Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Moet er iets gebeuren om Assange te redden?
Zal Brazilie onder curatele van de wereldregering (VN) worden gesteld?
Zondag, 25 augustus 2019 12:27
PDF Afdrukken

Voor de mainstream media (MSM) is het duidelijk dat een land als Brazilië er niet in slaagt om de enorme bosbranden onder controle te houden.

Aangezien het hier de longen van de wereld betreft (algen produceren ongeveer de helft van de zuurstof op aarde) zal hier ingegrepen dienen te worden, net zoals met de “brandende poolcirkel” in Rusland.
Afgelopen week stonden de mainstream media bol van de berichten over de bosbranden in het Braziliaanse Amazonegebied. Alarmerende berichten zoals de volgende over de longen van de wereld die in brand zouden staan.

Wetenschappers, klimaatactivisten en steeds meer wereldburgers maken zich grote zorgen over de verwoestende bosbranden die al drie weken woeden in het Amazoneregenwoud. Dit jaar zijn er al bijna 83.000 – veelal aangestoken – bosbranden geweest in Brazilië, een stijging van meer dan 80 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het Amazoneregenwoud wordt vaak ‘de longen van de wereld genoemd’ omdat er 20 procent van de zuurstof in de atmosfeer geproduceerd wordt.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro krijgt de schuld van dit alles, omdat hij zou toestaan dat boeren grote delen van het bosgebied plat branden om op die manier soja te kunnen verbouwen wat dan gebruikt zou kunnen worden om het Chinese gat te dichten nadat dit land heeft geweigerd om nog langer soja van Amerika te importeren.

En in no time zijn de Braziliaanse branden een item geworden op de internationale politieke agenda, wat duidt op een achterliggend motief:

Frankrijk en Ierland zetten een handelsdeal in als drukmiddel op Brazilië en de grootschalige bosbranden in het Amazonegebied. Als de Braziliaanse president Jair Bolsonaro zijn beleid niet snel aanpast, trekken de Franse president Emmanuel Macron en de Ierse premier Leo Varadkar hun steun voor de EU-Mercosur-deal in. Ook de Nederlandse regering heeft zorgen geuit.

Deze deal zou vier Zuid-Amerikaanse landen, Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay, toegang geven tot de Europese markt. Over de deal, die over twee jaar in zou gaan, moet nog worden gestemd.

Ierland en Frankrijk hebben nog wel andere EU-landen nodig om de handelsdeal de nek om te draaien.

De mediahype rondom de Amazone is tot stand gekomen via een nieuw fenomeen: social media influencers.

Thanks to a concerted effort by American social media 'influencers', everybody and their grandmother is now aware of the fact that wildfires - many of which were allegedly started illegally by farmers seeking to clear out more land for farming or pasture - are tearing through the Amazon.

Waar het dan ook weer op lijkt is dat dit een gecoördineerde oefening is met een bepaald doel. Veel mensen denken dat dit een aanval is op de Braziliaanse president Bolsonaro omdat deze, net zoals Trump, een eigenzinnige nationalistische koers vaart en zich niet houdt aan de zogenaamde “globalistische agenda”.

Waar we echter in werkelijkheid mee te maken hebben is een rode haring.

Red herring of rode haring is een techniek om iemand te misleiden door die persoon af te leiden van het eigenlijke onderwerp.

Door alle aandacht te richten op mensen zoals Bolsonaro en Trump gaat de bevolking mee in het verdeel en heers spel en zien ze niet langer het grotere plaatje achter het geheel.

Eerst een paar feiten: Het eerste feit is dat er helemaal niet uitzonderlijk veel bosbranden zijn in Brazilië.

Verschillende media (ook NRC) spraken gisteren over 74.155 branden tot en met 20 augustus van dit jaar in het Amazonegebied. Met daarbij de constatering dat dat 84 procent meer is dan in dezelfde periode van 2018. Het zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de tellingen in 2013. Maar de aantallen lijken te berusten op een verkeerde interpretatie van cijfers die de Braziliaanse ruimtevaartorganisatie INPE standaard online zet. Het aantal van 74.155 komt uit een tabel met ‘fire counts’. „Maar het aantal fire counts is niet direct te vertalen naar fysieke branden”, zegt Niels Andela, bosbrandenonderzoeker bij de NASA. „De pixels die de INPE-satellieten bekijken hebben een afmeting van ongeveer 375 bij 375 meter op de grond. Elke keer dat een satelliet over een gebied vliegt en aan de hand van infraroodstraling brand detecteert, telt als een fire count.” Eén brand kan dus meerdere pixels beslaan en één pixel kan meerdere branden bevatten. Bovendien wordt dezelfde brand meerdere keren geregistreerd bij elke nieuwe satellietovergang.

Ook als je naar andere gegevens kijkt, zoals koolstofuitstoot, lijkt er nog geen sprake van een recordjaar. „Wij zien niet dat 2019 tot nu toe een exceptioneel jaar is”, zegt Guido van der Werf, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en oud-NASA-onderzoeker. Volgens NASA-data waren zowel de uitstoot als fire counts in deze periode in 2016 fors hoger dan die in 2019.

En dan nu de rode haring:

Net zoals Donald Trump een trouwe dienaar is van de Illuminati, zo geldt precies hetzelfde voor Jaïr Bolsonaro. Het Zionisme is, zoals bekend, één van de machtige werktuigen van de Illuminati.

The Friends of Zion Museum bestowed its “Friends of Zion Award” on President Jair Bolsonaro of Brazil on Monday in recognition of his steadfast support for the State of Israel. The museum presents the award to world leaders who have gone “above and beyond” for the Jewish state.

Upon his arrival, Bolsonaro met with Prime Minister Benjamin Netanyahu. At the museum, Netanyahu said: “I don’t believe the Jewish state and modern Zionism would be possible without Christian Zionism.”

Net zoals Donald Trump zal worden gebruikt als de “fall guy” (iemand die de schuld krijgt) voor de instorting van de Amerikaanse (en wereld) economie, zo zal Bolsonaro worden gebruikt als “fall guy” voor het falen om de longen van de aarde adequaat te beschermen.

De Zionistische provocateurs zullen er alles aan doen om dit te spinnen als een persoonlijke aanval op Bolsonaro, maar niets is minder waar.

Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat een land als Brazilië onder curatele van de Verenigde Naties (VN wereldregering) zal worden gesteld omdat het land "niet in staat blijkt" om een zo belangrijk deel van de kwetsbare aarde naar behoren te beheren. De tactieken die worden gebruikt om landen te veroveren zijn zeer divers.

De rampzalige gevolgen voor de aarde zullen nog veel verder worden aangedikt en het is ook geen toeval dat er ook in Rusland enorme branden zijn ontstaan (waarschijnlijk aangestoken). Ook daar zal het verhaal worden dat Rusland niet in staat is om de kwetsbare aarde te beschermen.

Dat is dan ook de reden dat Avaaz, de organisatie van George Soros, via een nieuwsbrief mensen oproept om deel te nemen aan hun actie om de planeet te redden:

Ze beginnen met een aantal hysterische zinnen:

De Noordpool staat in BRAND. Dat zorgt voor een rookwolk groter dan de Europese Unie!! In geen 10.000 jaar heeft onze planeet zoiets meegemaakt -- juli was de warmste maand ooit gemeten! Dit is geen opwarming van de aarde, maar verschroeiing van de aarde. En het gaat nog veel erger worden ...

En dan komt de aap uit de Soros-mouw:

Dat is waarom Avaaz alles inzet op een plan van 16 maanden om de situatie te veranderen -- het plan gaat volgende maand van start met een beslissende VN-klimaattop en bereikt eind volgend jaar zijn hoogtepunt met de belangrijkste klimaatgesprekken sinds het akkoord van Parijs. Dit is hoe we kunnen winnen:

Overheden oproepen om de noodtoestand voor het klimaat af te roepen en zich in te zetten voor 100% schone energie.

Daarnaast nog een aantal opzwepende kreten om vervolgens op te roepen tot een klimaatopstand:

Om dit plan te laten werken, moeten we nu meteen aan de slag gaan! Als we met 20.000 mensen wekelijks de prijs van een kopje koffie bijdragen, dan kunnen we deze wereldwijde klimaatopstand aandrijven en alles waar we van houden beschermen.

Er woeden op dit moment meer branden in Angola en Congo dan in Brazilië, en Afrika is na Rusland en Brazilië het derde gebied dat straks te maken zal krijgen met een soort klimaat Martial Law. En het is niet voor niets dat alle drie de gebieden uitzonderlijk rijk zijn aan grondstoffen.

Een nieuwe internationale wet die zal zeggen dat de belangen van de aardse gemeenschap voor wat betreft het klimaat groter zullen zijn dan de nationale belangen.

Trap er niet in en blijf het grotere beeld zien.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl