Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie
Poll

Ook in ons land tijd voor JFK21?
Overheid liet wel degelijk Molukse treinkapers vermoorden (video)
Woensdag, 09 mei 2018 21:43
PDF Afdrukken

Soms duurt het lang, maar uiteindelijk komt de waarheid altijd boven water en nu wordt de Nederlandse overheid ontmaskerd als opdrachtgever van de moorden op de Molukse treinkapers bij de Punt.

Er zijn drie hele belangrijke getuigen naar voren gekomen in de vorm van drie legerofficieren die verklaren dat er destijds van hogerhand opdracht is gegeven dat geen van de kapers in leven mocht blijven.


Regelmatig komen er toch weer berichten over de Molukse treinkaping die het officiële verhaal volledig onderuit halen.

Vorig jaar schreef lezer Martin op deze site het volgende over de kaping bij de Punt in 1997.

Zo was er onlangs weer aandacht voor de Molukse treinkaping bij de Punt waar opnieuw de Molukkers werden afgeschilderd als de kwaaie pieten (politiek correct geen zwarte pieten dus), dit terwijl onze regering drommels goed weet wat het Molukse volk allemaal is aangedaan door onze regering en men een volk wat compleet alles tot aan hun land aan toe was kwijtgeraakt zwaar in de kou lieten staan. Opvang destijds voor dit ontheemde volk werd geregeld in ons oude concentratiekamp waar een Anne Frank ooit zat en op transport werd gezet.

Terwijl ik dit typ schieten mijn haren op me armen omhoog. Molukkers klagen niet meer en hebben zich min of meer geschikt in hun lot, als ze eens hun mond open doen wordt deze meteen gesnoerd en de herinnering aan de school en treinkaping opgeroepen.

De Nederlandse regering heeft bij de Punt destijds willens en wetens een aantal jonge mensen laten vermoorden en ingecalculeerd dat hierbij burger slachtoffers zouden vallen, hetgeen ook gebeurde.

Dit terwijl die jonge mensen alleen aandacht voor hun zaak wilden en gerechtigheid van onze overheid wilden.

Deze Molukse jongeren handelden uit wanhoop, niet uit wraakzucht.

Nu komen er berichten naar buiten waarbij drie voormalige officieren verklaren dat de militairen die de trein moesten bestormen geen gevangenen mochten nemen, maar dat alle kapers doodgeschoten dienden te worden. Wat dan ook prompt geschiedde.

Naar aanleiding van hun verklaringen wil advocaat Liesbeth Zegveld, die nabestaanden van twee doodgeschoten kapers bijstaat, vier commandanten van de bevrijdingsactie onder ede verhoren. Ook wil ze oud-generaal Henk van den Breemen en oud-minister van Justitie Dries van Agt als getuigen oproepen. Van Agt was destijds als minister van Justitie politiek verantwoordelijk voor de bevrijdingsactie.

Volgens de drie nieuwe getuigen zei een commandant meerdere malen dat hij van hogerhand de opdracht had gekregen om ervoor te zorgen dat de kapers geen krijgsgevangenen zouden worden, omdat het "niet de bedoeling was dat de kapers voor de rechtbank zouden verschijnen".

Deze commandant, die toen kapitein der mariniers was, gaf leiding aan de militairen die de bezette basisschool in Bovensmilde moesten bevrijden. De bestorming van de gekaapte trein bij De Punt en de school werd beschouwd als één militaire operatie.

Een van de nieuwe getuigen zegt dat de kapitein het "moreel verwerpelijk" vond om gevangengenomen kapers in de basisschool te executeren en daarom overhandigde hij hen aan justitie. Hij zou daarmee de opdracht hebben genegeerd. Mede hierdoor zou het mogelijk zijn dat er daarom in de trein wel kapers zijn gedood en in de school niet.

De opdrachtgever voor de moordpartijen zou de toenmalige Minister van Justitie Dries van Agt zijn die opeens een opmerkelijke vorm van geheugenverlies heeft.

Eerder zei Van Agt dat hij er geen herinneringen aan heeft. Aan de Volkskrant laat hij nu desgevraagd weten dat dit "onmogelijk", "ondenkbaar" en "uitgesloten" is.

Het ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op het bericht van de drie nieuwe getuigen. De zaak gaat op 29 mei verder in de rechtbank.

Voor de volledigheid, hierna meer achtergrond informatie uit een eerder artikel:

Er is door de eeuwen heen eigenlijk weinig veranderd bij de mensen die aan de touwtjes trekken in dit land. Het zijn nog altijd de studentensociëteiten zoals Minerva waar de toekomstige leiders van dit land worden gerekruteerd, die vervolgens precies doen wat hen wordt opgedragen.

Net zoals op het wereldtoneel de elite regeert, is die er ook in ons land en hun belangen dienen ten alle tijden gewaarborgd te worden. Als er dan her en der wat bijkomende schade optreedt, het zij zo.

De belangen van de elite lagen jarenlang in onze voormalige kolonie Nederlands Indië. Na de onafhankelijkheidsstrijd van de lokale bevolking na de Tweede Wereldoorlog was het na enkele jaren gedaan met de macht van de Nederlandse koopmannen en konden ze vertrekken, nadat er duizenden Nederlandse jongemannen nutteloos voor waren opgeofferd.

Tijdens de bijna vier jaar durende militaire aanwezigheid van Nederland in Indonesië lieten circa 5.000 Nederlandse militairen het leven, waarvan ongeveer de helft door gevechtshandelingen en de overigen ten gevolge van ziekten en ongevallen.

Binnen het Nederlandse leger was er een soort elitekorps van Molukse militairen. Deze waren goed, fanatiek en het meest gevreesd door de tegenstander. De nieuwe Indonesische overheid beschouwde deze soldaten dan ook als handlangers van de voormalige kolonisator en dus bevonden de Molukkers zich in een lastig parket.

De Nederlandse overheid zou dit allemaal wel even oplossen, maar dan moesten ze wel eerst naar Nederland komen, zodat ze te zijner tijd terug konden keren naar hun eigen soevereine Molukse republiek.

De Zuid-Molukkers kwamen in 1951 voor een tijdelijk verblijf naar Nederland, met de belofte van de Nederlandse regering dat zij op de Molukken hun eigen staat zouden kunnen stichten. Zij verbleven in kampen, waaronder Kamp Vught en Schattenberg, onder meestal matige tot slechte omstandigheden. Nadat zij een generatie - ruim 25 jaar - hadden gewacht op de inlossing van de beloften van de Nederlandse regering, wilden enkelen van de jongere generatie hun situatie niet meer accepteren en gingen over tot radicale acties.

Iemand die zich al jarenlang met deze zaak bezighoudt is onderzoeksjournalist Jan Beckers.

Hij zegt het volgende:

Dat er aanvullend onderzoek komt naar de beëindiging van de Molukse treinkaping bij De Punt noemt Vlissinger Jan Beckers de ‘belangrijkste overwinning van de Molukse gemeenschap sinds 1977’.

Beckers heeft zich als journalist, samen met een kaper die het bloedbad overleefde en de zus van een omgekomen kaper, jarenlang gestort op onderzoek naar wat er is gebeurd in Bovensmilde. Beckers was woensdag zelf bij de rechtszaak aanwezig. “Het was een mooie en waardige, maar ook een emotionele zitting”, vertelt Beckers. Het tussenvonnis is volgens hem de . “De verjaring van de zaak is van de baan en de rechter erkent dat de verwondingen van de kapers zijn toegebracht door mariniers. De vraag is of dat opzettelijk is gebeurd of in de strijd.”

Uitsluitsel daarover kan nog jaren duren, verwacht Beckers. “Het gaat om waarheidsvinding. Om uit te zoeken wat exact in de trein is gebeurd. Daarom hoop ik niet dat de rechtszaak uitdraait op een schikking. Dit tussenvonnis was vandaag het hoogst haalbare. Ik zie het als een overwinning van de RMS en de eerste generatie Molukkers.”

Het verhaal van Jan Beckers is hier te lezen en onderstaand volgt een vierdelige documentaire Dutch Approach over de treinkaping bij De Punt.

Ook in deze zaak is het belangrijk om zelf onderzoek te doen, aangezien de pinokkio's in Den Haag er weer alles aan zullen doen om ook in dit geval het drama van het Molukse volk in de doofpot te laten verdwijnen.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl