Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Anunnaki, onze Goden - (deel 214) - Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! - deel 20
Zondag, 02 december 2018 11:10
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Wie of wat zijn de Chazaren/Khazaren?!

Ik probeer te achterhalen waarom de Khazaren/Chazaren zo belust zijn op het uitschakelen van Europa (lees de blanke westerse suprematie) en Amerika. Waarom zij Rusland als vijand zien. Lijkt me duidelijk; de Russische koningen hebben altijd strijd gevoerd tegen het Khazaarse koninkrijk. Maar volgens mij begint de onderlinge strijd al veel eerder. Nu zaak om dat moment in de geschiedenis naar voren te halen als dat lukt. Eerst maar naar het begin volgens de gewone historie. Wikipedia zegt het volgende:

In de 9de eeuw begon een nieuwe volksverhuizing onder impuls van de Varjagen (Scandinaviërs), die op hun beurt een Fins-Oegrische bevolkingsgroep, de Magyaren zuidwaarts dreven, die op hun beurt een Turks nomadenvolk stoorden, de Petsjenegen. De Magyaren werden naar het westen gedreven, samen met de Kabaren (opstandige Khazaren), naar de Pannonische vlakte. Dit werd later bekend als de inval van de Hongaren/Magyaren in Europa. De Varjagen zullen later het Rijk van Kiev stichten en de Petsjenegen zullen de plaats van de Chazaren innemen. Varjagen (in het Diets gewoon 'verjagen'), Warjagen of

Varangiërs is een benaming voor Vikingen of Noormannen die vanuit Scandinavië naar het oosten trokken, om handel te drijven, om te dienen als huursoldaat of om zich er te vestigen. Een deel van hen, de Roes, stichtte het Kievse Rijk. De Kiev Rus...

Hier staat eigenlijk dat de Varjagen (van verre gekomen om te jagen... of zoals aangehaald gewoon ’verjagen’) de stichters zijn van Kiev Rus. Het eerste Rusland. Dat lijkt mij onjuist. Ik denk eerder aan de gevluchte Soemeriërs die 2.200 jaren daarvoor uit de landen Sumer en Akkad vluchtten voor een grote ramp (dat zijn de ‘munabtutu’). Dat was een reactie op de atoomaanvallen op de steden Sodom en Gomorrah, de raketbasis Baälbek in de Beka-vallei in Jordanië en de vlieghaven in de Sinaï. Zij worden de ‘munabtutu’ genoemd en dat betekent; ‘vluchtelingen voor een grote ramp’. Ik maak er MU UN AB TU TU> van en dat is letterlijk; ‘vertrekken-eenheid-aanbeden-toe-toe’, ofwel een groep, een eenheid, in harmonie... die aanbeden werd en die toe- of afgesloten was;

De Munabtutu ontvluchten hun land...

de elite van het land zou ik zeggen... de hofhouding (prinsen en prinsessen, artsen/apothekers, koks, naaisters en bedienden), geleerden (astronomen/astrologen), ingenieurs, architecten, rechters, generaals en de gardetroepen van het paleis en ambachtslui zoals timmerlieden, metselaars, pottenbakkers, hoef- en wapensmeden, leerlooiers en schoenmakers. Het was een uitgelezen gezelschap en zodanig samengesteld dat zij als ‘groep’ of ‘eenheid’ overal een nieuw begin konden maken, met hulp van arbeidskrachten ter plaatse. Waaronder waarschijnlijk ook imkers, fruittelers, akkerbouwers en veeboeren In de omkering zien we dan UT UT BA NU UM<, met de betekenis; ‘uittreden-uittreden-balans-permanent-hoeden’, ofwel de ‘munabtutu’ zouden in veilige gebieden weer kunnen uittreden...

ofwel uit hun schulp kunnen kruipen. Als de veiligheid het zou toelaten konden de voormalige ‘vluchtelingen voor een grote ramp’ weer het leven, hun leven kunnen oppakken. De dodelijke fall-out op de genoemde steden en vlieghavens woei in oostelijke richting en maakte een abrupt einde aan de hoge Soemerische beschaving. Tot op de dag van heden weet de wetenschap niet ‘wat een einde maakte aan de Soemerische beschaving’, noch waar de Soemeriërs gebleven zijn. In de landen Sumer en Akkad waarde de dood rond. Honderdduizenden moeten het slachtoffer zijn geweest. Een zeer goede militaire operatie voor de vijanden van Marduk en Enki/Ea. Twee steden van de aardbodem weggevaagd, twee vlieghavens verwoest en een hele natie monddood gemaakt.

De vluchtelingen splitsen zich op...

Een perfectie militaire campagne. Echter een kleine groep kon via een noordelijke vluchtroute ontkomen aan de slachting. De ‘munabtutu’ kwamen in het zuiden van het huidige Turkije aan. Daar beslisten de overlevenden hoe en waarheen te gaan. De groep ging uiteen; een deel trok over het Zagros-gebergte en de Kaukasus naar de Russische steppen, het andere deel trok door Turkije naar de Balkan. Onderweg bleven ze hangen en kennen we ze ook als de Hettieten (spraken Diets, wij zeggen water, zij spraken van ‘watter’) en eenmaal de Bosporus over en aanbeland in Roemenië en Hongarije leren we hen kennen als de Kelten, de Roemmannen (de latere Romeinen) en de Etrusken. Ze trekken verder naar Italië en de noordelijke groep...

trekt langs de Wolga noordwaarts en sticht de stad Samara. Pas dan, als beide groepen redelijk veilig zijn, komt het antwoord uit de omkering van de naam ‘munabtutu’ - UT UT BA NU UM< ofwel; ‘uittreden-uittreden-balans-permanent-hoeden’, ofwel eenmaal in veiligheid (balans in het leven; akkerbouwen, vee houden, gaarden bewerken en uitrusten, ontspannen en veilig slapen) moest men wel permanent (altijd) blijven hoeden... en waakzaam blijven voor hun oude vijanden. Daarom schrijven de Friezen in hun Oera Linda Boek dan ook menigmaal ‘Waak’! Weest op uw hoede. We weten dat ze het niet gedaan hebben; het oude land van de Friezen in noordwest-Europa is talloze malen bedreigd, aangevallen en beroerd door de vijanden...


xxx

Stroomgebied van de Eufraat en de Tigris met de landen Akkad en Sumer...


xxx

Akkad en Sumer in het midden van de kaart, aan de Golf van Oman.

Oera Linda Boek en Zecharia Sitchin

en momenteel overlopen door gastarbeiders, vreemdelingen, asielzoekers, vluchtelingen en terroristen. We hebben ons in de luren laten leggen en door onoplettendheid (niet van ‘vreemde smetten’ vrij) is het oude volk uit Soemerië op vreemde bodem opnieuw belaagd door haar oude vijanden. Ook de oude Soemerische bronnen (door Zecharia Sitchin aangehaald en door Alan Alford in hun boeken) vertellen van de vlucht en de tweespalt (opsplitsing in twee groepen). Ik noem de Soemeriërs ook wel de Sumeru. Dat is dan SU ME RU>, met de betekenis; ‘verweg/suiden-melden-opkomen;, ofwel de ‘munabtutu’ komen uit het zuiden en van ver weg. Klopt! Ze melden zich op de Russische vlakten en komen daar op. Ze leven op, ze veren op en ze herstellen zich van hun vlucht uit hun vaderland.

Keer ik het woord om dan krijg ik UR EM US<, met de betekenis; ‘bergen-eminent-huis’, ofwel hun vlucht over de bergen (Zagros-gebergte, Kaukasus en Kaspische Zee) was van groot belang; ze konden ontsnappen aan de dood; ze konden voorleven op een andere plaats. Hun vlucht eminent; ze vonden een nieuw thuis en huis! En wel in Rusland. Zo benoemde ik de Russen als Russe en dat wordt dan RU US SE>, met de betekenis; ‘opkomen-huis-seker’, ofwel ze zijn opgekomen van hun huis; ze verlieten ‘huis en haard’ en dat moest om aan de dodelijke wolken te ontkomen. In de omkering zien we dan; ES SU UR<, met de betekenis; ‘hetis-verweg/suiden-bergen’, ofwel hun oorspronkelijke huis/thuis was het verre Soemerië, achter de bergen... Wat zegt Wikipedia verder over de Khazaren?


xxx

Het Rijk der Chazaren (Turks: ‘Hazar İmparatorluğu’) was een rijk dat gevormd werd door een Turks nomadenvolk dat de steppen van Centraal-Azië en de noordkant van de Zwarte Zee beheerste van de 7e tot de 10e eeuw. De Chazaren bewoonden het steppegebied tussen de rivieren de Wolga en de Dnjepr ten noordoosten van Moskou en de bovenloop van de Wolga en de zuidelijke Kaukasus. De Chazaren lieten voor het eerst van zich horen tijdens het eindoffensief (627-629) in de Byzantijns-Sassanidische oorlog (602-628), waar zij vochten aan de zijde van Keizer Herakleios. Zij waren vermoedelijk een van de Turkse stammen uit het Rijk der Göktürken. Het eerste Rijk der Göktürken zakte in elkaar bij de opkomst van de Tang-dynastie in China. De stichter van het rijk der Chazaren was vermoedelijk Tong Yabghu Qaghan (618-628), beter bekend als ‘Ziebel’. Na hun veroveringen onderwierpen zij deels de Altyn Oba-horde en hun bewoners gingen uiteindelijk in elkaar op.

Tussen 722 en 737 brak er een oorlog uit met de Arabieren die de ‘islam’ wilden opdringen aan volken in- en over de Kaukasus. Keizer Leo III van Byzantium maakte van deze situatie gebruik om zijn zoon Constantijn V Kopronymos uit te huwelijken aan de dochter van de Khan, Tzitzak (in 733). ‘De Byzantijnen steunden de Petsjenegen in hun strijd in 920 in de oorlog met de Chazaren. De Varjagen van het ‘Rijk van Kiev’ namen, omdat ze de route langs de Wolga mochten gebruiken, geleidelijk de handelsroutes van de Chazaren over. In 960 begonnen de Chazaren een oorlog tegen de Varjagen. Oleg van Kiev werd in 941 verslagen, maar Svjatoslav I van Kiev versloeg tussen 967 en 969 de Chazaren, hun hoofdstad viel en daarmee ook hun rijk. Dan is er sprake van het kiezen van het Joodse Geloof door het hele volk der Khazaren, maar... wanneer dit zou gebeurd zijn, is vandaag nog steeds een grote controverse. Een hypothese is: tijdens de Khazar-Arabische oorlog (722-737)...

probeerden de Byzantijnse keizer Leo III en kalief Hisham, de Khazaarse khan over te halen om hun respectievelijke godsdienst (christendom of islam) over te nemen. Een raad van wijzen besliste om dan maar te kiezen voor het jodendom, omdat er joden in dit nomadenvolk waren opgegaan, met wie ze veel handel dreven. De dialoog tussen de khan van de Khazaren en een rabbijn is het onderwerp van de Kuzari, een boek van de middeleeuwse joodse dichter en filosoof Jehuda Halevi. Een andere hypothese is dat dit gebeurd zou zijn begin 9e eeuw, voordat Cyrillus de Khazaren aanbood hen tot het christendom te bekeren. Een andere controverse is het boek ‘De Dertiende Stam’ van Arthur Koestler, daarin beweert hij dat de Asjkenazische joden niet afkomstig zijn uit Kanaän, maar Khazaren zijn. Volgens Arthur Koestler zou de joodse stam zich vestigen in Polen. Een deel zou zich aansluiten bij de Magyaren en een deel zou opgeslorpt worden door de Koeman-Kiptsjak confederatie.


xxx

Rechts in geel; koninkrijk Khazarië, begin 9e eeuw, kort na Karel de Grote Moordenaar...

Kiev, de hoofdstad van de voormalige Sovjet-republiek Oekraïne, lijkt de laatste weken wel een oorlogsgebied. Er vallen doden en gewonden en volgens demonstranten heeft de Russische president Poetin een fikse hand in al dat geweld. Los van alle politieke belangen is Oekraïne voor Rusland veel meer dan een voormalige Sovjet-republiek; Rusland ziet Kiev als zijn culturele bakermat. En daarvan neem je niet zomaar afscheid. Het woord ‘Rus’ in Rusland heeft een niet onomstreden herkomst. Het woord, als aanduiding van zowel het land als het volk van het Kievse Rijk verschijnt rond de tijd van de stichting van Kiev voor het eerst in de bronnen. Oud-Slavische bronnen spreken van ‘het land van Rus’. Afgezanten naar een Duitse vorst worden in een bron ‘Russii’ genoemd.

Het bleek om Zweden te gaan. Dat wordt ondersteund doordat het Finse woord voor Zweden ‘Ruosti’ is (afgeleid van het oud-Noorse – rods; ‘zij die roeien’) en er een stuk Zweedse kustlijn is die ‘Rostlagen’ heet. Maar Russische taalkundigen die proberen te bewijzen dat hun volk niet van Vikingen afstamt, wijzen erop het woord Rus alleen in het gebied rond Kiev in zwang komt, en niet in de meer noordelijke Slavische Vikinggebieden. Het Griekse woord ‘Rhos’ werd wel voor het gebied gebruikt voor de Vikingen het betraden. In de buurt van Kiev is ook een riviertje met de naam Ros. Niettemin hebben Russische namen als Oleg, Igor, Olga en misschien zelfs Vladimir (van Valdemar) duidelijk een Scandinavische herkomst (Maarten Muns in 2014).


xxx

Kiev Rus (rood), het stamland van de Russen zeggen sommigen...

De Vikingen zouden de stamvaders van de Russen zijn...

Als de Verjagen Vikingen zouden zijn kunnen zij contact hebben gemaakt met de Khazaren. De Vikingen of Wiekingen zijn in opstand gekomen nadat Karel de Grote Moordenaar in het noorden van zijn rijk het christendom opdrong aan de Saksen en de Friezen. Raymond ten Berge uit Assen ziet Friesche en Saksische jongelingen als de ‘wiekingen’. Zij weken uit (uutwieken) en zochten hulp bij hun broeders en zusters in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Zij wisten hun soortgenoten (kenden de zelfde goden/godinnen en hadden de zelfde taal, cultuur en folklore) te overtuigen de Friesen en Saksen bij te staan in hun strijd tegen de machtige keizer Karel en zo begint de strijd tegen het opkomende christendom en de strijd om vrijheid en onafhankelijkheid. De Vikingen...

(geuzennaam als verwijzing naar ‘wiekelingen’) deden invallen in Engeland, Ierland, Schotland, de ‘nederlanden’ en op de Frankische kusten. Ze verkenden Noordzee, Kanaal, de wateren van de Atlantische Oceaan, de Golf van Biskaje en voeren de Middellandse Zee op en verkenden de kusten en trokken ook de Zwarte Zee in. In eigen regio; verkenden de Vikingen de Noordzee, Kattegat, Oostzee, Botnische Golf en de Finse Golf. Ze maakten gebruik van oude handelsroutes in de Oostzee uit de tijd dat de Esten en Finnen een grote vloot bouwden en afzakten naar het zuiden. Het Oera Linda Boek zegt dat dat was in het ‘jaar des Heren’ 1794 voor de jaartelling en Zecharia Sitchin/Soemeriërs spreken van -1800. Zie ook afleveringen 38, 39 en 40. Meer de volgende keer...

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl