Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Help mee om de Uitnamewet te torpederen
Zaterdag, 05 mei 2018 22:08
PDF Afdrukken

Doneren is nog altijd iets wat je vrijwillig doet en dat zeker wanneer het gaat om je meest kostbare bezit: je eigen lichaam.

Er is misschien nog steeds de mogelijkheid om dit gedrocht van een wet van tafel te krijgen, maar dan zijn er wel handtekeningen nodig.
We hoeven verder weinig woorden vuil te maken aan een favoriete wet van de Partij des Doods, die ze de misleidende titel “donorwet” hebben gegeven.

Er komt geen doneren aan te pas, want als je niet zelf actie onderneemt, steelt de overheid, nog voordat je dood bent, je organen.

Via een lezer ontvingen wij het volgende bericht (dank!):

Meer dan 30.000 handtekeningen zijn er opgehaald in de aanloop naar de aanvraag van een referendum omtrent de wet op de orgaandonatie.

Nu moeten we het referendum zélf nog 'verdienen': er moeten binnen zes weken 300.000 handtekeningen worden opgehaald.

Let op: er moet opnieuw worden getekend, dus ook diegenen die al getekend hadden voor de aanloop.

Bij deze een uitleg en het verzoek om te tekenen.

Vraag anderen ook om te tekenen en stuur dit verzoek door naar zoveel mogelijk mensen alsjeblieft: de tijd dringt en 300.000 in zes weken is véél.

Wat ik zélf mis in de discussie omtrent de orgaandonatie is dat de  nieuwe wet met de mond beleden, verkondigt dat nabestaanden het laatste woord hebben maar dat er op schrift staat dat de chirurg beslist ! Daar wordt niet over gesproken.

Onderstaand bericht is van Annet Wood.

OPROEP OM EEN REFERENDUM AAN TE VRAGEN

Over de Wet op Orgaandonatie kan NU een referendum worden aangevraagd. Daarvoor zijn 300.000 handtekeningen nodig van stemgerechtigde inwoners van Nederland. Indien u al heeft getekend voor het inleidend verzoek is uw handtekening  nu wel weer noodzakelijk.

Volgens de recente aanpassing bent u donor mits u aangeeft dit niet te willen zijn. Als u zelf geen keuze maakt in het donorregister komt er te staan dat u geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie.

WAAROM IS HET BELANGRIJK DAT U HIEROVER MEEDENKT EN MEE BESLUIT OF DEZE WET JUIST of ONJUIST IS:

1) Er wordt onvoldoende informatie over de positie van de donor verstrekt. Op 13 september 2016 is in de Tweede Kamer motie 33506-24 aangenomen waarin de leden de Minister opdragen de burgers te informeren. Daarop is de wet door de leden van de Tweede Kamer aangenomen met een verschil van één stem. Vervolgens schreef voormalig Minister Schippers op 14 december 2016 een brief aan de leden van de Tweede Kamer (briefkenmerk 1054633-158737-GMT) waarin zij motie 33506-24 afdoet. Zij schreef: “Omdat er ontzettend veel bij komt kijken om orgaandonatie en -transplantatie succesvol te laten verlopen, is het niet wenselijk en mogelijk om al die informatie altijd tegelijkertijd te verstrekken”. De benodigde informatie wordt u dus bewust onthouden. Hoe kan een overheid ons wettelijk verplichten een besluit te nemen over het donorschap terwijl zij het gelijktijdig ongewenst vindt de burgers over het donorschap te informeren?

2) Deze aanpassing in de wet heeft meer gevolgen, in het verleden mochten mensen die hun leven lang wilsonbekwaam waren niet als donor worden gebruikt. Nu mogen de wettelijk vertegenwoordigers c.q. voogden wel het besluit nemen om hun pupillen als donor vrij te geven. Als reden wordt opgegeven dat de voogden toch altijd al belangrijke beslissingen mochten nemen over hun pupil, met name op medisch gebied. Alleen waren dat meestal besluiten die in belang van hun pupil werden genomen. Dit besluit is niet in het (medische) belang van hun pupil.

3) De wet is een fuik. Toekomstige veranderingen zullen mogelijk zonder meer worden doorgevoerd. Er wordt op dit moment naar een belangrijke aanpassing in de donatie van organen gekeken. Men wil in Nederland, conform dit al in Engeland gebeurt, nu ook van hartdode donoren het hart gaan gebruiken voor transplantatie. Na het stilvallen van de hartslag wordt dan 5 minuten gewacht waarna de donor aan de hart-long machine wordt aangesloten en het hart kan worden verwijderd. Hartdode donoren hebben niet per definitie hersenletsel. In zijn brief van 13-2-2018 aan de leden van de Tweede Kamer schreef Minister Bruins (VWS) dat er naast het hersendoodprotocol ook een protocol kan komen voor het vaststellen van de circulatoire dood (= hartdood). Conform de aankondiging op de site van de NTS is er een wetsverandering noodzakelijk om de toekomstige hartdonatie op basis van de hartdood te wettigen. Dit nieuwe protocol zal daar mogelijk over gaan.

Het referendum gaat niet over de vraag of u donor wilt zijn, het referendum gaat over de vraag of u het juist vindt dat u automatisch orgaandonor bent mits u zelf aangeeft dit niet te willen en dat allemaal op basis van bewust achtergehouden informatie.

Annet Wood-de Haas

Berkhout

Ik hoop dat u allemaal het verzoek wilt ondertekenen, dat kan via de volgende link:

https://referendum.nl/

Teken voor 10 juni, dan komt de aanvraag zeker op tijd binnen.

Deze oproep mag worden doorgestuurd aan al uw vrienden en bekenden.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl