Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Mensen die tegen vaccinaties zijn moeten worden opgesloten
Dinsdag, 25 juni 2019 18:45
PDF Afdrukken

Boetes, totale isolatie en arrestatie zijn de manieren waarop men nu de “anti-vaxxers” wil bestrijden.

Het zijn dan ook de ouders die steeds meer doelwit zullen worden terwijl de hysterische propagandamachines overuren draaien.
Bekend is dat de propagandaoorlog van de vaccinatiemafia steeds heftiger wordt en dat dit alles weinig of niets met waarheid te maken heeft.

Wat natuurlijk ook opvalt bij de mainstream media is dat er nooit of te nimmer kritische vragen worden gesteld, maar dat de propaganda klakkeloos wordt overgenomen, terwijl het keer op keer aantoonbare leugens zijn.

Zo stond er enige tijd geleden een uitgebreid artikel in de Washington Post waarin wordt gesteld dat het tijdperk om te proberen mensen te overtuigen van het nut van vaccinaties nu echt voorbij is en dat er nu meer drastische maatregelen genomen dienen te worden.

Die maatregelen houden dan in dat de ouders verantwoordelijk moeten worden gehouden en dat zaken zoals boetes en arrestaties in dat geval volledig op hun plaats zijn, volgens hen, om de gemeenschap te beschermen tegen ongevaccineerde kinderen.

Keer op keer wordt aangevoerd dat ongevaccineerde kinderen een gevaar zijn voor hun omgeving, terwijl de werkelijkheid precies andersom is.

En om dat nog maar weer eens aan te tonen hebben we hier een leuke voor de vaccinatiemafia.

Mensen die een totaal verzwakt immuunsysteem hebben, bijvoorbeeld door een beenmergtransplantatie, worden goed beschermd doordat er strenge richtlijnen zijn voor wie bij dit soort patiënten op bezoek mag gaan.

Nu heeft iemand in Amerika deze richtlijnen van de CDC (Centre for Disease Control) uitgezocht en je zou verwachten dat als ongevaccineerde kinderen zo’n groot gevaar zijn voor de gemeenschap deze zeker niet zullen worden toegelaten bij een dergelijke patiënt.

Echter, het omgekeerde is waar. Alle ongevaccineerde kinderen mogen zonder problemen naar binnen, maar de gevaccineerde kinderen niet.

Dit is de letterlijke tekst van de voorschriften van het CDC en de waarschuwingen voor wat betreft gevaccineerde kinderen.

Visitors who might have communicable infectious diseases (e.g., URIs, flu-like illnesses, recent exposure to communicable diseases, an active shingles rash whether covered or not, a VZV-like rash (note: VZV is Varcella, chickenpox) within 6 weeks of receiving a live-attenuated VZV vaccine, or a history of receiving an oral polio vaccine within the previous 3–6 weeks) should not be allowed in the HSCT center (note HSCT is hematopoetic stem cell transplant center) or allowed to have direct contact with HSCT recipients or candidates undergoing conditioning therapy

Recentelijk gevaccineerde kinderen wordt de toegang ontzegd tot een intensive care afdeling omdat zij talloze virussen uit het vaccin overal rondstrooien en daarom een groot gevaar zijn voor mensen met een sterk verzwakt immuunsysteem.

Het is niet alleen het CDC dat dit zegt, ook Amerikaanse universiteiten, maar ook de richtlijn van American Society for Blood and Bone Marrow Transplantation zegt precies hetzelfde:

those recently vaccinated with the following vaccinations are a danger to the transplant ward: MMR (measles mumps rubella) Polio vaccine (OPV), Varicella Vaccine, Rotavirus vaccine, Influenza Vaccine (LAIV).5

De andere grote leugen die wordt rondgestrooid is dat ongevaccineerde kinderen verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van bijvoorbeeld de mazelen.

Ook hier is het precies andersom en zijn het de gevaccineerde kinderen die voor het soort uitbraken zorgen zoals we die onlangs in New York hebben gezien.

Dat dit zo is, is niet een verhaaltje afkomstig van anti-vaxxers, maar van een wereldwijd bekende vaccinatie expert, Dr. Gregory Poland, die in Vaccine in 2012 het volgende schreef:

Thus, measles outbreaks also occur even among highly vaccinated populations because of primary and secondary vaccine failure, which results in gradually larger pools of susceptible persons and outbreaks once measles is introduced.. This leads to a paradoxical situation whereby measles in highly immunized societies occurs primarily among those previously immunized

Hij schrijft dus dat je mazelenuitbraken juist kunt verwachten in dichtbevolkte gebieden waar grote delen van de bevolking zijn gevaccineerd. Dit komt door “primary and secondary failure” van het vaccin.

Het primaire falen van het vaccin wordt gedefinieerd als het falen om afdoende immuniteit te leveren na ontvangst van een dosis van het vaccin en het secondaire falen van het vaccin wordt gedefinieerd als het langzamerhand verliezen van de immuniteit over een periode van een aantal jaren.

Even voor de goede orde: Dr. Poland is juist een groot voorstander van vaccinaties en daarom zijn deze uitspraken dubbel interessant (is an outspoken advocate of mandatory influenza vaccination.)

Daar komt natuurlijk nog eens bij dat wanneer je een bevolking hebt met veel gevaccineerde kinderen, zij vrolijk allerlei virussen rondstrooien, afkomstig van het vaccin, waardoor er juist weer meer mensen besmet raken. En dat is dan ook precies de reden dat net gevaccineerde kinderen niet worden toegelaten op een intensive care afdeling, althans in Amerika. We vermoeden dat dergelijke regels ook hier in NL wel zullen gelden.

Keer op keer komen mensen die kritisch zijn op vaccineren met goed onderbouwde argumenten over het waarom. En keer op keer komen de mainstream media met propagandakreten die ze op geen enkele manier hard kunnen maken of simpelweg aantoonbare leugens zijn. Anne-Marie van Raaij-Schouten, homeopaat en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP), gaf er augsutus 2018 een interessant interview over.

Een antwoord op de argumenten van mensen die kritisch zijn over vaccineren hebben ze ook niet, dus gaan we die maar opsluiten.

Logisch toch?

Meer informatie over vaccinaties:Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl