Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Anunnaki, onze Goden – deel 230 – Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! – deel 36
Zondag, 02 juni 2019 14:01
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

Verkwanseling van de Dietse Taal

Ik had het in aflevering 229 over de Dietse Taal en de langzame afzwakking ervan (lees aftakeling... die nu wel heel snel gaat; in de grote steden werken steeds meer ‘engelssprekenden’ in de horeca en op de universiteiten is lesgeven in het Nederlands afgeschaft) en de kindertaaltjes in Portugal, Spanje en Italië. Over speelgoed, over bouwstenen zoals Bambino (rambam binnenin open – kun je gemakkelijk stapelen), Montini (lekker monteren, plakken), Lego (leggen is stapelen en bouwen) en de kindervariant Duplo (dubbel, plakken, aaneen kleven of stapelen van stenen). Ik heb mijn oertaal Kwando ook driedimensionaal gemaakt: alle letterfamilies in een ander onderling afwijkend kleurtje met zwart-wit en wit-zwarte achtergrond... en in grijs en met zwart- en witte letters.

Zo kan ik laten zien hoe een woord bestaat uit verschillende ‘taalsteentjes’. Dat zijn dan als het ware lettergrepen. Zo wordt een woord zoals ‘koekje’ dan KU UK SHE> (koe oek sje) met de betekenis; ‘ongerept-uitkomen-gerstezaadje’, ofwel meel van gerst wordt gekneed en op de bakplaat gelegd, gaat de oven in en huppekee na een half uurtje een plaat vol koekjes... die nog heet zijn omdat ‘she’ niet alleen ‘gerstezaadje’ betekent (Jezus = SHE ZU US = ‘gerstezaadje zoekt huis) maar SHE is ook ‘vrouw’ in het Engels! En HE is een man... en HE in oertaal Kwando is ‘hevig’ en ‘heftig’. Drinkt een man nu jenever en bier (gedestilleerd en gebrouwen van gerstezaad), het bekende ‘kopstootje’ en ook te veel, dan kan een man zeer heftig zijn en hevig ook...

xxx

Lettersteentjes van echte steen...

Nederlands is Diets en Duuts, Duits, Duyts, Deutsch en Dutch...

Maakt dan rumoer in de maagdelijke nacht, pist in portieken, trapt een rij fietsen omver en denkt tot overmaat van ramp ook nog te kunnen balanceren op de brugleuning... met alle gevolgen van dien. Dus HE is man en hevig/heftig, maar... SHE is nog veel erger! Zelfs zonder jenever of bier. Een vrouw is in alles heftiger en heviger dan een man. Dus een vers gebakken koekje van de bakplaat grissen is onverstandig want die dingen zijn nog gloepes heet! SHE in de zin van ‘oppassen geblazen’... of eigenlijk oppassen en blazen... en dan eten. SHE is in deze zin heftig in overtreffende trap. Mijn lettersteentjes hebben allemaal twee letters per steentje behalve de letters A, E, G, H, I, en U. Het moderne Nederlands en het moderne Deutsch zijn de laatste restanten van de ‘oertaal’ Diets die eens door...

alle mensen gesproken werd, zegt Berend Willem Hietbrink (de duzenddichter oet Mestrich). Maar ik zeg dat alleen de blanken, de elite, Diets sprak. De rest van de mensheid sprak Kwando... de afkortingentaal van de ‘anunnaki’. Slaventaal dus. Taalsteentjestaal dus... ‘klomp’=ka loe oem pe (KA LU UM PE>), ‘radio’=ra di oe (RA DI U>), ‘slang’=es la an ge (ES LA AN GE> en ‘is lang’ en snake=’is naakt’), ‘vuist’=vu is te (VU IS TE>) enzovoorts... zo was ik als kind gebiologeerd door Afrikaanse namen. Elke zondag om 13.00 uur sprak G. B. J. Hiltermann op de radio. Het programma heette; ‘De toestand in de wereld’. Hij besprak het wereldnieuws en zo kwamen vaak de meest vreemde namen voorbij; Loemoemba, Ben Bella, Oetant en tal van andere voor mij vreemde namen...

xxx


xxx


xxx

zoals Zoeloes, Bantoes, Lesotho, Swahili, Mandela, Oeganda, Zimbabwe, Boeroendi, Roewanda, Moboetoe, Hoetoes, Toetsies, Toeareg en tal van meer namen, waaronder namen van politieke leiders in de jaren ‘50 en ‘60. Het radioprogramma werd ingeleid door marsmuziek; de Radetzkimars van Johan Strauss. Ik liep dan parmantig op de maat door de kamer, zwaaiend met mijn armen. Ja kinderen, ik groeide op in de jaren ‘50 en ‘60 en in die dagen werden feesten nog vaak opgeleukt door muziekkorpsen tijdens de zogenaamde Taptoe’s. In de grote stad Zutfen was dat jaarlijks en volgens mij tijdens de ‘kermisweek’. Op grote Taptoe’s speelden de militaire korpsen van landmacht, marine, luchtmacht, marechaussee en politie; in hun fraaie uniforms...

Ik werd ‘taalwakker’... en spitste mijn oren

Het was een hele show en altijd ‘s avonds. Mooie verlichting, de muziek, de avondlucht en de sensatie van het spektakel; naast de heldere klanken die we hoorden zagen we de mooie kleuren van de uniformen en keken we naar hun parade; recht vooruit, deels naar links en rechts uitwijkend, kerend en tegen de stroom in, schuins door elkaar en onderwijl de melodie vasthoudend. Voor kinderen zoals ik een feest. Uit met zijn allen, in de grote stad, in de avond en dan het spektakel. Zo was er ook jaarlijks een groots vuurwerk... vergeet niet dat we nog leefden met de naweeën van de Tweede Wereldoorlog, sommige spullen nog op de bon waren (eind jaren ‘50) en dat slechts weinigen een televisietoestel hadden en de arbeiders nog geen auto hadden.

De winters waren koud en de zomers warm. Sneeuw viel en stoof tot manshoog op en zomers kon je maanden buiten spelen, hutten timmeren, gaten graven, bomen klimmen, appels jatten, vlotten bouwen, wepsen vangen en elkaar natspuiten met gevulde flacons Abro (of Dubro of een onbekend merk...). Net leeg gekomen flacons werd de moeders uit de handen gerukt en meteen ingezet in de spuitstrijd, met veel zeepbellen als extra effect. Overal stonden volle teilen water waarin we de spuitbussen konden vullen... maar ik dwaal weer af! We moeten terug naar de komst van de eerste Friezen op de kusten van noordwest-Europa. We zitten dan 3700 jaren terug in de tijd. Nèt vóór de komst van de tweede ster. Marduk en zijn schoonzus Inanna wijken uit naar Drenthe en...

Volken op drift voor oorlogen...

zijn volk de Babyloniërs volgen hem (4.200 jaren geleden) en rond 4.024 jaren terug worden de steden Sodom en Gomorrah, de vliegbasis in de Baälbek en die in de Sinaï weg gevaagd door atoombommen en komt er een abrupt einde aan de hoge Soemerische beschaving. Slechts enkelen; de elite, weet het land te ontvluchten en trekt naar het ‘maagdelijke’ Europa om zich daar te gaan vestigen. Twee routes leiden naar hier; de noordelijke over de Kaukasus naar de Russische steppen en die via Anatolië door Turkije naar de Balkan. De ‘noordelijken’ verkennen Siberië, Mongolië en China en trekken ook naar Finland en Estland en de zuidelijken gaan vanuit Roemenië via Hongarije en Oostenrijk naar Italië en Frankrijk... De noordelijken kennen we als...

de Germanen (een mix van Babyloniërs en de latere ‘munabtutu’ en de nog later verschenen stammen Israëls) en de Romanen (een mix van Roemmannen, Etrusken, Kelten die natuurlijk voortkomen uit de ‘munabtutu’ en de stammen Israëls). De oorsprong van die mensen is nagenoeg de zelfde, maar uiteengaan en eeuwen van scheiding brengt toch herkenbare verschillen. Die zijn er nog steeds; noorden – harde werkers, zuiden – luie donders, noorden overwegend hervormd/protestant/luthers en zuiden katholiek, noorden blond, rossig, rood met lichte ogen, zuid bruin met donkere ogen... en daar zijn de weinige ‘munabtutu’ dus onder de voet gelopen door andere volken met andere kenmerken. Door de Romeinen, door de ‘volksverhuizingen’ en binnenkomst van...

xxx


xxx

Wel een eeuw lang totale chaos in Europa

heel veel vreemd volk. We vinden in het noorden van Italië nog blonde en rossige mensen, in Roemenië en Hongarije ook wel. Ze zijn overlopen door de volken die voortgedreven werden door Atilla de Hun (406-453). De Grote Volksverhuizing begon in het jaar 375 toen mensen naar het Oost-Romeinse Rijk trokken en Goten en Germanen meer bewegingsvrijheid kregen binnen het aftakelende Romeinse Rijk. De Hunnen kwamen en dreven de West-Goten voor zich uit; die trokken helemaal naar Spanje en ook de Vandalen trokken naar Spanje en Noord-Afrika en ook de Bourgondiërs kwamen uit Oost-Europa het westen en zuiden binnen. Er was ruim een eeuw totale chaos; hele dorpen werden door de Hunnen gebrandschat, mannen als slaven meegenomen of gedood...

hun vrouwen verkracht en uit kastelen, kloosters en kerken werden boeken geroofd. Er bleef een gehavend Europa achter en kennelijk geschikt voor de invoering van het ‘christendom’. De machthebbers laten ons nooit met rust! Altijd en eeuwig wordt het klootjesvolk weer gedwongen linksaf te slaan, stil te staan of om te keren. Voorspoed wordt de gewone mens niet gegund. Alles moet verstoord worden, kapot gemaakt en dood. Ook nu in onze tijd komt er een einde aan de voorspoed, opgedane kennis en het vrije leven. De machthebbers vinden het weer tijd voor oorlog, voor het stelen van je zuur verdiende centen en het aan banden leggen van onze vrijheid. Daarom komen drommen onbewuste mensen hier om Europa te ontregelen. Een nieuwe Grote Volksverhuizing is een feit!

xxx


xxx

Nog even terug naar de duizenddichter Berend Willem Hietbrink uit Maastricht... die zei; ‘Een Franse broodwinkel heet een ‘boulangerie’ en wat zie je in die winkel? Allemaal rijen met broodbollen en rijen met stokbroden. Boulangerie = bol lange rij. Zo simpel is het Evert’, zei hij... en dan denk ik op zijn Hietbrinks aan het Engelse ‘treshold’ dat wij drempel noemen, maar dat zou beter een ‘treedhout’ (treedholt) kunnen zijn. De scheiding tussen buiten en binnen. De dwarsplank waar je op stapt tijdens het binnengaan... en wat te denken van ‘cemetery’, dat in het Engels begraafplaats betekend en ook kerkhof. Ik denk meteen aan eindeloze rijen cementen kruizen of zerken. De ‘n’ is er gewoon uit gesleten! Cemetery = cementrij, rij van betonnen/stenen zerken!

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl