Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Franse non voorspelde komst Nibiru al voor Tweede Wereldoorlog (video)
Dinsdag, 24 april 2018 15:48
PDF Afdrukken

Regelmatig als waarzeggers bepaalde voorspellingen doen, is op het moment dat ze worden gedaan niet helemaal duidelijk wat er precies wordt bedoeld.

Dit geldt ook voor de Franse non/waarzegster die al ver voor de Tweede Wereldoorlog voorspellingen deed die wijzen op de passage van Nibiru, de nog steeds onbekende/ontkende planeet met haar metgezellen waarmee ze een minizonnestelsel vormt.


“De goddeloze ogen van alle zielen zullen openblijven, omdat ik wil dat ze mijn macht zien. Ik zal ze behouden omdat ze met hun eigen ogen de stralende planeet kunnen zien die ik tevoorschijn zal doen komen uit de verste uithoeken van de verbanning. Dit zal gepaard gaan met een storm van vuur als teken van mijn woede en de hemel zal bedekt zijn met (bliksem)flitsen zoals mijn vader die ooit op de wereld deed neerkomen toen ik mijzelf opofferde als losgeld voor mijn mensen”.

Bovenstaande is afkomstig van Marie-Julie Jahenny, een waarzegster/profetes uit het Franse Bretagne en wel uit de plaats La Fraudais waar zij leefde van 1850 tot 1941. Tijdens haar leven had ze diverse verschijningen van Maria en ook Jezus en ontving ze profetieën die betrekking hadden op het einde der wereld.


xxx

Maar, er was nog iets bijzonders met Marie-Julie want zij vertoonde iets wat gelovigen stigmata noemen.

Bij het 20-jarige meisje Marie-Julie Jahenny, bestudeerd door de arts dr. Imbert-Gourbeyre verschenen aan het einde van de vorige eeuw onverklaarbare lettertekens op haar borst die samen de woorden 'O crux ave' vormden en vergezeld gingen van een tekening van een kruis en bloem. Men zou dit ietwat oneerbiedig ideopiastische tatoeages kunnen noemen. Zij bleven minstens 19 jaar zichtbaar. Bovendien droeg Marie-Julie een 'mystieke ring', dat wil zeggen een helderrode plek rond de ringvinger van haar rechterhand als teken van haar mystieke huwelijk met Christus.

Op dit moment zien we dat eigenlijk de complete wereld in handen is van satanische krachten en dat zij bezig zijn om de wereld steeds verder richting afgrond te duwen. Ook dat schijnt volgens Marie-Julie te horen bij de eindtijd, want zij zegt het volgende:

Lucifer : Ik zal de Kerk aanvallen. Ik zal het Kruis omverwerpen. Ik zal het volk op grote schaal afslachten, Ik zal een grote zwakheid van geloof in de harten zaaien. Er zal ook een grote verloochening zijn van religie. Voor een tijd zal ik meester zijn van alle dingen, alles zal onder mijn controle vallen, zelfs Jullie tempel en al Jullie mensen.

Sint Michaël zegt dat Satan alles in bezit zal hebben voor enige tijd en dat hij volledig zal heersen over alles; dat alle goedheid, geloof, religie zal begraven worden in het graf. Satan en de zijne zullen triomferen met vreugde, maar na deze triomf zal de Heer op Zijn beurt de Zijne verzamelen en Hij zal regeren en triomferen over het kwaad en zal herrijzen uit het graf samen met de begraven Kerk en het neerliggende Kruis.

Van de vele voorspellingen die zij heeft gedaan, zijn er een aantal die specifiek betrekking hebben op de passage van de planeet Nibiru. Vaak wordt gezegd dat er tijdens de passage een periode van drie dagen duisternis zal optreden, iets dat ook door Marie-Julie wordt voorspeld.

Verder beschrijft zij symptomen die ons heel bekend voor komen, van grote aardbevingen tot tsunami’s die grote delen van het land onder water zullen zetten.

Het volgende is wat zij onder andere zegt:

De crisis zal plotseling toeslaan; de straffen zullen door allen gevoeld worden en zullen opeen volgen zonder onderbreking. De drie dagen van duisternis zullen vallen op een donderdag, vrijdag en zaterdag. De aarde zal bedekt worden door duisternis en de hel zal losgelaten worden op aarde.

Gedurende deze drie dagen van verschrikkelijke duisternis mogen geen ramen geopend worden opdat niemand in staat zou zijn de aarde te zien en de verschrikkelijke kleur die het zal hebben in die dagen van straf zonder ineens dood te vallen.

De lucht zal vol vuur zijn, de aarde zal splitten. Gedurende deze drie dagen van duisternis zal enkel gewijde kaarsen voor licht zorgen, niets anders zal schijnen. Niemand buiten een schuilplaats zal overleven. De aarde zal schudden zoals bij het oordeel en de angst zal groot zijn. Ja, we zullen luisteren naar de gebeden van onze vrienden; niet een van hen zal verloren gaan. We zullen hen nodig hebben om de glorie van het Kruis te verkondigen. Alleen de kaarsen van gezegend was zullen licht geven gedurende deze afschuwelijke duisternis. Een kaars alleen zal genoeg zijn voor de duurtijd van deze helse nacht. In de huizen van de goddelozen en vervloekers zullen deze kaarsen geen licht geven. Alles zal schudden behalve de kandelaar waarin de gezegende kaars brandt. Jullie zullen errond verzameld zijn met de crucifix en mijn gezegende afbeelding. Dit is wat deze terreur zal weghouden.

Gedurende deze duisternis zullen de duivels en de goddelozen de meest afschuwelijke vormen aannemen, rode wolken zoals bloed zullen door de lucht voorbijtrekken. De donderslagen zullen de aarde doen beven en ongure bliksem zal de hemelen treffen. De aarde zal op zijn grondvesten daveren. De zee zal stijgen, zijn bulderende golven zullen over het continent zich verspreiden… De aarde zal als een grote begraafplaats zijn. De lichamen van de goddelozen en de rechtvaardigen zullen de grond bedekken. Drie vierden van de bevolking van de aardbol zal verdwijnen. De helft van de Franse bevolking zal vernietigd worden.

Jezus zegt onder andere het volgende tegen haar:

Uit een massa vuurrode wolken zullen vernietigende bliksemstralen heen en weer schieten daarbij alles in brand zettend en tot as terugbrengend. De dampkring zal worden gevuld met giftige gassen en dodelijke dampen. Wervelstormen zullen alle werken, bouwsels van hoogmoed, van dwaasheid en van de wil tot macht in puin leggen. Het menselijk geslacht zal moeten erkennen dat er boven haar een Wil bestaat, die de eerzuchtige plannen van haar streven als een kaartenhuis in elkaar zal smijten.

Hoewel Marie-Julie alles uitlegt vanuit haar geloof, ziet een neutrale toeschouwer een beeld van een verre planeet die tevoorschijn zal komen wat gepaard zal gaan met veel geweld zoals aardbevingen, overstromingen en drie dagen duisternis.

Hierna een video met daarin een interview met de man die bijzondere video’s maakt, Michael oftewel Mr. MB333, over vreemde gebeurtenissen op aarde zoals water dat zich spontaan terugtrekt, dieren die zich vreemd gedragen en dat er ook duidelijk een verband te ontdekken is met de komst van het mini zonnestelsel waar de planeet Nibiru toe behoort.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl