Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Anunnaki, onze Goden - (deel 211) – Effe iets heel wat anders...
Zondag, 11 november 2018 15:55
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Dino’s in de Arnhemse dierentuin...

‘Dinosauriërs spreken tot de verbeelding. Al jong kunnen kinderen helemaal weg zijn van deze imposante dieren. Zet dinosauriërs in bij een actie voor kinderen en je hebt gegarandeerd succes. En terecht! Veel van deze beesten zijn om van onder de indruk te raken. Het zijn indrukwekkende hoofdstukken uit het Scheppingsboek van onze Schepper. Afgelopen maand pakte de Arnhemse dierentuin ‘Burgers’ Zoo’ ook uit met haar dino’s. donderdagmiddag 25 oktober bezocht ik deze dierentuin om te kijken hoe er over de dino’s gesproken wordt’.

Het bovenstaande las ik in de laatste aflevering van het Logos-Instituut. Er verschijnt dagelijks wel een aflevering van het Logos Instituut, zelfs op zaterdag en zondag! Daarin zijn zeer uiteenlopende onderwerpen te lezen over de Schepping, over God uiteraard, over de Mens in relatie tot God, over wetenschap, archeologie en meer. En altijd met betrekking op de bijbel en onze ‘relatie’ met de Heere God en/of de Heere Jezus Christus. Het is een zeer christelijk instituut; godvrezend en onderdanig, trouw en volgzaam aan de HEER. Ik heb 56 reacties naar de redactie gestuurd...

maar nimmer een antwoord gekregen! Waarschijnlijk ben ik het gesprek bij de koffieautomaat en wordt er smakelijk gelachen om mijn inzendingen. En dat mag allemaal van mij! Prima toch... Ik lig soms ook dubbel... om sommige teksten in hun bewerkte artikelen. Ondanks het eenrichtingverkeer lees ik over onderwerpen die mijn interesse hebben. In hun afleveringen zelf en ook door het zoek- en speurwerk naar aanleiding van die onderwerpen. Zodoende dus vandaag mijn bewerkte reactie aan de redactie van het Logos-Instituut. Met de bedoeling hen te wijzen op wie de goden mogelijk zijn!


xxx


xxx


xxx

Burgers'Zoo in Arnhem met een herfst-thema-expositie voor de kinderen...

Geachte redactie,

dat de kinderen sinds enkele decennia graag met ‘dino’s’ spelen komt door de ‘in de lucht hangende’ nadering van een ster met zijn vier planeten en vanwege de ‘voelbare’ energie die daardoor geactiveerd wordt. Tenslotte zijn onze meesters, de goden... amfibische reptielen. En ga der maar van uit dat naast allerlei levensvormen in het onmetelijke HeelAl de reptielen het meest vertegenwoordigd zijn... naast de insecten, omdat ze oersterk zijn en een sterke overlevingsdrang hebben. Dus als we spreken over; ‘the survival of the fittest’, dan zijn het de reptielen die overal overleven.

Door de schepping van God met ons als resultaat zijn wij ook deels reptiel. Het zogenaamde ‘reptielenbrein’ herinnert ons daar aan! In dat brein zitten de basale gewoonten, handelingen en driften. Het is gericht op ‘overleven’. Het reageert instinctief en automatisch; het onthoud niets, weet niets en denkt niet na. Het functioneert buiten onze bewuste controle. De nadering en komst van de ster van de goden, doet de goden opveren. Het is bijna zo ver... hij komt en binnenkort... Hier een vers van J. W. Schulte Nordholt (uit een editie van het kwartaalblad CONTACT van de 7e-dag Adventisten).

Totdat Hij komt

‘s morgens de melkboer tweemaal bellen, dan
gordijnen open en met grauwe kleuren
breekt ‘t eerste licht de nachtelijke ban.

dan naar de stad, de tram zingt langs de rand
heen van je dromen en je kleine zorgen,
en ‘s avonds staan de grote in de krant.

lieflijkheid der huiselijke haard,
kinderen, zorgen, en de angst rondom.
En eindelijk met het vege lijf betalen
de koorts des levens en diep in de aarde
wachten en luisteren totdat Hij komt.


xxx

Reptilian of Draco...


xxx

Oud Soemerisch beeldje van een reptielgodin?!


xxx

Een zogenaamde Grey...

De schrijver doelt op de Heere God of op de Heere Jezus Christus... maar schetst wellicht onbedoeld de gevoelens van de Elohim (Nefilim of Anunnaki); hun wereld is aanstaande en in aantocht. De Hopi in America vertellen ons dat in de ‘eindtijd’ (die nu is aangebroken) de ‘miermensen’ bovengronds zullen komen. Zij zeggen dat er dus mensachtigen in de grond leven; in ondergrondse bases... en laten de ‘goden’ nou direct nà de zondvloed ondergronds zijn gaan wonen! Omdat zij het zonlicht niet kunnen verdragen! Aan hun ogen, vanwege hun gestel en omdat zij van een duistere wereld komen!

Vandaar hun lichte (bijna pigmentloze) huid en hun grote ogen. Zodoende zijn de mensen met een witte huid (met sproeten en rood haar) het meest verwant aan de ‘goden’. Ze hebben een licht- zongevoelige huid. De goden moesten ondergronds gaan... en stelden bovengronds ‘koningen’ aan. Die hadden een lichte huid en rood haar. Deze ‘rooien’ werden de royals, de realen... en stichten de eerste stadstaten. Elke stadstaat was verbonden met een godheid. Die steunde de koning als dat moest om de orde te bewaken en/of om vijanden buiten de deur te houden. Daarom moesten de mensen alleen...


xxx

Agent Scully (fragment uit the X-Files?) transformeert in een Grey...

die god aanbidden en geen andere! Ze mochten andere goden niet eren; alleen die van hun koning, land en stad. Zodoende is er sprake van de god van Abraham... die ook de god was van Jacob. Jacob heeft zelfs nog met zo’n klein opdondertje gevochten tot de ochtend aanbrak. Toen moest god (lichtschuw nachtwezen) snel verdwijnen en net als Dracula de tombe in hahaha! De buitenaardsen verschijnen vrijwel altijd met zijn drieën. Dat maken kinderen mee die ontvoerd worden, dat maakten ook Abraham en Sara mee toen God met twee engelen op bezoek kwamen.

Abraham krijgt bezoek en Jacob ook...

1De HEERE verscheen opnieuw aan Abraham, die op dat moment bij het eikenbos van Mamre woonde. Op het heetst van de dag zat Abraham in de opening van zijn tent 2en zag plotseling drie mannen aankomen. Hij kwam snel overeind en begroette hen. 3‘Mijn Heer’, zei hij, ‘onderbreek uw reis hier even. Kijk eens, u kunt daar in de schaduw van die boom even uitrusten. 4Ik zal dan water halen om uw voeten op te frissen en u wat eten geven, zodat u er weer tegen kunt. 5Kom, ga even zitten’.‘Fijn,’ zeiden de reizigers dankbaar, ‘we maken graag gebruik van uw gastvrijheid’... ...22Terwijl die mannen doorliepen naar Sodom, bleef Abraham nog voor de HEERE  staan. 23Abraham kwam nog dichter bij en vroeg: ‘Gaat U de goeden tegelijk met de slechten doden? 24Stel nu dat er vijftig rechtvaardige mensen onder de inwoners zijn. Moet U dan de rest niet sparen ter wille van die vijftig’?

24Zo bleef Jakob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. 25Toen deze zag, dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jakobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. 26Toen zeide hij: Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide: Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. 27Daarop zeide hij tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. 28Toen zeide hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. 29Daarop vroeg Jakob: Zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. 30En Jakob noemde de plaats Pniël, want (zeide hij) ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. 31En de zon ging over hem op, toen hij door Penuël getrokken was; en hij ging mank aan zijn heup. 32Daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat Hij Jakob op het heupgewricht, aan de heupspier, geslagen had.

The book of Revelation teaches of three evil spirits, who are demons, who look like frogs. It says these 3 frog-like demons will gather the kings of the world together for the battle of Armageddon, against Jesus Christ before His return.

Hieronder teksten uit het Boek Openbaring waarin sprake is van ‘reptielen’. Hier worden ze door de schrijver neergezet als vijanden van de Heere God en daarmee wordt dus Jezus Christus bedoeld. Als klopt wat ik denk; namelijk dat de schepper en Vader van de mens moest onderduiken... Maria bevruchtte door middel van KI (kunstmatige inseminatie) en koos voor zijn eigen dood opdat zijn ziel kon indalen in de vrucht... en hij zodoende als Immanuel werd geboren. Een jongentje met heel bijzondere kenmerken; rood haar en een lichte huid en blauwe ogen omdat hij half-menselijk was en half-goddelijk.

Dan moest dat jongentje het opnemen tegen zijn voormalige halfbroer Enlil (een amfibisch reptiel) en de hoofdmacht van de Anunnaki. Nu hij mens was typeerde hij die ‘goden’ waarvan hij voorheen deel uit maakte, nu als ‘demonen’ en ‘onreine’ geesten en zelfs als ‘kikvorsen’! Ziehier de mogelijke overeenkomst met de ‘goden’. Ja met de Goden, de antieke Goden uit de oudheid en mythologie, de Goden uit de bijbel zelfs en alle oudere teksten die verhalen over deze onaardse wezens; in het Enuma Elish, het Gilgamesh-epos, in de Mahabharata, Ramayana en de vier belangrijkste Veda’s...


xxx

Humanoïde geëvolueerd uit de Reptielen...

Openbaring 16:13

“En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen, als kikvorsen”.

Openbaring 16:14

“Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God”.

Openbaring 16:15

“Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien”.

Openbaring 16:16

“En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd”.

Openbaring 16:17

“En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied”.

Openbaring 16:18

“En er kwamen Stemmen, Donderslagen en Bliksemstralen. En er kwam een Grote Aardbeving, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot”!

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl