Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Moet er iets gebeuren om Assange te redden?
Google en Amazon moeten helpen met opsporen psychiatrische patienten
Woensdag, 28 augustus 2019 16:39
PDF Afdrukken

De Amerikaanse overheid is zo "begaan" met het lot van de bevolking dat ze er alles aan willen doen om voor veiligheid te zorgen.

Daarom vinden ze na alle grote schietpartijen de privacy niet meer zo belangrijk, maar wel dat verwarde mensen in een vroeg stadium worden opgespoord zodat ze verplichte “zorg” kunnen ontvangen.
Wanneer overheden groepen mensen gaan opsluiten in gevangenissen zonder dat ze ergens schuldig aan zijn, dan beginnen mensen toch te morren. Kijk naar wat er gebeurde in Turkije toen Erdogan na de staatsgreep operette tienduizenden mensen liet oppakken en in het cachot gooien.

Daarom is het belangrijk voor overheden dat er andere, minder opzichtige manieren zijn om af te rekenen met tegenstanders, critici of klokkenluiders.

Een veel betere manier is dan ook om te zorgen dat de mensen die je kwijt wilt worden geclassificeerd als geestesziek of verward. Dit geeft je als overheid ongekende mogelijkheden. Ook in ons land wordt dit middel steeds populairder omdat onder het mom van zorg iemand volkomen monddood gemaakt kan worden.

De Wet verplichte GGZ maakt verplichte behandeling van mensen met ernstige psychische problemen mogelijk. Momenteel is slechts gedwongen opname mogelijk. Deze gedwongen behandeling kan ook – anders dan nu het geval is – bij de cliënt thuis plaatsvinden. De Wet verplichte GGZ maakt het ook mogelijk mensen met psychische problemen al in een eerder stadium gedwongen te behandelen. Zo krijgen zij eerder en beter de zorg die ze nodig hebben. Nu moet nog gewacht worden tot het gevaar zo ernstig is dat het alleen door gedwongen opname weggenomen kan worden. Hierdoor blijven mensen vaak te lang verstoken van zorg.

De Wet verplichte GGZ maakt hier een einde aan. Ook kan in crisissituaties gestart worden met behandelen voordat een maatregel is afgegeven. De nieuwe Wet verplichte GGZ verbetert de mogelijkheid om zorg op maat te bieden. Hierdoor draagt deze wet ook bij aan de ondersteuning van personen die verward gedrag vertonen. Cruciaal in het wetsvoorstel is de betere samenwerking tussen de GGZ, hulpverleners, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. Ook belangrijk is de sterkere rol voor de familie, zo worden zij betrokken bij het opstellen van het zorgplan.


Zoals we eerder schreven roept bij ons het woord “zorg” of associaties op met betalen of met dingen zoals verplichte “zorg”.

Nu is er een zeer alarmerend bericht verschenen over een nieuw Amerikaans wetsvoorstel waarbij gegevens van Apple, Amazon en/of Google gebruikt zullen worden om geesteszieke mensen op te sporen zodat ze de nodige “zorg” kunnen ontvangen.

Er wordt nu actie gevoerd om alle mogelijke middelen te gaan gebruiken om mensen die last hebben van "waanideeën" en daardoor misschien geneigd zouden zijn een schietpartij te beginnen, vroegtijdig op te sporen.

En zo zie je weer hoe het problem-reaction-solution (probleem-reactie-oplossing) concept werkt in de praktijk. Als overheid organiseer je een aantal grote schietpartijen met ogenschijnlijk heel veel doden. Het publiek reageert vol afschuw en eist maatregelen en vervolgens kom je als overheid met een oplossing die ja allang in gedachten had, maar niet kon doorvoeren omdat het volk dan zou kunnen gaan steigeren.

xxx

Nu het volk zelf smeekt om maatregelen om hun veiligheid te garanderen, die de overheid door de false flag operaties heeft weggenomen, is het natuurlijk een ander verhaal en begrijpt iedereen dat privacy echt op het tweede plan moet komen.

Er moet in Amerika dan ook een aparte autoriteit in het leven worden geroepen met de naam Health Advanced Research Projects Agency (HARPA), die ressorteert onder het Ministerie van Volksgezondheid.

Wanneer dan inderdaad de privacy van de internetgebruiker naar het tweede plan wordt verschoven, dan kan de immense hoeveelheid gegevens die door de grote techbedrijven wordt verzameld gebruikt worden om geestesziekte in een vroeg stadium op te sporen, waardoor de maatschappij als geheel een stuk "veiliger" zal worden en er minder grote schietpartijen zullen plaatsvinden, zo is het officiële verhaal.

Iedere stap die ooit door overheden wordt genomen, betekent in de praktijk dat je weer een stuk vrijheid of een bepaald recht kwijtraakt. De regering Trump heeft laten weten niet onwelwillend tegenover dit initiatief te staan. Want hoewel Trump uiteraard vierkant tegen het afpakken van wapens is, is hij natuurlijk wel voorstander van het verlenen van “zorg” aan geesteszieke mensen en zeker als dat in een vroeg stadium kan worden ontdekt.

Het is dan ook precies in lijn met wat Trump eerder zei over die schietpartijen en dat is dat het niet aan de wapens ligt, maar dat er betere maatregelen moeten komen die ervoor zorgen dat geesteszieke mensen niet de hand kunnen leggen op wapens.

Mental illness zoals het in het Engels wordt genoemd, geestesziekte of verwarde mensen zoals ze bij ons worden genoemd, zullen steeds vaker te maken krijgen met verplichte zorg.

En uiteraard wordt het gedragvan mensen die niet de officiële berichtgeving als waarheid aanvaarden, al heel snel bestempeld als afwijking.

Zoals we schreven in een eerder artikel:

Hij heeft zo zegt hij zelf, onweerlegbaar bewijs verzameld dat de psychiatrische diagnoses van geestelijke afwijkingen of ziektes berusten op complete fraude. Het is zoals hij dat noemt een pseudowetenschap. Er zijn geen laboratoriumtesten noch bloedmonsters die uitsluitsel geven, speeksel, haar, hersenen of genetische testen.

Wat het wel is, is dat een groep psychiaters bij elkaar komt om willekeurige gedragspatronen te bespreken. Vervolgens geven ze die een label en plakken daaraan een naam voor de geestelijke afwijking.

Wat men doet, is altijd hetzelfde. Het observeren van symptomen (gedragingen), deze aanmerken als geestesziekten en vervolgens regels opstellen over hoe men de diagnose kan stellen. Het zijn dan ook "objectieve" regels die bepalen wat een geestesziekte is.

De moraal van het verhaal: Blijf ten alle tijden weg van alles wat met sociale media te maken heeft, want alles, maar dan ook letterlijk alles wat jij doet wordt ergens vastgelegd en op een kwaad moment ooit tegen je gebruikt.

Rijd in een oudere auto zonder elektronica en ingebouwde zenders. Gooi de smartphone in de gracht en neem een simpel mobiel om te communiceren. Hoeveel je ook gehecht bent aan je Facebook account, dump het. Niet alleen houd je opeens een zee van tijd over, maar misschien red je er wel je eigen leven mee.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl