Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Waarom wil Amerika ineens dat Nederland troepen naar Syrie stuurt?
Vrijdag, 28 juni 2019 19:36
PDF Afdrukken

Er zijn van die dingen die een uur in de wind stinken en het Amerikaanse verzoek voor Nederlandse troepen in Syrië is er daar één van.

Waarom Nederland en waarom op een moment dat de oorlog in Syrië zo goed als achter de rug is.
Het volgende bericht kwam gisteren toch wel een beetje als een donderslag bij heldere hemel. Terwijl iedereen denkt dat de oorlog in Syrië zo goed als afgelopen is, doet Amerika een verzoek aan Nederland om troepen naar dat land te sturen.

De Verenigde Staten willen dat Nederland de nieuwe missie in Syrië militair gaat steunen. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag Pete Hoekstra zegt tegen de Volkskrant dat Nederland wordt gevraagd om "militaire middelen op de grond".

De reden zou zijn omdat Nederland kritiek had geleverd op het besluit van Trump om Amerikaanse troepen weg te halen uit Syrië.

President Trump kondigde eind vorig jaar aan de Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië. "We hebben IS verslagen, voor mij de enige reden om daar te zijn", lichtte hij toe. Het besluit kwam de regering-Trump in binnen- en buitenland op veel kritiek te staan, ook van Nederland.

Of Trump die beslissing eind vorig jaar net voor Kerst genomen heeft op eigen houtje om op het thuisfront met de feestdagen punten te scoren is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat degene die de grootste mond had en de meeste kritiek op dat besluit niet Nederland was, maar Israël.

Waar het echter meer op lijkt is dat het een good cop/bad cop scenario was tussen Washington en Tel Aviv. Washington wil zogenaamd de troepen weghalen en Israël schreeuwt moord en brand, waarop andere landen zoals Nederland volgen en Washington draait het besluit terug.

En zo kan Nederland nu onder druk worden gezet om ook troepen te leveren, waardoor ook ons land uiteraard (wederom) alle internationale wetgeving aan de laars zal lappen.

Zoals Poetin keer op keer blijft uitleggen is Syrië een soeverein land met een wettig gekozen president Assad en zolang deze geen uitnodiging stuurt aan Nederland om daar te komen is het een oorlogsdaad van de kant van ons land als ze het lef hebben om daar toch troepen naartoe te sturen.

Het volgende is natuurlijk volkomen uit de lucht gegrepen, want er is geen enkel VN mandaat om een invasie in Syrië uit te voeren.

Volgens Hoekstra is voor de missie geen nieuw VN-mandaat nodig en vallen eventuele grondtroepen onder hetzelfde mandaat als de F-16's waarmee Nederland als onderdeel van een internationale coalitie in Irak en Syrië IS bestreed

Het volgende is wat de overheid op haar website heeft staan.

Het Nederlandse optreden volgt twee sporen. Enerzijds steunt Nederland Irak als partner tegen IS en is Nederland als coalitiepartner van onder andere de Amerikanen betrokken bij luchtoperaties tegen IS in Noord Irak en Syrië. Naast bombardementen met vier ingezette F-16’s is er een Nederlands ‘train and equip’-programma voor de Peshmerga-troepen in Iraaks Koerdistan44. Hierbij is sprake van een nadrukkelijke rechtsbasis, gelegen in het verzoek van Irak om steunverlening, dat o.a. Nederland te hulp heeft gevraagd45. De luchtoperaties tegen IS boven Syrië worden door verschillende coalitielanden gerechtvaardigd op grond van (collectieve) zelfverdediging46. Het op deze basis in een derde land optreden tegen een niet-statelijke actor is niet geheel onomstreden, maar zelfverdediging tegen aanvallen van gewapende groeperingen wordt in toenemende mate wel geaccepteerd binnen de statenpraktijk en in de volkenrechtelijke literatuur.

Duidelijk is dat ze in Irak waren op basis van een uitnodiging van de regering van Irak. Aanvallen met vliegtuigen boven Syrië en dat verkopen als zelfverdediging is natuurlijk je reinste flauwekul.

En toch zullen ze het straks zo gaan verkopen: Wij zijn gedwongen om Syrië (een soeverein land) binnen te gaan met militair materieel en manschappen om onszelf te verdedigen tegen ISIS.

De eerste voorzetten zijn al gegeven, want het NOS journaal wist donderdagavond te melden dat politiek Den Haag niet afwijzend stond tegenover het verzoek en verder:

Het kabinet weet nog niet of het op het verzoek ingaat. Minister Bijleveld zei vandaag wel dat het in het Nederlandse belang is dat er geen machtsvacuüm in Syrië ontstaat.

De vraag is nu of wij als bevolking zover gezombificeerd zijn dat we dit echt laten gebeuren. Dat wij toestaan dat ons land, zonder enig mandaat van de VN, militair een ander land in trekt, zogenaamd om ons te verdedigen tegen een vijand die notabene door de Mossad en CIA in het leven is geroepen.

Als we dit werkelijk laten gebeuren zijn we nog érger dan een bananenrepubliek, dan zijn we weer helemaal terug in het tijdperk van de VOC waar we ook gewoon waren om andere landen binnen te vallen als het ons winst opleverde.

Inmiddels is net bekend geworden dat de Nederlandse Minister van Defensie zegt dat ons land geen grondtroepen gaat leveren omdat ze daarvoor geen mandaat hebben. Klinkt stoer en is ook waar, maar we zullen zien hoelang dit "nee" bestand is tegen Amerikaanse druk. 

Bij dit alles speelt nog iets wat wij op dit moment niet weten. Er is een reden dat er nu een concreet verzoek in Den Haag ligt. Alsof Amerika (Israël) iets heeft waardoor het Nederland in de tang heeft en niet kan weigeren.

En voor de grotere agenda gaan we weer even terug naar en de olifant in de zitkamer die niemand ziet en generaal Wesley Clark. Alle oorlogen die worden gevoerd in het Midden Oosten worden gevoerd in opdracht van Israël. Dat is de olifant in de zitkamer die niemand ziet of wil zien.

En dan Wesley Clark:

Zo zei Generaal Wesley Clark, de vroegere NAVO opperbevelhebber in Europa in 2007, tijdens een televisie-interview:

"Onmiddellijk na de 9/11 aanslagen vertelde een functionaris van het Pentagon hem dat er een plan werd gesmeed door Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz en wat hij noemde een zestal andere samenzweerders. Dit plan behelsde ondermeer een invasie in Iran.

Zes weken later ontmoette Clark dezelfde functionaris en vroeg hem, “Waarom hebben wij Irak nog niet aangevallen?”. “Gaan wij nog steeds Irak aanvallen?”. Hij antwoordde, “Sir, het is erger dan dat”.

Hij vertelde Clark daarna het volgende:

“Ik kreeg net deze memo van het kantoor van de Minister van Defensie. Er staat in dat we de regeringen van zeven landen zullen aanvallen en vernietigen binnen vijf jaar. We beginnen met Irak, dan Syrië, Libanon, Lybië, Somalië, Soedan en Iran”. Clark vertelde dat het de bedoeling was om het Midden Oosten te destabiliseren, het binnenstebuiten te keren en te zorgen dat het onder hun controle zou komen.


De oorlog tegen Iran gaat komen, het uiteenvallen van Syrië is tot nu toe dankzij Rusland jammerlijk mislukt en Assad zit vaster in het zadel dan ooit. Maar, met het nieuwe Amerikaanse verzoek om Nederlandse troepen naar Syrië te sturen is duidelijk dat Tel Aviv niet is vergeten dat Syrië op het lijstje stond.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl