Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Waarom de Europese Unie niet kan overleven
Donderdag, 14 juni 2018 13:47
PDF Afdrukken

Er zijn afgelopen week weer schokkende cijfers boven water gekomen die aantonen dat het schip genaamd Europese Unie alleen maar kan zinken.

Wanneer landen als Duitsland en Nederland bereid zijn om enorme schuldbedragen af te schrijven zou er een kans zijn misschien, maar dat kwijtschelden zal niet gebeuren.


Wij zouden de Europese Unie liever vandaag in rook zien op gaan dan morgen en wie weet, wordt onze wens binnen niet al te lange tijd vervuld.

En dat heeft alles te maken met de financiële systemen binnen die EU. Systemen die krakend beginnen vast te lopen vanwege de enorme schulden van de zuidelijke landen en de kapitaalvlucht naar landen zoals Duitsland.

Ieder Europees land heeft nog steeds een eigen centrale bank die allen weer vallen onder de ECB, de Europese Centrale Bank. Onderling houden deze banken er een soort intern Europees verrekeningssysteem op na dat Target2 heet.

Theoretisch zou het systeem zodanig moeten werken dat de individuele centrale banken onderling ongeveer allemaal op nul staan, wat betekent dat alles over en weer is betaald.

Maar, dat is geenszins het geval zoals blijkt uit onderstaand plaatje en de ongelijkheden beginnen nu volgens financiële experts alarmerende vormen aan te nemen.

Zo blijkt dat binnen Europa Duitsland nog 956 miljard euro te goed heeft en Nederland ruim 138 miljard.

Daarentegen staan de zuidelijke landen zwaar in het rood, waarbij Italië de kroon spant met een schuldbedrag van bijna 465 miljard euro.


xxx

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit een door het Duitse Welt gepubliceerde artikel die er het volgende over zegt.

Die Notenbanken der Euro-Partner wie Italien, Spanien oder Frankreich schulden der Bundesbank fast eine Billion Euro – so viel wie nie zuvor. Tendenz weiter steigend. Eine Sicherheit für dieses Geld gibt es nicht.

Een Notenbank is niet een bank voor eekhoorns, maar een centrale bank en waar het om gaat is dat er staat dat er geen enkele zekerheid bestaat voor die schulden.

Wanneer er niet betaald gaat worden, dan krijgt uiteindelijk de belastingbetaler de rekening:

Tijdens de kredietcrisis nam het onderlinge wantrouwen toe en de interbancaire kredietverlening sterk af. De Spaanse bank kon niet meer lenen bij andere banken en zag zich genoodzaakt de kredietverlening te beperken. De bank in Duitsland liet het geld bij de ECB staan in plaats van het te lenen aan een andere – in dit geval – Spaanse bank. De ECB nam hierop de rol van de banken over. De saldi van de banken in exporterende landen, zoals Duitsland en Nederland, liepen hierdoor fors op terwijl de saldi van overwegend importerende landen, zoals Spanje en Italië, fors in het rood kwamen te staan bij de ECB. De banken in het rood moeten wel zekerheden aan de ECB geven dat zij hun schulden zullen aflossen. ECB loopt hierbij een kredietrisico als de zekerheden onvoldoende opbrengen als de bank daadwerkelijk in gebreke blijft. Het verlies van de ECB zal worden verdeeld, naar rato van hun kapitaalinbreng, over de diverse nationale centrale banken.

Kortom, als enkele grote Italiaanse banken onderuit gaan krijgt de ECB niets en zal deze de rekening doorschuiven naar de individuele landen binnen de eurozone.

De bekende Amerikaanse financieel analist Mish Shedlock ziet slechts drie mogelijke toekomstscenario’s:

1) Duitsland, Nederland en Finland schelden genoeg van de schulden kwijt zodat Europa weer kan groeien.

2) Permanent hoge werkeloosheid en lage economische groei in Spanje, Griekenland en Italië met stagnatie in andere delen van de EU.

3) Het uiteenvallen van de EU.

Dit zijn de mogelijke scenario’s.

Duitsland zal niet akkoord gaan met scenario 1. Het is onredelijk om te verwachten dat scenario 2 eeuwig zal duren en daarom is alleen scenario 3 een reële optie.

Mish adviseert Duitsland om de EU te verlaten omdat dit land de beste papieren heeft om dit te overleven. Dat zal uiteraard niet gebeuren en dus blijft een verwoestend uiteenspatten van de EU over, te beginnen met Italië of Griekenland.

Hij is ervan overtuigd dat Duitsland uiteindelijk de rekening zal betalen en dus wij ook.

Misschien toch een goed idee voordat wij straks de rekening krijgen nog even wat te investeren in iets waar je echt wat aan hebt in barre tijden.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl