Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Meer tekenen van de eindtijd (video)
Zaterdag, 29 december 2018 10:59
PDF Afdrukken

Veel mensen voelen dat we in een heel bijzondere tijd leven, die ook wel wordt omschreven als de eindtijd.

Tekenen van de eindtijd die worden voorspeld in de religieuze werken van de christenen en de moslims komen nu steeds vaker uit.
De mens is altijd nieuwsgierig naar wat de toekomst zal brengen en aan de vooravond van een nieuw jaar is het misschien zinvol om te kijken naar een aantal profetieën die wellicht op dit moment uitkomen.

Profetieën vanuit een religieuze invalshoek en die betrekking hebben op de eindtijd.

Zoals die van de profeet Ezechiël die voorspelde dat in de eindtijd de Dode Zee weer tot leven zou komen:

Hij zei tegen mij: "Dit water stroomt naar het gebied in het oosten. Eerst komt het in de vlakte en daarna in de zee. Het stroomt de zee in, zodat het water van de zee gezond wordt. 9 Overal waar de twee rivieren komen, zal het wemelen van levende dieren. Het water zal vol vis zijn. Want als dit water in de zee komt, wordt het water van de zee gezond. Zo zal de rivier overal leven brengen. 10 Vanaf En-Gedi tot aan En-Eglaïm zullen er vissers langs de rivier staan. Overal zullen ze hun visnetten te drogen leggen. Er zal net zoveel vis zijn en er zullen net zoveel soorten zijn als in de Grote Zee. 11 Maar de moerassen en plassen langs de rivier zullen niet gezond worden. Zij blijven te zout. 

En Zacharias:

Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden.Niet alleen voorspellingen bij de christenen beginnen uit te komen, ook bij de moslims.

Een profetie door de profeet Mohammed zegt dat het laatste uur niet zal komen totdat het land van Arabië weer een landschap zal zijn van weilanden en rivieren. (Saheeh Muslim, Book # 05, Hadeeth #). 2208)

Als iemand je vijf jaar geleden had verteld dat de onderstaande afbeeldingen afkomstig zijn uit de woestijn van Saoedi Arabië, dan zou je dat niet hebben geloofd.

xxx


xxx


xxx

Was dit wat de profeet Mohammed bedoelde?Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl