Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Burgerbevrijding minderjarige kinderen (vonnis)
Maandag, 18 juni 2018 17:47
PDF Afdrukken

Er is een concreet plan om twee kinderen die waarschijnlijk illegaal uit huis zijn geplaatst en in een misbruikcircuit terecht zijn gekomen, te bevrijden. Het zal worden uitgevoerd door de ouders en een groep sympathisanten.

Minister Opstelten is op de hoogte gebracht van het burgerinitiatief om Demi en Nivana te bevrijden uit het Wilmahuis in Zoetermeer.Hier stond een artikel uit 2013 dat nu is weggehaald en wel om de volgende reden:

Eind 2013 publiceerden wij een artikel over een gezin dat hun kinderen was kwijtgeraakt aan de in ons land beruchte Jeugdzorg.

Deze kinderen waren ondergebracht in een gezinsvervangend tehuis in Zoetermeer en er werd destijds een burgerinitiatief op touw gezet om hen te bevrijden uit dat huis. Dit, omdat er een sterk vermoeden bestond dat er in dat tehuis sprake was van seksueel misbruik van kinderen. Wij hebben hier toen hierover bericht.

Wij zijn nu benaderd door de eigenaren van dat tehuis en door hen gesommeerd om het originele artikel te verwijderen op basis van een al in 2011 door de rechter gedane uitspraak waarin een andere website op straffe van hoge dwangsommen wordt gedwongen berichten over dat tehuis met daarin vermeldingen over vermoedens dat daar seksueel misbruik plaatsvindt, te verwijderen.

Dat vonnis is dusdanig uitgebreid dat er ook wordt gesproken over: "alsmede soortgelijke uitlatingen op andere websites".

Wat opvalt in dat vonnis zijn de uitzonderlijk hoge dwangsommen: 2.500 per dag of een gedeelte daarvan met een maximum van 500.000 euro.

Een half miljoen euro is heel veel geld. En alleen de hoogte van die dwangsommen roept de nodige vragen op. Maar goed, een vonnis is een vonnis en aangezien wij tijdelijk even niet beschikken over een half miljoen euro, hebben we het bewuste artikel weggehaald. Mensen die absoluut willen weten wat daar stond kunnen de originele tekst bij ons opvragen.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl