Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Burgemeesters willen meer bevoegdheden bij aanpak verwarde mensen
Zaterdag, 14 juli 2018 14:24
PDF Afdrukken

Het is voor jou niet te hopen dat je in dit land de classificatie “verward persoon” krijgt, want vanaf dat moment ben je vogelvrij.

Nu roepen burgemeesters luidkeels dat ook zij meer bevoegdheden willen hebben om iemand gedwongen medicatie toe te dienen en op te bergen in een psychiatrische kliniek.
Het gaat stapje voor stapje, het hersenspoelen van de bevolking. Langzaam maar zeker begint het bij de bevolking in te zinken dat we met een groot aantal verwarde mensen te maken hebben in ons land en dat niet alleen, dit aantal neemt ook nog eens heel sterk toe.

Zo stond er begin dit jaar bij het AD:

In 2017 is een recordaantal incidenten gemeld bij de politie met verwarde personen. De politie kreeg het afgelopen jaar 83.500 meldingen binnen, een stijging van 12 procent vergeleken met het jaar ervoor toen de teller op nog geen 75.000 bleef steken. De politie luidt de noodklok omdat ook de ernst van de incidenten toeneemt.

Iets meer dan een maand geleden schreven wij het volgende:

Terwijl iedereen even de andere kant opkeek zijn er in de achtergrond een aantal wetten goedgekeurd door de Eerste Kamer die je zou verwachten in een monsterachtige dictatuur, maar niet in een democratisch vrij land.

Zoals een wet die straks het Openbaar Ministerie de kans geeft om mensen die ze te lastig vindt worden van de weg te plukken en plat te laten spuiten met chemische middelen.

De Wet verplichte GGZ maakt verplichte behandeling van mensen met ernstige psychische problemen mogelijk. Momenteel is slechts gedwongen opname mogelijk. Deze gedwongen behandeling kan ook – anders dan nu het geval is – bij de cliënt thuis plaatsvinden. De Wet verplichte GGZ maakt het ook mogelijk mensen met psychische problemen al in een eerder stadium gedwongen te behandelen. Zo krijgen zij eerder en beter de zorg die ze nodig hebben. Nu moet nog gewacht worden tot het gevaar zo ernstig is dat het alleen door gedwongen opname weggenomen kan worden. Hierdoor blijven mensen vaak te lang verstoken van zorg.

Met de wijziging van het wetsvoorstel krijgt naast de geneesheer-directeur ook het Openbaar Ministerie een centrale rol in het proces voor de verlening van gedwongen zorg. In het verzoek aan de rechter bundelt de officier alle relevante informatie, bijvoorbeeld over de zorg die nodig is, over de naasten en familie of een eventueel strafrechtelijk verleden. Deze wijziging maakt het mogelijk dat relevante informatie beter gedeeld kan worden tussen partijen, zoals zorgverleners, gemeente of politie en justitie. De wijziging zorgt ook voor een betere aansluiting met de Wet zorg en dwang en met de Wet forensische zorg. …”

Met de huidige BOPZ wet kunnen mensen alleen verplicht worden opgenomen, maar niet verplicht worden behandeld. Dit verandert in de nieuwe wet en men kan zelfs met die behandeling beginnen voordat er een rechter aan te pas komt.

Nu beginnen de burgemeesters te roepen dat ook zij grotere bevoegdheden willen hebben om mensen te kunnen laten opsluiten en vol te laten spuiten.

Burgemeesters willen meer bevoegdheden om in te grijpen in het leven van ernstig verwarde mensen. 'Iedere wethouder en burgemeester maakt vele gevallen per jaar mee waarin hij of zegt: waarom wordt deze persoon niet gedwongen zijn medicijnen te nemen of niet een tijdje in een kliniek opgenomen. Maar wij mogen dat niet doordrukken', legde burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden uit in EenVandaag.

Crone is voorzitter van de G40, het netwerk van grote en middelgrote steden. De vier grote steden zijn daar niet bij aangesloten, iets kleinere steden als Eindhoven, Almere, Schiedam, Groningen en Nijmegen wel.

Burgemeesters mogen mensen gedwongen laten opnemen als ze een acuut gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Dat gaat de G40 niet ver genoeg. 'Het kan helpen als we een lijst van patiënten kunnen opstellen die zorg nodig hebben', zegt Crone. Intern bestaan zulke overzichten al. 'Maar als je niets mag doen dan is het een loze lijst.', zegt Crone.

En dan komen er steeds meer verwarrende berichten over verwarde mensen. Want, wat zijn nu precies verwarde mensen en wanneer voldoen ze aan de definitie om ze zonder enige vorm van proces op te sluiten en plat te spuiten?

Voorlopig moeten we het doen met de categorie E33 van de politie. Wanneer zij jou in die categorie indelen, dan ben je een verward mens.

Als definitie daarvoor hanteren ze het volgende:

Onder verwarde personen verstaan we eenieder die vanwege zijn al dan niet tijdelijke verstoorde oordeelsvermogen gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of enige ander in gevaar brengt en/of een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid.”

En zoals Donald Trump de handelsoorlogen die hij voert motiveert met dat hij vindt dat andere landen die het slim spelen een gevaar voor de Amerikaanse nationale veiligheid vormen, zo kan men hier natuurlijk iemand die een artikel schrijft op deze website net zo gemakkelijk bestempelen als een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Want, door het brengen van de waarheid, ben je per definitie een gevaar voor de openbare orde en veiligheid, zoals Henri Ford dat vorige eeuw al zo illustratief uitdrukte:

It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.

Verwacht de komende tijd nog veel meer berichten over verwarde mensen, over extra maatregelen die genomen zullen worden en een nog veel ruimere definitie van het begrip “verward”.

Het eerste voorbeeld bij het ter perse gaan van dit artikel kwam ons al onder ogen via de site van Steve Brown. Een klein stukje daaruit:

De 73-jarige demente opa gedroeg zich erg verward en de verkeerde medicatie om hem tot rust te laten komen werkte niet. Hij had een tv vernield en wilde een raam kapotmaken met een stukje metaal, maar dat lukte hem niet omdat hij gewoon te oud en zwak is. Daarop schakelde het laffe en kennelijk totaal niet gekwalificeerde en zwaar onderbetalende verpleeghuis de Tasser-politie van Grapperhaus en Aboutaleb in........

En

De demente Opa zat op een afdeling voor psychiatrische patiënten (BPOZ). Een wet die in december is aangenomen door de Tweede Kamer verbiedt de inzet van een stroomstootwapen en martelen binnen GGZ-instellingen. Volgens de liegend en corrupte politie wist zowel de betrokken politieagenten als het onderbetaalde niet gekwalificeerd personeel dat niet. Dit terwijl iedere burger geacht wordt  door Grapperhaus de wet te kennen, maar de Taserende en Moordende politie van Grapperhaus hoeft de wet niet te kennen.......Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl