Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Anunnaki, onze Goden - (deel 220) - Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! - deel 26
Zondag, 03 februari 2019 09:30
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.De ‘toren van Babbel’ was een raketinstallatie...

Marduk zei; ‘Laat ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot in de hemel reikt, en laten wij ons een Shem bouwen, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden’...

Shem is hier geen toren, maar een raket! Shem is hier ESH.EM. en ook ES.HE.EM., wat neerkomt op; A- ‘vuur/as-eminent’ en B- ‘hetis-hevig-eminent’, ofwel deze toren geleide machines met brullende motoren, die as en vuur uitstoten. Vandaar dat er bij de oude tempelcomplexen op de wereld waterbakken zijn aangelegd, waarin de raketten opstijgen. De waterbakken koelen de hitte die de vuurbranders uitstoten.. Beide verklaringen slaan op de hevigheid waarmee de motoren van de raket loeien en branden, alvorens op te stijgen. In de omkering zien we dan ME.HSE. en ME.H(A).SE., met de betekenis; ‘melden-verdriet-seker’ en ‘melden-stromen/emoties-seker’, ofwel ‘het melden van emoties’ en ook het melden van de stromen... de raketten gaan naar huis toe!

En dat is voor de achterblijvers aanleiding om emotioneel te worden en hun tranen de vrije loop te laten. De raketten of de vliegtoestellen gaan bepakt en bezakt op huis aan. Wee de gelukkigen die aan boord mee gaan naar de Hemel, waar hun ster met planeten tijdelijk verblijft alvorens weer verder te trekken en het diepe induikend van de zwarte koude buitenruimte van ons zonnestelsel. De letter H. betekent ‘huilen’ en ook ‘pijn en verdriet’ en met een A. er achter tussen haakjes ook op ‘emotie’. Pijn en verdriet en emoties en ook stromen (HA.) duiden op groot verdriet, op waterlanders ook. Het op gezette tijden komen en vertrekken van de pendelschepen was een emotionele aangelegenheid voor allen die er bij betrokken waren. Verder met mijn boek; 'Friezen aan de Eufraat'.

xxx

Tempelcomplex?! met vijf torens; hoofdtoren is de tweede ster, de bijtorens zijn vier planeten...

xxx

Angkor Vat in Cambodja... tempelcomplex met waterbak voor de raketten...

xxx Was Angkor Vat een E.DIN., een Eden, een lanceerplaats zoals Drenthe er ooit ook een kende?! Een ontoegankelijk gebied voor de mensen en een woonplaats voor de goden...

xxx


xxx

Kennedy Space Centre met in het midden de ‘Toren van Canaveral’, Florida... 

Toen de godheid Enlil dit hoorde en zag (de god uit de bijbel?!) zei hij; ‘Kom aan, laat ons nedervaren, en laat ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet hore’. (Genesis 11:7). En vervolgens; ‘Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen’. (Genesis 11:8). Kennelijk worden Marduks aanhangers verspreidt en Zecharia Sitchin denkt dat dit zo rond het jaar 3.450 voor de jaartelling is, ver voor de oorlogen die nog zouden volgen. Met name die oorlogen die een einde maakten aan de steden Harappa, Mohenjo Daro en andere. We gaan 4.200 jaren terug in de tijd, ongeveer 180 jaren vóór de atoomoorlog die Sodom en Gomorrah, de bases in de Sinaï en de Bekaa-vallei vernietigde.

De Kieler Boorkern

Het Oera Linda Boek (‘Thet Oera Linda Bok’) is het verhaal van de Friezen dat ongeveer 2.200 jaren voor onze jaartelling aanvangt. Zij verlaten hun leefgebieden, hun Adland, omdat water kennelijk hun oude land overspoelde. Dat zou een link kunnen zijn met Atlantis, zoals eerder al opgemerkt, maar lijkt niet erg plausibel. Tijdens een bijeenkomst in 1997, van de ‘American Geophysical Union’, presenteerden Heidi Cullen en Peter DeMonical (VS), paleooceanografen, de uitkomsten van een analyse van de ‘Kieler’ boorkern. Medewerkers van de Universiteit van Kiel, Duitsland, haalden boormateriaal omhoog uit de bodem van de Golf van Oman en in twee meter boormateriaal was een periode vervat van ongeveer 14.000 jaren. Cullen en DeMonical constateerden grote hoeveelheden...

woestijnzand aanwezig in de boorkern. Aan het einde van de laatste IJstijd, ongeveer 11.000 jaren geleden (bijna 10.800 jaren om precies te zijn, 3 x 3.600 jaren = 3 x de wederkomst van de tweede ster met zijn vier planeten), was er sprake van veel woestijnstof. Dat werd dan ook aangetroffen in de boorkern. Erna daalden de waarden en 7.000 jaren later en ongeveer 2.000 jaren voor onze jaartelling is er opnieuw veel woestijnzand waarneembaar in de kern. Walter Dean van de U.S. Geological Survey onderzocht sedimentlagen van het ‘Elk Lake’ in Minnesota, Verenigde Staten, en hij ontdekte 3 perioden van elk honderden jaren waarin beduidend meer stof op de bodem neerdaalde dan in andere perioden. Dat was ongeveer rond 5.800, 3.800 en 2.100 jaren voor onze jaartelling.

Lonnie Thompson van de Ohio State University, onderzocht boorkernen uit gletsjerijs uit de Andes in Peru, met daarin aanwijzingen voor een periode van grote droogte, ook zo rond 2.200 jaren voor onze jaartelling! Wat was de oorzaak van een wereldwijde klimaatomslag, die bijna 300 jaren duurde!? In diezelfde periode kwam er echter ook een abrupt einde aan de ‘Harappa-cultuur’ in de Indus-delta in India (waar de steden Harappa en Mohenjodaro werden verwoest). In Egypte ging het ‘Oude Rijk’ ten onder en was er een terugval te zien in de ‘Loeng Sjan-cultuur’ in China. Ook in Palestina en Griekenland was verarming waar te nemen in de ‘Brons-culturen’ en het land Akkad werd geheel ontvolkt door verwoestijning. In Sumer waren grote politieke en economische problemen...

aldus onderzoek en ook daar rukte de woestijn verder op en dat is nogal wat in zeer korte tijd. Wat was dan de oorzaak van zoveel verval, als het geen vulkanisme was? De Franse bodemkundige Marie-Agnes Courty maakte ‘n microscopische analyse van het zand van ‘Tell Leilan’, een Akkadische ruïne in het noordwesten van Syrië en ontdekte vlak onder een dikke laag woestijnzand een dunne laag vulkanische as! Ook Cullen en DeMonical troffen in hun ‘Kieler’ boorkern sporen aan van vulkaanstof. Beide stofvondsten bleken afkomstig van dezelfde bron. Wat gebeurde er 2.200 jaren voor onze jaartelling en wat veroorzaakte een zo hevige vulkaanuitbarsting, met zoveel effect dat het 300 jaren het wereldklimaat beïnvloedde? Klimatologen lieten direct weten dat vulkaanerupties...

xxx

De Italiaanse stad Pompeji seconden voor de lawine van as, stof, gruis en puin, brandende stenen en de lavastromen...

xxx

Ruïne van Pompeji onder aan de Vesuvius, een nog zeer actieve vulkaan...

xxx


xxx

Stad en bevolking volledig verrast!

niet de aanleiding geweest konden zijn voor deze ramp. Tenslotte waren de uitbarstingen van de Vesuvius, Krakatau en de Mount St. Helens de meest krachtige van de afgelopen 2000 jaren. Zij bleken echter niet in staat om het klimaat wereldwijd gedurende enkele honderden jaren te ontregelen. Laten we die vulkaanuitbarstingen eens nader bekijken, te beginnen bij de Vesuvius. Deze vulkaan ligt zuidoostelijk van Napels, met aan de noordoostelijke zijde de calderarand (‘Monte Somma’-1232 meter hoog), die ontstaan is na de eruptie van het jaar 79. De caldera (kraterrand) ‘Atrio dell Cavallo’ aan de noordzijde en de ‘Valle dell ’Inferno’ aan de zuidkant is sinds de uitbarsting van 1944 nu 1279 meter hoog. Op 24 augustus in het jaar 79 begon de vulkaan te rommelen...

dagen achtereen stootte hij temidden van rookwolken en vlammen miljoenen tonnen stof, stenen en lava de lucht in. De Romeinse steden Herculanum, Oplontis, Pompeji en Stabiae werden getroffen en bedolven onder een dikke laag as en lava. De inwoners van Stabiae en Herculanum konden vluchten en evacueren. Zeker 2.000 inwoners van het bijna 20.000 inwoners tellende Pompeji vonden de dood en werden levend in de as en lava begraven. In 1883, op 20 mei schudde het vulkanische eiland Krakatau (ook Raketta genoemd), gelegen tussen de eilanden Sumatra en Java. De erupties van 26 en 27 augustus 1883 waren het hoogtepunt. Tot een hoogte van wel 50 kilometer stegen de wolken van stof en as en waren in bijna veertien dagen om de planeet gewenteld...

en veroorzaakten abnormale rode schemeringen die voortduurden tot 1886! Meer dan 36.000 slachtoffers vonden de dood en geheel zuid-Sumatra en west-Java werden overstroomd, waarbij de vloedgolven tot 20 meter boven het normale peil reikten. De kracht van de eruptie ging gepaard met zulk enorm lawaai en gebulder, dat men op zeer grote afstand de uitbarsting heeft kunnen horen. De 3e uitbarsting van enige importantie de afgelopen 2000 jaren was die van de Mount St. Helens, gelegen in de staat Washington, in de onherbergzame Rocky Mountains. Mount Saint Helens werd op 27 maart 1980 actief, waardoor op 18 mei 1980 een spectaculaire eruptie volgde. De as- en stofwolken reikten tot op een hoogte van 19 kilometer. Slechts 57 mensen kwamen daarbij om. Meer de volgende keer...

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl