Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Trump leidt de weg naar fascisme
Dinsdag, 28 mei 2019 17:01
PDF Afdrukken

Net zoals in de jaren in aanloop tot de Tweede Wereldoorlog is de tijd nu rijp om het fascisme opnieuw in te voeren.

Met als doel de polarisatie in de wereld op de spits te drijven, zodat een enorme chaos ontstaat van waaruit de NWO kan worden gerealiseerd.
In veel opzichten herhaalt de geschiedenis zich keer op keer.

In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog toen de wereld leed aan de gevolgen van de wereldwijde Grote Depressie was de tijd in Europa rijp voor het invoeren van het fascisme.

Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel. Het is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922 - 1943.

We zien overal dat het nationalisme in opkomst is en een goed voorbeeld daarvan is het Amerika onder leiding van Donald Trump.

Er is nu een interessant artikel verschenen in de Irish Times, geschreven door Fintan O’Toole, waarin hij zegt dat Amerika zich nu in het voorstadium van fascisme bevindt.

Baby’s in kooien waren geen ‘vergissing’ van Trump, maar het welbewust testen van barbaarsheid, zegt de Ierse auteur Fintan O’Toole. ‘Vergeet “post-fascisme” – wat we nu meemaken is pre-fascisme.

De kern van het verhaal is dat Trump een marketing expert is en op allerlei manieren druk doende is om te testen hoever hij kan gaan met het invoeren van het  fascisme in Amerika en afhankelijk van reacties, het proces vervolgens iets bijstelt om het dan opnieuw te proberen. Dit zal net zolang doorgaan totdat de bevolking zodanig geprogrammeerd is dat men alles wat in het kader van fascisme gebeurt, normaal zal vinden.

Maar als je dat allemaal hebt gedaan, is er nog een cruciale volgende stap, meestal de neteligste van allemaal. Je moet morele grenzen ondermijnen, mensen aanwennen om daden van extreme wreedheid te accepteren. Net als jachthonden moeten je mensen eerst bloeddorstig maken. Ze moeten de smaak van de beestachtigheid te pakken krijgen. Het fascisme doet dit door het beeld op te bouwen van een dreiging die uitgaat van een verachte groep buitenstaanders. Zo kunnen de leden van die groep worden ontmenselijkt. Is dat punt eenmaal bereikt, dan kun je stap voor stap verder gaan, van ramen ingooien tot uitroeien.

Het is laakbaar naïef om het opzettelijk traumatiseren van migrantenkinderen te zien als een ‘vergissing’ van Trump, zoals de meeste commentatoren het hebben bestempeld. Het is een test – en de uitkomst is een groot succes. Trumps bewering dat immigranten in de VS ‘een plaag zijn’, is een test om te zien of zijn aanhangers klaar zijn voor de volgende stap in de taal, die natuurlijk ‘ongedierte’ is. En de bijbehorende serie beelden van peuters die uit de armen van hun ouders worden gerukt is een test om te zien of die woorden om te zetten zijn in beeld en geluid. Het was van het begin af aan een experiment – het werd beëindigd (maar slechts gedeeltelijk) omdat de resultaten binnen waren.

Er gebeuren ook dergelijke dingen in Italië waar men test hoe het land zal reageren als er boten met immigranten worden weggestuurd en hoe men zal reageren op een ontwerpplan voor het registreren van alle Roma’s.

De bevolking wordt stap voor stap geconditioneerd in het denken dat het helemaal niet erg is wat er met sommigen groepen gebeurt, omdat het belang van het land groter is.

Dat het helemaal niet erg is dat er immigranten verdrinken omdat we die hoe dan ook op afstand moeten houden, omdat anders het eigen land eraan gaat.

Bij de invoering van fascisme in Amerika en uiteindelijk ook andere delen van de wereld is het volgens O’Toole belangrijk om te kijken hoe Rupert Murdoch (eigenaar van Fox News) zal reageren op de tests die door Trump worden uitgevoerd.

Om te beginnen [vond] Rupert Murdoch het prima – zijn spreekbuizen van Fox News overtroffen zichzelf in barbaarse grofheid: dierengeluiden maken als het over een kind met Down ging, huilende kinderen wegzetten als acteurs. Ze gingen tot het hufterige gaatje: zelfs die bruine baby’s zijn leugenaars. Dat angstige gehuil zegt alles over het manipulatieve gedrag van de vreemdelingen die ons komen bedreigen – moeten we dan níét bang zijn voor een ras waarvan zelfs de baby’s al zo doortrapt zijn?

Een ander interessant punt dat O’Toole aankaart is dat de Trump aanhangers geen meerderheid nodig hebben om het fascisme erdoor te kunnen drukken.

Fascisme heeft geen meerderheid nodig – meestal komt het aan de macht met ongeveer 40 procent steun en gebruikt het vervolgens controle en intimidatie om die macht te verstevigen. Dus het maakt niet uit dat de meeste mensen je verafschuwen, zolang die 40 procent je maar fanatiek is toegewijd.

In juni vorig was de steun voor Trump gestegen naar 42,5 procent, meer dan voldoende.

Daar komt bij dat nu steeds meer professionals voorspellen dat Trump ook de verkiezingen in 2020 zal winnen, hetgeen uiteraard nog een extra stimulans zal zijn om zijn beleid in een stroomversnelling te gooien.

En zo zal overal ter wereld de polarisatie snel toenemen, maar belangrijk is om het volgende wat we onlangs schreven, voor ogen te houden.

Beide kanten van het politieke spectrum, zowel links als rechts, worden gecontroleerd door dezelfde satanische sekte. (Redactie: Ook Fox News hoort bij dezelfde club)

De planning is dat uiteindelijk het linkse bolwerk zal winnen, want de New World Order is gebaseerd op het communistische systeem. Een centrale overheid zonder contant geld die weet wat goed is voor de burgers waarbij vrijheid niet meer bestaat.

Mensen die hun vrijheid lief hebben en van hun eigen land houden, zijn dan ook veelal geneigd om rechts te kiezen, omdat ze voelen dat het linkse systeem niet deugt. Dat doet het ook niet, maar het rechtse ook niet, omdat deze onder controle staat van dezelfde club. Zij controleren ook het rechtse deel om zo de bevolking tegen elkaar op te kunnen hitsen zodat er alleen maar meer strijd ontstaat en mensen totaal vergeten dat ze eigenlijk allemaal heel erg gelijk zijn.


En om dat nog wat verder duidelijk te maken, hierna nogmaals wat de bekende Joodse bankier Otto Kahn 100 jaar geleden zei:

“Jij zegt dat het Marxisme precies het tegenovergestelde is van het kapitalisme, dat ons even lief is. Dit is de precies de reden dat zij elkaars tegenovergestelde zijn. Op deze manier hebben wij de twee polen van deze planeet in handen en wij zijn de as”.

“Deze twee tegenstellingen ontmoeten elkaar weer in de identiteit van het doel en in het herscheppen van de wereld: door de controle van de rijken van boven en van onderen middels revolutie”.

En die nieuwe wereld zal uiteindelijk de triomf van Israël worden:

“Onze essentiële dynamiek zorgt ervoor dat wij zowel de krachten van verwoesting als die van creatie controleren. De eerste wordt gebruikt om de tweede te voeden (Ordo ab Chao, het motto van de vrijmetselarij). De manier waarop wij een revolutie organiseren zie je door de Russische revolutie, het verwoestende bolsjewisme, en onze creatieve macht wordt duidelijk door de League of Nations (Volkenbond, voorloper VN), welke eveneens dankzij ons is ontstaan”.

Het bolsjewisme is het gaspedaal en de League of Nations is de rem van het mechanisme. waarmee we zowel de bewegende als de leidende macht creëren.”

“Wat is het einddoel? Dat is al bepaald door onze missie. Het wordt gevormd door elementen verspreid over de hele wereld die in een vorm zullen worden gegoten door het geloof in onszelf. Wij zijn nu een Volkenbond van landen die allemaal elementen van elkaar bevatten, maar Israël is de microkosmos en het zaad voor de stad van de toekomst”.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl