Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie
Poll

Ook in ons land tijd voor JFK21?
Anunnaki, onze Goden - (deel 200) – Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! - deel 11
Zondag, 08 juli 2018 11:20
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Allemaal geneuzel tijdens ons leven...

We gaan onverdroten verder met het blootleggen van het verleden, onze geschiedenis en herkomst en lichten de mysterie-sluiers op die de waarheid verhullen; kennis die voor de gewone mens verborgen blijft en die door de ingewijden en elite mondjesmaat wordt vrij gegeven. Door te klimmen in de orden, kun je meer kennis verwerven; daar doe je dan wel een heel leven over en dan... is het nog maar de vraag of jij het mag weten... of jij geschikt bevonden wordt om meer te weten... of jij door hen beloond wordt en HET mag weten. Alex ontdekte wat dat is, zonder lid te zijn van een Loge van de Vrijmetselaars of de Rozenkruisers en dat is... dat de dood, de ‘duat’ NIET bestaat. Wij zijn een staat van ‘zijn’, een zeer krachtige sterrenvonk en een tijdloze ruimtereiziger.

Wij zijn deel van de Oneindig Grote Schepping en reizen mee met de manifestatie van de schepping, zijn onstoffelijk en hebben altijd een vrije wil en keuze. We kunnen kiezen voor materialisatie in de stoffelijke werelden, van duister naar licht... of ons ‘zijn’ is vooraf bepaald en dan zijn wij licht of duister of er tussenin. Dan zijn die belevingen sterk gescheiden. Zo niet dan kunnen we ervaringen opdoen (klinkt mooier dan - verschrikkelijke ellendige levens hebben) in de materie, in het licht, in de schemer en in het duister. Een wandelaar verlaat in de schemering het donker wordende bos en de Bosuil knipt al vast één oog open en maakt zich op voor de nacht. De wandelaar vertrekt uit de naderende nacht en de Uil maakt zich op voor zijn element; de nacht en de jacht.


xxx


xxx

Niet alle neuzen de zelfde kant op...

De wandelaar is niet beter dan de Uil omdat hij in het licht verblijft en de vogel in het duister. Tenslotte verblijft de wandelaar ook in het duister als hij slaapt. Hij neemt er weliswaar niet actief aan deel, maar is er wel. De vogel slaapt overdag en wordt in de avond wakker. Ook hij verblijft in het licht, maar verkiest het duister. Deze ervaringen zijn niet schadelijk. Andere ‘duistere’ werelden zijn dat wel. Als we afdalen in de diepe krochten van het Zijn... kunnen we zien hoezeer de mens en andere wezens zich kunnen manifesteren. De koude rillingen lopen over je rug als je weet dat die wezens daar allerlei vreselijks kunnen aangaan. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven om te snappen dat die ‘werelden’ bestaan en ook bij de schepping horen.

Vooral als het gaat om misbruik, marteling en moord, het bewust kapotmaken van leven, het louter knakken van de levenskracht en het afslachten van het mooie van de schepping. In de sterkste contacten tussen het licht en het duister, daar waar + en – elkaar op de lip zitten... Daar vinden we de uitersten tegenover elkaar. Daar zal frictie zijn, conflict en contact en hoewel ‘Alles dat leeft en de kracht en de wil heeft te leven, heeft recht op dat leven’, zoals de huidige Dalai Lama zo mooi zei... en dat geldt dus voor alles, voor alle levensvormen in het HeelAl... toch?! Of moeten we duidelijk onderscheid maken tussen ‘waardevol’ leven, leven dat iets toevoegt en leven dat ‘laagbewust’ is en louter zuigt en vegeteert op ander leven?! Is die keuze te rechtvaardigen...

Geen knip voor de neus waard

of heeft ‘schadelijk’ leven ook alle recht op leven, ook als het ander leven dood en vermoord, verkracht, martelt uit lust en eet uit dierlijk genoegen?! En dan heb ik het over ‘mensen’ die zo diep kunnen zinken en dat kunnen doen. Dat is niet hun natuur en hoedanigheid. Hoe dat is met andere wezens weet ik niet, maar demonische krachten schijnen dat wel te kunnen en te doen van nature... en die demonische krachten kunnen bezit van je nemen. Dan laat ik Graaf Dracula nog even buiten beschouwing. Hoewel; Dracula staat natuurlijk voor de nachtelijke demonische kracht die uit is op bloed. Een nachtjager die anderen het leven beneemt. Dracula staat ook voor de demonische ‘anunnaki’, de nachtelijke bezoekers die je van je bed lichten...

en meenemen. Ze ontvoeren argeloze kinderen en volwassenen om hen te onderzoeken, te visiteren. In oude tijden waarschuwden Joodse rabbe’s de mensen de deuren en ramen (luiken) ‘s nachts af te sluiten omdat anders demonen konden binnenkomen. Die komen ook zonder deur of raam binnen... De rabbe’s zeiden ook waarom; de demonen kwamen je ‘s nachts verkrachten of ontvoeren. De Heilige Roomsche Kerk noemt deze demonen ‘succubi’ en ‘incubi’. In gewoon Nederlands ‘zuigers’ ofwel vrouwelijke demonen die op een man rijden en sperma melken en verkrachters die bij een vrouw binnendringen en bevruchten. Het zijn zeer waarschijnlijk de ‘anunnaki’ die in de stilte en duisternis van de nacht werken aan hun fokprogramma.


xxx


xxx

Tussen neus en lippen door

Dat Graaf Dracula zo heet zal wel een verwijzing zijn naar zijn reptielen-herkomst en dat hij in werkelijkheid een Draak/Draco is. Hij moet vóór het ochtendgloren snel wegkruipen in zijn tombe. Dat is omdat de Draco’s of Reptilians die mogelijk anderen zijn dan de ‘anunnaki’ maar ook misschien wel de zelfden zijn... het zonlicht niet kunnen verdragen omdat het nachtwezens zijn. Graaf Dracula is ontsproten aan de fantasie van Bram Stoker (1847-1912) en is mogelijk gebaseerd op Vlad Dracula, op Vlad III Tepes (‘spietser’, 1431-1476), vorst van Walachije maar geboren in Transylvania in het hart van Roemenië. Deze Vlad de ‘spietser’ kreeg deze bijnaam omdat hij duizenden mensen levend en wel op palen gespietst een langzame zeer pijnlijke dood liet sterven.

Voor de volledigheid; de gepunte staak werd via de anus naar binnen gestoten om er via de mond weer uit te komen, wat niet vaak lukte. Het was uiterst pijnlijk. En dan werd de staak rechtop gezet. Vlad deed dat niet zo maar. Het betrof de Bojaren die verantwoordelijk waren voor de dood van zijn vader. Latere gevangen genomen soldaten (23.000) van de vijandelijke Turkse Ottomanen die Europa binnendrongen werden ook gespietst (de Ottomaanse Turken wilden de blanke Europeanen uitmoorden... in opdracht van de Khazaren, die overigens verwant zijn aan de Turken en de Perzen, maar dit terzijde). Het was een afschrikwekkend voorbeeld voor de islamieten... die zouden wegblijven uit Europa totdat de ‘krachten’ (zionisten/Khazaren) eind jaren ‘50 opnieuw de kans zagen...

Neusje van de zalm...

‘islamieten’ naar Europa te sluizen. De zogenaamde gastarbeiders die na gedane arbeid weer terug zouden gaan, maar niet gingen. Wij blanke Europeanen zijn net de Kikker in de ‘kikkerproef’. We springen niet uit de pan, maar blijven lekker zitten en laten ons langzaam koken tot de dood der op volgt. Ik heb weinig medestanders kan ik zeggen, ook vroeger toen ik op mijn werk al uitvoerig vertelde over mijn interesse in Aliens, UFO’s, oude culturen en beschavingen, over de vele ‘goden’ en over de duistere toekomst die ik zag in de verte; de Grote Verdrukking en WOIII. Het heeft mijn leven lang donker gekleurd... maar het deed me niets dat anderen me niet konden volgen of wilden geloven. Wel kreeg ik in de loop der jaren te horen dat ik het ‘goed had gezien’.

Ik wist dat natuurlijk al, maar de anderen pas vaak jaren later. Ook zag ik ‘onzuiverheid’ bij een aantal ‘spirituele’ voortgangers, zeg maar gerust boegbeelden, van de new-age-generatie. Van de bekenden deelde alleen Peter den Haring mijn beeld van en over bepaalde figuren, de rest durfde geen mening te geven, waren horende doof en ziende blind uiteraard. Jaren later kreeg ik te horen dat bepaalde figuren heel vreemde strapatsen uithaalden, te danken aan hun bekendheid, hun invloed op anderen... terug naar de ‘nachtbrakers’ die als demonen de mensen de stuipen op het lijf jagen. Nu maken we ons nergens meer druk om; ja als we ons mobieltje zijn vergeten, dan vergaat de wereld en breekt paniek los, knikken de knieën, hapert de rede en staan we apathisch aan de grond genageld.

Even rondneuzen

Nee ik bedoel ‘met nergens druk om maken’ hoe de meesten leven in de ‘vrije westerse wereld’. Daar is geen vuiltje aan de lucht, alles werkt (nog) en niets lijkt een leuk leven in de weg te staan. Maar vroeger toen de elektronische luxe er nog nog niet was; de straatverlichting in een dorpje bestond uit een enkele olielamp en op het platteland geen enkel licht de huizen en erven bij scheen... toen, toen was het anders... om maar niet te spreken van nog verder in de historie gelegen tijden. Toen de bosschen donker en dicht waren, de paden smal en diep, de ommelanden van stadjes, gehuchten en kastelen in de nachtelijke mist gehuld werden en het ruischen in de bomen en het klateren van beken en riviertjes de nachtelijke rust braken... of de zware stormen en heftige regens.

Het dreigende onweer, de felle bliksem, regen en wind die de nacht braken, toen was het pas echt donker. Toen waren de mensen bang voor het natuurgeweld, voor geesten en spoken en was er een gerede reden om bezorgd en angstig te zijn. De mensen van toen leefden van het ochtendgloren tot aan het invallen van de avond. Ze hadden hun kaarsen, hun vuren en dat was het. De kerk dicteerde het leven en de priesters in de laagste orde controleerden de samenleving. Hun bovengestelden voerden een strak regime door vanuit Rome en de mensen waren letterlijk en figuurlijk aan hen overgeleverd. Alle persoonlijke en individuele aspiraties werden meteen de kop in gedrukt en uitwassen werden hard aangepakt. De angst voor de dood, de duivel en de hel was groot.


xxx

Willibrord rukt op... euh de Heilige Roomsche Kerk rukt op


xxx

Hier maakt Bonifatius maakt alles kapot wat rein en zuiver is...

Het christendom bracht duisternis over de planeet

Dat werd uiteraard een instrument van de machthebbers. Toch hadden die niet alles onder controle. Ze hadden geen vat op de nachtelijke demonen, ze wisten zich geen raad met ‘verlichte en ziende’ mensen; ze wilden geen ondermijnende elementen in de samenleving. Dus bleef het duister. Vooral in de hoofden van de mensen. Ze sliepen en leken het nog prettig te vinden ook. Laat ze in godsnaam slapen zullen de machthebbers gedacht hebben. Aan wakkere mensen hebben we niks. De machthebbers zitten onder de grond en hun vazallen bovengronds voeren strikt de orders uit. Ik weet niet wie erger zijn; de opdrachtgevers of de uitvoerenden. Die laatsten zouden zich sympathiek moeten opstellen naar hun soortgenoten en niet naar hun opdrachtgevers...

als je weet dat je je eigen soort moet aanpakken. Er zullen verschillende motieven zijn; de duivel, het kwaad ofwel de demonische ‘anunnaki’ of de Draco’s of Reptielen hebben de uitvoerders te kennen gegeven welke sancties volgen als zij niet meewerken. Hun regime is gebaseerd op angst, op geweld, op leugen en bedrog, op manipulatie, intrige en complot en waarschijnlijk werkt dat heel goed... en dat kan ik me voorstellen ook! Misschien gebruiken de machthebbers onder de grond andere middelen, beloning, in plaats van straf! Dan worden de vazallen ‘gewonnen’ met mooie praatjes en loze beloften of krijgen ze werkelijk ‘loon naar werken’. En kunnen ze klimmen op de maatschappelijke ladder en sociaal uitsteken boven de rest op de planeet. Meer de volgende keer...

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl