Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Er komt iets groots aan en wij mogen niet weten wat (video)
Zaterdag, 11 mei 2019 17:55
PDF Afdrukken

Veel van wat er gebeurt op aarde is bedoeld om ons af te leiden en bezig te houden, zodat wij niet weten wat er werkelijk speelt.

Wij mogen niet weten dat er iets groots op ons af gaat komen en dat daardoor onze wereld voorgoed zal veranderen.Het kan niemand ontgaan dat er heel veel gaande is op de wereld. Zoveel, dat je eigenlijk niet meer weet waar je moet kijken om het allemaal bij te kunnen benen.

Eén ding is wel duidelijk en dat is dat de planeet en alles wat daar op leeft onrustig is.

We weten ondertussen ook dat veel van wat er op aarde gebeurt niet toevallig is, maar uit de koker komt van wat wij, naast andere benamingen, de Illuminati noemen. Regelmatig schrijven wij over dat de reden daarvoor is dat alle gebeurtenissen uiteindelijk tot de New World Order zullen leiden.

Dat zal gepaard gaan met een tijd van chaos en oorlogen, maar daarnaast speelt er nog iets anders.

Al die gebeurtenissen hebben ook een ander doel en dat is om ons te misleiden, af te leiden en te zorgen dat onze aandacht op door anderen bepaalde dingen wordt gericht.

Op deze website staat een interessante theorie waarin wordt gesteld dat de Illuminati weet dat er binnenkort een eind zal komen aan hun macht door een bepaalde gebeurtenis. Dat de macht van hun geld, of beter gezegd hun monopolie op geld, binnen niet al te lange tijd in elkaar zal storten en dat er een eind zal komen aan de financiële gevangenis waarin wij ons al eeuwenlang bevinden.

De gebeurtenis wordt al jarenlang aangekondigd door de steeds heftiger wordende aardveranderingen zoals extreem weer met record aantallen aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Tot nu toe heeft de Illuminati de wereld weten te misleiden met het verhaal dat wereldwijde opwarming van de aarde plaatsvindt en dat dit de schuld is van de mens die het met hun CO2 uitstoot heeft veroorzaakt. Een leugen van schandalige proporties.

Voor een deel worden de aardveranderingen ook veroorzaakt door geo-engineering waar ook zij, die elite, verantwoordelijk voor zijn en daarnaast heeft deze geo-engineering oftewel chemtrails ook een andere reden en dat is om te voorkomen dat wij teveel naar de lucht kijken en dingen gaan zien waarvan dat kleine clubje niet wil dat we ze zien.

De reden dat de Illuminati ons permanent bezighoudt met allerlei afleidingen is omdat ze weten dat er iets groots op ons af komt vanuit het heelal. Iets waarover ook zij geen controle hebben en dat voor altijd de aarde zal veranderen.

En waar we het dan over hebben is een onbekende planeet die in onze contreien komt en voor de nodige consternatie zal zorgen zoals wij al jaren en jaren schrijven.

Het artikel in kwestie gaat er echter vanuit dat het geen planeet als zodanig is, maar een komeet-planeet zoals dat is voorspeld door de bekende astronoom Munoz Ferrada waar wij ook al eerder uitgebreid over hebben geschreven en waarover verderop meer.

Probleem met een dergelijke komeet-planeet is dat alle voor ons bekende natuurwetten in dit scenario eigenlijk niet gelden en dat helemaal niemand weet welke gevolgen de passage van een dergelijk object zullen hebben.

Eigenlijk is de Illuminati bezig met een soort twee-sporen beleid. Enerzijds werken ze richting hun New World Order en aan de andere kant zijn ze druk met het zo lang mogelijk verborgen houden van de komst van deze komeet-planeet. De passage van deze komeet-planeet zal voor ongekende chaos op aarde zorgen en velen zullen daarbij omkomen, maar aan het eind daarvan willen ze nog steeds hun New World Order.

Het artikel stelt verder dat de satanische wezens aan de top van de piramide nog nooit zoveel kinderen hebben gegeten en nog nooit zoveel bloed hebben gedronken als nu in deze tijden. Dat ze bezig zijn met een missie om hun tirannie op aarde nog veel langer te laten voortduren. Dat ze dit zullen doen op iedere mogelijke manier die ze kunnen bedenken.

Onderdeel daarvan is het toenemende aantal kinderen dat wordt geofferd, omdat ze denken daardoor de kracht te krijgen hun doel alsnog te bereiken. Ze willen dan ook zoveel mogelijk zielen gevangen houden in hun matrix en ze concentreren zich daarom zoveel mogelijk op mensen die niet erg sterk in hun schoenen staan om ook hun ziel te oogsten.

Daarom is het juist nu van groot belang dat de oudere en sterkere zielen het voortouw nemen en waakzaam blijven. Wat het menselijk ras nu vooral nodig heeft zijn waarheidszoekers die ondanks dat het met de dag moeilijker wordt, toch de moed hebben om dit naar buiten te brengen.

En die waarheid brengen zal steeds moeilijker worden, want de mensheid is al zo murw gebeukt door alle rampen die tot nu toe door de Illuminati zijn veroorzaakt om de planeet te vernietigen dat ze eigenlijk nauwelijks meer in staat zijn om “erge dingen” aan te horen. De mind control en programmering werkt zo goed dat ze liever ontsnappen in een wereld vol afleiding.

Deze mensen zullen echt niet naar de lucht kijken en zullen er alles aan doen om vast te blijven houden aan hun consumenten- en internetverslaving.

Maar, er is ook een tegenhanger van de satanische krachten en volgens het artikel zal de staat van het collectieve bewustzijn uiteindelijk bepalen hoe we door de komende turbulente periode zullen komen.

Als we allemaal samen komen, dingen herkennen voor wat ze zijn en niet langer in alle afleiding en misleiding trappen, maar samenwerken en eindelijk beginnen elkaar te vertrouwen, dan zal de transitie veel soepeler verlopen.

Dat er iets op ons afkomt was door de Chileense astronoom Ferrada al voor de Tweede Wereldoorlog berekend. Hierna een deel uit een eerder artikel dat uitlegt wat het is dat wij kunnen verwachten met aan het einde het beroemde interview met Ferrada.

Bij ons in de Westerse wereld hebben waarschijnlijk maar weinig mensen gehoord van Carlos Muñoz Ferrada.

Hij was een Chileense astronoom die in 2001 op 92-jarige leeftijd is overleden en die misschien wel de belangrijkste aanwijzing ooit heeft gegeven voor het bestaan van de planeet Nibiru, of Hercolubus zoals deze soms ook wordt genoemd.

Ruim 43 jaar voordat de infrarode Iris telescoop van NASA in 1983 een onbekende planeet had ontdekt volgens een artikel in de Washington Post, sprak Ferrada hier al over. Dat is zefs ruim 36 jaar voordat in 1976 het beroemde boek van Zecharia Sitchin “De Twaalfde Planeet” verscheen.

Muñoz Ferrada werd beroemd in Chili toen hij op 19 januari 1939 een zware aardbeving voorspelde in zijn land voor 24 januari dat jaar. Op het moment dat hij de lezing gaf, geloofde geen mens in het publiek hem, maar toen op 24 januari 1939 Chili inderdaad werd getroffen door een zeer zware aardbeving die aan tienduizenden mensen het leven kostte, was het een ander verhaal.

De manier waarop hij dit had berekend was volgens een door hemzelf ontwikkelde theorie die hij “geodynamics” noemde. Door de jaren heen bleek keer op keer dat dit door hem ontworpen systeem accuraat aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s kon voorspellen.

Niet alleen kon hij door middel van berekeningen gebeurtenissen op aarde voorspellen, hij ontdekte ook nieuwe planeten en kometen. Op een moment dat deze nog door niemand met een telescoop waren waargenomen.

Het leek alsof hij door zijn berekeningen of andere methoden planeten en kometen al “zag” voordat deze fysiek in beeld kwamen. Uiteraard wekte dit veel verbazing in astronomische kringen. Het gevolg was zelfs dat er bij de oerconservatieve Royal Astronomical Society in Londen een aantal veranderingen werden doorgevoerd vanwege deze Muñoz Ferrada. Er werd besloten dat voortaan een komeet zou worden vernoemd naar degene die deze door berekeningen had “ontdekt” en niet per definitie door degene die de komeet het eerst zag door een telescoop.

Het was het jaar na de beruchte aardbeving in Chili, 1940, dat Ferrada voor het eerst sprak over wat hij toen noemde “een komeet-planeet”. Volgens Ferrada was het een gigantische planeet die echter de ecliptische omloopbaan van een komeet volgt, vandaar de naam cometa-planeta op zijn Spaans. Wat heel bijzonder is, Ferrada zegt dat het een planeet met een staart is.

Deze planeet draait om een verre “zwarte zon”, wat een soort zusterplaneet van onze zon is en die zich op een afstand van 32 miljard kilometer bevindt. Hij beweegt zich volgens Ferrada met drie verschillende snelheden door de ruimte. Met 92 kilometer per seconde in de buurt van de “zwarte zon”, met 76 kilometer per seconde in de buurt van onze zon en voor het overige traject reist de planeet op topsnelheid met 300 kilometer per seconde (eenduizendste van de lichtsnelheid).

Er komt een moment waarop dit hemellichaam voor ons zichtbaar zal worden en dan breekt er een tijd van grote verwarring aan. De gevolgen hiervan zullen voor ons op aarde onplezierig zijn, om het maar zacht uit te drukken. Er zullen drie mega aardbevingen voorvallen. De drie punten ervan zullen een driehoek vormen, zoals te zien is op onderstaande afbeelding.

mf 1

De lokaties van deze aardbevingen zullen zijn: het grensgebied tussen Spanje en Frankrijk, de westkust van Zuid Amerika in de buurt van Valparaiso en Indonesië en dan met name Java, Sumatra en Borneo.

Ferrada zegt dat de planeet een gigantisch groot zwaartekrachtveld heeft, op een afstand van 14 miljoen kilometer de aarde zal passeren en dat 13.000 jaar geleden deze, in de tijden van Atlantis, voor het laatst langskwam.

Volgens Ferrada gaat deze planeet onherroepelijk komen, echter de mensheid is er helemaal niet klaar voor. In de onderstaande video zie je in het tweede gedeelte een interview met Ferrada uit 1999, twee jaar voor zijn dood.

Onvoorstelbaar, als je deze man ziet zitten tussen al zijn paperassen en zelf bedachte uitvindingen. Een potlood en een stuk papier en voorspellingen/berekeningen die kloppen, daar waar de wetenschap met de mond vol tanden staat en zelfs tot op de dag van vandaag ontkent dat deze onbekende planeet bestaat. Dezelfde wetenschap die Ferrada keihard uitlachte toen hij de aardbeving in 1939 voorspelde en die uiteindelijk maar hun procedures hebben aangepast toen bleek dat Ferrada kometen had “berekend”, voordat ze zichtbaar waren.

Voor het eerst zien we hier fysiek, goed onderbouwd bewijs, wat ons betreft, over het daadwerkelijk bestaan van Nibiru, deze cometa-planeta. Overweldigend wordt het voor ons omdat wat deze man al in 1940 berekende alle andere serieuze theorieën, voorspellingen, channelings, verslagen, visoenen, overleveringen, legendes en verhalen ondersteunt. Dit is het eerste serieuze wetenschappelijke bewijs van het bestaan van een onbekende komeet-planeet in ons zonnenstelsel. Jammer dat het zo lang heeft liggen onderstoffen. Zegt het voort!Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl