Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Groot alarm, Europees Parlement gaat vaccinaties pushen
Vrijdag, 20 april 2018 12:24
PDF Afdrukken

Steeds vaker zullen wij te maken krijgen met het gedrocht dat Europese Unie heet en dat steeds meer zal bepalen hoe ons leven eruit ziet.

Het Europees Parlement, dat voor een derde wordt gevormd door Soros medewerkers, gaat er nu voor zorgen dat er meer gevaccineerd zal worden in de gehele EU.


Wanneer je er goed over nadenkt is het angstaanjagend. Mensen die je niet kent, die niet eens uit je eigen land komen en waar nooit iemand op heeft gestemd, die ergens in het buitenland zetelen en die bepalen of er wel of niet iets gebeurt met jouw lichaam.

Want, dat is waar we nu in sneltreinvaart naartoe gaan wat duidelijk wordt wanneer je de laatste berichten leest:

Het Europees Parlement wil actie tegen de "zorgwekkende’" afname van de vaccinatiegraad in de EU. In een resolutie roept het de Europese Commissie en de lidstaten op maatregelen te nemen tegen de "toenemende en wijdverspreide terughoudendheid tegenover vaccins".

Dan een stukje goed nieuws in het bericht:

In Nederland krijgen steeds minder zuigelingen, kleuters en schoolkinderen prikken voor bof, mazelen en rodehond (BMR)

Vervolgens iets waar de koude rillingen je van over de rug lopen:

EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA): "Met alle respect voor de principes van gewetensvrijheid en onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is nu actie geboden.


xxx

Annie gaat onverdroten verder met haar verhaal:

Dat in Europa opnieuw kinderen en zelfs volwassenen overlijden door mazelen is niet meer van deze tijd en onnodig. Meer voorlichting en transparantie over onderzoeken zijn echt nodig om de spookverhalen bij ouders en patiënten over bepaalde vaccins weg te nemen.''

Dit zijn het soort mensen die ervoor zullen zorgen dat er straks een verplichte vaccinatie gaat komen voor de mazelen. Annie staat trouwens ook bekend als een hautaine graaidoos, maar dat is een ander verhaal maar zegt wel veel over haar drijfveren.

Iedere keer wordt het misleidende verhaal van de mazelen weer van stal gehaald om toch maar vooral verplichte vaccinaties er straks door te kunnen duwen.

De werkelijkheid ligt echter geheel anders zoals wij uitgebreid hebben beschreven in een eerder artikel:

Er zal wel een goede reden zijn dat er tegenwoordig nog nauwelijks echte geschiedenis wordt onderwezen, want dan kunnen er wel eens beschamende dingen naar voren komen.

Halverwege de jaren zeventig begon men in ons land met het vaccineren van kinderen tegen de mazelen.

Een stukje achtergrond:

Opvallend is dat we rondom het thema vaccinatie de geschiedenis vergeten schijnen te zijn. Het is nog maar zo’n 100 jaar verleden dat er veel kinderen kwamen te overlijden door de zo genaamde kinderziekten.

Er waren in de vorige eeuw een aantal maatregelen die een drastische verlaging van de kindersterfte tot gevolg hadden. Deze maatregelen waren: 1. Het afschaffen van de kinderarbeid. 2. Het aanleggen van de rioleringen en de daardoor verbeterde hygiëne. 3. De verbeterde voedselvoorziening.

Deze drie pijlers worden ook wel de sociale geneeskunst genoemd en hadden tot gevolg dat rond 1970 geen kind meer aan de mazelen of andere kinderziekte overleed. En juist in dat jaar werd de mazelenvaccinatie ingevoerd.

Het veelvuldig gehoorde argument dat door het vaccinatie programma de kindersterfte drastisch gedaald is moet dan ook naar het rijk der fabelen verwezen worden. Het is gewoon ronduit niet waar.

De kindersterfte door kinderziekten waaronder mazelen was al verdwenen toen het vaccinatieschema werd geïmplementeerd. Veel van de huidige vijftigers en zestigers hebben zelf mazelen gehad. Vroeger werd het vaak ‘opgehaald’ als bekend werd dat een kind de mazelen had. Dan had je het maar vast gehad. De mogelijke dreiging die er van deze kinderziekte uitging was immers te verwaarlozen. Het was een onschuldige kinderziekte die gepaard ging met koorts en huiduitslag. Bij erg verzwakte kinderen konden er mogelijk complicaties optreden maar bij relatief gezonde kinderen niet.

In de huidige tijd worden de mazelen afgeschilderd als een ziekte die gepaard gaat met longontsteking, hersenvliesontsteking en dood. Gezien de geschiedkundige achtergrond moet dit als pure bangmakerij geclassificeerd worden.

Toch wordt, ondanks het onschuldige karakter van de mazelen, bij de aanzet van iedere epidemie de vermeende ‘ultime’ oplossing, het vaccineren van de bevolking, weer van stal gehaald. Hierbij worden mensen die, om welke reden ook, niet willen vaccineren bijna afgeschilderd als onmenselijke barbaren die het niet goed met hun kinderen zouden voorhebben. Alsof aan het ongebreidelde vaccineren, met al die schadelijke toevoegingen, geen risico’s verbonden zouden zijn. Op het internet zijn vele verslagen van de negatieve gevolgen van vaccinatie te vinden.

En, alsof dat nog niet erg genoeg is, komt er nu een uitspraak van de hoogste Duitse rechtbank dat het mazelenvirus helemaal niet bestaat:

Door preventieve vaccinatie van volwassenen en vooral kinderen tegen mazelen heeft de farmaceutische industrie de laatste 40 jaar miljarden verdiend. De rechters van het Duitse federale hooggerechtshof (BGH) bevestigden evenwel in een recente uitspraak dat een mazelenvirus niet bestaat. Voorts: Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek in de wereld dat het bestaan van dergelijke virussen dusver kon bewijzen. Dit roept de vraag op wat er werkelijk werd geïnjecteerd in miljoenen burgers de afgelopen decennia. Volgens het arrest van de Hoge Raad, hoeft dat geen vaccin tegen een mazelen (virus) te zijn geweest.

Door Dr. Stefan Lanka,

Het federale hooggerechtshof (BGH) heeft geoordeeld in de mazelenvirus rechtszaak. De eerste civiele Senaat van de BGH heeft het oordeel van het Oberlandesgericht van Stuttgart (OLG) van 16 februari 2016 bevestigd. Het bedrag van € 100.000, die ik als een beloning voor wetenschappelijk bewijs van het bestaan van het vermeende mazelenvirus had aangeboden hoeft niet te worden betaald aan de eiser. Verzoeker werd ook tot alle proceskosten veroordeeld.

Vijf experts zijn betrokken geweest bij de zaak en presenteerden de resultaten van wetenschappelijke studies. Alle vijf deskundigen, waaronder Prof. Dr. Andreas Podbielski die door de OLG Stuttgart benoemd werd de voorafgaande rechtszitting te vertegenwoordigen, hebben consequent vastgesteld dat geen van de zes ingebrachte publicaties in het proces wetenschappelijk bewijs bevat van het bestaan van het vermeende mazelenvirus.

Genetica vervalst thesis van het bestaan

In de rechtszaak zijn de resultaten van het onderzoek naar de zogenaamde genetische vingerafdrukken van het vermeende mazelenvirus geïntroduceerd. Twee erkende laboratoria, waaronder 's werelds grootste en meest toonaangevende genetische Instituut, kwamen onafhankelijk uit op exact dezelfde resultaten. Deze resultaten bewijzen dat de auteurs van de zes publicaties in het geval van het mazelenvirus verkeerd zaten, en als direct gevolg daarvan alle mazelen virologen nog steeds vandaag de dag verkeerd zitten: zij hebben normale bestanddelen van cellen geïnterpreteerd als onderdeel van het vermoedelijke mazelenvirus.

Vanwege deze fout werd gedurende decennia lang consensus rond normale celbestanddelen hypothetisch (mentaal) geassembleerd tot een model van een mazelenvirus. Tot op de dag van vandaag is een feitelijke structuur die correspondeert met dit model noch in enig mens, noch in een dier aangetroffen. Met de resultaten van de genetische tests zijn alle theses over het bestaan van het mazelenvirus wetenschappelijk weerlegd.

Mensen raken in paniek, gaan door het lint als andere ouders besluiten hun kind niet tegen mazelen te vaccineren, terwijl ze hun eigen kind laten volspuiten met troep tegen een niet bestaand virus.

Dit keer zijn het niet de aluhoedjes die zeggen dat het mazelenvirus niet bestaat, maar is het de conclusie van de hoogste Duitse rechter.

Bij het Nederlandse RIVM, wat deels in handen is van India, staat het volgende op de website:

Mazelenvaccinatie wordt toegediend in de vorm van de BMR-prik (bof, mazelen, rodehond). In dit combinatievaccin zitten onder andere levend verzwakte mazelenvirussen.

Hoe kunnen zij mazelenvirussen toedienen als die volgens de rechter niet bestaan?

Wel is het RIVM er zeker van dat autisme helemaal niets te maken heeft met het mazelenvaccin.

Eind jaren ‘90 van de vorige eeuw werd er door een groep onderzoekers een verband gelegd tussen mazelenvaccinatie en het ontstaan van autisme. In de jaren nadien is er uitgebreid aandacht geweest voor dit signaal. Het tijdschrift, waarin het oorspronkelijke artikel is verschenen, heeft dit artikel terug getrokken omdat de schrijver het onderzoek onjuist had uitgevoerd [24]. Talloze onderzoeken hebben de eerdere verdenking weerlegd[25, 26]. Er is geen enkele aanwijzing gevonden dat BMR-vaccinatie autisme veroorzaakt of het beloop ervan verslechtert. De toename van autisme-spectrumstoornissen is niet terug te voeren op vervroeging van het vaccinatieschema, of op toename van het aantal vaccins of op de samenstelling van de vaccins of op de gebruikte hulpstoffen.

Terug naar het proces in Duitsland, waar duidelijker wordt waarom vaccinaties tegen mazelen juíst autisme kunnen veroorzaken.

Op de vraagstelling die in gang gezet werd door het mazelenvirus dispuut gaf het hoofd van het National Reference Instituut voor Mazelen bij het Robert Koch Instituut (RKI), Prof. Dr. Annette Mankertz een belangrijk feit toe. Deze confessie kan het verhoogde aantal door vaccinatie veroorzaakte gebreken verklaren, de vaccinatie tegen mazelen, en waarom en hoe speciaal dit soort vaccinatie steeds autisme lijkt te triggeren.

Prof. Mankertz heeft toegegeven dat het "mazelenvirus" typisch natuurlijke cel componenten (ribosomen, de eiwit producenten van de cel) bevat. Omdat de vaccinatie tegen mazelen "hele mazelenvirus" bevat, bevat het vaccin de eigen celstructuren. Dit verklaart waarom de vaccinatie tegen mazelen frequente en ernstiger allergieën en auto-immuunreacties veroorzaakt dan andere soorten vaccinaties. De rechtbank expert prof Podbielski heeft per herhaling verklaard dat door de bewering van het RKI met betrekking tot ribosomen in het mazelenvirus, de stelling van het bestaan van het mazelenvirus is vervalst.

De eindconclusie van het hele verhaal is dan ook dat mazelen een ziekte is waar normaal gezonde kinderen over het algemeen echt niet dood aan gaan en dat je door het nemen van het vaccin tegen de mazelen, iets krijgt toegediend tegen een virus dat niet bestaat, waardoor juist de kans op autisme en andere auto immuunziektes toeneemt zo is nu vastgesteld.

Het antwoord voor ziektes zoals mazelen is simpel, zoals we gisteren in een ander artikel schreven:

Ook voor kinderen geldt natuurlijk, net zoals voor volwassenen, hoe beter hun immuunsysteem op orde is des te minder risico dat ze ziektes oplopen. Alle omstandigheden buiten heb je misschien niet in de hand, maar je kunt wel wat extra maatregelen nemen om de immuunsystemen van het gehele gezin op orde te houden.

Meer informatie over vaccinaties:

VaccinvrijBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl