Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Geboorte rode koe luidt einde der tijden in (video)
Dinsdag, 11 september 2018 12:31
PDF Afdrukken

Het zal vriend noch vijand verbazen dat Israël een belangrijke rol gaat spelen in de eindtijd.

Het teken waar men al 2.000 jaar op wacht is nu gekomen, de geboorte van een rode koe, de benodigde voorwaarde voor het bouwen van de derde tempel.
Je zou zeggen dat de geboorte van een kalf nu niet bepaald de gebeurtenissen op aarde kan bepalen. Maar, in het land waar toeval niet bestaat, Israël, kan dat wel degelijk, want de geboorte van een helemaal rood kalf is iets waar ze al duizenden jaren op wachten.

Er zijn tot nu wel eens berichten geweest dat er een rood kalf in Israël geboren zou zijn, maar uiteindelijk zijn deze niet goedgekeurd door de rabbijnen, hetgeen noodzakelijk is om gekwalificeerd te worden tot de rode koe uit de bijbel.

Voor de christenen is de geboorte van een rode vaars een teken van de eindtijd:

(Een vaars is een jongvolwassen koe (vanaf 1,5 jaar) die gedekt is, maar nog geen tweede kalf heeft gekregen).

De bijbel geeft veel voorbeelden van tekenen die ons moeten waarschuwen voor het komende einde van het millennium en de terugkeer van Jezus Christus

VERSCHIJNING VAN DE RODE VAARS NA 2000 JAAR

Numeri 19:2-7 “Dit is een wet die de HEER heeft ingesteld: Zeg tegen de Israëlieten dat ze je een koe brengen, een gave rode koe zonder enig gebrek, die nog nooit een juk heeft gevoeld. Geef die aan de priester Eleazar. Ze moet buiten het kamp worden gebracht en daar in zijn aanwezigheid geslacht worden. De priester Eleazar moet zijn vinger in het bloed dopen en het zevenmaal in de richting van de voorkant van de ontmoetingstent sprenkelen. De koe moet voor zijn ogen worden verbrand: de huid, het vlees, het bloed en de inhoud van de ingewanden. De priester neemt cederhout, majoraan en karmozijn, en gooit dat midden in het vuur waarin de koe verbrand wordt. Dan moet hij zijn kleren en zijn lichaam met water wassen. Daarna mag hij het kamp weer binnen, maar hij blijft tot de avond onrein.”

Volgens Joodse religieuze voorschriften kan de door hen zo gewenste derde tempel worden gebouwd als er een speciale rode koe voorhanden is.

In het NRC van enkele jaren geleden stond het volgende:

Een nieuwe joodse tempel moet er komen, en wel op de Tempelberg in Oost-Jeruzalem, waar sinds het einde van de zevende eeuw de islamitische Rotskoepel staat. Voordat die tempel kan worden gebouwd, moet eerst het Joodse volk worden gereinigd. Dat reinigen kan alleen met de as van een rode koe. Klein probleem: er zijn geen rode koeien in Israël.

Ziehier het dilemma waar de 56-jarige rabbijn Chaim Richman, internationaal directeur van het Tempelinstituut in West-Jeruzalem, al decennia mee bezig is. Nu lijkt sprake van een doorbraak. Het fokken van een Amerikaanse Red Angus-koe moet de impasse doorbreken.


Nu verschijnt er dit bericht:


xxx

Na een eerste uitgebreid onderzoek door de rabbijnen heeft het kalf de test doorstaan en lijkt dus een hele goede kandidaat om de profetie te gaan vervullen.Terug naar het NRC.

De Derde Tempel moet dienen als „het brandpunt van de aspiraties van de mensheid”, zegt Richman. „En dit is niet zozeer mijn eigen opvatting. Zo denkt iedere jood erover. Niet voor niets bidden joden elke dag voor de tempel.”

Richmans streven is, zacht gezegd, niet zonder politieke implicaties. Hij wil het niet met zoveel woorden zeggen, maar het gevolg van zijn ambities zou zijn dat de islamitische Rotskoepel moet wijken voor de joodse tempel. Dat zou zonder meer een religieuze oorlog ontketenen.

Zelf zegt de rabbijn, in zijn kantoortje, dat hij hoopt dat de moslims op een dag zelf tot het inzicht komen dat de tempel moet worden gebouwd. Natuurlijk, daarvoor is nog een lange weg te gaan, weet Richman. „Maar het is Gods opdracht aan joden om de mensheid te verenigen.”


Wat de gevolgen zouden zijn van het daadwerkelijk bouwen van die derde tempel wordt duidelijk uit een deel van een eerder artikel:

Eigenlijk zijn het vaak geen voorspellingen, maar onderdelen van een lang geleden gesmeed plan om te komen tot een New World Order. Om dit doel te bereiken zijn er in totaal drie wereldoorlogen nodig, waarvan weer inmiddels twee achter de rug hebben.

De Derde Wereldoorlog moet nog komen en die werd in 1871 door de vrijmetselaar Albert Pike als volgt omschreven:

De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn.

Om dat doel te kunnen bereiken is het natuurlijk belangrijk dat je de omstandigheden creëert waarbij de vlam op een gegeven moment letterlijk in de pan zal slaan en de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem is al een belangrijke stap in die richting.

Maar, dat valt volledig in het niet bij wanneer de zionisten daadwerkelijk het lef zou hebben om op de plek waar zich nu nog de Rotskoepel en de Al-Aqsa moskee bevindt, hun oh zo gewenste Derde Tempel te gaan bouwen.

De Derde Tempel is de derde Joodse Tempel die volgens verschillende joodse en christelijke groeperingen eens opgericht zal worden. De eerste is beter bekend als de tempel van Salomo en de tweede tempel als die van Ezra of Herodes; deze zijn allebei verwoest.

Er wordt in de achtergrond al druk gewerkt aan de plannen voor een Derde Tempel en uiteraard weten ook de moslims wat er gaat komen.

Het volgende stukje is afkomstig uit 2010:

De moslims in Israël zien de inwijding van de Hurvasynagoge in Jeruzalem in maart 2010, als een voorbode voor de herbouw van de Derde Tempel. De geestelijke leider van de Islamitische Beweging sjeik Kamal Khatib sprak de wens uit dat de Hurvasynagoge weer met de grond gelijk gemaakt zou worden: ,,De Joden hebben geen recht op Jeruzalem, Elke zandkorrel in Jeruzalem is van de moslims” tierde Khatib voor de Israëlische radio. En Hamasleider Muhammad al-Zahar riep uit: ,,Jullie die nu de Hurvasynagoge in Jeruzalem inwijden, zullen hem weer als een ruïne zien. Jullie hebben jullie eigen profeten vermoord en altijd alleen maar gehandeld in geld en vernietiging. Jullie lot is de vernietiging! Jullie hebben een verbond met de duivel gesloten.” Ze beschuldigen Israël ervan de Al-Aqsa moskee en de Rotskoepel op het Tempelplein te willen vernietigen om plaats te maken voor de Derde Tempel. Ze waarschuwen dat één miljard moslims Israël zullen aanvallen als zoiets gebeurt. Volgens hen zal de bouw van de Derde Tempel een wereldoorlog ontketenen en de oorlog van Armageddon inluiden.

De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, is een zionist in hart en nieren en hij is de eerste die zal juichen wanneer die Derde Tempel er inderdaad zou komen.

Nu wil het toeval dat hij in Jeruzalem is gefotografeerd samen met een aantal actievoerders voor de bouw van deze tempel. Tijdens een liefdadigheidsbijeenkomst werd aan Friedman een grote foto overhandigd, met daarin de Derde Tempel ge-photoshopped.

Op de volgende afbeelding zie je dat moment, met een breed lachende Friedman.


xxx

Na dit incident brak, zoals men dat wel eens noemt, de pleuris uit onder de moslims en wist de Amerikaanse ambassade niet hoe snel ze in damage control modus moesten springen. De ambassadeur zou hier niets vanaf weten en teleurgesteld zijn geweest dat hij op een dergelijke manier was misbruikt enzovoorts.

Dat verhaal kunnen we dus gevoeglijk in de categorie bullshit deponeren, want Friedman staat er om bekend dat hij een groot voorstander is van alles waar zionisten voor staan en daar valt het bouwen van een Derde Tempel zeker onder.

Tot niet zo lang geleden was het ondenkbaar dat Amerika haar ambassade naar Jeruzalem zou verhuizen en toch is dat gebeurd. Die foto met Friedman en de Derde Tempel is helemaal geen “ongelukje”, maar meer een voorbereiding op wat er zal gaan komen.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl