Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
De zon wordt net zo behandeld als de cannabisplant (video)
Maandag, 13 augustus 2018 17:51
PDF Afdrukken

Ondanks dat wereldwijd duizenden mensen baat hebben bij de cannabisplant, vindt de wetenschap formeel dat er geen bewijs is dat het werkt.

Ondanks dat je met je eigen ogen kunt zien dat het aanzienlijk kouder wordt op aarde als de zon slaapt, vindt de wetenschap dit geen overtuigend bewijs.


Boeren staan erom bekend dat het nuchtere mensen zijn die zich meestal door niets of niemand gek laten maken en vandaar ook de uitdrukking: Je gezonde boerenverstand gebruiken.

Helaas zijn er veel te weinig mensen die hun gezonde (boeren)verstand gebruiken en die zich sterk laten beïnvloeden door de mainstream propaganda.

Je kunt de zonnevlekken op onze zon vergelijken met de cannabisplant. Beiden hebben een grote invloed op ons leven, maar van beiden wordt gezegd dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het zo is.

In het geval van cannabis zegt men dat het niet wetenschappelijk is bewezen dat deze plant een sterke geneeskrachtige werking heeft en van zonnevlekken wordt gezegd dat het niet wetenschappelijk is bewezen dat er een direct verband bestaat tussen het aantal zonnevlekken op de zon en het weer op aarde.

Wanneer we kijken naar 400 jaar geschiedenis voor wat betreft het aantal zonnevlekken, dan zien we dat de twee hele koude periodes in onze geschiedenis, ook wel mini of kleine ijstijd genoemd, samenvallen met een hele lage zonneactiviteit.


xxx


Maar, bovenstaande mag wetenschappelijk niet gezien worden als enig bewijs dat het aantal zonnevlekken bepalend is voor het weer op aarde. We hebben tenslotte de klimaat-hoax en daar past de zonnevlek theorie nu eenmaal niet in. Want bij die hoax is het de mens die verantwoordelijk is voor de opwarming en niet de zon, aldus ons nationale sjoemelinstituut, het KNMI.

Mede daaruit blijkt dat menselijke activiteiten in belangrijke mate de oorzaak zijn van de warmer wordende wereld. Met name vanaf het midden van de twintigste eeuw.

De reden is simpel. De mens kun je belasten en op basis van die hoax heel veel geld uit de zak troggelen, bij de zon gaat dat niet.

De zonneactiviteit verloopt normaal gesproken in een cyclus van elf jaar waarbij tijdens het maximum veel zonnevlekken worden geproduceerd en tijdens het minimum weinig of geen. Wij bevinden ons nu aan het einde van de zwakste cyclus gedurende de afgelopen 100 jaar (cyclus 24) en hoewel deze formeel pas eindigt in december van dit jaar, slaapt de zon al gedurende dit jaar en zijn er dan geen of nauwelijks zonnevlekken.


xxx

Het KNMI zegt het volgende over zonnevlekken.

De laatste 60 jaar vielen strenge winters vaak samen met een minimum van de 11-jarige zonnevlekkencyclus. Dit is uitgezet in figuur 1a. Winters met een laag zonnevlekkengetal zijn links, met een hoog getal rechts. Koude winters staan laag, zachte winters hoog. Er zijn iets meer koude winters linksonder dan linksboven, maar het verschil is niet groot. De winters met Elfstedentochten zijn rood aangegeven. Deze komen in deze periode wel duidelijk vaker voor bij een laag zonnevlekkengetal, alleen in 1956 werd er een Elfstedentocht verreden die niet samenviel met een zonnevlekkenminimum. Het aantal Elfstedentochten is echter klein, waardoor er geen conclusies kunnen worden getrokken op basis van statistiek.

Wie dit zelf wil controleren, kan hier de data vinden van de gereden elfstedentochten en die afzetten tegen de grafiek hierboven.

De verminderde zonneactiviteit heeft ook invloed op de straalstroom die voor een belangrijk deel ons weer bepalen zoals wij onlangs schreven:

En dan stuiten we eigenlijk bij toeval op een heel belangrijk wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Cardiff en dat begin 2014 werd gepubliceerd in het blad Nature Geoscience. Een onderzoek dat waarschijnlijk door de klimaatprofeten zoveel mogelijk wordt genegeerd, want er staan opzienbarende dingen in.

Het onderzoek richtte zich op een periode van 1.000 jaar en de effecten die de zonneactiviteit heeft op ons weer. De wetenschappers komen daarbij tot de conclusie dat zelfs de kleinste verandering in zonneactiviteit een aanzienlijk gevolg op aarde kan hebben en dan met name op de dynamiek tussen oceaan en atmosferische veranderingen in het noorden van de Atlantische Oceaan, hetgeen dan weer een effect heeft op het regionale klimaat.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat ten tijde van lage of geen zonneactiviteit er heel regelmatig blokkades ontstaan van de jetstream, waardoor je de zogenaamde “polar vortex” verschijnselen krijgt.

Een aantal wetenschappers heeft via verschillende benaderingen voorspeld dat de komende zonnecycli ook buitengewoon zwak zullen zijn. Over één daarvan schreven wij eerder het volgende:

Wetenschappers in Engeland hebben een rekenkundig model gemaakt van de magnetische activiteit van de zon en gebaseerd hierop voorspellen zij dat mensen in Londen tegen het jaar 2030 op de rivier de Thames kunnen schaatsen.

Net zoals ze dat deden tijdens de vorige mini ijstijd in de zeventiende eeuw.

Een team onderzoekers onder leiding van professor Valentina Zharkova aan de universiteit van Northumbria borduurde door op eerder onderzoek dat was uitgevoerd aan de universiteit van Moskou, waarbij getracht wordt de bewegingen van magnetische golven die door de zon worden geproduceerd te voorspellen.

Wat deze voorspellingen laten zien, is een sterke afname van magnetische golven voor de eerstkomende drie zonnecycli die beginnen in 2021 en 33 jaar zullen duren. Hoe minder actief de magnetische velden zijn op de zon des te minder zonnevlekken en dit correspondeert dan weer met kouder weer op aarde.


Uit via onder andere door Harvard gepubliceerd onderzoek van de Canadees R. J. Salvador blijkt ook dat voor de rest van deze eeuw weinig verwacht hoeft te worden van activiteiten op de zon.

Dit onderzoek werd voor het eerst in 2013 gepubliceerd en hieronder volgt een tot en met april bijgewerkte grafiek voor het model dat door Salvador wordt gebruikt.


xxx

Als deze berekeningen inderdaad kloppen, dan komen we de komende decennia uit op waarden die lager zijn dan het Dalton Minimum en iets hoger dan het Maunder Minimum. En hoewel dat dan allemaal wel geen wetenschappelijk bewijs zal zijn, kun je met eigen ogen zien dat wanneer de zon slaapt, het kouder wordt op aarde. Dat zegt het gezonde boerenverstand.

Dus, hou toch die schaatsen nog maar even vast.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl