Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Hoe kon Adolf Hitler eigenlijk aan de macht komen?
Vrijdag, 28 september 2018 13:55
PDF Afdrukken

Politieke leiders en partijen worden gestuurd en gecontroleerd door de belangen van de werkelijke machthebbers, niet de burgers.

Daaruit volgt dat iemand als Adolf Hitler alleen aan de macht kon komen met de volledige goedkeuring en medewerking van deze machthebbers.


Het schijnt voor de mensheid een moeilijk te bevatten begrip te zijn dat de wereld word gerund door hen die de controle en de macht over het geld hebben.

Een klein stukje uit een eerder artikel:

Zoals wij eerder concludeerden, regeert geld de wereld en zij die dit volledig onder controle hebben, maar niet genoemd mogen worden, geven soms toch wel wat informatie prijs.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

In 1882 vond er in de Duitse stad Dresden een conferentie plaats met de titel: "De eerste nationale anti Joodse conferentie”. Deze conferentie werd bijgewoond door 300 prominente zakenlieden, aristocraten, politici, geestelijken, advocaten en artsen.

Het eindresultaat van deze conferentie was een manifest met de titel: De overheden en bevolking van christelijke landen worden bedreigd door het Judaïsme”.

Dit document toont aan dat men 136 jaar geleden al besefte dat er krachten aan het werk waren die in de achtergrond zo goed als alles manipuleerden en onder controle hadden.

In dat manifest noemde men deze krachten Joods, wat uiteraard niet klopt. Die krachten zijn er inderdaad en de door deze groep uitgevoerde macht bestaat eveneens, maar het is absoluut niet het Joodse volk. Het overgrote deel van het Joodse volk bestond ook toen, net zoals nu, uit gewone hardwerkende mensen die zo goed mogelijk probeerden deel uit maakten van de maatschappij.

Wat men in dat manifest Joden noemt is de satanische kliek, de elite van de Chazaren, die bekendstaat als de Sabbateans, sekte van het Alziend Oog, Chazaarse Mafia of ook wel Illuminati. Deze in het geniep opererende groep gebruikt het politiek Zionisme als wapen, alsmede de gewone media, sociale media, banken, geheime diensten en religies om er maar enkele te noemen.

Het manifest uit 1882 begint met te stellen dat er een invasie heeft plaatsgevonden in Europa door een buitenlands ras dat vele malen gevaarlijker is dan de Arabieren, Turken of Tartaren.

Het gaat dan in detail verder met het beschrijven hoe deze Chazaarse Mafia de rest van de wereld ziet.

Hun doelstelling is om andere landen in morele en financiële ketenen van slavernij te manoeuvreren.

Voor hen zijn andere mensen slechts geschapen om hen te dienen. Zij hebben speciale privileges van God gekregen, vinden zij, en staan derhalve ver boven de rest van de mensheid die ze beschouwen als een tweederangs ras. Mensen die niet tot hun volk behoren dienen derhalve te worden uitgeroeid.

Dit alles impliceert voor hen dat ze punten scoren bij hun God wanneer ze stelen van deze mensen, hen afpersen, bedriegen, tegen hen liegen en wanneer ze hen vermoorden zal dit een glimlach tevoorschijn toveren op het gezicht van deze God, denken zij.

De essentie van het verhaal is dat men 136 jaar geleden al besefte dat ze gevangen zaten in een systeem waar ze eigenlijk niet meer uit konden komen.

De Joodse onderzoeker Henry Makow stelt in een artikel dat gezien het besef dat er al bestond in 1882 over hoe de wereld functioneerde en wie er aan de touwtjes trok, het niet mogelijk geweest zou zijn voor Adolf Hitler om aan de macht te komen, zonder de steun van de Chazaarse Mafia.

Hij vergelijkt de omgekomen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog dan ook met een schaakspel waarbij je soms een stuk opoffert om je uiteindelijke doel te bereiken. Die offers bestonden uit de niet Zionistische Joden.


xxx

Vandaag de dag is er totaal niets veranderd en trekken dezelfde machthebbers nog steeds aan de touwtjes.

De Chazaarse Mafia heeft de complete mainstream media in handen. Daardoor zijn zij de absolute heersers voor wat betreft het vormen van de publieke opinie. Iedere klacht tegen de Chazaarse Mafia wordt met het antisemitisme wapen van tafel geveegd.

Naast de mainstream media en een groot deel van de alternatieve media hebben ze uiteraard ook de volledige controle over de sociale media giganten zoals Facebook, maar ook Google, Youtube en Wikipedia.

De grootste internetplatforms zijn allen operaties van de Chazaarse Mafia. Google, Youtube, Facebook en Wikipedia zijn bolwerken van de CM en volledig door hen gecontroleerd.

Het zal dan ook niemand verbazen dat na die eerste conferentie in Dresden waar de noodklok werd geluid, er nooit een tweede is geweest.

De mensheid zit op dit moment vaster dan ooit in de ketenen van slavernij.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl