Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Arme mensen gaan betalen voor afschaffen dividendbelasting
Vrijdag, 04 mei 2018 09:09
PDF Afdrukken

Onlangs was Nederland getuige van de gênante vertoning van een liegende premier en ministers naar aanleiding van de afschaffing van de dividendbelasting.

Er is een goede reden dat ze zoveel informatie achterhouden, want de 1,4 miljard euro voordeel voor rijke aandeelhouders van Shell en Unilever wordt betaald door mensen in de sociale huursector.


Je zou een avondvullend programma kunnen maken met de serie “Opgelicht”, met daarin alleen de capriolen van onze overheid.

Natuurlijk wordt de bevolking voorgelogen voor wat betreft de afschaffing van de dividendbelasting. Bedrijven betalen die belasting wanneer ze een deel van hun winst uitkeren aan de aandeelhouders. Die winstuitkering heet dividend, vandaar de naam.

Natuurlijk zijn de gekochte politici druk met hun carrière voor ná de politiek en natuurlijk is er iemand die uiteindelijk de rekening van dit alles mag betalen.

In een artikel van Eric Smit bij FTM, staat onder andere het volgende:

De meest verontrustende aanslag op Nederlandse democratische beginselen was afkomstig van kabinet-Rutte III: de afschaffing van de dividendbelasting. Die bleek eind vorig jaar opeens in het regeerakkoord te zijn gemoffeld. Zonder dat het thema in één enkel verkiezingsprogramma was opgenomen. Zonder dat er een houdbare redenering achter school. Kosten: jaarlijks 1,4 miljard. Euro. Tot in de eeuwigheid. En dat scheelt de Nederlandse samenleving minimaal 30 miljard euro, rekende ik uit. Een aanslag op de rijksbegroting die uiteindelijk door de burger zal moeten worden betaald. Ten faveure van bedrijven als Unilever en Shell die direct toegang hebben tot onze premier. Dit alles om hoofdkantoren voor Nederland te behouden en – in de woorden van Rutte – ‘de verdiencapaciteit’ van ons bedrijfsleven te garanderen. Er zijn alleen geen feiten te vinden die dit kunnen onderbouwen, becijferde econoom Bas Jacobs al eind vorig jaar. In een radiogesprek met ondergetekende noemde hij het afschaffen van de dividendbelasting een duidelijk voorbeeld van ‘machtsmisbruik’.

Maar natuurlijk moeten al die leuke voordelen voor de grote bedrijven door iemand worden betaald en raadt eens wie dat gaat worden?

Om de rijken nog rijker te maken, ga je geld halen bij mensen die al niets hebben. Dat is ongeveer de logica van onze "zorgzame" overheid.

In een ander artikel op FTM, geschreven door Peter Hendriks, wordt haarfijn uit de doeken gedaan dat die 1,4 miljard euro per jaar voor de aandeelhouders van de grote bedrijven voor een groot deel wordt weggehaald bij de woningcorporaties, waardoor indirect de mensen die weinig geld hebben en daardoor in een sociale huurwoning wonen, de rekening betalen.

Het is voor de leek misschien een vrij complex verhaal, maar waar het op neer komt is dat dankzij het feit dat Nederland een belastingparadijs is voor brievenbusfirma’s er door de EU is ingegrepen voor wat betreft de renteaftrek voor bedrijven. Om dit weer te compenseren voor de rijke aandeelhouders heeft Nederland de vennootschapsbelasting verlaagd van 25 naar 21 procent.

Voor de grote (brievenbus) bedrijven die geen hoge rentelasten hebben valt de schade dus heel erg mee en blijft Nederland nog steeds heel aantrekkelijk voor dat soort bedrijven.

Woningcorporaties zijn eigenlijk geen bedrijven die erop gericht zijn om winst te maken, omdat de bedoeling is dat ze een maatschappelijk belang dienen. Daarom zijn in de ons omringende landen deze corporaties vrijgesteld van vennootschapsbelasting, maar in het struikroversland Nederland niet.

Dankzij de Europese regels (beperking renteaftrek) die in leven zijn geroepen doordat Nederland de grote bedrijven zo ter wille is, zijn de woningcorporaties de sjaak, want die hebben vaak hoge rentelasten, wat uiteraard een logisch gevolg is als je veel huizen bouwt.

In eerste instantie zouden de corporaties worden vrijgesteld van die beperkte renteaftrek, maar nu de liegende overheid driftig op zoek is naar geld om de gaten te dichten van het geld dat ze aan hun vriendjes hebben gegeven, is die uitzondering voor de woningcorporaties opgeheven, waardoor ze ineens veel meer vennootschapsbelasting gaan betalen. Dat geld moet ergens vandaan komen en de inkomsten van deze corporaties komen van hun huurders in hun sociale huurwoningen.

Dit is één van de elementen waardoor de corporaties meer gaan betalen en een andere is de volgende maatregel:

Het derde element is verhuurdersheffing. Die staat volgens het regeerakkoord op 1,7 miljard euro. Maar de verhuurdersheffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde en die stijgt mee met de woningmarkt. Die hogere WOZ-waarde zal ertoe leiden dat de verhuurdersheffing op in 2021 300 miljoen hoger zal zijn dan in het afgelopen jaar het geval was.

Dan is er ook het feit dat de corporaties nog nauwelijks verrekenbare verliezen hebben uit de crisistijd, waardoor ze de komende jaren het volle pond gaan betalen en uiteindelijk voor een groot deel het gat zullen dichten dat is gecreëerd met 1,4 miljard euro per jaar die Rutte en consorten aan hun vriendjes kado geven.

Dit alles betekent dan weer dat de mensen met weinig tot geen geld uiteindelijk de aandeelhouders van Shell en Unilever zullen betalen en deze laten jullie weten hier heel erg blij mee te zijn en zij hopen dat jullie de volgende koningsdag extra hard gaan zwaaien met jullie vlaggetjes.

Omdat Koning Willem III betrokken was bij de oprichting van het bedrijf Shell, is lange tijd aangenomen dat het Nederlands Koninklijk Huis een groot belang had in Koninklijke Olie.

Koningin Wilhelmina had destijds naar verluidt 25% van de aandelen Shell in handen.

De laatste 25 jaar heeft echter niemand van het Koninklijk Huis een belang van meer dan vijf procent gemeld, iets wat verplicht is. De geruchten gaan dat het aandelenbezit over meerdere mensen verspreid is, zodat geen van de personen een groter belang heeft dan 5%.

Het vermogen van het Koninklijk huis is een goed bewaard geheim.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl