Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie
Poll

Ook in ons land tijd voor JFK21?
Knuffelhormoon kan worden ingezet als middel tegen xenofobie
Dinsdag, 20 maart 2018 15:00
PDF Afdrukken

De gedwongen massale immigratie zorgt uiteraard voor de nodige weerstand bij een fiks deel van de originele bevolking.

Maar, wat als de machthebbers nu een middel hebben waarmee de bevolking kan worden bewerkt zodat ze geen aversie meer voelen tegenover al die vreemde culturen die binnenstromen?Soms klinken dingen die om ons heen gebeuren als regelrechte sciencefiction en denk je bij jezelf: dit kan niet waar zijn en dan blijkt het toch zo te zijn.

Zoals een nieuw wetenschappelijk onderzoek dat onlangs is gepubliceerd op de website van Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

The titel van het onderzoek luidt: “Oxytocin-enforced norm compliance reduces xenophobic outgroup rejection.” (Reference: Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Aug 29;114(35):9314-9319.)

Xenofobie wordt in de Wikipedia als volgt gedefinieerd:

Xenofobie is een irrationele en/of obsessieve angst voor vreemden, buitenlanders of buitenlandse voorwerpen/zaken. Xenofobie wordt in het Nederlands ook wel vreemdelingenangst genoemd of soms gelijkgesteld aan vreemdelingenhaat. Xenofobie kan voortkomen uit racisme, en via vreemdelingenhaat leiden tot rassendiscriminatie, haatzaaien, geweld en zelfs genocide.

Oxytocin is een hormoon dat ook wel wordt aangeduid als het knuffelhormoon.

Het hormoon oxytocine werd in 1909 ontdekt door de Britse farmacoloog Henry Dale. Decennia lang stond oxytocine bekend als ‘zwangerschapshormoon’ vanwege de rol bij de bevalling en het op gang brengen van de borstvoeding. Pas in de jaren ’70 van de vorige eeuw kwam men er achter dat oxytocine niet alleen een hormoon is, maar óók een neurotransmitter.

Een neurotransmitter is een signaalstofje dat er voor zorgt dat je cellen in je hersenen met elkaar kunnen communiceren. Bekende neurotransmitters zijn adrenaline, dopamine en serotonine. Waar adrenaline en dopamine een opwekkend effect hebben, heeft serotonine juist een kalmerende werking. Oxytocine doet weer wat anders. Het koppelt gevoelens van plezier en ontspanning aan het verbinden met andere mensen via aanraken, knuffelen, vrijen, massage en zelfs oogcontact. Zodra je positief onderling contact ervaart, maakt je hypothalamus extra oxytocine aan. En dat is ontzettend gezond voor je lichaam en geest! Oxytocine stimuleert namelijk een vredig en rustig gevoel en de neiging voor anderen te willen zorgen.

Het Amerikaanse onderzoek is een succesvolle poging tot chemische mind control. Het doel is dat mensen volkomen gelukkig zullen zijn wanneer hun land wordt overspoeld met immigranten en vreemde culturen. Waar ze normaal gesproken zouden steigeren, zullen ze nu door toediening van een chemisch middel deze lieden met open armen ontvangen.

Het onderzoek houdt zich in het geheel niet bezig met de problemen die zich voordoen bij massale immigratie, zoals toenemend geweld en verkrachtingen, extra druk op overheidsbegrotingen en het wegvagen van de eigen cultuur. Nee, het concentreert zich er volledig op de bevolking zover te krijgen dat ze immigratie prachtig gaan vinden.

Tijdens het onderzoek werden 183 Kaukasische deelnemers getest op hun bereidwilligheid om te doneren voor mensen in nood. De helft van deze mensen in nood waren oorspronkelijke inwoners en de andere helft immigranten. Mensen die bekend stonden als niet xenofoob bleken een voorkeur te hebben voor de groep immigranten. Dit bleek alleen nog maar toe te nemen nadat ze een neusspray met Oxytocin toegediend kregen.

De groep die wel bekend stond als xenofoob gaf hoofdzakelijk aan mensen in nood te willen helpen in de groep originele inwoners. Echter, nadat ook zij de neusspray kregen toegediend, bleek er een 74 toename te ontstaan voor donaties aan immigranten.

Waarbij dan ook de conclusie wordt getrokken dat Oxytocin een belangrijke rol kan spelen bij het bestrijden van xenofobie onder de originele bevolking.

Maar, wat werkelijk verbijsterend is, is dat voor veel mensen dit een “acceptabele oplossing” is voor het immigrantenprobleem.

De werkelijke feiten en gevolgen van de massa immigratie zijn dan niet meer belangrijk. Concentreer je in plaats daarvan op het bewerken met chemische middelen van de oorspronkelijke bevolking zodat ze met een grote glimlach de immigranten welkom heten.

De onderzoekers geven met hun onderzoek dan ook de boodschap af: “Als je een probleem hebt met massale immigratie, dan heeft dat helemaal niets te maken met de werkelijke feiten. Het is slechts een kwestie van hormoonhuishouding. Xenofoben hebben gewoon een tekort aan Oxytocin”.

Wat verder opvalt in dit soort onderzoeken is dat er met geen woord wordt gerept over het toedienen van Oxytocin aan jonge immigranten zodat er misschien minder verkrachtingen en andere geweldsmisdrijven voorvallen. Dat gebeurt niet, want dat zou inmenging in hún cultuur betekenen en dat kan uiteraard niet.

In zijn boek, Brave New World, beschreef Aldous Huxley iedere soort menselijke programmering die hij kon bedenken. Dit alles via mind control en een strenge scheiding van de verschillende klassen van mensen. Dit, afhankelijk van hun toegewezen werk en sociale relaties. Het uitbannen van het traditionele gezien. Het doen verdwijnen van alle vijandelijke impulsen.

Ook in Brave New World was er een soort Oxytocin met de naam Soma voor eenieder die wat last had van depressieve of negatieve gevoelens of die te diep nadacht over bepaalde zaken. Het uiteindelijke resultaat van dit alles is dat iedereen op bevel gelukkig is.

De agenda van de elite zal doorgang vinden, hoe dan ook. En als mensen problemen hebben met massale immigratie van andere culturen, dan is ook daar binnenkort een simpele oplossing voor.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl