Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Eerste gemeentes liggen dwars bij voorrang asielzoekers huurwoning
Donderdag, 27 september 2018 13:58
PDF Afdrukken

Ons land kent een ongekende woningnood met verkoopprijzen die door het plafond schieten en (sociale) huurwoningen die niet te vinden zijn.

Althans, niet voor autochtone inwoners, maar daar schijnt nu in ieder geval in de gemeente Castricum een einde aan te komen.
Het komt niet zo vaak voor dat gemeentes rebelleren tegen Den Haag, dus als ze dit wel doen, dan moet toch het echt wel een serieuze kwestie zijn.

Als er ergens een probleem ligt op dit moment in Nederland dan is het wel de woonsituatie voor mensen die niet over een dikke portemonnee beschikken. Zij die dat wel doen, betalen gewoon de vaak idiote verkoop- en huurprijzen die worden gevraagd.

Mensen die niet op de kleintjes hoeven te letten vinden het helemaal niet erg om 3.000 euro in de maand neer te tellen voor een etage in Amsterdam. Maar, mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning omdat ze het zonder huursubsidie niet redden met hun inkomen, zijn de klos.

Onderdeel van het Kalergiplan is het destabiliseren en ontwrichten van de maatschappij door deze te laten overspoelen met vreemde culturen en daarmee ontstaan er uiteraard ook problemen op de woningmarkt.

Voor de machthebbers is het essentieel dat grote groepen asielzoekers vaste grond onder de voeten krijgen in ons land en de rest van West Europa en dus is het belangrijk dat ze snel goede huisvesting krijgen. Dat maakt het bovendien nog vele malen aantrekkelijker om toch vooral hier naartoe te komen.

Dat is ook de basis voor de toekenning van voorrang voor wat betreft huisvesting van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dit heeft niets met humanitaire overwegingen te maken, want daar hebben ze in Den Haag totaal geen boodschap aan.

Een voorbeeld:

Ze ondersteunen dan ook van harte terreurorganisaties zoals de Witte Helmen en vergelijkbare terroristische groeperingen, doen vervolgens of ze boter op hun hoofd hebben en beroepen zich op: “Ich habe es nicht gewusst”. In de praktijk werken ze dan ook volop mee aan het creëren van vluchtelingenstromen. Wanneer het Westen in opdracht van Israël hun pijlen niet hadden gericht op Syrië en daar begonnen met destabiliseren en oproer creëren, dan hadden, althans de Syrische, vluchtelingenstromen nooit bestaan. Er waren geen problemen in Syrië, die zijn gemaakt, net zoals ze in Libië en Irak zijn gemaakt en nu in Iran.

Als we dan voor wat betreft Den Haag de humanitaire motieven kunnen uitsluiten, is er dus een andere reden dat ze gemeentes dwingen om asielzoekers met voorrang te huisvesten; dit uiteraard ten koste van de autochtone bevolking.

De gemeente Castricum in Noord Holland is het nu spuugzat en gaat er wat aan doen:

Als eerste gemeente in Nederland schaft Castricum de voorrang af voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Het dorp wil er dit jaar al mee beginnen, zegt de Castricumse wethouder Paul Slettenhaar (VVD) in het NoordHollands Dagblad.

Volgens Slettenhaar heeft de gemeente de vrijheid om dit te doen. „Van een heleboel collega-wethouders weet ik dat ze dit ook willen. Gemeenten zitten ermee in hun maag. Als statushouders automatisch voorrang krijgen, verstopt dat de doorstroming. Er zijn schrijnende gevallen van moeders met kinderen die een huis zoeken maar niet aan de beurt komen. De balans raakt een beetje zoek.’’

Gemeenten die geen huisvesting bieden, betalen een boete van 1500 euro per maand per statushouder die geen onderdak heeft. Dat zijn de kosten voor het verblijf in een asielzoekerscentrum.

Slettenhaar wil deze boete ter discussie stellen in Den Haag. ,,Een boete krijg je als je iets fout doet. Dit is niet fout. Het voorrang geven aan statushouders begrijpen de mensen niet,’’zegt hij in het NHD.

Ongetwijfeld zullen meer gemeentes die met de rug tegen de muur staan dit voorbeeld volgen, er zullen procedures volgen en uiteindelijk zal Den Haag haar macht gebruiken om haar zin door te drijven.

En dan komen we weer uit bij de grotere agenda en wel die van verdeel en heers. Het is een proces dat gelukkig door steeds meer mensen wordt herkend en wat al goed is beschreven door de Britse onderzoeker en auteur uit de jaren vijftig, William Guy Car.

Waar we eerder deze week een stukje tekst van hem publiceerden over de situatie in Amerika, geldt dit exact hetzelfde voor wat er gebeurt in ons land:

Wat van belang is om te weten is dat George Soros en Donald Trump in exact hetzelfde kamp thuishoren en onderdeel vormen van de plannen van wat men noemt de Illuminati richting de één wereld regering.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

De tegenstellingen in ons land worden bewust gecreëerd als onderdeel van het grotere plan. Een plan dat wordt uitgevoerd door het werktuig van de machthebbers, de overheid in Den Haag.

Alles moet strijd worden, mensen moeten elkaar op zoveel mogelijk gebieden in de haren vliegen. Alles wat ooit normaal was moet worden aangepakt. Wat ooit een man of een vrouw was, wordt nu een ondefinieerbaar wezen, eeuwenoude onderdelen van de cultuur zoals Zwarte Piet moeten worden aangepakt als racistisch, de kunstmatige vermenging met zo vreemd mogelijke culturen als onderdeel van het Kalergiplan moet de gemeenschap worden opgedrongen.

Net zolang totdat de wereld is veranderd in een groot chaotisch slagveld en dan is het tijd voor de New World Order, want: "zoiets mag nooit meer gebeuren".Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl