Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
De briljante Hongaarse oplossing voor het immigrantenprobleem
Maandag, 21 mei 2018 17:32
PDF Afdrukken

Hongarije staat bekend als het enfant terrible binnen de Europese Unie, omdat het hoe dan ook vertikt om niet gewenste immigranten binnen te laten.

Waar de andere EU landen zo langzamerhand worden verstikt door procederende en uitgeprocedeerde asielzoekers heeft Hongarije dankzij een slimme constructie dat probleem helemaal niet.


De bedoeling van de grootscheepse immigratie van vreemde culturen binnen de landen van de Europese Unie maakt onderdeel uit van een agenda.

Een agenda die al zo’n kleine 100 jaar geleden werd uitgewerkt door de vrijmetselaar Kalergi en sindsdien ook bekendstaat als het Kalergiplan.

Dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat overheden van de Europese landen een beetje meewerken met dat plan zoals bijvoorbeeld ons land dat netjes doet. Je negeert het feit dat je grenzen hebt, iedereen kan binnenlopen en hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Want, zijn ze eenmaal binnen in een land, dan wordt het schier onmogelijk om ze weer kwijt te raken. Om te beginnen gaan ze volop procederen wanneer ze worden afgewezen en zelfs wanneer ze volledig zijn uitgeprocedeerd verblijven ze nog vrolijk in het land.

Dan komen er bed-bad-brood regelingen en daarnaast hebben we nu het verschijnsel van uitgeprocedeerde asielzoekers die woningen kraken.

Vanuit het standpunt van de asielzoeker begrijpelijk dat ze iedere mogelijkheid aangrijpen om niet weggestuurd te worden en dreigt het voor hen toch fout te gaan, dan verdwijnen de meesten uit het zicht, maar niet uit het land.

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft het heel anders aangepakt. De meesten van ons zullen wel hebben gehoord van de hekken om Hongarije, maar de meesten zullen niet weten welke slimme strategie daarbij wordt gehanteerd.

De clou zit hem namelijk in het feit dat de hekken niet precies op de grens van Hongarije lopen, maar een aantal meters daar vandaan, maar dan wel op Hongaars grondgebied. Op sommige plekken is dat een paar meter, op andere een wat grotere afstand.

Hoe dan ook, op het moment dat een asielzoeker tegen een hek aanloopt, bevindt hij zich al op Hongaars grondgebied. Hij kan weliswaar niet verder, maar hij bevindt zich al wel in Hongarije.

De Hongaren noemen deze gebieden de transit zones. Wanneer er bijvoorbeeld toch illegale immigranten worden aangetroffen in Hongarije, binnen de hekken, dan worden ze onmiddellijk overgebracht naar een transit zone. Ze worden dus technisch gesproken niet Hongarije uitgezet, want ook aan de buitenkant van het hek heb je nog een stukje Hongarije.

De door Soros en consorten ingehuurde advocaten kunnen hier weinig mee, want de immigranten zijn niet gedeporteerd, alleen overgebracht naar een ander stukje Hongarije.

Wanneer een asielzoeker zich in de transit zone bevindt, is er natuurlijk geen enkele beperking om de andere kant weer op te gaan, want daar zijn geen hekken.

In de transit zone bevinden zich op bepaalde plekken barakken waar nieuwkomers een asielaanvraag kunnen indienen als ze dat willen. Ze mogen dan in de transit zone blijven wachten en ook een eventueel hoger beroep afwachten als ze dat willen.

In de praktijk blijkt echter dat dit heel weinig gebeurt omdat asielzoekers dan liever weer vertrekken om elders hun geluk te beproeven.

Hongarije kent dan bijvoorbeeld ook geen uitgeprocedeerde asielzoekers, heeft geen detentiecentra nodig en heeft geen last van uitgeprocedeerde asielzoekers die woningen kraken.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl