse An wordt ook Spin-An genoemd en ‘spinwieffie’ (Spiderwoman) en Anansi (Afrika). Drenthse An is de schoonzus van Marduk. Beiden streken neer in de lage landen en legden een vliegbasis aan op het Drenths-plateau. Het gaat om de ‘anunnaki’ Mardoek en zijn schoonzus Inanna (om Ra en Isis), die wegvluchten uit het Midden-Oosten en neerstreken in het maagdelijke noordwest-Europa. Anneke Tanneke ofwel de Drenthse godin An heeft duidelijk overeenkomsten met de Egyptisch Isis.

Isis/Inanna (Ishtar) is betrokken bij de huidige fokprogramma’s om uit geselecteerde mensen en uit henzelf Hybriden te formeren. Zij was ook betrokken bij de schepping van de mens heb ik zo de indruk. Ze wordt overal afgebeeld als een oermoeder met haar boreling op schoot. De latere Maria en haar kindeke Jezus is daar op gebaseerd. We zien niet Maria maar we zien Inanna/Ishtar/Isis met de nieuwe mens (hybride) op schoot). Olivier van Renswoude schrijft ook over Tanfana op zijn website xxx.taaldacht.nl. In mijn laatste aflevering plaatste ik twee reacties van die website. Die zijn ietwat verloren geraakt in het verhaal. Misschien kom ik daar nog op terug en kan ik de ‘aanvullingen’ over Haaksbergen in een ander verband beter tot hun recht laten komen.

De spinnende Godin


xxx

Tanfana spinwieffie

Bij de ‘spinnende Godin’ moet ik direct denken aan Frau Holle en uiteraard ook aan Ellert en Brammert (An en Mardoek) die draden spanden over de Drenthse heide. Dat verhaal is oeroud. Ellert en Brammert zijn meer dan twee reuzen. Ze zijn meer dan vader en zijn zoon die tijdens de Tachtigjarige Oorlog hun heil zochten op de heide. Ze zouden gevlucht zijn voor de Spanjaarden. Ze gingen in ballingschap op de Drenthse heide wonen. Hun grot was uiteraard een ‘hunebed’. Omdat de hunebedden gezien werden als bouwwerken van reuzen, vanwege de grote en enorm zware keien, waren vanzelf Ellert en Brammert ook reuzen. De bouwwerken konden eenvoudigweg geen ‘mensenwerk’ zijn. Dus van andere herkomst. Olivier van Renswoude schrijft:

‘De naam Tanfana blijft mijn gemoed beheersen. Ontevreden met de twee duidingen die ik in mijn vorige stuk gaf ben ik andere mogelijkheden gaan overwegen. En zo ben ik op een duiding gekomen die mij aannemelijker voorkomt. Waar ik de naam aanvankelijk voor een afleiding hield, gelijk velen voor mij, houd ik er nu rekening mee dat hij eerder een samenstelling is. Dat verandert de zaak. Deze duiding begint bij een andere naam uit dezelfde tijd en streek: Aufaniae. Zo worden de zogenaamde moedergodinnen (ook wel matronen) genoemd in verscheidene inscripties die in het Duitse Rijnland zijn geevonden. Aufaniae is een Germaanse naam met een Latijnse meervoudsuitgang. Germanist Jan de Vries vermoedde dat deze naam een samenstelling is waarvan het eerste lid au- zoveel als ‘voorspoed, geluk’ betekent en ook in andere namen van moedergodinnen voorkomt, zoals aan het begin van Aviaitinehae. Het lid is dan verder verwant aan Oud-germaans *audaz ‘voorspoed, rijkdom, geluk’. (Ook aanwezig in de samenstelling *audabaran‘voorspoed-brenger’, vanwaar Nederlands ooievaar en Fries earrebarre). Het tweede lid in Aufaniae komt mogelijk van een Proto-Indo-Europese wortel die ‘spinnen, weven’ betekent en waarvan de reconstructie inmiddels *ph2n-, *peh2n- luidt. Bij deze wortel hoort vermoedelijk ook Oudgermaans *fanan, vanwaar Gotisch fana ‘lap, doek’, Oudsaksisch fano ‘vlag, vaan’, Nederlands vaan, enzovoorts’.


xxx

Steen van Tanfana in Oldensaal

Tan(ig) is kleur en teint

De Aufaniae zijn dan de ‘gelukspinnenden’ of ‘weefsters van voorspoed’ en zijn dan evenwel te beschouwen als schikgodinnen. Getuige de Noordse overlevering en parallellen in andere Europese culturen, was de voorstelling van schikgodinnen als ‘weefsters’ en ‘spinsters’ van het lot en de levensdraad een algemene en wijdverbreide. Vergelijk ook het lid neha, dat in verschillende godinnennamen uit dezelfde tijd en streek voorkomt, zoals in Nehalennia en de voornoemde AviaitinehaeNeha lijkt een Latijnse weergave van Oudgermaans *nēō(n) ‘spinster, naaister’, bij het werkwoord *nēan-, vanwaar Duits nähen, Nederlands naaien, enz. Het is aldus mijn vermoeden dat -fana in Tanfana oorspronkelijk ‘spinster, weefster’ betekende’.

Maar hoe zit het dan met het eerste lid van Tanfana? Wat moet Tan-voorstellen? Wel, misschien vertegenwoordigt die T-niet een Oudgermaanse *t-, maar een Oudgermaanse *þ-. Hier zijn drie verklaringen voor te bedenken. Het kan namelijk zijn dat de naam werd opgeschreven/gehoord toen de klankverschuiving van Proto-Indo-Europees *t- naar Oudgermaans *þ- bij de Wet van Grimm nog niet had plaatsgevonden, althans in het Rijnland. Ook is het mogelijk dat de naam via Gallische agenten tot de Romeinen gekomen. Een derde mogelijkheid is dat (sommige) Romeinen zelf de Oudgermaanse *þ- met een t- weergaven’. Veiligst is wellicht ‘draad’, oftewel ‘dun spinsel van ineengedraaide vezels’, in dit geval metaforisch met betrekking tot lot en leven.

TANkenberg = TA AN> en NAT = NA AT<


xxx


xxx

De naam Tanfana is dan op te vatten als ‘spinster van de levensdraad’. Tot zover Olivier van Renswoude. Als ik kijk naar Tanfana, Tankenberg en denk aan de vliegbasis in Drenthe... dan zie ik TAN als oertaalwoord. Dat is uitgerafeld TA AN>, met de betekenis; ‘verheffen/takelen-kennis/hemel’, ofwel de berg verheft zich in het landschap. Hij rijst op; hij rijkt naar de Hemel. Mogelijk was de Tankenberg een coördinaat op één van de vliegroutes naar en van de vlieghaven Drenthe. Een duidelijk zichtbare verhoging in het landschap. In de omkering zie ik dan NA AT<, met de betekenis; ‘vormen-oud/vader’, ofwel de Tankenberg en het gehele oppervlak van onze planeet is ‘gevormd’ en ‘vervormd’ en vorm gegeven door de oude Vader die in de Hemelen zijt.

De tweede ster, de ’Heer der Hemelen’ heeft alles op onze planeet gevormd. Maarrr... ‘tanneke’ heeft ons mogelijk ook wel iets te zeggen. TA AN NE KE> = ‘verheffen-kennis-nevel-keren’... ofwel de Tankenberg, de berg van Anneke Tanneke, mogelijk gelegen op de vliegroute’s van en naar de vliegbasis in Drenthe moest je ontwijken. Opstijgend van het Drenths plateau, in zuidelijke richting, doemde de Tankenberg op en daar moest je al hoogte hebben! De route kennende wist je dat je hier de ‘nevels’ van noord-Nederland achter je liet. Zoals je ook kon terugkeren naar het laag gelegen Drenths plateau (de ‘nederlanden’, laagland, les Pays Bas). De zogenaamde ‘hunebedden’, de schuilkelders tegen de stenenregens uit de ruimte, verwijzen ook naar mist en nevel.

Hunebedden, bedden in de mist


xxx

Midlaren


xxx

Reuzen aan het werk

Hune valt te lezen als HU NE>, met de betekenis; ‘enorm/huge-nevel/mist’, en wel hierom; Drenthe was een van nature afgeschermd gebied. Het lag er strategisch... Het werd omgeven door zee-inhammen; Dollard, Lauwerszee en de Suidsee. Die inhammen stroomden diep het land in en gingen over in moerassen en veengebieden. Er was altijd mist en nevel op het water... en werd de nevel niet door optrekkende koude veroorzaakt dan waren het wel de vliegtoestellen en/of raketten die nevels opwekten. De ‘hunebedden’ in de nederlanden waren verhogingen in het landschap en vaak omgeven door mist en nevel. Bedden (opgewerkte grond) in de mist... Meerde volgende keer en dan ook over de Anoebishond van De Lutte.

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl