Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Anunnaki, onze Goden - (deel 209) - Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! – deel 16
Zondag, 14 oktober 2018 14:16
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.


Over Soeria en de Hof te Dieren...

Dat was ‘een beetje dom’... om te stellen dat Emma, koningin/regentes en moeder van prinses Wilhelmina, per koets van Dieren naar Laag-Soeren reisde. Ik had het kunn... moeten weten; er loopt een spoorlijn van Dieren naar Apeldoorn. Dieren was reeds aangesloten op de ‘IJssellijn’ van Arnhem naar Zwolle (zie ook deel 136). Vanwege het feit dat in Dieren het jachtslot van stadhouder-koning Willem II (1626-1650) was gevestigd en alwaar in de donkere bomenbossen een ‘wildbaan’ was aangelegd. Dat was een omrasterd gebied waardoor tal van ‘koningswegen’ liepen. Willem II had het paleis gekocht en laten verbouwen. Zijn zoon Willem III was zwak en ziekelijk (had Astma en vaak hoofdpijn) en die liet de lanen aanleggen in de wildbaan.

‘Hoe valt dit tegenstrijdige beeld van een ziekelijke maar gedreven jager te verklaren? Het antwoord ligt verspreid over de Veluwe. Een eerste aanwijzing is te vinden op de ets van Romeyn de Hooghe uit circa 1700. We zien Willem III (1650-1702) na een jachttocht arriveren bij jachthuis Het Loo. Samen met een gast zit de Koning-Stadhouder Willem III in een comfortabele calèche, getrokken door vier paarden. De stoet bestaat uit mannen te paard en te voet, rijtuigen afgeladen met wild en een groot aantal jachthonden’. Aldus Lian van der Zon op internet. Aan de andere kant van de spoorlijn Dieren-Apeldoorn stond een ander slot van de ‘oranjes’ en ook het latere paleis Het Loo. Ook daar gingen de koninklijken op jacht en wel in de wildbanen van de ‘Kroondomeinen’.


xxx


xxx


xxx

het oude Loo en het nieuwe Loo

‘Een jachttocht van dergelijke omvang geschiedde niet op zompige modderpadjes en hobbelige zandweggetjes. De koninklijke jacht was enkel mogelijk vanwege een netwerk van brede en goed onderhouden wegen: de zogenaamde koningswegen. Over de hele Veluwe legde Willem III deze statige, rechtlijnige lanen aan, zodat hij en zijn gevolg zich goed konden bewegen over het jachtterrein. Bovendien fungeerden de konings- en jachtwegen als verbindingen tussen zijn jachthuizen, waarvan Hof te Dieren en Het Loo de voornaamste waren’ (door Lian van der Zon, op Mijn Gelderland). De latere koning Willem II (18-18) trouwde in 1839 met zijn volle nicht prinses Sophie van Wurtemberg. Zij kregen drie zonen, die allemaal eerder stierven dan hun vader:

WillemMaurits en Alexander. Na de dood van zijn vrouw hertrouwde koning Willem III in 1879 met prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. Zij kregen één dochter, Wilhelmina, die hem opvolgde toen zij volwassen werd. Koningin/regentes Emma was dus een vaste gaste in Badhuis Bethesda te Laag-Soeren. Zij had zelfs een eigen prieeltje (waarschijnlijk het ‘torentje van Jut’) in de bosrijke tuinen. Zij kon dus vanuit Den Haag per spoor reizen en ook vanuit Apeldoorn als zij op Het Loo verbleef. De Ridders van Gelre, Bas Steman (45) en René Arendsen (36) gingen er, in het kader van hun onderzoek, naar de invloed van het Hertogdom Gelre op de wording van Nederland, op bezoek. Hier een kort filmpje van hun bezoek aan Soeria; https://youtu.be/ZNycJyVU-eQ.

Van Bethesda naar Soeria

Voor zover bekend was Bethesda één van de eerste kuuroorden in Nederland, zo niet de eerste! Het was in ieder geval het eerste kuur- en herstellingsoord in Nederland waar de hydrotherapie volgens de principes van de Oostenrijker Vincent Priesnitz (1799-1851) werd toegepast. Het benodigde water werd geleverd door ten westen van het badhuis gelegen sprengen. Het water werd via een lang ijzeren buizenstelsel (1365 meter) van de sprengkop naar het badhuis getransporteerd. Rond 1850 liet oprichter Jut van Breukelerwaard in de velden ten zuiden van het kuuroord een gedenknaald oprichten ter ere van de ‘water-geneeskundigen’ Priesnitz, Oertel, Viek en Rausse. Ook werd in de navolgende jaren in het bos ten zuid-westen van Bethesda een inmiddels...

verdwenen kerktoren gebouwd die ooit de kern van een nieuw dorp had moeten vormen. In de late 19e eeuw vormde het een van de gewildste rustoorden voor de Nederlandse adel- en geldaristocratie, schrijvers en kunstenaars. Leden van families als de Van Limburg Stirums, de Van Pallandts en persoonlijkheden als G.H. Breitner, E. du Perron, Antonie Fokker en Jan Lighart vonden in Laag-Soeren genezing dan wel verlichting van hun kwalen. Een uit de jaren dertig van de 20ste eeuw daterende brochure vermeldt: 'Het kuuroord Laag-Soeren liggend aan de rand van een uitgestrekt bosgebied, waar de natuur nog oppermachtig regeert, is de oudste, maar toch uiterst moderne inrichting in Nederland, waar de Physische en Diaetetische therapie wordt toegepast".


xxx


xxxxxx

Monument ‘torentje van Priessnitz’ tussen de velden bij Laag-Soeren...

Aantrekking van gasten... 

De kern van het complex wordt gevormd door het in 1850 naar ontwerp van de Zutphense opzichter van Waterstaat B. Berkhout voor een bedrag van fl.30.000 in een sobere Neo-Classicistische stijl opgetrokken badhuis. Berkhout had van te voren in Duitsland een studiereis gemaakt om na te gaan hoe een dergelijk gebouw diende te worden ontworpen. Het badhuis zou echter als gevolg van enige verwikkelingen eerst op 1 mei 1870 officieel geopend worden. Het kuuroord, dat in aanvang met name on- en minvermogenden als doelgroep had, zou zich na 1874 vooral op welgestelden richten. Het in 1867 aan de Harderwijkerweg gebouwde en inmiddels weer afgebroken luxe logement Sprengenoord diende aanvankelijk om gasten die niet meer in het badhuis ondergebracht konden worden op te vangen.

Gasten verbleven ook in Hotel Soeren... en verder kende Laag-Soeren meerdere pensions. Vakantie-gasten werden aangetrokken door de toeloop naar het dorp en uiteraard de weelderige natuur van de Veluwe. Dat met een eigen spoorstation opeens toegankelijk werd. Na de dood van Jut van Breukelerwaard ging het uitsluitend dienen voor de verpleging van on- en minvermogenden. In 1876 telde het badhuis ruim dertig 'net gemeubelde' logeerkamers, zes ruime badvertrekken en een laboratorium. De badkamers waren geschikt voor het nemen van vol-, zit-, half-, stort- en stoombaden alsook douches. Het badhuis is omstreeks 1884 uitgebreid met een in de trant van het Eclecticisme met vooral aan de Renaissance ontleende elementen uitgevoerde rustvleugel aan de westzijde.


xxx


xxx

Hotel Laag-Soeren van de gebroeders Dullemond


xxx

Hotel ‘Sprengenoord’ in Laag-Soeren

De laatste jaren van het kuuroord

Tevens werd het gietijzeren balkon boven de ingang vervangen door een stenen uitbouw. Enige jaren later werd een onder invloed van de Neo-Renaissancestijl een villa gebouwd voor de geneesheer-directeur. De verbouwing van en uitbreiding van het badhuis en de bouw van de villa zijn waarschijnlijk uitgevoerd naar ontwerp van J. Brink Evers uit Ellecom. Rond 1917 werd er ten zuiden van het hoofdgebouw een recreatievleugel toegevoegd waarin tevens de nieuwe hoofdingang gelegen was. Aan de noord-oostzijde werd ongeveer gelijktijdig een lage badvleugel gebouwd. Deze uitbreidingen zijn mogelijk ontworpen door de architect G.J. Uiterwijk te Dieren. Het kuuroord zou in functie blijven tot 1942. Toen werd het complex gevorderd door de Duitsers...

om als 'Erholungsheim' te gaan dienen voor oostfrontsoldaten van de SS. Na de Tweede Wereldoorlog werd het kuuroord opgeheven, werden de bad-installaties verwijderd, en kreeg het complex de bestemming van vakantieoord voor medewerkers van de Amsterdamse Bank. Sinds 1980 is het complex eigendom van Stichting Onderwijs en Wetenschap Creatieve Intelligentie die het badhuis de naam 'Soeria' gaf... ofwel van Maharishi Mahesh Yogi (1918-2008), hij was de grondlegger van de Transcendente Meditatie-techniek. Zijn stichting kocht het complex, dat omgedoopt werd tot ‘Soeria’ en opende er de Academie voor Bewustzijnsontwikkeling. De naam Soeria verwijst naar Laag-Soeren... en Soeria zou van ‘suraja’ stammen wat ‘vereerde koningin’ betekent en ‘prinses’..


xxx


xxx


xxx

Torentje van Jut, eronder de ‘hoge hut’ op een heuvel en camping de Jutberg


xxx

Hotel Horsting met onder station Laag-Soeren (met links Hotel Horsting)...


xxx

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl