Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Een derde van de bevolking beschikt niet over gezondheidsvaardigheden
Vrijdag, 04 mei 2018 09:40
PDF Afdrukken

We moesten even nadenken over wat er nu precies wordt bedoeld met dat woord “gezondheidsvaardigheden” en ongetwijfeld zullen we niet de enigen zijn.

Waar het in feite op neer komt, is dat het niet gaat over het genezen van mensen, zoals wij eerst dachten, maar het goed functioneren van mensen binnen het zorgsysteem.


Het volgende bericht was deze week in het nieuws te lezen:

Uit recente cijfers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat ruim één op de drie Nederlanders (36,4%) lage gezondheidsvaardigheden heeft. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor hun gezondheid.

Mensen met onvoldoende of beperkte vaardigheden kunnen bijvoorbeeld minder goed omgaan met ziekte, maken vaker fouten met het innemen van geneesmiddelen en hebben meer moeite om de informatie van de zorgverlener te begrijpen.

Bij 9,5% van de onderzochte Nederlanders zijn de vaardigheden onvoldoende, bij 26,9% beperkt. Mannen, mensen met een lager opleidingsniveau, ouderen (65+) en mensen die hun gezondheid als slechter beoordelen hebben vaker lage gezondheidsvaardigheden.

De toegankelijkheid en organisatie van de zorg, de wijze waarop informatie wordt aangeboden en hoe er met patiënten en cliënten gecommuniceerd wordt door zorgverleners is van invloed op de mate waarin lage gezondheidsvaardigheden een probleem worden. Naarmate de zorg ingewikkelder en onoverzichtelijker is, stelt dit immers hogere eisen aan iemands gezondheidsvaardigheden.

En weer ligt het accent niet op het beter worden van mensen, maar over hoe om te gaan met en in het zorgsysteem te passen.

Gezonde mensen hebben die gezondheidsvaardigheden zoals wordt bedoeld niet nodig, zo eenvoudig ligt het. Maar, als je in een land woont waar meer dan acht miljoen mensen chronisch ziek zijn, dan gaat het al lang niet meer om het beter worden, maar om het geschikt maken voor het zorgsysteem.

Dan staat er verder bij het Nivel:

Gezondheidsvaardigheden (in het Engels Health literacy) zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van aan gezondheid gerelateerde beslissingen. Die vaardigheden zijn essentieel om een actieve rol te kunnen nemen ten aanzien van je eigen gezondheid en zorg. Gezondheidsvaardigheden worden wereldwijd beschouwd als een belangrijke oorzaak van gezondheidsverschillen tussen mensen.

Dan denk je dat dit aardig positief klinkt, omdat wanneer mensen inderdaad op zoek gaan naar nuttige informatie omtrent hun gezondheid ze misschien wel genezen en helemaal uit het zorgsysteem zullen verdwijnen.

Maar, nee, het gaat uitsluitend om informatie zoals die wordt gedicteerd door de medische industrie en die er vooral op is gericht om te zorgen dat mensen rimpelloos het zorgsysteem binnen rollen en daar vooral ook blijven.

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden:

  • hebben meer moeite om hun weg te vinden binnen de zorg;
  • zijn minder goed in staat om zelf thuis om te gaan met gezondheid en ziekte;
  • vinden het moeilijker om in een consult met een zorgverlener een actieve gesprekspartner te zijn;
  • maken meer gebruik van zorg;
  • hebben over het algemeen slechtere gezondheidsuitkomsten.

De enige vaardigheid die je eigenlijk hoort te bezitten op het gebied van gezondheid, is hoe je juist uít de klauwen van die zorgsystemen kunt blijven.

Daar gaat het om, je wilt gezond zijn en niet afhankelijk van allerlei “zorgverleners” en medicijnen die je door alle bijwerkingen nog veel zieker maken dan je al was.

Natuurlijk, als je een gebroken been hebt, is het verstandig om hier een arts naar te laten kijken en zijn adviezen op te volgen.

Maar, voor je algemene gezondheidstoestand heb je geen speciale gezondheidsvaardigheden nodig, in ieder geval niet die die beschreven worden door organisaties zoals het Nivel. Eenieder kan begrijpen dat je lichaam een groot zelf herstellend vermogen heeft en dat dat onderhouden kan worden door gezond voedsel.

Het enige dat jij hoeft te doen, is ervoor zorgen dat dit zelf herstellend vermogen (je immuunsysteem) optimaal werkt. Dat doe je door waar mogelijk chemische medicijnen te vermijden, waar mogelijk biologisch te eten, bewerkt voedsel en (chemische) toevoegingen te vermijden en uiteraard geraffineerde suikers. Een beetje bewegen iedere dag geeft het geheel nog een extra boost.

Je doet dit verder door misschien je systeem een goede detox te geven en wat broodnodige ondersteuning met dingen zoals superfood of chlorella.

Wanneer heel Nederland en België deze eenvoudige vaardigheid onder de knie heeft, dan zullen de zorgkosten fenomenaal dalen en hebben mensen geen verdere gezondheidsvaardigheden nodig.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl