Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
De tempel van Salomo, deel 5 (Evert Jan Poorterman)
Zondag, 19 mei 2019 13:07
PDF Afdrukken

Koning Salomo bouwde een 'tempel' voor de Heere God. En wie was die Heere God dan wel?!

Na de eerste aflevering die ging over de bouw van de tempel, de tweede die ging over alle kritiek, gaat na de derde nu ook de vierde en vijfde verder met de kritiek van een aantal Nederlandse betweters.Boudine wil geen ongemakkelijke reacties...

ik maak de reeks over de ‘Tempel van Salomo’ wel af, maar moet eerst even puin ruimen. Het heeft er alle schijn van dat Martin Vrijland, Micky van Leeuwen en mr. drs. Boudine een nieuwe lichting van lezers moeten ontmoedigen om boeken van Zecharia Sitchin te lezen. Alledrie blinken ze uit in onkunde en gebrek aan inzicht betreffende hetgeen Zecharia Sitchin naar voren heeft gebracht. Boudine plaatste haar artikel; ‘Zecharia Sitchin: Niburu en de Anunnaki onzin’ op 26 maart 2018. Daar zijn reacties op gekomen destijds en ik haakte enkele weken geleden aan en stuurde ook een aantal reacties. Daar is mr. drs. Boudine niet van gediend! Ze verzocht me geen reacties meer te sturen! En inmiddels heeft ze alle berichten verwijderd (mijn reacties en haar antwoorden daarop).

Ook zij bekritiseert Sitchin en ziet hem als een charlatan... en kennelijk hebben ze die Sitchin toch nodig of... moeten ze zijn gedachtengoed ondermijnen. Ik kan hun reacties niet anders verklaren. Ze begrijpen zijn boodschap niet (of willen dat niet), ze vinden het grote onzin, leugens en bedrog en toch besteden ze aandacht aan zijn werk. Ze zitten vol kritiek en als je met steekhoudende argumenten komt ten faveure van Sitchin, dan geven ze niet thuis! Boudine heeft alles maar verwijdert dat is wel zo handig... maar ook o zo zielig! Een volwassen vrouw met een goed verstand wil geen reacties plaatsen die haar onwelgevallig zijn. ‘Waarom schrijf je dan over die vermaledijde Sitchin, als je geen reacties duldt die tegenstrijdig zijn aan jouw wankele beeld van de man’?!

en heeft alles maar rigoureus verwijderd!

De man heeft vanaf 1949 studie gemaakt van de bijbel en andere oude bronnen. Hij schrijft:’De voornaamste bron van de bijbelse aanhalingen in ‘De Twaalfde Planeet’ is het Oude Testament in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst. De lezer moet wel bedenken dat alle geraadpleegde vertalingen niet meer zijn dan dat: vertalingen of interpretaties. Uiteindelijk is de originele Hebreeuwse gezaghebbend’.

xxx

xxx

Volgens de protestantse traditie bevat het Oude Testament dezelfde boeken als de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach, maar alleen in een andere volgorde. In de Rooms-Katholieke Kerk en de oosters-orthodoxe kerken bevat het Oude Testament ook nog enkele boeken die in het Grieks zijn overgeleverd, de deutero-canonieke boeken. Joden erkennen het Nieuwe Testament niet als een heilig boek en duiden de Tenach dan ook niet aan met de term Oude Testament. Wetenschappers gebruiken de term "Hebreeuwse Bijbel" voor het Oude Testament. Ook wordt wel de term Eerste testament gebruikt in plaats van de term Oude testament, die een ongewenste bijklank heeft. Het Oude Testament bevat boeken met verschillende inhoud. Er zijn 'historische boeken' die de overgeleverde verhalen van het Volk Israël bevatten (tot en met de Babylonische ballingschap), boeken met uitspraken van profeten, wetboeken en boeken met liederen en spreuken(Wikipedia).

Zecharia Sitchin heeft de beschikbare vertalingen met elkaar vergeleken en met de Hebreeuwse bron en met de overeenkomstige Soemerische en Assyrische teksten en vertalingen. Het weergeven van de Soemerische, Assyrische, Babylonische en Hethitische teksten heeft een grote groep wetenschappers (taalonderzoekers, theologen en uiteraard assyriologen/soemeriologen) meer dan een eeuw bezig gehouden (vanaf midden 19e eeuw). De ontcijfering van het schrift (spijkerschrift) en taal leidde tot het transcriberen en het vertalen. Archeologie, blootleggen van antieke sites in het Midden-Oosten, en bijbelstudie gingen vanaf toen hand in hand. Men vond resten van paleizen, tempels en piramides en steden, die reeds in het Oude Testament werden genoemd...

Volgens mij heeft Sitchin het behoorlijk goed gezien!

en dat prikkelde de speurzin van menig geïnteresseerde onderzoeker (zie ook aflevering ‘Anunnaki, ònze Goden’ – deel 222, over het Oera Linda Boek, de tekst op de zuil van koning Tighlat I en het vastleggen van de ‘standaard’ voor het spijkerschrift in 1857 in Londen). Zoals ooit al eens aangehaald; Ik werd in het jaar van mijn taalontdekking, 1999, meteen lid van Ex Oriënte Lux (zie verder aflevering ‘Anunnaki, ònze Goden’ – deel 223) in de hoop mijn ontdekking te kunnen delen met een ‘echte wetenschappert’. En voor de lezingen en ontmoetingen uiteraard, want ik was nu een nieuw onderzoeksgebied binnengestapt. Ik ben geen ‘assyrioloog’ of een ‘soemerioloog’, een kenner van het spijkerschrift, maar ik had er nu wel heel sterke connecties mee!

Ik hoorde vanaf toen een beetje tot die wereld. Niet volgens de ‘wetenschappers’ zelf natuurlijk – brutale vlerk! maar wel volgens mijn interpretatie. Ik was nu een ‘wetenschepper’ in het land van de ‘wetenschappers’. Ik diende me aan op hun terrein... en ik sprak een woordje mee. Zo bezochten vriend Robert Boerman en ik een lezing van assyrioloog Remco de Maaijer in Arnhem en ik vroeg hem in de pauze; ‘Kent u het gedachtengoed van de Amerikaan Zecharia Sitchin’? ‘Ja die ken ik wel. Ik heb zowaar zijn boeken... louter als boekenkastvulling... ‘Wij assyriologen kennen hem wel, maar we erkennen hem niet. Hij heeft nog nooit een aansprekend artikel geschreven in een vooraanstaand wetenschappelijk blad’. Basta! Dr. Herman Vanstiphout deed er nog een schepje bovenop...

xxx

Anders was er niet zo veel weerstand tegen hem!

door mij te zeggen; ‘Wij assyriologen hebben honderdveertig jaren geleden een norm afgesproken (jaaa... in Londen, 1857) hoe wij de teksten moeten interpreteren... en daar valt niet aan te tornen’. Basta! De Maaijer studeerde in Leiden en Vanstiphout zat op de RUG (Rijks Universiteit Groningen). Hun arrogantie is misplaatst omdat Zecharia Sitchin in mijn ogen veel verder is gekomen met zijn onderzoek dan de twee kneuzen van de ‘papagaaienschool’. Een hele mooie kans om met Sitchin kennis te maken is ‘De Ware Wereld’ van René... waarin het complete boek van Enki staat (‘The lost tablets of Enki’) en wel in het Nederlands! En dat is opmerkelijk want die René is opeens ook al tegen Sitchin.

Eerst niet, maar nu wel! Wat zegt René der zelf over... als antwoord op de vraag of hij die Sitchin nog wel ziet zitten;

‘Wat betreft Sitchin moet ik je toch wel gelijk geven. Ik heb destijds die kleitabletten vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands omdat het mij een hele andere kijk op de geschiedenis gaf dan wat ons altijd is voorgehouden. Nu bij voortschrijdende inzichten realiseer ik me ook dat Sitchin een middel was om dit verhaal aan de man te brengen. Neemt niet weg dat veel mensen het lezen en hierdoor misschien hun geprogrammeerde beeld van de geschiedenis kunnen doorbreken. Dat is ook de reden dat ik er af en toe nog wat van publiceer. En bovendien is het buiten dit een middel om mensen naar mijn blog te trekken. Ook niet geheel onbelangrijk’.

xxx

Helemaal goed René, mijn steun heb je... je bent voor mij een held omdat je de Nederlandse vertaling van Enki’s boek hebt geplaatst! Dank! Dan nu de berichten van Boudien die even verschenen en weer verdwenen. Kritiek hebben op iemand is prima, mits terecht! Kritiek hebben op Sitchin’s werk is ook prima, maar dan wel gegrond; niet zoals Martin, Micky en Boudine dat doen. Dat heet ‘modder gooien’ en heeft niets met kritiek van doen. Zulke ongefundeerde lariekoek over iemand te verspreiden is ‘evil’. Ik ken een jongeman die door zijn vriendin werd beschuldigd van verkrachting. Dat was niet het geval. De jongen leed onder de leugen en zijn ouders ook... allen die het wisten handelden er naar... later heeft zij bekend gelogen te hebben maar toen was het onherstelbaar leed reeds geleden!

Evert Jan Poorterman:

12 mei, 2019 op 15:03

Geachte BOU,

het zit u echt hoog hè... dat verhaal van Sitchin! Waar komt dat vandaan? Dat u nu gaat zitten katten en mijn taalfouten aanhaalt, is wel erg slap en kinderachtig. Waarom heeft u de vier eerdere reacties van mij niet geplaatst?! Iets te veel bewijslast en iets te weinig afbraak van zijn ideeën?! Ik heb mijn reacties toch maar geplaatst op niburu.co, dan kunnen de lezers van BOUblog gaan begrijpen waarom ze niet geplaatst zijn! Er lijkt een nieuwe stroom van hetze te zijn tegen hetgeen Zecharia Sitchin naar voren brengt. Waarschijnlijk omdat er weer een nieuwe jongere generatie lezers is op internet, dus moet steeds opnieuw voeding gegeven worden door de ‘tegenkrachten’ om de waarheid te bespotten. En daar zijn kennelijk ook steeds voldoende vazallen voor om daar aan mee te werken. Kijk op niburu.co naar mijn reactie op ‘Debunking Ancient Aliens’. Onbelangrijk geneuzel om Sitchin te belasteren. Doet Vrijland ook, doet van Leeuwen ook, doet BOU ook... en eigenlijk Oldenkamp ook! Lekker met zijn allen schamperen over zijn beweringen, zonder ook zelf maar iets van deze materie te snappen. Was de afgelopen week in de clinch met ene Marc van Delft. Die fulmineerde en schamperde dat het een lieve lust was... en deed dat e-mail na e-mail en op het laatst maakte hij een knieval! Hij schreef opeens:

‘U heeft daar duidelijk een grote studie van gemaakt, over Sitchin en het Oera Linda Boek, ik ben daar zelf niet in thuis, dus daar kan ik niet over oordelen, althans niet over de dingen die u allemaal naar voren brengt. Het zou best kunnen zijn dat daar dingen van waar zijn, maar dat zou dan nader onderzocht moeten worden’.

Hou der mee op zou ik denken, maar nee gewoon doorgaan met etteren en klieren en uiteindelijk toch toegeven dat het hele Sitchin-verhaal niet zijn ‘cup-of-tea’ is. Dat is het meest verstandige dat de man me die week gestuurd heeft!

Groet Evert Jan

Beantwoorden

mr. drs. Bou:
14 mei, 2019 op 13:12

Beste Evert Jan, Je reeks van reacties ligt in de prullenbak omdat ze stijf staan van het geloof in de waarheid. Ook onderschat je me, als je denkt dat ik van het onderwerp niets weet. Maar het Ura Linda Boek (ik heb het gelezen!) is een vervalsing. Dat wil niet zegen dat er helemaal niets van waar is, maar het is geen historisch geschrift. Men kan zich daar dus niet op baseren. Sitchin is een charlatan, met zijn totale verdraaiing van de Sumerische geschiedenis, religie en wetenschap. Daar is voldoende van bekend om te weten dat Sitchin zelfs geen Sumerisch of Akkadisch kent. Hij kan geen enkel spijkerschrift lezen. Dat kan ik ook niet, maar ik doe niet net alsof. Hij wel! Wat jij beweert over Sumerische ‘zwartkoppen’ als zijnde slaven, is niet alleen doodgewoon onjuist, maar ook racistisch. De Sumeriërs waren inderdaad zwart, ze noemden zichzelf zwarthoofden, hun beelden zijn vaak van de harde zwarte steen dioriet en uit deze beelden blijkt dat ze negroïde trekken hadden. De planeet Niburu is onzin, de Anunnaki zijn niet naar de aarde gekomen om de mensen tot slaven te maken en ga zo maar door. De waarheid heb ik niet in pacht, maar ik weet wel een charlatan van een wetenschapper te onderscheiden. Wees dus zo vriendelijk hier geen onzin meer te spuien.

Beantwoorden

Meer de volgende week...

Evert Jan Poorterman 

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl