Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Anunnaki, onze Goden - (deel 191) - Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! - deel 2
Zondag, 29 april 2018 14:57
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

Oeps een foutje...

De stichting van de Staat Israël op 14 mei 1948 is uiteraard minutieus voorbereidt en is lang geleden al gepland... en eeuwen geleden reeds bedacht. Pieter van der Meer vertelde me ooit dat Israël een ‘volk’ is en geen staat of een land. Dat is de theologen en christelijke bobo’s kennelijk ontgaan, want zij hebben van meet af aan de plannen voor een Israëlische staat ondersteund. Christelijk Europa en vooral christelijk Nederland heeft sterke banden met dit land en zijn inwoners... en alleen omdat het de ‘heilige’ bodem betreft uit de bijbelse tijden. Omdat de verhalen zich daar hebben afgespeeld en omdat de Jood Jezus Christus daar leefde. Israël is heilig, de bodem ook en zeker de oude stad Jeruzalem.

Ik schreef de vorige keer dat de Staat Israël...

op 19 april 2018 zeventig jaren zou bestaan, maar dat is onjuist; dat is pas op 14 mei aanstaande. We hebben nog tijd om ons voor te bereiden op wereldwijde festiviteiten, gala-diners, ontvangst van de interessantjes en uiteraard wereldwijd protest, rellen en oproer. Vierduizend jaren terug was der nog niks aan de hand. Terach (zou ‘zwerver’ betekenen en ook ‘wilde Geit’) en zijn gezin en familie streek neer in het noorden van Mesopotamië. Nabij de stad Charan (ook bekend als Haran), nadat zij de stad Ur hadden verlaten. Terach nam Abraham en zijn broer Nachor mee naar Charan na de dood van zijn zoon, die toevalligerwijs ook Charan (Haran) heette. Charan was Abrahams broer en de vader van Lot (wiens vrouw veranderde in een zoutpilaar...

Waar komen zij vandaan?

tijdens de atoomaanval op de steden Sodom en Gomorrah. Ze veranderde niet in een zoutpilaar... ze verdampte. Tijdens de ‘blast’ loste ze in het niets op! Een oud woord bevestigd dat: zij was NI.MUR.. Ze was er niet meer... ze was verdampt in de hitte van de straling van de bom. Ze was ‘vaporised’, opgelost en verdwenen. Alleen haar schoenzolen lagen der nog). Maar ik dwaal af; terug naar de aartsvader Abram, die de Vader zou worden van twee volken; de arabieren en de israëlieten. Nadat Abraham enige tijd in de stad Charan had doorgebracht, werd hij door de Heere God (welke staat der niet bij, maar ik neem aan dat het JHWH was, ook bekend als Jehova en Jahweh) opgeroepen om de stad te verlaten en naar het land van Kanaän te reizen, ten zuiden van Charan.

Kanaän zou zijn erfgoed worden en werd later overgeleverd aan zijn nakomelingen, de kinderen van Israël. Jahweh doet mij denken aan ‘jawel’ dat in het Neder-Saksisch of plat klinkt als ‘jawè’ waarbij de L wegvalt. Jawè is bevestigend... zo van we weten het wel... dat de God van de Abram de zelfde is als Ra (Egypte) en Baäl (Fenicië) en Bel (Mesopotanië). Hij was minder exclusief dan ze mochten weten. Die JHWH zou dan vanzelf ook de Soemerische Marduk zijn. Hij diende vele volken en ach bij nadere bestudering blijken de meeste goden wereldwijd te hebben geopereerd en kregen ze overal andere namen. Hij moest wel incognito opereren; hij was verwikkeld in oorlogen tegen de hoofdgroep van de Anunnaki. Niemand mocht het gezicht van JHWH zien!


xxx

Abrams reis door het Midden-Oosten...


xxx

Baäl of Bel moet behendig zijn en balanceren als een koorddanser om overeind te blijven...

...en waar gaan zij heen?!

Vandaar de atoombommen op Harappa en Mohenjo Daro in India (4.200 jaren geleden) en de atoombommen op de Sinaï, de raketbasis in de Beka-vallei (Baälbek) en op de steden Sodom en Gomorrah (4.000 jaren geleden). Ook Agade, de stad van Inanna werd met de grond gelijk gemaakt. De rust was net weergekeerd en volgens de Engelse onderzoeker en schrijver Alan L. Alford moest Abram spioneren in vijandelijke gebieden. In opdracht van JHWH (Jahweh/Jawè) dus. Kort er op verdwenen Marduk en Inanna van de radar om zich tijdelijk in Drenthe te vestigen. Ze gingen als Brammert en Ellert de geschiedenis in. Hun ondergrondse basis moet er nog zijn... Ten zuiden van Assen zou dat moeten zijn volgens een jonge vrouw die ik sprak in 2014.

Volgens Genesis 11 was Terach de zoon van Nahor. Hij woonde in Ur in Chaldea, waar zijn zoon Haran stierf. Hij vertrok uit Ur om zich in Kanaän te vestigen, maar toen ze in Charan kwamen, bleven ze daar wonen, totdat hij stierf op een leeftijd van 205 jaar (volgens de lezing van de Samaritaanse Pentateuch werd Terach 145 jaar oud). Na zijn dood vertrok Abraham uit Charan nadat JHWH hem daartoe had aangespoord met de belofte dat hij zijn nakomelingen een land zou geven dat Hij hem zou tonen. Terach diende andere goden en daarom had de JHWH Abraham daar weggehaald naar het land van Kanaän.Volgens de rabbijnse literatuur was Terach een goddeloze priester die afgoden diende en afgodsbeeldjes maakte en verkocht. Abram veroordeelde zijn vaders handel in afgoden, verbrijzelde zijn beeldjes en joeg klanten weg. Terach bracht hierop zijn ongehoorzame zoon voor Nimrod, die hem in een vurige oven wierp, waaruit Abram op wonderlijke wijze ontsnapte. Zohar zegt dat toen God Abram uit de vurige oven redde, Terach berouw kreeg en rabbi Abba B. Kahana zei dat God Abram beloofde dat zijn vader Terach zijn deel zou hebben in de komende wereld (met dank aan Wikipedia).


xxx

Hierboven is te zien dat Israël als een pijnlijke splinter diep in het vlees zit en een etterende wond veroorzaakt en er de hele wereld er mee besmet heeft. Israël mag dan gaan feestvieren, maar ze hebben hun langste tijd wel gehad. Leuk of niet leuk maar het land zal met de grond gelijk gemaakt worden door atoombommen. Ook die plannen liggen al klaar. Het echte Volk van Israël woont grotendeels in Europa, dus die overleven. Er zal een kritische hoeveelheid van 144.000 zielen geoogst worden, van elke stam Israëls 12.000. Die gaan een ruimtereis maken en zullen een nieuwe, schone planeet gaan bevolken. Het zou gaan om de eerstgeborenen (de uitverkoren mensen), jonge mensen (maagden) maar kunnen ook de oudste zielen zijn die zuiver gebleven zijn.

De Israëlieten zijn blind geworden voor hun identiteit. En zijn zodoende opgegaan in de geschiedenis. Ondanks de blindheid van het Huis van Israël voor zichzelf, zou zij altijd bekend blijven bij God... en komt er een tijd dat ze zich hun afkomst bewust gaan worden. Ze worden wakker en hopelijk precies op tijd! Sinds het Zionisme voet aan de grond heeft gekregen in het Midden-Oosten is het daar nooit meer rustig geweest. De Staat Israël is werkelijk te vergelijken met ‘een opkomend onweer’. Het rommelt. Hoe lang zal het nog duren tot de bui losbarst? De oordelen die komen zullen Jeruzalem en de bergen van Israël verwoesten. Maar zal de weg vrij maken voor Gods Volk (de belofte van terugkeer) Gods volk zal het land weer moeten opbouwen.

Terug in de tijd naar Abram en Saraï

Hieronder een deel uit een langer verhaal dat ik samenstelde voor me zelf; voor de duidelijkheid en... wij kennen het gezegde; ‘De geschiedenis van het heden, ligt in het verleden’ en George Orwell zei; ‘Who controls the past, controls the future. Who controls the present, controls the past’... met andere woorden zorg dat sporen uitgewist zijn en zorg dat er lijnen zichtbaar zijn naar verleden en toekomst of juist niet. De Khazaren hebben het perfect gedaan. Zonder dat iemand het door had namen de belangrijkste posities in en kropen zij in de huid van de ‘verstrooide’ Joden, die geen homogene groep meer vormde en zo konden worden overgenomen. Uiteraard met de hulp van de machtige Enlil, die met de Khazaren bovengronds kon toeslaan.

Dat de Khazaren zo succesvol zijn, danken ze dus aan Enlil en zijn hoofdmacht van Anunnaki, terwijl de clan van Enki sterk gedecimeerd is en nagenoeg verslagen. Natuurlijk hebben de Khazaren ook de juiste kwaliteiten om de klus te klaren (uitroeien van de blanken en vooral de stammen Israëls). Dat zij nauwgezet aan hun wereldplan konden werken door de eeuwen heen komt... omdat het ‘kwaad’ altijd samenwerkt. Het ‘goede’ is helaas vaak te versnipperd en werkt te weinig samen. Ze zouden krachtig kunnen zijn als een georganiseerde kracht, maarrr... het ‘kwade’ infiltreert dan en ontkracht de heelheid van de goede krachten. Van invloed is ook de onwetendheid van de wereld ten aanzien van de plannen om de wereld over te nemen.


xxx

Dank je wel Khazaren! voor de moslim-invasie

...Deze zou ook Abram’s vrouw Saraï bevruchten... Zij was aanvankelijk onvruchtbaar... en lachte toen ‘engelen’ Abram vertelden dat hij nog kinderen zou verwekken. Ze waren immers al op leeftijd. De naam Saraï verraad wat er gebeurde. Saraï is in oertaal SA RA I>, met de betekenis; ‘ik zie-stralen-essentie’, ofwel Saraï was niet echt gelukkig. Ze was in essentie gelukkig, maar niet helemaal... Ze verlangde er naar moeder te worden en te zijn... Toen zij haar kind Izaak baarde moest zij zich van ‘God’ Sara noemen... SA RA> betekent; ‘ik zie-stralen’, ofwel nu als moeder straalde zij en had haar leven zin! Omgekeerd is het dan AR AS<, met de betekenis; ‘rood/inspannen-middelpunt’, ofwel bloed (nageslacht) had al haar aandacht.

Saraï omgekeerd is I AR AS en betekent; ‘essentie-rood-middelpunt’, ofwel haar essentie was bloed (nakroost) en dat stond voor haar centraal. Ze werd moeder en alles viel op zijn plek. Dit kind was niet van Abraham, maar van God/Enki, die alweer ingreep in de evolutie van de mens... en deze nogmaals verbeterde. Abram moest zich vanaf toen AbraHAm noemen. De HA> staat voor ‘stromen’ en stromen kinderen zouden uit hem voortkomen. Eerst zijn zoon Ismaël die de stamvader zou worden van ‘arabieren’ en Izaak die de stamvader zou worden van de ‘israëlieten’. De letter H (Hee in het Ivrit/Hebreeuws) betekent ‘venster’ of raam... Abraham had inzicht verkregen, was wijs geworden en kon dieper kijken. Verder kijken.

Iedereen die ‘Abraham heeft gezien’ of ‘Sara heeft gezien’ is 50 jaren geworden... en heeft inzicht verkregen (hopen we...). Uit Izaak komen twee zonen voort; Ezau de oudste en Jacob de tweede... deze Jacob weet zijn broer het eerstgeboorterecht te ontfutselen. Hij is slimmer en gewiekster dan zijn broer. Dat is een jager. Eet geschoten wild en zijn broer is boer. Eet graan, brood en wellicht gedomesticeerde dieren. Mogelijk valt zijn hogere intelligentie te koppelen aan het eten van granen (brood/bier). Volgens sommigen die onderzoek deden/doen naar de ontwikkeling van de mens, neemt diens intelligentie toe, diens spraakvermogen ook dankzij de sporen en mineralen die hij binnenkrijgt sinds hij granen eet.

In elk geval weet Jacob de zegen van zijn vader te krijgen. Dat wil zeggen dat zijn nazaten de baas zijn over de nazaten van Ezau. Dat zouden de ‘Edomieten’ zijn... ook aan Arabische volken verwante mensen. Uit Jacob die zich later Israël moest noemen, komen 13 kinderen voort. Eerst Ruben, Siméon, Levi en Juda, kinderen van Lea. Dat is de zus van Rachel die Jacob moet trouwen. Hij is echter verliefd op Rachel en neemt de vernederingen van zijn schoonvader voor lief. Die heet Laban en maakt misbruik van Jacob’s liefde voor Rachel door hem jaar-na-jaar voor hem te laten werken. Steeds als Jacob zijn plicht had gedaan, verschoof de schoft van een schoonvader de eisen op, zodat Jacob weer voor bepaalde tijd voor hem werkte.

Daarom noemen we onbetrouwbaar volk ook nog steeds ‘Volk van Laban’. Dan verwekt Jacob twee kinderen bij Bilha, de dienstmeid van Rachel; Dan en Nafthali. Rachel zelf wordt maar niet zwanger. Lea wordt jaloers en wil ook kinderen bij haar diestmeid Zilpa. Dat lukt; zij krijgt Gad en Aser... en dan krijgt Lea nog drie kinderen van Jacob; Issachar, Zebulon en Dina. Pas helemaal aan het einde mag Rachel ook kinderen ontvangen; Jozef en Benjamin. Deze twee zijn Jacob het dierbaarst. Kinderen van zijn geliefde Rachel... en daarom ook trekt hij deze twee voor op de rest. Jozef is bijzonder en is helderziende. Zijn ‘veelkleurige’ mantel slaat waarschijnlijk op de sterrenpracht in de nacht. Astrologie is sterrenkunde en kennis van de sterren...

de Zon en de planeten maakt dat je persoonsbeschrijvingen kunt maken, karakterschetsen en zelfs voorspellingen. Zijn uitlatingen en ook zijn populariteit bij hun vader, zorgde er voor dat zij hun lieve broertje als slaaf verkochten aan handelslui. Jacob en Rachel in diep verdriet stortend. Lang verhaal… maar uiteindelijk drijft honger en tekorten de broers naar Egypte, alwaar Jozef inmiddels is opgeklommen tot ‘onderkoning’ onder de farao vanwege zijn verbluffende voorspellingen. De broers die door Jozef worden ontvangen herkennen hem niet... om een lang verhaal een beetje kort te houden - broers worden door Jozef omarmd. Vader wordt bericht en de zonen, hun vrouwen en kinderen en slaven vestigen zich definitief in Egypte.

Daar blijven zij 400 jaren wonen. Jozef woonde er al 30 jaren toen de broers kwamen, dus in het geheel leefden de kinderen van Jacob 430 jaren in Egypteland voordat zij het verlieten. Het was Mozes die de taak kreeg van Ra (de oudste zoon van Enki/Ptah/God) het volk te verzamelen. Mozes had er geen zin in maar moest wel. Hij verzamelde alle kinderen van de twaalf stammen... en hij voerde hen naar Pi-Ha-Chirout aan de Rode Zee. Hij trok door de droge bedding van de Wadi Kirout, nu de Wadi Hammamat geheten en deze komt uit in de Rode Zee. Deze rivier loopt vrijwel van Thebe in één rechte lijn naar de zee... en 600 kilometer zuidelijker dan Caïro, waar de farao zetelt. Dus toen de vlucht van de stammen bekend werd duurde het nog vele dagen voordat de farao de achtervolging kon inzetten.

Hij was dan ook te laat getuige de berichtgeving in de bijbel. Zijn leger van soldaten werd verzwolgen en hijzelf ook (staat niet in de bijbel, noch zijn naam). Op een wand van de Wadi Kirout zijn inscripties te zien. Er staat dat er 17.000 soldaten zijn omgekomen en archeologen hebben een gouden sandaal gevonden (van de farao dus) en boven de Wadi hebben archeologen een massagraf gevonden... waar Bavianen zouden zijn begraven, omdat de plaatselijke bevolking die plek het ‘apenkerkhof’ noemt. Maar ik geloof dat daar de 17.000 soldaten liggen. Dat de zoon van Enki deze mensen moest redden had alles te maken met de komst van de tweede ster van ons stelsel. We bevinden ons tussen 1588 en 1555 voor de jaartelling ofwel 3600 jaren geleden.

Dat was de laatste maal dat de ster voorbijkwam, zoals wel zeker is dat hij nu weer komt. Volgens de Friezen van het omstreden Oera Linda Boek (en Oeral Inda Boek volgens Gelein Jansen omdat de Friezen ook naar India zijn gegaan!) was de laatste voorbijgang in -1565 en dat valt mooi binnen de jaartallen -1588 en -1555. Het was de opdracht van RA, Ptah’s oudste zoon, ook bekend als Marduk, Enki’s oudste zoon - om de kinderen van Jacob te redden voor de komende ramp. Het ging om de laatste verbeterde mensen met het meeste DNA van de Vader. Toen Jacob zijn naam veranderde in Israël werd meteen duidelijk wat Enki’s bedoeling was; namelijk dat zijn zoon Ra het zou overnemen. Israël in oertaal Kwando is IS RA EL>, ofwel ‘het is-Ra-El’, het volk van Ra, de God.

Volk dat Ra gehoorzaam moet zijn. Omgekeerd wordt het LE AR SI, met de betekenis; ‘leven-rood-jaseker’, ofwel kinderen van de levenskrachtige rode (kinderen van de kolonisten van de Rode ster, de tweede ster in ons stelsel). Het Volk Israëls is levensvatbaar, hebben een witte huid, veelal rossig en rood (en blond) haar en daar ben ik niet helemaal zeker van omdat Jacob ook zonen verwekte bij de slavinnen van Lea en Rachel. Ra of Baäl of Bel of Marduk zal in de eindtijd nog voldoende kracht hebben om toe te slaan en het ‘zaad van zijn Vader’, de ‘kinderen van Enki’ te redden. Israël zal worden uitgewist en opnieuw bewoond worden. Mooi voor ons dus!We gaan na 4.000 jaren weer terug naar het Midden-Oosten en misschien ook wel naar Sumer!

Evert Jan Poorterman


Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl