Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Zal de ontmoeting van Trump en Poetin iets veranderen?
Woensdag, 04 juli 2018 12:12
PDF Afdrukken

Iets wat eigenlijk helemaal niemand nog voor mogelijk hield, zal nu toch gebeuren: Donald Trump en Vladimir Poetin zullen elkaar binnenkort in Helsinki ontmoeten.

De vraag die natuurlijk bij veel mensen rijst, is of deze ontmoeting misschien het begin zal zijn van een betere verstandhouding tussen Amerika en Rusland.


Wanneer de twee echt grote nucleaire grootmachten elkaar constant in de haren vliegen, dan geeft dat voor veel mensen een onrustig gevoel. Er hoeft maar iets mis te gaan en voordat we het weten is er een kettingreactie ontstaan met gevolgen die niet te overzien zijn.

Dus is het heel mooi als de leiders van die twee grootmachten elkaar eindelijk ontmoeten. De hoop is dan ook dat er iets moois uit tevoorschijn zal komen en de mensheid als geheel weer wat geruster kan gaan slapen.

Tegelijkertijd is niets wat het lijkt in onze wereld en misschien is de achtergrond van dit alles welheel anders dan wij denken. Iemand die daar van overtuigd is, is auteur Stephen Lendman en wat hierna volgt is wat hij denkt:

De komende bespreking in Helsinki op 16 juli is de eerste keer dat de twee leiders elkaar echt ontmoeten. Ze hebben elkaar wel enkele keren vluchtig gezien en kort gesproken, maar dat was als een bijkomstigheid van andere gelegenheden zoals bij de G20 top in Hamburg vorig jaar. Wel hebben ze elkaar al diverse keren via de telefoon gesproken.

Eén van de meest oorlogszuchtige mensen in de regering van Trump is zijn adviseur John Bolton, over wie wij al eerder hebben geschreven. Bolton was degene die naar Moskou is gereisd om de ontmoeting voor te bereiden.

Dit bezoek van Bolton aan Moskou is volgens Lendman te vergelijken met de Nazi Minister van Buitenlandse Zaken, Von Ribbentrop, die in 1939 een bezoek bracht aan het Kremlin, waarbij het niet aanvalsverdrag tussen Rusland en Duitsland werd bekrachtigd.

Twee jaar later, in juni 1941 volgde operatie Barbarossa, de grootst invasie ooit in de wereldgeschiedenis, waarbij in totaal ongeveer vier miljoen man troepen waren betrokken.

Het doel van Hitler was om de Sovjet Unie om te bouwen tot een Nazi puppet staat, waardoor Duitsland lebensraum zou creëren, de Russsische grondstoffen kon plunderen, de bevolking omturnen tot slaven en de nodige ongewenste elementen binnen de maatschappij uitroeien.

In grote lijnen is het doel van Amerika hetzelfde, het vervangen van de legitieme leiders door vazallen van Washington, het land balkaniseren om het gemakkelijker onder controle te kunnen houden, plunderen voor wat betreft grondstoffen en de Russische bevolking om toveren tot horigen.

De vragen die Lendman stelt zijn dan ook: Is Washington van plan om een Barbarossa 2.0 uit te voeren? Zal het proberen het bewind in Rusland omver te werpen door een kleuren revolutie? Zal Amerika datgene proberen te bereiken waar Hitler en Napoleon niet in slaagden?

De wederzijdse betrekkingen tussen beide landen zijn gedaald tot een absoluut dieptepunt, nog lager dan tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. De grote verschillen tussen beide landen zijn onoverbrugbaar. De ontmoeting tussen Trump en Poetin zal daarin geen enkele verandering brengen.


xxx

Lendman is van mening dat ondanks alle goede bedoelingen van het Kremlin, de ogenschijnlijke toenadering van Amerika totaal nep is. De vijandigheid ten opzichte van Rusland is zo groot en de VS zo in de greep van de zogenaamde neocons die dat wensen zo te houden.

Hij denkt dat het fantasie is te denken dat dat gesprek met de ergste zogenaamde hardline regering ooit in Amerika, er verandering zal komen in die vijandige houding. De onafhankelijkheid van Rusland is een enorme sta in de weg voor de Amerikaanse wereldoverheersing.

De manier waarop landen zoals Amerika dan ook opereren is veinzen dat ze graag op goede voet willen staan met andere landen terwijl ze in de achtergrond druk zijn diezelfde landen onderuit te halen of te vernietigen.

Als bewijs voor zijn stelling verwijst Lendman naar het spoor van miljoenen lijken die Amerika achterlaat.

Voor Stephen Lendman is het duidelijk. Welke mooie plaatjes er ook gemaakt zullen worden tijdens die top en welke mooie woorden er ook gesproken zullen worden, er verandert niets en de plannen voor het omver werpen of veroveren van Rusland gaan gewoon door.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl