Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Moet er iets gebeuren om Assange te redden?
Overheid wil verplichte zonnepanelen en Diederik Samson lacht (video)
Vrijdag, 30 augustus 2019 19:12
PDF Afdrukken

Het is nog lang niet bij de meeste mensen ingezonken dat de klimaatreligie zal worden gebruikt om ze en kaal te plukken en nog meer vrijheden weg te nemen.

Het klimaat is de ideale stok om mee te slaan en uiteraard lachen de zakkenvullers in de achtergrond in hun vuistje.
Wanneer de klimaatkaart wordt gespeeld als onderdeel van de grotere plannen om de wereldbevolking voor een fiks deel uit te roeien en de rest tot slaaf te maken, dan is de waarheid iets wat uiteraard terzijde wordt geschoven.

De grotere Agenda is de 2030 Agenda van de VN. Een agenda waarbij alles wat de mens doet wordt beschouwd als een belasting voor de planeet en waar een scala aan maatregelen zogenaamd moet zorgen voor beheersing van de temperatuur op aarde. In werkelijkheid is het een duivels plan om en een deel van de mensheid uit te roeien en de rest als slaven op te sluiten in de megasteden van de toekomst, zodat zij, die elite, de planeet voor zichzelf hebben.

De propaganda om die Agenda te promoten draait op volle toeren, waarbij zelfs schoolkinderen worden ingezet naast andere lugubere organisaties zoals bijvoorbeeld in ons land Urgenda.

Overheden zijn de werktuigen van de Illuminati en naast dat deze hen beschermen zodat ze ongestoord hun satanische kindermisbruik en moord hobby’s in stand kunnen houden, zetten zij hen ook in voor de uitvoering van hun wensen met betrekking tot de grotere agenda.

Overheden zullen dit doen door het steeds meer en vaker invoeren van maatregelen die dan formeel bedoeld zijn om “het klimaat te redden” (of voor onze "veiligheid"), maar in werkelijkheid is bedoeld om burgers nog meer vrijheden af te nemen en ze nog veel afhankelijker te maken van de twee netten waarin alles en iedereen gevangen zal worden; het internet en het elektriciteitsnet.

Lees met bovenstaande in het achterhoofd het volgende bericht:

Regering wil wet aanpassen om zonnepanelen op daken burgers en bedrijven af te dwingen

Minister Wiebes meldt de Tweede Kamer dat het kabinet via een wijziging van het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ gemeenten de mogelijkheid wil bieden om zonnepanelen op daken bij burgers en bedrijven af te dwingen.

‘Op dit moment gelden beperkte mogelijkheden om toepassing van zon-pv op daken af te dwingen’, schrijft minister Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer. ‘De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal daarvoor een wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (red. Bbl, opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet) in procedure brengen waarmee gemeenten conform de motie meer mogelijkheden krijgen om het duurzaam gebruik van daken na de lokale afweging ook richting burgers en bedrijven af te dwingen.’


Dus of jij wel of geen zonnepanelen op je dak wilt, is straks helemaal niet meer belangrijk, de autoriteiten gaan dit voor jou bepalen.

Formeel hebben we een door de burgers gekozen overheid, die hen vervolgens gaat aanpakken door dingen “af te dwingen”. Afdwingen is iets dat thuis hoort in een dictatuur, niet in een democratie waar wij formeel nog steeds in wonen.

Net buiten de periferie van de overheid zweven de zakkenvullers. Mensen die precies weten welke wetten er gaan komen, die precies weten welke subsidiepotten ze kunnen plunderen en mensen die precies weten met welk soort bedrijf ze die zakken kunnen vullen.

Iemand die dat heel goed begrijp is zakkenvuller Diederik Samson. Zoals een lezer ons schreef:

Diederik Samsom heeft voor een bedrijf uit Dokkum gelobbyd. De zonnekoning (Siemen Jellema) heeft een tijd gebruik van de diensten van Samsom gemaakt. Samsom regelde de subsidies (Wij hebben begrepen meer dan 250 miljoen) er is zelfs een bv samzon bv genaamd. Ach ja dan hoef je naast Nijpels en cs ook geen topsalaris meer maar je kent alle kastjes van de keuken wel ...En anders is er wel iemand welke de weg kan wijzen.

Wiebes zal ook ongetwijfeld ergens in dat circuit voorkomen en gaat onverdroten verder met het promoten van de zonnepanelenbusiness:

Met het aanpassen van de bouwregelgeving creëert het kabinet volgens de minister nieuwe bevoegdheden voor gemeenten: ‘Het kabinet roept gemeenten ook op om hier actief gebruik van te maken zodat waar mogelijk elk dak wordt benut als zonnedak.’

Nergens wordt meer duidelijk hoe verrot het “politieke systeem” is dan door nog even te kijken naar de volgende twee minuten durende video. Dan weet je precies hoe het werkt en ook dat er in de achtergrond niet alleen een grotere agenda speelt, maar dat jij je steeds blauwer mag betalen om de zakken van een stel psychopaten te vullen.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl