Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Oude tijden herleven in Duitlsand
Vrijdag, 16 november 2018 17:11
PDF Afdrukken

Op alle fronten wordt aangestuurd om de derde en laatste wereldoorlog te forceren die volgens de machthebbers nodig is om voor altijd hun één wereldregering te installeren.

Zo zal de economie instorten, worden cultuur en normen en waarden nog verder ontwricht en staat alles in het teken van polarisatie.


Wanneer je zo om je heen kijkt naar hoe de gebeurtenissen op de wereld zich ontwikkelen, dan ontstaat een beangstigend beeld. Sinds de komst van Donald Trump is de polarisatie in de wereld in een enorme stroomversnelling gegaan en lijkt de wereld letterlijk verdeeld in tegenstrijdige kampen.

Met de lancering van de psy-op Q zijn ze er zelfs in geslaagd om de alternatieve gemeenschap in twee kampen te verdelen. De ene die gelooft dat Trump de redder van de mensheid is en de andere die hem zien als een Zionistische lakei die niet alleen de grote groep ontevreden kiezers heeft gevangen, maar de wereld in sneltreinvaart tegen elkaar moet opzetten.

In Amerika zijn de tegenstellingen tussen de twee elementen, communisme (Democraten) en nationalisme (Republikeinen) nog nooit zo groot geweest. 

Om te kunnen begrijpen waarom dit allemaal gebeurt, is het volgende van essentieel belang. Het is een klein deel uit een eerder artikel:

Zo’n 100 jaar geleden was Otto Kahn partner van Jacob Schiff en Paul Warburg van de in die tijd meest invloedrijke investeringsbank ter wereld, Kuhn Loeb & Co. Deze bank was ook verantwoordelijk voor de financiering van Lenin en de Russische revolutie.

Net na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog in 1918 had de Franse ambassadeur in Engeland, Charles de Beaupoil, beter bekend als de Graaf de St. Aulaire, een etentje met bovengenoemde Otto Kahn.

Kahn was nogal loslippig die avond en vertelde in geuren en kleuren over de strategie van de door de Chazaren in het leven geroepen Illuminati. Datgene wat hij die avond zei is door de graaf van St. Aulaire verwerkt in zijn in 1937 verschenen boek Geneva versus Peace.

Graaf de St. Aulaire zat die avond met een vraag die hij voorlegde aan Otto Kahn, namelijk waarom zij als bankiers de Marxisten en bolsjewieken (communisten) steunden omdat dit toch het tegenovergestelde is van het kapitalisme dat zij, bankiers, aanhangen.

Kahn nam nog maar even een trek van zijn enorme sigaar en legde uit dat bankiers ogenschijnlijke tegenstellingen creëren zodat ze een wereld kunnen scheppen volgens hun specificaties.

“Jij zegt dat het Marxisme precies het tegenovergestelde is van het kapitalisme, dat ons even lief is. Dit is de precies de reden dat zij elkaars tegenovergestelde zijn. Op deze manier hebben wij de twee polen van deze planeet in handen en wij zijn de as”.

“Deze twee tegenstellingen ontmoeten elkaar weer in de identiteit van het doel en in het herscheppen van de wereld: door de controle van de rijken van boven en van onderen middels revolutie”.

Het is natuurlijk niet alleen Amerika dat op een burgeroorlog lijkt af te stevenen, ook binnen Europa gaat het stap voor stap die richting op.

Zoals we eerder schreven is vooral Duitsland ook het land waar de polarisatie enorm toeneemt. De traditionele partijen verliezen steeds meer terrein aan de opkomende rechtse en extreem rechtse partijen en groeperingen.

xxx

Zo verschijnt er nu een verhaal van een extreem rechts complot binnen het Duitse leger. Het zou hier gaan om ongeveer 200 mensen die behoren tot de zogenaamde Special Operation Forces. Deze groep die was aangevuld met veteranen zou van plan zijn om de leider van de Groene Partij, Claudia Roth, te vermoorden, alsmede ook de Minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, en voormalig president Joachim Gauck. Daarnaast stonden er nog een aantal mensen op de dodenlijst; veelal mensen die leiding geven aan groeperingen die immigratie willen bevorderen.

Deze samenzwering zou ontdekt zijn door de Duitse politie. Het onderzoek bracht aan het licht dat extreem rechtse groeperingen geprobeerd hadden om neo-Nazi cellen te installeren binnen het Duitse leger. Een luitenant-kolonel van de militaire inlichtingendienst zou vervolgens geprobeerd hebben het onderzoek te dwarsbomen door de samenzweerders te waarschuwen dat er een onderzoek zou komen.

Dit schijnt dan weer geen eenmalig incident te zijn geweest, want er was al eerder sprake van infiltratie binnen het leger van extreem rechtse groeperingen. En nu schijnt die infiltratie dan zover gegaan te zijn dat er zelfs wordt gesproken van een poging tot een staatsgreep.

In hoeverre al die berichten waar zijn is natuurlijk nooit precies te achterhalen, maar wat ze wel aantonen is dat de polarisatie in Duitsland in sneltreinvaart verder gaat en dat dit allemaal geen toeval is.

Want, toevalligerwijze komen er uit Frankrijk vergelijkbare berichten. Daar is bekendgemaakt dat Franse veiligheidsdiensten een plot hebben ontmaskerd om de huidige president en Rothschild medewerker, Emanuel Macron, te vermoorden. Ook hier zou het een extreem rechtse groepering zijn die erachter zit.

Verder zijn er dan berichten dat er ook steeds meer extreem rechtse groeperingen komen in landen zoals Tsjechië, Slovakije en Slovenië. Andere landen echter, zoals Griekenland, Italië en Spanje schijnen daarentegen weer meer te maken te krijgen met extreem links geweld.  En tenslotte schijnt extreem rechts in Groot Brittannië volop bezig te zijn met de voorbereidingen voor "een oorlog tegen de islam".

Het zijn allemaal gefabriceerde voorbereidingen voor het ultieme wereldconflict zoals dat al werd beschreven in 1871 door de vrijmetselaar Albert Pike:

De Derde Wereldoorlog zal ontstaan door het tegen elkaar opzetten van Zionisten en de Islam, doel is dat beiden elkaar zullen vernietigen. Andere landen zullen worden meegesleurd in het conflict en het eindresultaat zal zijn totale uitputting, chaos, zowel politiek, economisch als spiritueel. Uit deze chaos zal dan uiteindelijk de New World Order verrijzen.

Dit is ook de reden dat Zionistische agenten nu op alle fronten bezig zijn om nationalisme te promoten en in de achtergrond extreem rechts. Daarom zijn zij eveneens fanatieke aanhangers van Donald Trump en ruien overal waar mogelijk de bevolking op om in opstand te komen tegen "links". Dit omdat dit dan de zogenaamde "deep state" zou vormen. Trap er niet in, want de "deep state" is zowel links als rechts, zoals hierboven uitgelegd.

Je bent pas echt wakker als je je niet mee laat sleuren naar of links of naar rechts. Kijk naar het spel voor wat het is en besef dat het niets anders is dan een groot toneelstuk waarbij mensen min of meer worden gedwongen om partij te kiezen.

Op het moment dat je beseft dat het totaal niet uitmaakt wie je bent, hoe je eruit ziet of wat je gelooft, maar dat we allemaal mensen zijn die veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat we verschillen, dan ben je op de goede weg.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl