Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Steeds meer mensen weigeren statines wegens omkoping artsen
Woensdag, 23 mei 2018 15:45
PDF Afdrukken

Uit een nieuw in Engeland uitgevoerd onderzoek blijkt dat er steeds meer mensen weigeren om de door hun huisarts voorgeschreven statines te slikken (goed nieuws dus!).

Ze maken zich zorgen omdat die artsen worden betaald voor het voorschrijven van misschien wel de grootste verdiener van de farmaceutische industrie en zeker één van de meest gevaarlijke.


In het kader van “wij maken ons zorgen over het welzijn van de bevolking” biedt de Engelse NHS (National Health Service) geld aan aan huisartsenpraktijken die meewerken aan het voorschrijven van de zogenaamde cholesterol verlagende medicijnen zoals statines.

Natuurlijk wordt dit geen omkoping genoemd, maar een stimulatie die ervoor moet zorgen dat zoveel mogelijk mensen dit “levensreddend” medicijn gaan gebruiken zoals het in de mainstream media wordt omschreven.

Eenieder die in de verste verte ook maar geclassificeerd kan worden als iemand die een mogelijk risico loopt op hart- en vaatziekten krijgt statines voorgeschreven. Maar, het lijkt alsof de bevolking in de gaten begint te krijgen dat er iets niet helemaal klopt met het statines verhaal.

De afgelopen jaren is dit één van de grootverdieners geweest voor de farmaceutische industrie en uit een in Engeland uitgevoerd onderzoek blijkt dat er steeds meer burgers dwarsliggen en niet langer de voorgeschreven statines slikken omdat ze wantrouwig zijn geworden vanwege de vele negatieve verhalen erover en omdat artsen betaald krijgen om dit middel voor te schrijven.

En die dokters kregen juist betaald door de NHS om de omzet verder op te schroeven, omdat er een terugval was waar te nemen in het aantal mensen dat statines op langere termijn bleef slikken. De bedoeling is eigenlijk dat je dit middel tot aan je dood blijft gebruiken, maar uit het Engelse onderzoek bleek dat van de mensen die niet echt hart- en vaatproblemen hadden meegemaakt, er slechts 57 procent trouw bleef slikken en de rest afhaakte.

Tijdens het Britse onderzoek werden mensen uit acht verschillende landen onderzocht met betrekking tot statine gebruik, maar bleken vooral de Britse patiënten heel wantrouwig. Dit is natuurlijk goed nieuws, want dat betekent dat de waarheid voor wat betreft statines toch langzaam begint door te sijpelen in mainstream land.

Natuurlijk wordt in een artikel in de Engelse Telegraph een expert aan het woord gelaten die het publiek ervan moet overtuigen dat statines toch echt helemaal veilig zijn. In dit geval is dat professor Helen Stokes-Lambard, voorzitter van het college van huisartsen, die het publiek vertelt dat recent hoog aangeschreven onderzoek heeft uitgewezen dat statines toch echt helemaal veilig zijn.

De Telegraph doet er voor de goede orde dan nog maar even een onderzoek bij dat is gepubliceerd in The Lancet, waarin staat dat het eigenlijk best toch wel meevalt met die bijwerkingen. Het zijn “slechts” hoofdzakelijk spierpijn, diabetes en beroertes.

Wat ze er natuurlijk niet bij vertellen is dat cholesterol helemaal niet slecht is voor je, dat we het zelfs heel hard nodig hebben en dat vooral de hersenen te lijden hebben aan al het cholesterol dat door statines wordt weggevangen, waardoor weleens de enorme toename van het aantal patiënten met dementie kan worden verklaard. Het is normaal dat bij het stijgen der jaren je cholesterol wat stijgt. Dat is bedoeld om onder andere je hersenen te beschermen tegen de veroudering.

Ook in ons land en België is het aantal mensen dat nog steeds statines slikt heel erg hoog. Je komt als je wat rondkijkt aantallen tegen van alleen al in Nederland een miljoen mensen die cholesterol verlagende middelen slikken. Mensen die letterlijk bezig zijn met het graven van hun eigen graf.

Waar gaat het eigenlijk om bij het voorschrijven van statines aan al die mensen wereldwijd? Het voorkomen van hart- en vaatziekten. Niet alleen tonen recente onderzoeken aan dat statines in plaats van het voorkomen van deze ziektes ze juist veroorzaken, maar is er zoals eigenlijk bijna altijd een heel eenvoudige natuurlijke oplossing om dit soort ziektes te voorkomen.

Steeds meer artsen, zoals bijvoorbeeld Dr. Philip Blair zijn na onderzoek tot de conclusie gekomen dat preventie van hart- en vaatziektes beter voorkomen kan worden door het gebruik van bijvoorbeeld CBD. Er komen meer en meer aanwijzingen dat hart- en vaatziekten gerelateerd zijn aan chronische ontstekingsprocessen, iets waar een middel als CBD bij uitstek geschikt voor is.

Het is dan ook niet voor niets dat de farmaceutische industrie er alles aan zal doen om CBD van de markt te weren.

Iemand die uit eigen ervaring iedereen ten zeerste afraadt om statines te gebruiken, is patholoog anatoom Dr. Roel Veldhuizen, de vaste columnist bij Orjana.

Tot slot:

 Los van de verwoestende effecten die statines hebben op de hersenen, volgt hier nog een lijst met andere bijwerkingen:

• Bijwerkingen in het maag- en darmstelsel (verstopping, winderigheid, verstoorde spijsvertering, misselijkheid, diarree, gebrek aan eetlust, braken)
• Bijwerkingen in de bloed- en lymfevaten (tekort aan bloedplaatjes, trombocytopenie)
• Bijwerkingen met betrekking tot het immuunsysteem (anafylaxie)
• Verstoring van het hormoonsysteem (haaruitval, verstoring glucosespiegel, ontsteking van de alvleesklier)
• Psychische stoornissen (slapeloosheid, geheugenverlies)
• Bijwerkingen in het zenuwstelsel (hoofdpijn, duizeligheid, jeuk, pijn aan armen en benen door zenuwaandoeningen (perifere neuropathie)
• Bijwerkingen aan lever en gal (hepatitis gepaard gaande met geelzucht)
• Bijwerkingen aan de huid (huiduitslag, galbulten, allergische reacties, ademhalingsmoeilijkheden)
• Bijwerkingen aan de skeletspieren (spier- en gewrichtspijn, spieraandoeningen, afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine)
• Impotentie
• Algemene lichaamszwakte
• Pijn op de borst
• Rugpijn
• Vochtophoping in armen en benen
• Een algemeen gevoel van onbehagen
• Gewichtstoename

Het aantal bijwerkingen van het gebruik van natuurlijke CBD uit de hennepplant: nul.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl