Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Anunnaki, onze Goden - (deel 190) – Van harte gefeliciteerd Israel met jullie 70-jarig bestaan!
Zondag, 22 april 2018 14:04
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.


Altijd weer misleidingen

De staat Israël bestaat officieel 70 jaren (19 april 1948). Zeventig bloedige jaren van hard werken, inspannen en opbouwen die voorafgegaan werden door jaren van hard werken, inspannen, opbouwen en bloedvergieten. Dat alles ten koste van de reeds aanwezige Palesteinen. Zij zagen hoe hun grondgebied werd ingenomen door jonge enthousiaste nieuwkomers en hoe ‘Joden’ uit vele delen van de wereld (voornamelijk Rusland en Amerika) kozen voor hun nieuwe land. Zo werd vanuit de Kibboets gewerkt naar een groter land met meer macht en stabiliteit in de regio en in de wereld.

Al die hardwerkende jongelieden uit alle hoeken van de wereld werkten mee aan de totstandkoming van deze nieuwe staat. Zoals de geschiedenis vaak aantoont treden der nogal wat misvattingen op die ingebed worden in het algemeen en collectief geheugen. Zo zou een Magnum-ijsje even vet zijn als een pakje roomboter. Niet waar dus. Zo zouden de Vikingen geen hoorns op hun helmen gedragen hebben en hadden hun langschepen geen drakekoppen. Niet waar dus. Zo zouden er een ‘witte’ en een ‘zwarte’ Neushoorn bestaan in Afrika. Niet waar dus. Er zijn amper kleurverschillen. De zogenaamde witte Neushoorn is de ‘breedlipneushoorn’...

en tal van misvattingen...

door de Afrikaanse Boeren wijdlip genoemd en de zogenaamde zwarte Neushoorn is de ‘puntlipneushoorn’. Het waren de Engelsen die een verkeerde ‘vertaalslag’ maakten (wijd werd weit/white). We zien dat ook bij onze ‘eigen’ Willem van Nassau, die steevast Willem de Zwijger wordt genoemd. Onze Vader des Vaderlands was natuurlijk een Dietser (Duuts, Duyts en Deutsch) en daarom denkt men dat de zin ‘ben ick van dietsen bloed’ om die reden in het Wilhelmus is opgenomen. Volgens Jan van Gorp (Johannes Goropius Becanus, 1519-1573) is ‘diets’ gewoon d’outs ofwel de ‘oudste’ en dan in de zin van bloedlijnen.

De Dietse Taal is de oudste en gaat terug tot de scheppers. Hij beweerde dat Adam en Eva in de Hof van Eden reeds Diets spraken met God. En volgens mij is dat zo! Diets is de hoofdtaal van de ‘anunnaki’, onze goden en meesters. Willem dankt zijn bijnaam ‘de zwijger’ aan het feit dat hij veel ‘zwagers’ en schoonzussen had (zwiegersohnen en zwiegertöchter). Dat zegt Berend Willem Hietbrink. Willem was meerdere malen getrouwd, hij moet veel ‘zwiegers’ hebben gehad. Willem had via vier huwelijken 15 kinderen (16 en voorkind). Zijn vader had een zoon en zijn moeder 3 zonen en 2 dochters en samen kregen zijn ouders 12 kinderen (en Willem).

Zo ook over onze Willem

Willem had 3 broers en 7 zussen, dus totaal 9 zussen en 7 broers! Dat Willem een rustige en zwijgzame man was, is nog maar de vraag. Dat hij een royale familie had, is een feit! Zo zouden alle Joden afstammen van de stam Juda. Eén der twaalf stammen van het Volk Israëls. Niet waar dus. Hooguit 15% van de huidige ‘Joden’ zijn van Joodse herkomst (stammen af van Juda), de rest bestaat uit Khazaren (ook bekend als Asjkenazi, de neuzen) uit Rusland (en de Oekraïne en de Krim) en de rest is samengesteld uit ‘joden’ uit Noord-Afrika en uit Abbesinië en andere delen van Afrika en Azië. Het zijn de Khazaren die bij de Jews (zoals we ze wereldwijd noemen) de lakens uitdelen.

Die hebben zich bewust ‘gemengd’ met de echte Joden om hun plaats in de geschiedenis in te nemen en in hun huid te kruipen en om ten onrechte de historische erfenis op te eisen. Zij doen ook aan geschiedvervalsing door te suggereren dat al tijdens het leven van Abraham Joden bestonden. Niet waar dus. De Joden duiken pas op als Jacob (later Israël) vader wordt van 12 zonen... en 10 van die zonen verkopen Jozef aan handelaren. Zo duikt Jozef in Egypte op en werkt hij zich op tot ‘onderkoning’. Tijdens hongersnoden komen zijn broers in Egypte om voedsel te kopen. Dus bestaan de Joden pas nà Abraham en Isaak en Jacob.

Het beloofde land

Eigenlijk pas nà de ‘passage’ van de tweede ster en de oversteek van de Rode Zee. Aan de overkant worden de volken Israëls geteld en per stam ingedeeld. Mozes voerde de stammen uit Egypte en Jozua leidde hen naar het ‘beloofde’ land. Velen denken dat het Israël is (Palestina/Kanaän) maar enkelen denken dat het Europa is! Noordwest-Europa om preciezer te zijn. En sommigen zoals ik en Pieter van der Meer denken dat het om ‘nederland’ gaat. Om de lage landen; dus. Volgens Pieter in de bijbel aangeduid als de ‘door God bestelde plaats’ en te herkennen als het ‘schedelland’. Zie Friesland als het voorhoofd, Suidersee als de oogkas en Zeeland als het gebit!


xxx

Lage landen; van Calais tot Cuxhaven...

Joodse bronnen en historici, waaronder de joodse historicus Joseph Ben Mathitjahu (Flavius Josephus) in zijn Jüdische Altertümer verklaren dat pas sinds 586 voor de jaartelling het volk Juda en zijn nageslacht onder de naam ‘Joden’ bekend is geworden. De naam ‘Jood’ wordt pas gebruikt tijdens en na de Babylonische ballingschap (tussen 598 en 586 voor de jaartelling). Voordien stond de bevolking van Juda bekend onder de naam Judeeërs. De echte Joden stammen af van de stam Juda samen met een klein aantal nakomelingen van Levi (van Wikipedia - https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_diaspora).

Uiterlijke kenmerken:

Professor Lothrop Stoddard, de wereldbekende autoriteit op het gebied van etnologie (volkenkunde) publiceerde in het maartnummer 1926 van het tijdschrift? The Forum? een artikel, waarin hij verklaarde: "Er bestaan twee geheel tegengestelde typen van de zogenaamde Joden: 1) De Ashkenazim, afkomstig uit Oost-Europa, zijn kort van stuk, rondschedelig, met de typische joodse neus; 2) de Sephardim, afkomstig uit Afro-Azië (het Middellandse Zee gebied), met een slank figuur, langschedelig, met fijn getekende neus, een harmonisch type." Hij voegt eraan toe: "...de semitische Joden zijn langschedelig". Het is uiteraard zijn wetenschappelijke stelling, dat de Ashkenazim noch Joden, noch Semieten zijn. En, gebruik makend van schattingen van de Joden zelf, zegt hij, dat 82% van de Zionisten Ashkenazim zijn en dat hun aanspraak op Palestina niet op raciale- of historische gronden berust. Hij is er verder van overtuigd, dat 9/10e van de Joden in de wereld Ashkenazim-bloed heeft en dat zij in diezelfde verhouding heden ten dage in Amerika te vinden zijn (van xxx.bovendien.com).

Ze komen van her en der...

De ‘joden’ presenteren zich al decennia als het ‘uitverkoren’ volk en het is Jews voor en het is Jews na. Overal dringen ze zich op... en niemand schijnt zich af te vragen waarom de andere elf ‘stammen Israëls’ niet in beeld zijn. Dat komt omdat die hun herkomst vergeten zijn. De Joden niet; die bleven in het nabije Oosten en maakten roerige tijden mee. Terwijl de andere elf stammen in Europa zaten werden de Joden uiteengedreven, overheerst en weggevoerd. Zodoende mengden ze zich ongewild met andere volken en zodoende zijn er zo veel ‘afstammelingen’ die zeggen van Joodse komaf te zijn.

Zo bestaan naast de echte Joden de Sefardische joden (door de Rooms Katholieke Inquisitie verdreven uit Portugal en Spanje), de Asjkenazi-joden (afkomstig uit Rusland en Oost-Europa, waartoe ook de Chassidische joden behoren), de Jemenitische joden (mogelijk nazaten van Menelik, zoon van koning Salomo en koningin Sheba, komen in 1949 naar Israël - Operatie Vliegend Tapijt), Iraakse joden (1950/1951 - Operatie Ezra en Nehemia) en de Afrikaanse ‘joden’ (Sefardische joden uit Marokko, Algerije en Tunesië - van 1954/1956 naar Israël gehaald, later van 1957/1960 nog een keer) en dan zijn er nog...

Zwarte joden (mag dat wel?)

de Falasja uit Ethiopië (Abbesinië - Operatie Duivenvleugel, in de jaren ‘80 - Operatie Mozes en in 1991 - Operatie Salomon), joden uit de Hoorn van Afrika waarvan er sinds 1948 meer dan 90.000 zijn overgekomen. Volgens Israëlische rabbijnen zouden de Falasja afstammen van Dan! één van de verloren stammen Israël. Na mislukte opstanden tegen de Romeinen vertrokken veel Joden (en nazaten van Benjamin en Efraïm...) naar Babylon en van daar uit trokken ze naar Armenië, Perzië, Afghanistan en India. Velen van hen echter werden door de Romeinen als slaven verkocht en kwamen terecht in verschillende delen van het Romeinse Rijk.


xxx

Laatste 450 Falasja komen in 2013 naar Israël.

Vandaar hun verspreiding, ook wel ‘diaspora’ genoemd (DI AS PU RA> betekent; ‘divers-middelpunt-traag-stralen’, ofwel overal/divers waar ze zich vestigden werden ze na geruime tijd het middelpunt en kwamen ze tot bloei. Middelpunt van ambachtelijke beroepen, met winkels en als handelaren. Het duurde even, maar ze wisten zich in de nieuwe woonplaatsen op te werken tot goede burgers en dienden zo hun land) over grote delen van de wereld. Diaspora omgekeerd wordt AR UP SA ID<, met de betekenis; ‘inspannen/werken-oerbasis-zie-identiek’, ofwel hun inspanningen worden beloond... 

Diaspora = verstrooien of uitzaaien

met niets begonnen weten ze zich als spil in de samenleving te nestelen. De Khazaren die dus de  dienst uitmaken binnen het ‘joodse’ volk en de staat Israël streven dus naar een machtige positie in het Midden-Oosten (Groot-Israël) en de wereld en willen meteen afrekenen met de Russen (Oekraïne/Krim - voormalig koninkrijk der Khazaren) en met de tien stammen Israëls want als de Jews de ‘uitverkorenen’ van God zijn (en dat willen zijn) moeten ze de overige stammen Israëls uitschakelen en het liefst uitroeien. Dat is er gaande de laatste eeuwen. Zo werden in WO I en WO II meer dan 100 miljoen blanken omgebracht en stevenen we nu af op WO III.

Amerikanen zullen Russen bestrijden, Russen Europeanen en Amerikanen weer Europeanen en andersom. Een oorlog waarin de blanken (stammen Israëls) zich en elkaar zullen uitschakelen en vernietigen. Hier zitten zeer waarschijnlijk de Khazaren achter die afrekenen met de Russen, hun oude gebieden zullen terugwinnen en in het Midden-Oosten de lakens gaan uitdelen. Zij worden de heersers op deze planeet. Maar dat weten al die goedwillenden in de wereld niet. De goedgelovige christenen die denken dat Israël het beloofde land is en dat de Jews (waar zijn de andere elf stammen?!) de ‘uitverkorenen’ zijn.

Niet waar dus!

Niet waar dus. Grote leugens, intrige, manipulatie, verraad, oorlog, spionage en corruptie door de eeuwen heen om de wereld een rad voor ogen te draaien. Misschien wel de kenmerken van de Khazaren, die overal wisten te overleven en zich opwerkten waar ze zich nestelden. In elk geval van de elite van dat volk... dat kennelijk veel wrok koestert tegen de ‘stammen Israëls’... en wellicht omdat zij niet de uitverkoren zijn. De Khazaren worden in Genesis vóór Israël genoemd. Niet als Khazaren maar als de Askenaz (Genesis 10:3). Die Askenaz was de eerste zoon van Gomer, die weer de eerste zoon was van Jafeth... en die Jafeth was de derde zoon van Noach.

Noach kreeg drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. de nazaten van Gomer zouden de Galliërs zijn en de nazaten van diens oudste zoon Askenaz zouden de Germanen zijn! Askenaz is het Hebreeuwse woord voor Duitsland! Ik heb der nog nooit van gehoord, maar ik beheers het Hebreeuws dan ook niet. Ik denk eerder dat het begrip ‘askenaz’ staat voor het Diets... niet toevallig spreken de Asjkenazi-joden Diets... bekend als het ‘jiddisch’, dat eigenlijk ‘jooddiets’ betekent. De Khazaren/Asjkenazi zijn de ‘jiddische’ joden, de jooddietsen en die spreken inderdaad Diets! De taal waar ons Nederlands (Dutch) en het Deutsch van de oosterburen van stamt.

Taal-technisch zijn de Asjkenazi (de neuzen) aan ons verwant, maar dat is het dan ook! Het is een ander volk, een ander ras: ze zijn verwant met de Perzen en de Turken en hebben zeer waarschijnlijk ook genetische verwantschap (vermenging) met de Mongolen (de invallen van Atilla de Hun en Djengis Khan - mede ook door de handel met het verre oosten via de ‘zijde-route) in Europa en de bezetting van het oosten. Lange tijd was het huidige Hongarije de zetel van de Mongoolse machthebbers in Europa en ook van de Asjkenazi. George Soros, Hongaar van geboorte... is een Asjkenazi-jood. (https://www.cidi.nl/70-weetjes-over-70-jaar-israel/)


xxx

Zo werd door landjepik, treiteren en oorlog het land ingenomen door de ‘joden’.


xxx

Zo was een eeuw geleden de situatie. Het Ottomaanse Rijk was verslagen en opgedeeld.


xxx

De elite van de Khazaren streeft naar een Groot-Israël.


xxx

Of zullen we het Groot-Syrië noemen?!

http://www.vegoldebroek.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/Op-14-mei-2018-Isra%C3%ABl-70-jaar.pdf

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl