Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Anunnaki, onze Goden - (deel 192) - Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! - deel 3
Zondag, 06 mei 2018 12:26
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.


Voor de duidelijkheid

Ik ontving reacties op mijn afleveringen over Israël en de onderliggende vraag was waarom ik er over schreef... want zo interessant is de materie voor bepaalde lezers kennelijk niet! Mijn antwoord was; het is onze geschiedenis. Wij Europeanen komen voort uit de schoot van Abraham en zijn vrouw Sara. Wij zijn de kinderen van Isaak en zijn vrouw Rebekka en van Jacob en zijn vrouw Rachel (en van Lea, Bilha en Zilpa). De bijbelse geschiedenis is de geschiedenis van de blanke Europeanen. De bijbel uitventen aan andere volken is niet de bedoeling; het is ons verhaal en niet dat van anderen. Ik heb het over de eerste vijf boeken; de Pentateuch, de boeken van Mozes. De rest vind ik minder interessant en het nieuwe testament helemaal, behalve natuurlijk het laatste boek; ‘Openbaring’.

Onze geschiedenis is juist nu zo belangrijk omdat er stromingen zijn (door de Khazaren en middels George Soros aangestuurd vermoed ik...) die duidelijk het doel hebben de blanke suprematie te doorbreken en af te breken. Zij doen dat door de knabbelen, zagen en knagen aan onze waarden; onze taal, onze cultuur, onze herkomst, onze geschiedenis, onze folklore en aan de soort zelf... aan onze dochters en vrouwen. Onze geschiedenis wordt herschreven, onze slechte inborst wordt uitgelicht en wij dienen ons welwillend te schikken naar de wensen van de gedupeerden... Wij hebben de zwarte Piet reeds moeten inleveren, in Utrecht mag je geen ‘cojboy en indiaantje’ meer spelen en daar zal het niet bij blijven kan ik zeggen.

De Nederlandse slavenhandel in de 17e en de 18e eeuw

‘De periode van de Nederlandse slavenhandel wordt gekenmerkt door complexiteit. Belangrijk is in ieder geval dat de slavenhandel in eerste instantie geen doelstelling van de WIC was, terwijl de WIC vaak onlosmakelijk wordt verbonden met deze handelspraktijken. Slavenhandel ontstond pas toen de economische voordelen (met Engelse en Franse slavenhandel als voorbeeld) en economische noodzaak (arbeiders voor de plantagens in Westindie) duidelijk werden. Duidelijk is ook dat de slavenhandel geen zuivere Europese (en later Amerikaanse) aangelegenheid was. De Afrikaanse slaven werden immers gekocht van Afrikaanse, inheemse slavenhandelaars. De blanken waagden zich slechts in de kuststreken’, aldus Eric Sweers in het Historisch Nieuwsblad.

Ons slavenverleden wordt ons steeds weer aangesmeerd... en dat terwijl wij slechts een gering aandeel hadden in de slavenhandel. Holland en Zeeland (VOC, de WIC en de latere MCC, Middelburgse Commercie Compagnie) hadden de slaven aanvankelijk nodig voor hun eigen plantages en de slavenhandel was ook niet altijd winstgevend. De eerste ‘Nederlandse’ kooplieden die slavenhandel bedreven waren de uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige heren Willem Sailler en Hendrik Eynger om in opdracht van de Spanjaarden 4.000 slaven (over 4 jaren) van Afrika naar het Caraïbische gebied te brengen. Onder de geldschieters voor de slaven-campagne waren Portugese en enkele Spaanse joden en dat zijn geen Nederlanders!


xxx


xxx

Zeeuwse vloot van de MCC

Vuile smeerlappen...

Op Balder Blog las ik het volgende (ingekort en aangevuld danwel aangepast): ‘Over ‘ons slavernijverleden’ in de koloniën Suriname en Curaçao wil ik even wat dingetjes rechtzetten. Die gehele negerslaven-industrie aldaar is destijds niet opgezet door de ‘misdadige’ Hollanders, maar is opgezet door joden... die daar eerder zaten dan de Hollanders. Joodse plantage-eigenaren stonden bij de zwarte slaven bekend om hun wreedheid. Namen als ‘de jodensavanne’ in Suriname herinneren aan de joodse invloed van ‘ons slavernijverleden’. De oudste synagogeruïne ter wereld bevind zich aldaar, in de jungle van Suriname (de oudste synagoge in de Nieuwe Wereld bevindt zich niet geheel toevallig op Curaçao, hèt handels- en doorvoer centrum voor de slavenhandel in Westindie)...

De eerste hoofdstad van Suriname heette TORArica (rijk van de Torah?!) en lag ongeveer 40 kilometer zuidelijker dan het huidige Paramaribo. In de ‘Nederlanden’ was zowel het houden van slaven als de handel er in verboden, maar gevluchte Portugese joden, die zich vanaf het einde van de 16e eeuw in Amsteldam vestigden hadden daar lak aan... waarna de Nederlanders ongeveer een eeuw later mee deden met de handel in zwarte slaven uit Afrika. De joodse handelaren beschikten ook over ‘huisslaven’ en als die stierven moesten die begraven worden. De oudste slavengraven van Nederland bevinden zich dan ook op de Joodse begraafplaats Beth Haim in Oudekerk aan de IJssel. Hoewel ‘op’... de slaven werden buiten de omheining...


xxx

Edward Fagan

van de begraafplaats begraven. In de joodse gemeenschap is dit algemeen bekend en men schaamt zich er niet voor. De joden speelden overigens niet alleen in Nederland een leidende rol in de handel- en uitbuiting van zwarte slaven, maar wereldwijd. Opmerkelijk genoeg zitten er tegenwoordig verdomd veel joden in de comités en stichtingen die de blanken van Europa fijntjes wijzen op ‘ons slavernijverleden’... met het oog op eventuele herstelbetalingen! In de Verenigde Staten van Amerika is Edward Fagan (jood) een heuse afpersingscampagne begonnen, waarin hij, namens de zwarte Amerikanen, tenminste 2.000.000.000 Dollar ‘herstelbetalingen’ eist van grote ondernemingen. Eerder perste hij met succes Zwitserse banken af namens zijn eigen minderheidsgroep!

Blijkbaar denkt deze meneer Fagan dat hij, over de ruggen van de blanken, een persoonlijk slaatje kan slaan uit het slavernijverleden van de zwarte Amerikaanse medeburgers... die hun slavernijverleden notabene aan de religie van zijn eigen soortgenoten te danken hebben. In de ‘Babylonische’ Talmoed staat dat negers een sub-ras zijn en het resultaat van een vervloeking door God. Zij stammen van Cham, de tweede zoon van Noach. God’s straf is hun zwarte huid, hun grote rollende ogen, grote genitaliën en dat zij voorbestemd zijn om voor altijd andermans slaven zijn. De joodse slavenhandelaars vonden het normaal om zwarten als beesten in hun schepen te vervoeren. Dat deze slavenhandelaars daarmee geen zonde begingen...


xxx

Ted Musaph-Andriesse

wordt nog eens benadrukt door de Nederlandse Talmoedgeleerde Ted Musaph-Andriesse, die een boek schreef waarin staat dat de Babylonische Talmoed maatgevend is voor de Torah. Er zijn twee Talmoeden; de Babylonische en de Jeruzalem Talmoed en de eerste is ‘maatgevend’ omdat deze ouder is en meer autoriteit heeft. Tot zover Balder Blog.

Volgens Genesis 9:20-27 werd Noach dronken, zag Cham hem hierbij naakt en vertelde deze dit aan zijn broers. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en ontdekte wat was gebeurd, vervloekte hij Kanaän (jongste zoon van Cham), waarbij hij aangaf dat hij Sem en Jafet zou dienen. Sommige wetenschappers zien deze ‘vervloeking van Kanaän’ als een vroege Hebreeuwse rationalisatie van de verovering door...

 de Israëlieten (nakomelingen van Sem) van Kanaän (het gebied). Maar dat is natuurlijk grote onzin daar met Kanaän de jongste zoon van Cham wordt bedoeld en niet de landstreek aan de oostkust van de Middellandse Zee! Omdat het Cham was die de overtreding had gepleegd, wordt deze vervloeking ook wel Chams vervloeking (of Chams vloek) genoemd.

Maarten Luther stelde dat Cham de stamvader was van alle kleurlingen en zijn zoon Kus de stamvader van de negroïde Afrikanen (Kus is een verwijzing naar het Nubische Koesj). Vrijwel vanaf het begin van de slavenhandel in de Verenigde Staten werd de vervloeking van Cham aangehaald als rechtvaardiging van slavernij (waarbij meestal ook de aanname werd gedaan dat Amerikanen afstammelingen zijn van Jafet - uit Wikipedia).

Niet Cham maar zijn jongste zoon Kanaän wordt vervloekt. We lezen of horen vaak dat Cham en/of zijn (hele) nageslacht is vervloekt. Zijn nageslacht zijn ook de inwoners van het Afrikaanse continent en dus meenden slavenhandelaars op grond van de Bijbel het recht te hebben hen als dienaren/knechten te verhandelen. Terwijl de slaven in het ruim onder erbarmelijke omstandigheden waren opgesloten, las de kapitein op het dek uit de Bijbel!

Aldus Piet van de Lugt op internet over de ‘vloek van Noach’. Hier een aanvulling van Lisa van der Veen in het Historisch Nieuwsblad op Balder Blog betreffende vriendje Edward Fagan:

‘Er gaan zelfs stemmen op om Europa en de Verenigde Staten tot herstelbetalingen te dwingen. Het gerenommeerde Amerikaanse advocatenkantoor Hausfeld, dat succesvol opereerde in de zaak van de joodse tegoeden, bereidt een zaak voor tegen Nederlandse bedrijven die in het verleden zouden hebben geprofiteerd van slavernij. Op een bijeenkomst van Afrikaanse staten vorig jaar werd besproken of Europa en de Verenigde Staten hun excuses moeten aanbieden en of er een fonds voor herstelbetalingen moet komen. Een organisatie in Ghana becijferde dat een compenserend bedrag van 777 miljard dollar billijk zou zijn’...

Verder schrijft zij over de slavernij het onderstaande:

’Tussen de 15e en de 19e eeuw zijn ongeveer 12.000.000 Afrikanen naar America getransporteerd. De Republiek (de Zeven Provinciën) was

verantwoordelijk voor ongeveer 5-6% van deze handel; dat betekent dat zij zo'n 550.000 slaven heeft verkocht. Tegelijkertijd hebben de VOC en particuliere Nederlandse handelaren ongeveer 600.000 slaven naar en in de Indonesische archipel verhandeld. Maar in het publieke debat in Nederland is er anno nu vooral aandacht voor ons aandeel in de trans-atlantische slavenhandel. Was die dan zoveel erger dan wat er in Azië gebeurde, of zoveel gruwelijker dan de slavernij die al in Afrika bestond?

De behandeling van slaven was in elk geval overal even slecht: de Nederlanders waren niet wreder dan Afrikanen of Aziaten. De Afrikanen die naar Amerika werden getransporteerd waren door andere Afrikanen krijgsgevangen en tot slaaf gemaakt. Slavernij was in Afrika een geaccepteerd verschijnsel. De Afrikaanse slavenhandelaren beschouwden hun landgenoten als koopwaar. Leverde een slaaf meer op bij verkoop aan een Europeaan dan in Afrika zelf, dan wilde men geen dief zijn van de eigen portemonnee. Via de Arabische wereld en Afrika raakten de Europeanen opnieuw bij slavernij en slavenhandel betrokken. Het waren de Portugezen die in de 16e eeuw de aanzet gaven tot de trans-atlantische slavenhandel.

In de periode voor de Reconquista maakte het land samen met Spanje deel uit van de Arabische wereld, en daar was het houden en verhandelen van slaven heel gewoon. De koning van Mali, bijvoorbeeld, nam op pelgrimstocht naar Mekka vijfhonderd slaven mee om onderweg te verkopen. De Arabische slaven waren vooral afkomstig uit West-Afrika, waar slavernij ook zeer gangbaar was. Nadat de Arabieren in de 15e eeuw van het Iberisch schiereiland waren verdreven, zetten de Portugezen de handel in slaven - deels Afrikanen en deels Arabische krijgsgevangenen - voort. Ze gebruikten de slaven voor hun rietsuikerplantages op de Atlantische eilanden voor de Afrikaanse kust.


xxx


xxx


xxx

Arabieren al eeuwen en eeuwen slavendrijvers

Door de toenemende druk op ‘ons verleden’ komt door hernieuwd onderzoek soms het tegengestelde dan het beoogde aan de oppervlakte. Zo zijn er onderzoekers die ons ‘slavenverleden’ nog eens onderzocht hebben. Opvallend is wel dat veel van de zwarte kritiek op ons verleden is gericht op Nederland en veel minder op Frankrijk, Engeland, Portugal en Spanje. Waarom? Omdat wij met ons laten sollen en... omdat wij ‘kinderen van Enki’ zijn. Ook de Arabieren blijven verschoond van kritiek... en dat terwijl zij tot zeer recent slaven haalden in Soedan (belad as-sudān = ‘arabisch’ en betekent ‘land van de zwarten’). Nog tijdens de burgeroorlog die leidde tot de deling van het land ‘ontvoerden’ Arabieren in het zuiden zwarte kinderen uit hun dorpen voor slavenwerk.

Dat ging door tot het einde van de oorlog in 2005! In 2011 werd Zuid-Soedan een onafhankelijke en vrije staat. Wij ‘Hollanders’...  ach lees maar even mee. Floris Betlem schreef het op en Gert Oostindie (toepasselijke naam) vertelt er over:

‘Kort na het midden van de 17e eeuw was bijna een kwart van trans-Atlantische slavenhandel in handen van de Republiek. Dat aandeel zakte daarna snel, doordat de Portugese, Engelse, Franse en Amerikaanse slavenhandel explosief toenam. Over de gehele periode lag het

Hollandse/Zeeuwse aandeel rond 5%. Over de slavenhandel en het Nederlandse aandeel daarin is al veel gezegd en geschreven, denk bijvoorbeeld aan de uitspraak dat de Amsterdamse grachtengordel op slavenbloed gebouwd zou zijn.

Wat klopt er nu eigenlijk wel en niet van deze opvattingen?

‘Het slavernijverleden is, net als bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, een historisch onderwerp met een sterke morele dimensie. Als historicus moet je die emoties op waarde schatten, maar je eerste taak is om het debat te voeden met kennis van zaken. Er wordt druk gedebatteerd over de winstgevendheid van slavenhandel en slavernij; die varieerde naar tijd en plaats, daarover zal ik zeker spreken. Maar dat Nederland juist van de slavenhandel zo rijk is geworden, dat klopt niet. Er woonden steenrijke Amsterdammers met belangen in slavenhandel in grachtenhuizen, maar het is niet aannemelijk dat de grachtengordel werd aangelegd op winsten uit die branche.'

Hoe raakten de Nederlanders betrokken bij de slavenhandel?

‘Na de ‘ontdekking’ van Amerika in 1492, leerden de Spanjaarden en Portugezen snel dat er veel geld te verdienen was met suikerplantages. Daarvoor was veel arbeid nodig. De inheemse bevolking was gedecimeerd en niet te dwingen, Europeanen konden evenmin gedwongen worden. Toen ontstond het plan hiervoor Afrikanen te halen, als slaaf. In de tijd dat Nederland Brazilië van de Portugezen had overgenomen (1630-1654) keek Nederland deze perverse truc af en ging er mee verder.’

Er wordt gesteld dat de WIC minder succesvol was dan zijn tegenhanger de VOC, welke oorzaken lagen daaraan ten grondslag?

’De VOC had een Nederlands monopolie en was eigenlijk een schakel in een veel groter Aziatisch netwerk waarin producten uit alle delen van de wereld werden verhandeld. De VOC speelde slim in op deze kansen. De WIC verloor al snel het monopolie, zo was de slavenhandel "vrij" en werd Suriname door een aparte Sociëteit van Suriname bestuurd, waarin de WIC alleen een aandeel had. En op de Nederlandse markt werden producten uit de Caribische kolonies niet afgeschermd van importen van elders. Aandeelhouders van de VOC waren veel beter af dan die van de WIC.

’Hoe werd de slavernij in de Nederlandse samenleving gerechtvaardigd?

‘Er werden verschillende argumenten gebruikt om slavenhandel en slavernij te rechtvaardigen. Uiteindelijk ging het gewoon om geld. Het misbruik van Afrikanen werd vergoelijkt omdat zij minderwaardig zouden zijn en niet christelijk waren. Cynisch werd wel gesteld dat de Afrikanen uiteindelijk ook profiteerden, omdat zij in aanraking kwamen met onze "ontwikkelde beschaving". Er waren ook tegenstanders van de slavernij, maar die waren veruit in de minderheid. Pas in de decennia voor de officiële afschaffing van de slavernij in 1863, ontstond vooral onder Britse druk een anti-slavernij beweging in Nederland.

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl