Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Anunnaki, onze Goden - (deel 210) - Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! – deel 17
Zondag, 28 oktober 2018 14:12
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.


Over Soeria en Soraya

In 1947 huurt de Amsterdamse Bank het pand. De 3.000 werknemers van deze bank kunnen hier voor 14 dagen verblijven. De tarieven zijn zo gesteld dat iedereen hier van kan profiteren. Werknemers met een salaris tot fl.2500 per jaar betalen een pensionprijs van fl.1,75 per dag. Werknemers met een salaris tot fl.4.000 betalen fl.2,50 per dag. Er zijn voor de werknemers ‘drie salons en een aparte lees- en schrijfzaal met bibliotheek, een ontvangstzaal voorzien van radio en pick-up waarin zelfs een dansje kan worden gemaakt’. Er worden ook lezingen gehouden, over folklore, sterrenkunde en Veluwekennis. Films worden vertoond. ’Aan de hygiëne is de grootste zorg besteed, in 16 kuip- en douchecellen kunnen de gasten zich verfrissen’. In het eerste weekeinde worden al 160 gasten verwacht. In 1950 wordt dit gehele complex voor fl.425.000 gekocht. Het pand wordt ‘Amsterda’ gedoopt. In de jaren ‘70 als de mensen het zich kunnen veroorloven, gaat men liever naar het buitenland. Ook de behoefte om met collega’s op vakantie te gaan, neemt snel af. Het gebouw wordt nu ook gebruikt als opleidingscentrum voor de bankemployees. De enorme gebouwen, de tuin en de bossen, het vraagt om intensief onderhoud en geldmiddelen. Uiteindelijk verkoopt de Amrobank in 1978 dit complex.

Maharishi Mahesh Yogi, grondlegger van de TM-techniek, kocht het complex ‘Amsterda’ in 1980. Het was daarvoor, sinds 1947, een vakantie-oord voor het personeel van de Amsterdamse Bank. In 1980 vestigt zich hier de ‘Academie voor Bewustzijnsontwikkeling Soeria’. Hier wordt men onder andere opgeleid tot leraar Transcendente Meditatie. De grote gebouwen, de ligging in de natuur, de stilte en de bronnen blijken geschikt te zijn voor de grote toeloop van cursisten en gasten uit binnen- en buitenland. Ook Maharishi verblijft hier. In de jaren '90 huren ook externe verwante organisaties de trainingsruimten. Tot slot verkoopt de TM-groep de gebouwen en de grond aan een projectontwikkelaar. Maharischi werd wereldberoemd omdat The Beatles in 1967 naar India...

afreisden om hem daar op te zoeken. Zogenaamd om tot verlichting te komen en zich te bezinnen (door transcendente meditaties)... maar eigenlijk om de nieuwe Paul McCartney (door de andere Beatles Faul genoemd, samentrekking van FaulpAUL, false en faul, nep-Paul) te verbinden met de ziel van de enige echte en originele Paul, die door een verkeersongeluk om het leven was gekomen op woensdag 9 november 1966 (of 11 september 1966 ofwel 9/11 en 11/9). Ze hoopten dat Maharischi Paul’s ziel kon laten indalen in Faul. Dat zou William Campbell zijn. Wie er meer over wil weten kan zoeken op internet en/of lezen op de website van Ella Ster: https://www.ellaster.nl (en typ er dan Faul McCartney achter). Het hele experiment mislukte.


xxx


xxx

De echte Paul en de nep-Paul Faul...

Over Paul en Faul

De ziel van de oude Paul werd niet gevonden en kon dus niet in Faul verplaatst worden. Sindsdien hebben The Beatles nooit meer opgetreden en ook is geruime tijd geen single, EP of LP verschenen... en dragen zij allen opeens een snor. Faul doet dat om een litteken te verbergen dat bleef na chirurgische ingrepen om hem te modelleren naar de echte Paul. De anderen dragen ook een snor en zetten als het ware een nieuwe trend in; een imago-verandering voor de groep. Volwassen geworden. Ook hun muziek wordt dan totaal anders dan voorheen. De wereld mag het niet weten... en de ‘show must go on’... maar sommigen denken aan complotten en dat geheime diensten zoals MI5 en/of MI6 er mee te maken hebben, in opdracht van de Illuminatie...

de ‘lichtbrengers’ die volgens hun naam verlichting brengen maar in feite duisternis nastreven, ook weer in opdracht van hun meesters; de ‘anunnaki’. Goed verder met Soeria. Marahischi introduceert de naam Soeria en dat zou een variant zijn op Thurayyâ. Dat lijkt op het Arabische werkwoord ‘thariya’ dat ‘overvloedig’ zou betekenen... en in relatie zou staan met sterrenbeeld Pleiaden. Men noemt de Pleiaden ook wel het ‘zevengesternte’ (M45 - en de ‘zeven zusters’) omdat met het blote oog zeven sterren te zien zijn. De Plejaden is een sterrencluster met ongeveer 500 sterren. Die staan dicht opeen in een beperkte ruimte, waardoor het wel een ‘zwerm sterren’ lijkt. Men noemt het ook wel een ‘sterrenhoop’. De Plejaden staan op een afstand van 440 lichtjaren bij ons vandaan.


xxx

Links Kleine Hond met Procyone, onder Grote Hond met Sirius... en buiten beeld, rechtsboven Aldebaran van het sterrenbeeld Stier bevindt zich Plejaden. Zie hier onder...


xxx

Witte heks Alcyone

De witte heks en de zwarte heks...

Eén van de sterren heet Alcyone (all see one - alziende oog?!) en Alcyone heeft een relatie met Procyone. Die ster staat in het sterrenbeeld Canis Minor (Kleine Hond). Alcyone en Procyone staan voor de heksen in de sprookjes; de goede en de slechte, de witte en de zwarte... maar dat is weer een ander verhaal. En daar kom ik vast nog wel eens op uit tijdens deze speurtocht met jullie. De Perzische naam Soraya betekent ‘plejade’. Soraya is dan Su Raya en dat betekent; ‘vereerde vorstin’. Suraya is Indonesisch en SU als Kwando-woord staat voor ‘goed’ en ‘wel’ en ook voor ‘hoog’ en diep... en wordt in Indonesia gebezigd om er iemand mee aan te spreken; zo werd meneer Karno aangesproken met Su Karno, weledele heer Karno (Soekarno), evenals zijn opvolger...

meneer Harto aangesproken werd met Su Harto (Soeharto). Raja betekent; ‘vorst’ en ‘koning’. Soraya en Suraya en Soeria betekenen ‘vereerde vorstin’, vereerde zuster, vereerde ster... en de Japanners noemen de ster Subaru en noemden er een auto-merk naar. De Plejaden zijn onderdeel van het sterrenbeeld Stier, evenals de Hyaden, een andere sterrencluster in Stier. Alcyone is een heldere ster met een magnitude van 2.87 (is 1400 x helderder dan onze ster de Zon) en zij moet de ‘witte heks’ zijn. Procyone in Kleine Hond heeft een magnitude van 0.38. Is minder groot en helder en dat moet dan de ‘zwarte heks’ zijn. Hieronder een artikel uit Trouw van 4 februari 1999, over de eindperikelen van het eens zo geroemde badhuis Bad Soeren.


xxx


xxx

Plejaden, zeven zusters en zevengesternte... Plejaden, zeven zusters en zevengesternte...

Profetes Debora helpt ‘lichtcentrum’ om zeep

Conferentieoord Soeria in Laag Soeren moest een 'lichtcentrum' worden, maar het licht is gedoofd door donkere onweersbuien. Soeria raakte in de ban van profetes Debora die 'doorgevingen' kreeg vanuit de 'spirit'. En die spirit kon de laatste maanden aardig paranoïde zijn. In plaats van licht en liefde was er angst en ruzie.

Het conferentieoord is eigendom van de transcendente meditatie-organisatie van de Indiase goeroe Maharishi Mahesh Yogi. Die kon het enorme gebouw nog maar moeilijk bekostigen en daarom werden twee jaar geleden medefinanciers en vrijwilligers gezocht die Soeria wilden omvormen tot een multi-spiritueel lichtcentrum. Dat leek aardig te lukken, ware het niet dat Jaap van Setten, die vanuit de TM-organisatie het project hielp vormgeven, zijn heil zocht bij profetes Debora, die in Soeria kwam wonen. Ex-vrijwilliger Peter Ardon zegt in maandblad Koorddanser dat het idee van het lichtcentrum via Debora in het Goddelijke masterplan met Soeria terechtkwam: ‘Je zou kunnen zeggen dat dit idee uitgroeide tot een obsessie. Debora was op zich een aardige vrouw. Zij liet zich alleen steeds meer meeslepen door haar mediumschap en dit zorgde er uiteindelijk voor dat zij in een schijnwereld leefde. Zij is naast medium natuurlijk ook gewoon mens.

Hierdoor waren haar doorgevingen niet altijd juist en zuiver. Zelf dacht zij hier echter anders over. Zij vond dat ze al haar persoonlijk, menselijke problemen had overwonnen en daardoor zo zuiver als mogelijk, zonder ruis, het goddelijk woord kon doorgeven’. Debora, Van Setten en een deel van de vrijwilligers raakten steeds meer overtuigd van ‘het zich ontvouwende goddelijk plan, dat volgens hen bedreigd werd door het gevaar van duistere krachten’. De spanning tussen de gelovigen en de ongelovigen liep steeds verder op, tot het escaleerde. ‘Er heerste de laatste maanden werkelijk volkomen paranoia. Functioneringsgesprekken van de leiding met vrijwilligers werden beoordelingsgesprekken: mensen moesten getoetst worden of ze wel zuiver genoeg waren om onderdeel te kunnen zijn van het komende lichtcentrum. Regelmatig ontaardde dit in woede-uitbarstingen van Van Setten’. Van Setten raakte overspannen en ging in therapie.

Jacques Uijen, financieel directeur van Soeria en topman binnen de Nederlandse TM-organisatie, greep in. Het lichtcentrum werd begin dit jaar opgeheven, de medewerkers ontslagen, de bewoners, inclusief Debora, moesten vertrekken. Uijen had een nieuwe huurder gevonden, de Endeavor Academy, een omstreden richting binnen The Course of Miracles, een stroming die zich laat inspireren door 'doorgevingen' van 'Jezus' aan een Amerikaans medium. Van Setten en Debora zijn volgens Ardon 'door veel pijn heengegaan'. ‘Terugkijkend kan Van Setten de hele situatie zien als leersituatie. Ook Debora is erg geschrokken van alles wat de woorden die zij van de 'spirit' doorkreeg teweeg hebben gebracht. Veel van wat zij heeft gezegd heeft zij inmiddels terggenomen. Ze realiseert zich dat ze nog lang niet al haar problemen verwerkt heeft en dat haar boodschap dus niet zo zuiver was als ze wel dacht. Ook zij heeft inmiddels professionele hulp gezocht’.

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl