Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Moet er iets gebeuren om Assange te redden?
Krijgen we na de stikstofcrisis de waterstofrevolutie? (video)
Woensdag, 02 oktober 2019 14:37
PDF Afdrukken

Alles draait in deze wereld om energie en wie de aardse energiebronnen beheerst heeft daardoor automatisch een machtige positie.

Fossiele brandstoffen schijnen te verdwijnen, maar aardgas blijft waarschijnlijk en dan om een andere reden dan het koken van je eten of je CV ketel aan de gang te houden.Je hebt op deze wereld een aantal revolutionaire anders-denkers, mensen die in staat zijn om verder te kijken dan hun neus lang is en met een beetje geluk ook nog eens in staat om bepaalde punten met elkaar te verbinden.

Zo iemand is Bert, de man die stil in de achtergrond zijn dagelijkse bezigheden uitvoert en hier bij ons af en toe opduikt als hij wat interessants te melden heeft. En interessant is het eigenlijk altijd. 

Gisteren stuurde hij het volgende (dank!):

Hadden we vanuit het niets de stikstofcrisis, nu hebben we ineens een waterstoftijdperk.

Vooral de alinea dat de Duitsers waterstof halen uit aardgas is een mooie.

Een artikel van 2 jaar geleden.

Ik word even eigenwijs maar een afval product wat alleen maar uit water bestaat moest toch wel de ideale oplossing worden.


Het artikel op deze website waar Bert naar verwijst is van bijna twee jaar geleden en door hem geschreven. In dat artikel staat onder andere het volgende:

Nu mis ik echter een cruciaal woordje in de definitie van energietransitie en dat is namelijk waterstof. De ontwikkelingen op het gebied van de waterstof technologie zijn meer dan interessant te noemen. Enkele grote auto merken zetten nu 100% in op het elektrisch rijden, echter de elektrische motorcellen hoeven dan niet meer zo nodig op te worden geladen door een laadpaal of een stekkertje. De elektriciteit wordt dan opgewekt door de verbranding van waterstof, met als gevolg dat er geen emissie meer is, er komt uitsluitend water vrij.

Dat men nu zo snel doorschakelt naar een waterstofeconomie heeft alles te maken met een nieuwe technologie om waterstof te produceren. Het is de fotokatalytische waterstofproductie. Het produceren van waterstof uit zonne- of windenergie en in 2016 liet het TNO al een clipje zien waarbij de straks onbruikbare olie platforms op een wel heel handige manier kunnen worden her gebruikt. Een plan dat Shell vele miljarden kan gaan opleveren. Een olieplatform moet namelijk ontmanteld worden als het aardgas/olieveld leeg is.

Even voor mensen die een beetje de weg kwijt zijn met alle termen die er op dit moment rondzwerven en de verschillende type auto’s hierbij een korte uitleg:

Bij ‘volledig elektrisch rijden’ denken we al snel aan batterij-elektrische auto’s met stekkers. Er is echter nog een ander type volledig elektrische auto: die op waterstof.

Een batterij-elektrische auto heeft elektromotoren die stroom krijgen van een batterijpakket. Een waterstofauto heeft in plaats daarvan een of twee waterstoftanks en een brandstofcel. De waterstof wordt door deze zogenaamde fuelcell gevoerd. Die zet de waterstof om in elektriciteit via een elektrochemisch proces met gebruik van zuurstof uit de buitenlucht. Het enige restproduct is water, waardoor een waterstofauto net als een batterij-elektrische auto (lokaal) CO2-vrij is. De elektriciteit voedt de elektrische aandrijflijn.

Een ander groot voordeel van de waterstofauto is dat je gewoon kunt tanken bij de pomp en behoorlijke afstanden kunt afleggen, te vergelijken met een benzine-auto.Nu wordt er in de video gezegd dat een nadeel van waterstof is dat deze meestal niet helemaal groen wordt verkregen, maar dat daar vaak aardgas voor wordt gebruikt.

Het verkrijgen van waterstof is in principe niet anders dan het verkrijgen van iedere vorm van elektriciteit. Je kunt ook windmolens en dergelijke gebruiken om waterstof te produceren, maar net zoals voor gewone elektriciteit zal er de komende decennia absoluut nog gebruik gemaakt gaan worden van fossiele energiebronnen voor of het opwekken van elektriciteit of waterstof.

Samenvattend kan je over waterstof het volgende zeggen:

“Grijze waterstof is nu het goedkoopst. Die maak je uit aardgas, waarbij de vrijkomende CO2 de lucht in gaat. ‘Blauwe’ waterstof maak je ook op basis van aardgas, maar daarbij vang je de CO2 af en sla je die vervolgens op, zodat deze waterstof klimaat¬neutraal is. Blauwe waterstof is momenteel twee à drie keer zo duur als grijze waterstof. ‘Groene’ waterstof maak je met behulp van groene elektriciteit en elektrolyse uit water. Deze is nu twee tot drie keer zo duur als blauwe waterstof. We verwachten echter dat de kosten van elektrolyse in de komende tien jaar met tweederde zullen dalen en veronderstellen dat de kosten van hernieuwbare energie ook nog flink omlaag gaan, waardoor groene waterstof over tien of vijftien jaar gaat concurreren met blauwe waterstof en dus in de industrie aan een opmars kan beginnen.

Even terug naar het AD artikel:

Waar Nederland nog treuzelt, gaat in China de knop om. ,,Ze gaan voor waterstof. Subsidies op batterij-elektrische auto's worden er versneld afgebouwd, die voor waterstofvoertuigen zijn sterk gegroeid'', weet Van de Bovenkamp.

Natuurlijk zou ook voor ons land de waterstofauto de ideale oplossing zijn. Je bent dan sowieso verlost van al dat irritante elektrisch opladen met overal duizenden laadpalen die kostbare parkeerplekken in beslag nemen.

Aangezien het opwekken van elektriciteit in feite niet verschilt van het produceren van waterstof (voor beiden is energie nodig), kan je beter kiezen voor waterstof en daar waar dit nog niet voldoende kan uit helemaal groene bronnen gebruik maken van aardgas.

Je kunt dan gewoon autorijden, gewoon tanken, gewoon 600 of 700 kilometer rijden, de luchtvervuiling in de steden zou drastisch afnemen en het lawaai van miljoenen draaiende motoren is verdwenen.

Na een x aantal jaren zullen er dan ongetwijfeld helemaal groene methodes worden gevonden voor het produceren van waterstof, maar tot die tijd is aardgas het nieuwe goud.

En dan komen we weer terug bij het artikel van Bert enkele jaren geleden.

Zoals al gezegd, de energietransitie zal het geopolitieke wereldlandschap op zijn kop zetten, het olie tijdperk nadert zijn einde en uiteraard weten de olieproducerende landen dit maar donders goed. Het verklaart meteen de enorme hoge olieproducties van desbetreffende landen en dat de OPEC houden en keren heeft om met hun leden duidelijke afspraken te maken met betrekking tot de hoogte van de olie productie. Al deze landen willen natuurlijk nog zoveel mogelijk olie verkopen voordat hier een einde aan komt.

We hebben het nu alleen nog maar over de auto handel gehad maar uiteraard zorgt het waterstof voor nog veel meer mogelijkheden, er hoeven nu namelijk niet meer enorme accu's worden gebruikt om de energie op te slaan voor de elektrische motor. De  scheepvaart en de industriële sector kunnen hun elektrisch programma in een hoger tempo opvoeren. In de volgende link zien we wel een aardige website die ons op de hoogte houdt met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van waterstof gebruik. Verder is het uiteraard wel eens interessant om te brainstormen over het feit dat de fossiele brandstof markten een enorme dreun gaan krijgen de komende jaren en wat voor gevolgen het heeft voor landen als Saudi Arabië en Canada, hoe gaan zij hun hoofd boven water houden en zien wij nu al dat zij bepaalde acties ondernemen die wij nu nog niet helemaal inzichtelijk hebben. Zien wij in de huidige geo-politieke ontwikkelingen hier al iets van terug? Aardgas gaat straks veel belangrijker worden dan olie dus is het meest interessant om eens te gaan kijken wie hier straks de grote winnaars worden.

Het Forum van gasexporterende landen (Engels: Gas Exporting Countries Forum, GECF) is een samenwerkingsverband van landen die aanzienlijk veel aardgas produceren. De lidstaten beschikken over meer dan 70% van de gasvoorraden in de wereld. Rusland, Iran en Qatar nemen daarbij al 57% voor hun rekening waardoor het forum in feite een OPEC-achtig kartel vormt.(wiki).

Dat is even schrikken, Rusland, Iran en Qatar, volgens mij worden deze drie landen momenteel behoorlijk aangevallen door de westerse politiek en media. Qatar is al plat gelegd door SA en Rusland en Iran worden al zwaar gedemoniseerd door Amerika. Is waterstof de reden dat men deze landen wil kapot maken, iets waar we wel even bij mogen stil staan. De aardgas pijpleidingen gaan nog veel belangrijker worden dan we nu denken, de puzzelstukjes beginnen nu echt op hun plaats te vallen, het draait niet om de olie maar om de aardgas! Regeren is vooruit zien.

Dan verschijnt er nog de volgende aanvulling op het bovenstaande verhaal:

Verklaart mijn vorige mail het aardgasbeleid van Nederland? Waarom is de Nederlandse overheid zo inschikkelijk om de aardgas productie naar beneden te brengen? Waarom is de aardgasproductie van 61 kleinere velden tijdelijk stil gelegd? Het is wachten op het aardgastijdperk.

Ook hier vlak bij Sneek, in Offingawier, is een hele strijd geweest om aardgaswinning. Uiteraard heeft het volk het nakijken want men gaat ook dit veld in de toekomst in productie nemen.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl