Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
In de wereld waar alles op zijn kop staat (video)
Dinsdag, 10 juli 2018 22:47
PDF Afdrukken

Er zullen nog maar weinig mensen zijn die kop of staart kunnen ontdekken aan de bizarre ontwikkelingen op het wereldtoneel.

Trump en Poetin die opeens grote maatjes dreigen te worden en China dat waarschuwt voor de “vredesziekte” en de onvermijdelijke oorlog met Amerika.

Het is zoals James Corbett in de video onderaan dit artikel zegt: Je kunt op een gegeven moment best beseffen dat het allemaal een spel is en dat oorlogen bewust worden gemanipuleerd, maar dat neemt niet weg dat de misschien miljoenen slachtoffers die dan zullen vallen wel degelijk echt zijn.

Er wordt natuurlijk in de achtergrond een spel gespeeld, waardoor de wereld weer eens hopeloos verdeeld lijkt en verschillende landen op het punt staan elkaar in de haren te vliegen.

Daar waar de demonisering van Rusland enigszins lijkt te zijn afgenomen door de komende top van Trump en Poetin, lijkt het tussen Amerika en China steeds harder mis te gaan.

Worden er misschien bepaalde accenten verlegd, waardoor een komende oorlog met China nu prioriteit heeft gekregen en Amerika wil voorkomen dat Rusland de kant van China gaat kiezen als het zover komt?

Is dat de reden dat Trump aan de ene kant de handelsoorlog met China geweldig opvoert en permanent kritiek heeft op dingen die China doet en aan de andere kant graag een ontmoeting met Poetin wil?

Is het omdat Trump iets wil van Poetin waardoor hij misschien zelfs gaat aanbieden om alle Amerikaanse troepen uit Syrië terug te halen?

Wil Trump de vrije hand om zonder Russische inmenging Iran volledig kapot te maken, of wil hij misschien dat Rusland zal garanderen neutraal te blijven als Amerika en China elkaar straks fysiek in de haren zullen vliegen?

Trump is heel hard bezig om Rusland te paaien: Hij wil dat Rusland opnieuw wordt toegelaten tot de G-7 en hij dreigt zelfs om misschien Amerikaanse troepen uit Duitsland terug te halen.

Binnen de NAVO schijnt men zich grote zorgen te maken over de koers die Trump op dit moment vaart ten opzichte van Moskou. Morgen, woensdag, is er een tweedaagse NAVO top in Brussel en dat belooft weer het nodige vuurwerk op te leveren:

Nog voor hij aanwezig is op de NAVO-top in Brussel, heeft de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter opnieuw uitgehaald naar de lidstaten van de verdragsorganisatie die niet genoeg uitgeven aan defensie. Trump wil al langer dat de verschillende lidstaten meer bijdragen.

Ondertussen wijst alles wat er gebeurt in China in de richting van een komend conflict met Amerika. We hebben hier al eerder uitgebreid over geschreven aan de hand van de voorspelling van de journalist John Pilger en het lijkt erop dat het door hem geschetste scenario steeds meer werkelijkheid gaat worden.

Uitgelekte Chinese documenten tonen aan dat China denkt dat het heel snel haar militaire kracht moet uitbreiden, omdat dit de enige kans is voor haar om te overleven in een strijd tussen een opkomende en een heersende wereldmacht. In die uitgelekte papieren wordt dan ook gesproken over de zogenaamde val van Thucydides, waarover NRC vorig jaar al het volgende schreef:

Wat gebeurt er als er naast een gevestigde macht een nieuwe macht opkomt? Geven supermachten het stokje dan geweldloos over aan de nieuwkomer, of komt het vroeg of laat tot een gewapend conflict? Volgens Thucydides is oorlog in zo’n geval vrijwel onontkoombaar. Opkomst en bloei van Athene boezemde het heersende Sparta zoveel angst in dat het wel mis moest gaan.

De heersende supermacht van nu zijn de Verenigde Staten. De opkomende macht is China. Zijn de VS en China voorbestemd om met elkaar in oorlog te raken, vraagt Allison zich af? Een Chinees-Amerikaanse oorlog lijkt onwezenlijk en ondenkbaar- bangmakerij van een hoogleraar-op-zoek-naar-aandacht. Maar, werpt Allison tegen: is het ondenkbaar omdat het niet kan, of omdat we het niet kunnen denken?

Allison leidde op Harvard het Thucydides Project en onderzocht zestien gevallen uit de afgelopen 500 jaar waarbij een nieuwkomer een heersende macht uitdaagde. Twaalf van de zestien keer ging het mis.

Het risico dat de wisseling van de wacht leidt tot oorlog is de Val van Thucydides. Lopen Trump en Xi Jinping in die val? Dát, zegt Allison, is de belangrijkste vraag van deze tijd.

En het lijkt erop dat dit inderdaad gaat gebeuren. Al zal het meer een geplande operatie zijn dan een val, zoals alles gepland is wat er op deze wereld gebeurt.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl