Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Anunnaki, onze Goden - (deel 207) – Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! - deel 14
Zondag, 09 september 2018 20:20
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.


Onze zesjes-cultuur...

Ik ben soms een oplettende lezer, heb intuïtie, heb rede en kijk en luister opmerkzaam. Ik ben niet de enige... en jaren terug werd Nederland opgeschrikt door de uitlatingen van een andere oplettende lezer; de nieuwe generatie jongeren noemde hij de ‘patatgeneratie’. Een nieuwe lichting van softies en losers, die straks onze toekomst moest gaan bepalen, onze economie drijvende moesten houden, wetenschap en techniek zouden hooghouden en... we hebben het geweten; de huidige generatie bestaat dan ook uit watjes. Onze trotse natie is verbrokkeld tot een uitgedroogd landje in de delta van drie rivieren. De grondwaterstand is te laag; de dijken verzwakken, het landschap is volgeplempt met zinloze windmolens, fabrieksterreinen sluiten bijna aaneen...

en dorpen en steden vergroeien met elkaar. Van de echte wilde natuur is weinig meer over. Plannen om bedrijven in etages te laten bouwen, opdat de industrieterreinen niet te veel uitdijen, bleven plannen en sindsdien gaat alles in de breedte en de lengte, behalve in de hoogte. Ons land is dichtgeslibd met wegen, industrieterreinen, nog meer wegen, nog meer windmolens en nog meer industrieterreinen, met daarbij de inmiddels oneindige stroom van nieuwe ‘medelanders’. Met als gevolg dat we onze ‘normen en waarden’ moeten aanpassen aan de nieuwe medelanders, rekening met hen moeten houden, met hun ideologie (voor zo ver aanwezig) en met hun religie. We zijn op een keerpunt beland in ons bestaan en moeten beseffen dat dat definitief is!


xxx

Dordtse Kil sluit woningen in... maar dat veldje kan toch ook nog bebouwd worden!


xxx

Nederland helemaal volplempen met nieuwe industrieterreinen - 500 Hectare der bij in twee jaren (= duizend voetbalvelden)...

Alberto Stegeman slaat weer toe...

Onze veiligheid staat onder grote druk en dat moet ook. Nauwkeurig is de afgelopen eeuwen toegewerkt naar een verzwakt Europa en zijn diverse legers, nà de val van de ‘muur’, ofwel het ‘instorten’ (allemaal geregisseerd) van het Warschau-Pact (1955-1991), ontmanteld, verzwakt en onvoldoende aangevuld met nieuw materieel. Ook hebben we overal de ‘dienstplicht’ afgeschaft, zodat er een onbewaakt Europa klaar ligt voor overname van buitenaf. Vriend Alberto Stegeman toonde maar weer eens aan hoe gemakkelijk onbevoegden de Nederlandse kazernes kunnen betreden, materieel kunnen vernietigen en manschappen kunnen opblazen. En wat doen de verantwoordelijke politici?! Helemaal niks... want dat mag niet. Dat zou de mooie plannen kunnen verstoren!

Stegeman en zijn medewerkers toonden opnieuw aan hoe gemakkelijk onbevoegden (vluchtelingen, die in werkelijkheid terroristen zijn?!) de Nederlandse kazernes kunnen betreden, er rondlopen zonder aangesproken te worden en op de zelfde wijze weer de legerplaats kunnen verlaten. Dat het zo’n troosteloze bedoening is, moet. Het is onderdeel van het grote plan Europa binnen te lopen en van binnenuit te ontregelen en te vernietigen. Dus moet onze ‘waakzaamheid’ verslappen. Zo is er de afgelopen decennia gewerkt aan politieke- en ambtelijke bestuurslagen, die als het zo ver is, moeiteloos mee dobberen en met alle politieke winden meewaaien. Uiteraard is hun pad geëffend door degenen die hen voorgingen en het ‘nieuwe’ bestuursklimaat voorkookten.


xxx

Minister Hennis in 2016: onbevoegd betreden kazerne door Stegeman onacceptabel!


xxx

2018 - Alberto Stegeman bij de pantservoertuigen in ‘t Harde...

Patatgeneratie aan het bewind

Minister van defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) is niet te spreken over het feit dat undercoverjournalist Alberto Stegeman voor het SBS6-programma ‘Undercover in Nederland’ onlangs (2016) zomaar de volstrekt onbeveiligde legerkazerne in Oirschot binnenreed, zonder problemen kon rondhangen bij pantser- en rupsvoertuigen en vervolgens een Jeep jatte en daarmee weer zonder ook maar enige hinder het defensieterrein afreed. (Jeep werd achtergelaten op een parkeerterrein vlakbij de kazerne waarna defensie werd ingelicht. 36 uur later stond de Jeep er nog steeds). Het is echter niet de ontluisterend belabberde staat van beveiliging die volgens de minister onacceptabel is maar juist de actie van Stegeman zelf. ‘Het onbevoegd betreden van een defensielocatie is onacceptabel’. En dat geldt uiteraard ook voor het meenemen van een militair voertuig, nadat medewerkers van het programma kennelijk een sleutel hadden bemachtigd, aldus de VVD-minister in de Kamerbrief. Ook probeert de minister nu het belang van de kazernebeveiliging te downplayen. Volgens de VVD-minister is ‘het niet mogelijk en wenselijk is om alle kazernes onder de hoogste beveiligingscategorie te laten vallen’. ‘Bewaking en beveiliging is een continu proces van risicomanagement. Objecten, dus ook delen van kazernes, kunnen tot de laagste beveiligingscategorie behoren, waarvoor binnen vooraf gestelde grenzen een zeker risico wordt geaccepteerd’.

Het is natuurlijk een giller dat voormalig minister van Defensie de schuld bij Alberto Stegeman legt en niet bij de legertop. Het is een grote schande dat de legerplaatsen zo slecht beveiligd zijn, tenzij... dat juist de bedoeling is! Alles is gebaat bij inlandse chaos; daarom lopen criminelen los en daarom wordt u beboet vanwege een kapot achterlicht. Politie moet druk doende zijn met niets, terwijl de echte criminelen hun gang kunnen gaan. Alles is afleiding en moet u afhouden van de werkelijkheid. En dat is dat Europa, de wereld, aan de vooravond staat van een nieuwe oorlog; WO III. Het doel van deze grootscheepse chaos is het definitief uitschakelen van de blanke suprematie; het uitroeien van de oude Soemeriërs, Babyloniërs en de stammen Israëls.

Waarom?! Omdat Anunnaki/Reptilian Enlil een teringhekel heeft aan het ‘zaad’ van zijn broer Enki, de schepper en Vader van de mens. Dat is een zeer oude strijd, maar is nog steeds gaande. Anunnaki Enki heeft de strijd verloren, maar zijn zoon Marduk/Ra/Bel/Mars/Ares zet de ongelijke strijd voort... in de wetenschap dat de Galactische Federatie bij hoofde van het Asthar Commando hem zal bijstaan in de eindstrijd om het ruimtetuig uit de 5e of de 6e dimensie definitief van de planeet te verwijderen. Ondertussen stroomt noord-west-Europa vol met vreemdelingen om het ‘evenwicht’ te verstoren en de balans te doen overhellen naar strijd en oorlog. In Duitsland, Chemnitz, gingen gewone burgers de straat op voor hùn eigenheid... niet die van anderen.


xxx

Duitse Volk komt eindelijk in opstand tegen de stroom van migranten...


xxx

Alles verloopt behoorlijk rustig...


xxx

Toch spreekt de politiek (en de media) van Neo-Nazi’s...

Wat zei Stef Blok nu eigenlijk...

‘Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch. Ik heb de vraag uitgezet op mijn ministerie maar die doe ik hier ook: noem mij een voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. Dus dan vallen Australië en de Verenigde Staten af want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid. Multi-etnische, multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog loopt en waar een vreedzaam samenlevingsverband is? Ik ken hem niet. Singapore is inderdaad een klein mini-landje, extreem selectief in z’n migratie. Het is heel moeilijk om daar in te komen hè? Laat geen arme migranten toe. Ja even, voor de schoonmaak. Maar dan moet je eruit. Nou, maar dit, even deze vraag, naar aanleiding, ik, en dat is ook mijn insteek als bestuurder, je loopt vrij snel tegen de grenzen aan van wat een samenleving kan hebben. Vandaar dat ik ook zeg: ik begrijp de mensen in Amsterdam-West en de Schilderswijk. Want als je in Benoorden hout woont is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakker te gaan. Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten. Maar als je er middenin woont, heb je er enorm last van.

De manier waarop Nederland omgaat met vluchtelingen is ook binnen West-Europa heel bijzonder. Want Italië krijgt nou op zijn donder omdat ze de havens gesloten houden. Bij Ventimiglia houden de Franse agenten gewoon mensen met een kleurtje tegen in de trein. En Frankrijk heeft dan laatst Italië op z’n kop gegeven dat ze de havens dicht deden. Heel lang was het zo in Frankrijk, dat zij gewoon geen opvang aan vluchtelingen gaven. Je kon wel een aanvraag indienen, en allemaal tentjes in de parken, omdat van die keurige Appingedam-centra zoals we die hier hebben, die hadden ze niet. Ja, dan reis je wel door naar Nederland of Zweden. Denemarken doet helemaal niet mee aan het vrije verkeer. Ik denk niet dat het gaat lukken om centraal op Europees niveau af te dwingen dat ieder land even veel vluchtelingen gaat accepteren. Oost-Europeanen gaan er nooit mee akkoord, zelfs als we ze de armen op de rug draaien en ze zeggen ja. Dan nog protesteren ze in Warschau of in Praag. Daar lopen helemaal geen gekleurde mensen. Die mensen zijn binnen een week weg. Ze hebben daar geen leven. Dus nou, dat is weer het onderdeel, daar ben ik dan pragmatisch in. We moeten zo ver mogelijk gaan met die gelijke burden sharing, maar dit wordt niet perfect.

Aan de schandpaal genageld en diep door het stof...

Op 18 juli 2018 kwam Blok als minister in een tv-uitzending van Zembla onder vuur te liggen door gefilmde uitspraken van hem over de multiculturele samenleving, Oost-Europa. Hij bleek op 10 juli in een besloten bijeenkomst met zo'n tachtig Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties controversiële opmerkingen gemaakt te hebben.

Ik heb veel weggelaten uit de tekst van Stef Blok, omdat het niet diende, geen aanvulling was in het verhaal. Toch blijft een kernachtig verhaal over; en daar vielen de tegenstanders na het vakantie-reces van de parlementariërs over. Stef Blok moest geslachtofferd worden vanwege zijn opmerkelijke (de multi-culti-samenleving niet dienende) uitspraken. Je merkt aan het gebrekkige taalgebruik dat we hier te maken hebben met een exponent van de ‘patatgeneratie’ (van 1971-1985) hoewel hij geboren is in 1964 en hij notabene Gymnasiast is en Bedrijfskunde studeerde! Toch een beetje met de hakken over de sloot, gelukkig met de zesjescultuur. Tevreden met een nipte voldoende. Of wat hij zei zijn mening is... of omdat hij voor tumult wilde zorgen, weten we niet.

Toch kunnen we zijn uitspraken zien als ‘onderhuids’ ongenoegen over de gang van zaken. Ik ben in het verleden uitgemaakt voor racist en zelfs fascist, maar ik herken me niet in beide kwalificaties. Sommigen zouden me een homofoob en/of een xenofoob kunnen noemen; een afwijzer en/of angsthebber van homoseksualiteit en van vreemdelingen... en ja dat is misschien wel een beetje zo. Maar lang zo erg niet als het zijn van een ‘theofoob’! Angst hebbende voor religie. Ik heb niets tegen homoseksualiteit, ik heb niets tegen vreemdelingen, als ik der maar geen last van heb. Toch ervaar ik beide ‘foben’ als ontregelingen van mijn wereld, maar mijn ergste foob is die tegen religie. Vernauwend, eng en vrijheids ondermijnend. Ik ben een vrijdenker. Althans dat probeer ik te zijn.


xxx


xxx

Sunny Bergman vindt de voetbalmannen van Veronica Inside ‘homofoob’...

De geschiedenis van het heden... ligt in het verleden!

Mijn beeld en visie is grotendeels bepaald door het onderzoek van Immanuel Velikovsky, Zecharia Sitchin, Alan Alford, tal van anderen en mijn onderzoek naar GOD, God en de goden... en de relatie tussen de mens en die ‘antieke goden’. die in tal van oude overleveringen opduiken en kennelijk heel veel invloed hadden op het dagelijks leven... en bij nader onderzoek dat nog steeds hebben. Ik kijk door de bril van Jan van Gorp, Simon Stevin en Willem Berend Hietbrink en zag opeens de oer-Nederlanders (en de proto-Friezen) als nazaten van de oude Soemeriërs, Akkadiërs en Babyloniërs en... van twee stammen Israëls; die van Zebulon en Issachar. Wij Europeanen (Zeus - als witte Stier - ontvoerde de maagd Europa... een verwijzing van het betreden van de blanken...

van de ‘maagdelijke’ gebieden van Europa en vooral van noordwest-Europa, dat was vrij gekomen onder het pakijs van de voormalige zuidpoolkap) komen uit het Midden-Oosten en hebben hier noodgedwongen een nieuw bestaan opgebouwd. Dat was ná de atoomoorlogen in India en die in het Midden-Oosten (respectievelijk 4.200 en 4.000 jaren geleden), de laatste door Zecharia Sitchin de ‘piramide-oorlogen’ genoemd vanwege de betrokkenheid van Enlil en zijn trawanten in het Midden-Oosten en Enki in Egypte. De fall-out woei in oostelijke richting en maakte een abrupt einde aan de hoge Soemerische beschaving. Slechts de elite kon het land ontvluchten en elders een nieuw bestaan op bouwen. En nu staan we weer onder druk.


xxx

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl