Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Voorbereiding komst Antichrist in volle gang
Woensdag, 06 maart 2019 16:44
PDF Afdrukken

We publiceerden eerder deze week een artikel over hoe de machthebbers er alles aan zouden doen om de Eindtijd uit te stellen.

Maar, als dat zo is, betekent dit dan dat God niet almachtig is of is er een andere verklaring?

Naar aanleiding van het eerder gepubliceerde artikel stuurt een lezer het volgende (dank!):

In uw artikel beschrijft u het begrip ‘Katechon’ (Katexon) . Dit is het Griekse woord wat zoiets betekent als verhinderen of tegenhouden. Het woord wordt o.a. gebruikt in het bijbelboek 2 Thessalonicenzen 2:7. Een brief van de apostel Paulus aan de vroeg christelijke gemeente in Thessolonica. Deze gemeenschap maakt ze zich zorgen over het tijdsstip wanneer Jezus Christus terug zou komen. Zij waren bang, dat ze de boot gemist hadden.

Paulus stelt hun gerust met een uitleg over de eindtijd:

Eerst, zegt Paulus, zullen de mensen het geloof in Jezus Christus verlaten en komt de mens van wetteloosheid. Deze ‘mens van wetteloosheid’ is ook bekend onder de term Anti Christ. Hij is het tegenovergestelde van de Christus Jezus de Zoon van God. Dan gaat Paulus verder en geeft aan, dat de Antchrist pas kan komen als de Hij die weerhoudt niet meer op aarde is (vers 7) . Voor dit begrip ‘weerhouden’ staat in de oorspronkelijke tekst ‘Katexon’.

Waarom doen machthebbers alles om de eindtijd uit te stellen?

Uw vraag impliceert, dat er machthebbers zijn die hier toe in staat moeten worden geacht. Bijbels denk ik, dat dit onmogelijk is:

De Antichrist wordt op diverse plaatsen in de bijbel beschreven als een persoon. ‘Anti’ moet hier deels gelezen worden als ‘tegen’ , als in tegenstander. Maar ook zeker als tegenhanger, tegenpool. Hij vertegenwoordigt alles waar Jezus Christus niet voor staat. Daaruit kun je concluderen, dat de Antichrist de vleesgeworden Satan is (Diabolos, het woord waar duivel vanaf geleid is betekent tegenstander).

De Antichrist komt op aarde in de eindtijd voor een periode van 7 jaren (in een deel van de Islam wordt hij de Mahdi genoemd). En komt zoals Paulus aangeeft voor dat de werkelijke terugkomst van Jezus Christus zal komen om een duizend jarig vrederijk te stichten op aarde. Volgens Jezus zelf (Mattheus 24:36) weet niemand wanneer Jezus terug zal komen, ook Hijzelf niet. Alleen de Vader, God zelf, weet dit. De Schepper van hemel en aarde bepaalt de tijd, niet de machthebbers op aarde. Zijn naam is dan ook niet voor niets ‘Ik ben Die Ik ben. Hij is onafhankelijk.

De machthebbers op aarde stellen in mijn ogen niet de eindtijd uit. Zij proberen de komst van de Antichrist voor te bereiden. Zij geloven, dat de Antichrist, in hun termen Lucifer de heerser moet zijn op aarde. De brief van Albert Pike aan Mazzini laat dat zien wat het doel is na de derde wereldoorlog: ‘Dan zullen de burgers overal……. Het werkelijke licht ontvangen door de wereldwijde manifestatie van de ware leer van Lucifer.’

De machthebbers van deze wereld geloven, dat God, Ik ben Die Ik ben, de harde dictatoriale vader is, die Zijn schepselen kinderlijk dom wilde houden. Dit was de staat van de mens in de Hof van Eden. Toen kwam Lucifer, de slang, die verlichtte de mens, zodat deze onafhankelijk van God kon denken en doen. De mens zelf had kennis van goed en kwaad. Hij was niet meer onder Gods regie, niet meer onder Zijn wet, maar was wetteloos. ‘Do what thou whilst shall be the whole of the law’ Alleister Crowley. De mens wilde zelf god zijn, net als Lucifer.

Nu zal de komst van de Antichrist al gauw blijken verschrikkelijk te zijn. God, Ik ben die Ik ben, zal hem, de mens van wetteloosheid, en ook de mensen, die deze wetteloosheid aanhangen oordelen. En ieder mens heeft neigingen om zelf godje te willen spelen, dus in principe geldt dat oordeel voor iedereen.

Maar…. Goddank heeft God Jezus Christus 2000 jaar geleden gestuurd, toen niet om te oordelen, maar om mensen te redden van de leer van Lucifer. Jezus heeft het oordeel van God op zich genomen door Zijn dood aan het kruis en ieder mens, die belijdt, dat hij heeft gezondigd tegen de regels van zijn of haar Schepper en zich toevertrouwt aan Jezus Christus, zich met Hem verbindt, komt niet in het oordeel van God.

De gemeenschap van volgelingen van Jezus Christus op aarde zullen voor de komst van de Antichrist en voor het oordeel van God worden weggenomen van de aarde (de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen hoofdstuk 4:16). De Schepper, Ik ben die Ik ben, bepaalt het tijdsstip, maar misschien zijn deze volgelingen van Jezus Christus wel de weerhouders, Katexon.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl