Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
CDA wil moderne vorm van slavernij invoeren
Dinsdag, 12 maart 2019 19:30
PDF Afdrukken

Het zit waarschijnlijk in de genen van de mensen in dit land waardoor men het niet kan verkroppen dat er burgers zijn die een uitkering krijgen en er niets voor terug hoeven doen.

En daarom nu weer een plan van CDA leider Buma die wil dat iedereen die een bijstandsuitkering krijgt, in ruil daarvoor gaat werken.
Ze zullen geen gelegenheid voorbij laten gaan om mensen die toch al in het verdomhoekje zitten, nog wat verder de grond in te trappen.

Zoals CDA leider Buma nu van plan is:

Het CDA wil de bijstand radicaal hervormen. In plaats van dat mensen met een uitkering thuis komen te zitten moeten zij betaald aan de slag in wat de regeringspartij een ‘basisbaan’ noemt.

CDA-leider Sybrand Buma pleit voor een nieuw sociaal vangnet. Wie in de bijstand belandt, moet volgens hem een ondersteunende functie gaan krijgen in de zorg of het onderwijs of bij de gemeentelijke plantsoenendienst. Voor circa 20 uur werk in de week, krijgen bijstandsgerechtigden dan 85 procent van het minimumloon betaald, 15 procent meer dan de bijstandsuitkering nu bedraagt.


Wat je hier weer ziet is elitaire arrogantie ten top. Buma, de burgemeesterszoon die zelf nog nooit een dubbeltje twee keer heeft hoeven omdraaien, zal de mensen in bijstand wel even aanpakken.

Van Haersma Buma stamt uit het Friese patriciërsgeslacht Buma en is de zoon van Bernhard van Haersma Buma (oud-burgemeester van Workum tussen 1962-1970 en Sneek (1970-1993)) en kleinzoon van Sybrand Marinus van Haersma Buma (oud-burgemeester van Stavoren (1930-1938) en Wymbritseradeel (1938-1941)). Zijn grootmoeder van moederskant, Clarisse Henriëtte Cohen, kwam uit een Joodse familie uit Würzburg. Buma woont met zijn gezin in Voorburg.

De elite die zich op het standpunt stelt dat onderdanen dankbaarheid zijn verschuldigd aan een overheid die hen tenslotte te eten geeft.

Eenzelfde filosofie die je al voor de oorlog zag toen de inmiddels beruchte Heidemij begon met werkkampen

Vooral na 1930 heeft de Heidemaatschappij veel projecten in Drenthe voor de ontginning van de heide en bebossing. Deze werkkampen zijn oorspronkelijk bedoeld om werklozen in het kader van de werkverschaffing te huisvesten.

Het Calvinistische Nederland is goed in het schuldig laten voelen van de burger en in ons land is nooit iets gratis, alles heeft een prijs.

In Nederland werd vanaf de jaren twintig van de 20ste eeuw een groot aantal werkverschaffingsprojecten opgezet. In de werkverschaffing kregen de werklozen geen echte baan aangeboden, maar werden ze door de overheid verplicht om in grote werkploegen ongeschoold werk uit te voeren bijvoorbeeld het ontginnen van een hoogveengebied of het graven van kanalen. Dit alles gebeurde met schop, kruiwagen en kiepkar. De werkverschaffing was omstreden, met name in socialistische kringen werd de werkverschaffing als een vorm van uitbuiting beschouwd. Het werk was zwaar, de werkweken zo'n 50 uur, de omstandigheden erbarmelijk en het loon was maar net genoeg om met een gezin rond te komen.

Het is het nog verder vernederen van mensen die het al heel zwaar hebben en het zit al langer in het vat.

Maar, wat als er nu eindelijk eens een echte verandering zou komen? 

Wat, als er een politieke partij zou komen die als doelstelling heeft dat iedere inwoner van Nederland automatisch aandeelhouder is van de BV Nederland en dus ook recht heeft op een deel van de winst.

Wat, als je die eeuwige gedwongen dankbaarheid zou vervangen door trots? Dat je ongeacht of je een baan hebt of niet, ongeacht of je rijk bent of arm, je als inwoner van Nederland recht hebt op een stuk winstdeling van ons rijke land?

Dan, ineens, zou je een heel andere situatie krijgen. Dan zou er geen bijstand nodig zijn, want iedere inwoner deelt mee in de winst. Dan zou er geen in schuldgevoel gedompelde dankbaarheid nodig zijn en het “iets terug moeten doen”, dan zou er een gevoel van trots zijn om deel uit te mogen maken van dit welvarende land.

Dan zou er geen overheid zijn die je door mannetjes als Buma kan dwingen om werk voor hen te verrichten omdat je anders nergens kunt wonen en geen geld hebt om te eten. Het is een schande dat een basisrecht op onderdak en eten op een dergelijke wijze wordt misbruikt en uitgebuit.

Wij stellen voor Buma met onmiddellijke ingang te ontslaan, hem geen WW te geven en hem een paar jaar te laten voelen hoe het is om van een bijstandsuitkering rond te komen. En als hij 15 procent meer geld wil, dan mag hij van ons WC’s gaan schrobben in een bejaardenhuis.

Als je denkt dat de door ons bovenstaande situatie, waarbij iedere inwoner een aandeelhouder wordt van het land en meedeelt in de winst, niet haalbaar is, dan heb je het mis.

Het is één van de speerpunten van de Deense JFK21 partij die deze zomer mee gaat doen met de parlementsverkiezingen in Denemarken. Als jij denkt dat dit ook in ons land zou moeten, vul dan de poll in linksonder op de site.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl