Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Hoogspanningskabels onder de grond veel gevaarlijker dan gedacht
Zondag, 13 mei 2018 18:05
PDF Afdrukken

Enige tijd geleden werd er alarm geslagen over het feit dat mensen vaak te dichtbij de zogenaamde transformatorhuisjes wonen en dat dit met name voor kinderen gevaarlijk kan zijn.

Echter, er ligt nog een veel groter gevaar op de loer en dat zijn de ondergrondse hoogspanningskabels waarvan wij niet mogen weten waar ze liggen.
Wanneer je te dicht woont bij sterke elektromagnetische velden, dan kan dit een behoorlijk gezondheidsrisico opleveren en vooral bij kinderen bestaat dan een verhoogd gevaar op leukemie.

Om nog eens uit te leggen waarom dat zo gevaarlijk is, hierna een deel uit het eerdere artikel:

In 2004 schreef StopUMTS al het volgende over de gevaren van deze ELF (Extreme Low Frequency, wat bovendien ook nog een uitstekende dragergolf is voor mind control) die deze genereren :

Hoogspanningskabels van 380 en 220 kilovolt geven ook elektromagnetische velden, maar dan van het laagfrequente type.

Stichting milieuziektes adviseert om minimaal 300 meter afstand te bewaren tot een hoogspanningskabel.

Op 100 meter is er nog een magnetisch wisselveld van 0,4 uT (400 nT, nanoTesla, eenheid voor magnetische veldsterkte). Dit is vergelijkbaar met het magnetische wisselveld op een meter afstand van een werkende magnetron.
Als u op 100 meter afstand van een mast woont, wordt u dus continu, 24 uur per dag blootgesteld aan een magnetisch wisselveld, alsof u 24 uur per dag achter uw magnetron staat.

Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan soortgelijke velden de kans op kanker en vooral op leukemie in kinderen vergroot.

Ook zijn er aanwijzingen dat vermoeidheidsproblemen optreden bij mensen die te dicht in de buurt van een hoogspanningsmast wonen.

De Gezondheidsraad (of zou de Ziekmaakraad een betere naam zijn), stelt dat er niets aan de hand is: Alles is veilig. De 24-uurs blootstellingslimiet is 100 uT (micro-Tesla). U kunt dus net zo goed onder de hoogspanningskabel gaan wonen volgens hen.

Dat was toen en eindelijk komt ook nu die Gezondheidsraad met het advies dat het misschien toch niet zo'n goed idee is om heel dichtbij de bron van die velden te wonen.

Nu komt via RTL een bericht naar buiten dat het niet alleen gevaarlijk is om te dichtbij hoogspanningsleidingen of transformatorhuisjes te wonen, maar dat je op veel meer plaatsen gevaar loopt, omdat ook de ondergrondse hoogspanningsleidingen voor dezelfde problemen zorgen.

Toch achterhaalde de onderzoeksredactie van RTL Nieuws op basis van documenten en bronnen een aantal plaatsen waar de straling van ondergrondse kabels te hoog is in nabijgelegen huizen.

Te hoog wil zeggen dat de zogeheten magneetveldsterkte hoger is dan 0,4 microTesla. Dat is de norm die de Gezondheidsraad hanteert, op basis van wetenschappelijke onderzoeken. Er zijn sterke aanwijzingen dat er voor kinderen een gezondheidsrisico is. "We weten dat het een licht verhoogde kans geeft op kinderleukemie", stelt voorzitter Pim van Gool van de Gezondheidsraad.

Let op het woordje “licht” bij de uitspraak van de Gezondheidsraad. Er is wel een gevaar, maar het is licht. Alleen erg triest voor de ouders als die te horen krijgt dat hun kind leukemie heeft.

Echter, wanneer je wilt weten of er onder jouw huis een dergelijke hoogspanningskabel loopt, dan mag je dat niet weten. En de reden dat dit je dit niet mag weten is omdat wij Nederlanders zo slim zijn dat wij niet tegen terroristen gaan vertellen waar die kabels liggen.

Het schijnt zelfs dat de gevaren van de ondergrondse hoogspanningskabels nog groter zijn dan die van de bovengrondse in bepaalde gevallen zoals op de Laakweg in Den Haag.

De Laakweg in Den Haag is een normale straat in een grote stad. Wat maar weinig mensen weten, is dat er pal voor de huizen, op ongeveer een meter diepte, drie dikke ondergrondse hoogspanningskabels liggen. Samen met meetdeskundige Leo Lagendijk bezochten we de straat. Het resultaat: te hoge magneetvelden in verschillende woningen.

"Als je hier opnieuw zou bouwen, dan zou netbeheerder TenneT adviseren om deze woning hier niet neer te zetten, maar een aantal meters naar achteren", stelt Lagendijk.

En zo kan het zomaar gebeuren dat ook jouw huis zich te dicht in de buurt van ondergrondse hoogspanningskabels bevindt.

Er zijn in Nederland 146 gemeenten waar dit soort kabels onder de grond lopen. Voor een kaart met daarop welke gemeenten dat zijn, verwijzen wij naar het RTL artikel.

Ook is er een gespecialiseerde website met daarop aangegeven waar zo ongeveer hoogspanningsleidingen lopen. Volgens RTL kun je contact opnemen met je netwerkbeheerder als je twijfelt over jouw situatie, of informatie opvragen via het kadaster. Daarnaast kun je zelf metingen verrichten of dat laten doen.

Het vreemde is dat hoewel de ondergrondse kabels gevaarlijker kunnen zijn dan de bovengrondse, er voor de eerste categorie geen uitkoopregeling bestaat en je ook geen recht hebt op schadevergoeding en voor de tweede wel.

Wellicht gaat dat in de nabije toekomst veranderen, maar ondertussen kun je aardig risico lopen zonder dat je het zelf weet.

In ieder geval is het dan zaak om te zorgen dat je zelf en je kinderen zo gezond mogelijk blijven en dan geldt nog steeds, hoe beter het immuunsysteem op orde is des te minder risico op ziektes. Alle omstandigheden buiten heb je misschien niet in de hand, maar je kunt wel wat extra maatregelen nemen om de immuunsystemen van het gehele gezin op orde te houden.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl