Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Moet er iets gebeuren om Assange te redden?
Belastingdienst discrimineert Turken, Marokkanen en andere “buitenlanders”
Dinsdag, 21 mei 2019 16:54
PDF Afdrukken

De afdeling toeslagen van de belastingdienst staat erom bekend fout op fout op fout te stapelen.

Nu gaan ze nog veel verder de fout in door kinderopvangtoeslagen van Nederlandse “buitenlanders” stop te zetten.
Als je een Turkse of Marokkaanse achternaam hebt, dan moet je je zorgen maken als je afhankelijk bent van een kinderopvangtoeslag. We zeggen Turken en Marokkanen, maar eigenlijk gaat het om iedereen die naast de Nederlandse een tweede nationaliteit bezit.

Want, als je een tweede nationaliteit bezit, dan ben je in de beleving van de Nederlandse belastingdienst veel eerder geneigd tot fraude dan wanneer je een autochtone Nederlander bent met maar één nationaliteit.

Er zijn de afgelopen jaren de nodige fraudegevallen geweest met kinderopvangtoeslagen en daar komen regelmatig namen bij voor die iets anders klinken dan Jan of Kees.

Zoals het volgende geval, waarover we eerder schreven:

De fraudezaak bij kinderopvang De Parel in Capelle aan den IJssel drijft de opgelichte ouders de schuldhulpverlening in. De belastingdienst eist enorme maandelijkse terugbetalingen die niet op te hoesten zijn.

Eigenaar Moustapha A. van De Parel heeft de belastingdienst opgelicht voor twee miljoen euro. Hij kreeg de kinderopvangtoeslag van ouders en verzweeg de eigen bijdrage die de ouders moesten betalen. Zijn handel duurde van 2007 tot 2014. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot anderhalf jaar cel.

Of er meer fraudezaken zijn met allochtone Nederlanders dan met autochtone is niet duidelijk, maar wel dat voor de belastingdienst je eerder verdacht bent als je van oorsprong niet Nederlands bent en een tweede nationaliteit bezit.

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar mogelijk etnisch profileren door de Belastingdienst. De fiscus bezit gegevens over de tweede nationaliteit van mensen en gebruikt die om te bepalen wie er gecontroleerd wordt bij de kinderopvangtoeslag, blijkt uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws.

Aanleiding voor het onderzoek van de autoriteit zijn klachten van een gastouderbureau uit Eindhoven en van een kinderdagverblijf uit Almere. Het gastouderbureau ontdekte in 2016 tijdens een bijeenkomst met een ambtenaar van de Belastingdienst dat deze in een Excel-bestand de tweede nationaliteit van mensen bijhield. Het kinderdagverblijf uit Almere trok aan de bel toen alleen ouders van buitenlandse komaf te maken kregen met stopzetting van toeslagen, terwijl ouders met alleen de Nederlandse nationaliteit in eerste instantie geen problemen ondervonden.


En om het allemaal nog wat erger te maken, liegt de belastingdienst:

Al in 2017 vroeg de AP aan de Belastingdienst of die beschikt over de tweede nationaliteit van toeslaggerechtigden, en of nationaliteit gebruikt wordt in risicoselectie voor controle. De Belastingdienst ontkende dat destijds allebei, zo blijkt uit een brief van de dienst aan de AP, die in bezit is van Trouw en RTL.

Als ze dan betrapt worden, gaan ze vrolijk verder met liegen:

De Belastingdienst erkent in antwoord op vragen van Trouw en RTL nu wél dat de nationaliteitsgegevens worden gebruikt bij de controles. Volgens de dienst komen die automatisch uit de Basisregistratie Personen (BRP) en kan daarmee worden gecontroleerd of een ouder die toeslag aanvraagt de Nederlandse nationaliteit bezit of een verblijfsstatus heeft.

De reden dat ze hierboven wederom liegen, is het volgende:

Sinds 2015 wordt tweede nationaliteit echter niet meer bijgehouden in de BRP, om te voorkomen dat mensen ongewild met hun tweede nationaliteit geconfronteerd blijven worden. Voortaan staat alleen geregistreerd of iemand Nederlander is of niet.

Aangezien die gegevens al vier jaar lang niet meer worden bijgehouden is de vraag hoe de belastingdienst er dan aan komt. Dat zou nog het "oude bestand" kunnen zijn, of ze hebben andere bronnen, die niet bij ons bekend zijn.

Er zijn inmiddels talloze gevallen bekend, waarbij bij bepaalde kinderdagverblijven of gastouderbureaus de toeslagen van ouders met een tweede nationaliteit werden stopgezet en die van autochtone Nederlanders niet.

Kamerlid Pieter Omzigt stuurt het volgende bericht de wereld in:

Belastingdienst vermoedde fraude bij een kinderopvang bureau. Als blijkt dat toeslag bij alle mensen bij dubbele nationaliteit werd ingetrokken en bij iedereen met enkel de NL nationaliteit niet, dan heeft de staatssecretaris behoorlijk wat uit te leggen.

Doordat er een aantal specifieke gevallen zijn geweest bij kinderdagverblijven, waarbij duidelijk werd dat “buitenlanders” door de belastingdienst worden gediscrimineerd, is het natuurlijk de vraag hoe dat gaat bij de “normale” belastingdienst.

En dan bedoelen we de mensen die aangifte inkomstenbelasting doen. Worden ook daar mensen met een tweede nationaliteit aan strengere controles onderworpen dan autochtone Nederlanders? Waarschijnlijk wel, want waarom zouden ze bij die afdeling anders zijn dan bij de afdeling toeslagen? Ook daar beschikken ze dan over die gegevens betreffende tweede nationaliteit.

Wat wel duidelijk is, is dat het bij de afdeling toeslagen klaarblijkelijk nog steeds een puinhoop is, waar ze niet alleen aan etnisch profileren doen, maar daar ook nog over liegen.

Het goede nieuws is dat als de belastingdienst liegt richting burger, diezelfde burger mag liegen richting belastingdienst. Het gelijkheidsbeginsel.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl