Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Moet er iets gebeuren om Assange te redden?
Nederlandse ouderen krijgen zelfde behandeling als Palestijnen
Maandag, 03 februari 2020 15:17
PDF Afdrukken

Daar waar Israël open en bloot een langzame en systematische genocide pleegt op de Palestijnen, gebeurt er in ons land iets vergelijkbaars.

Waar in Israël Palestijnen worden behandeld als derderangs mensen en langzaam worden uitgeroeid, zo gebeurt dat ook met ouderen in ons land.


Waar wij officieel te boek staan als een land waar de bevolking gelukkig is, telt dat zeker niet voor een hele groep ouderen in onze samenleving.

Stap voor stap raken zij net als de Palestijnen ieder jaar iets meer kwijt van dat waar ze historisch gezien recht op hebben. Bij de Palestijnen gaat het om hun rechten en hun land en bij onze ouderen gaat het om hun geld en letterlijk hun leven.

De grootste slachtoffers in ons land zijn de ouderen die geen aanvullend pensioen hebben en moeten rondkomen van wat de staat hen toebedeelt.

Volgens de gedrukte Telegraaf is de AOW per 1 januari met 1 procent verhoogd. Dit betekent voor een oudere dan concreet enkele tientjes meer per maand. Maar, als je dat vergelijkt met de werkelijke kostenstijgingen waar zij mee te maken krijgen, dan staat die verhoging in geen enkele verhouding.

De grootste boosdoener is zoals gewoonlijk de overheid die door haar extra diefstal in de vorm van een BTW verhoging per 1 januari 2019 ervoor heeft gezorgd dat het leven voor wat betreft de eerste levensbehoeftes aanzienlijk duurder is geworden. Een criminele BTW verhoging van 50 procent op elementaire levensbehoeften.

Zo zijn volgens de Telegraaf de prijzen van voedingsmiddelen in 2019 met maar liefst 5 procent gestegen en die van groente en fruit zelfs met 9,4 procent. Deze absurde verhogingen komen vrijwel uitsluitend op rekening van de stelende overheid.

Niet alleen op voedsel en andere elementaire levensbehoeften hebben ze in 2019 voor onevenredige stijgingen gezorgd door hun BTW diefstal, ook op brandstof flikten ze uiteraard hetzelfde. Ook daar zie je dat ze flink hun best doen om extra geld te stelen van de burgers. Zo zag je eind 2018 berichten zoals de volgende:

De accijns op brandstof stijgt volgend jaar twee keer zo hard in vergelijking met het jaar daarvoor.

Ook dit jaar hebben de stelende gladjakkers de accijns op brandstof weer verhoogd.

Dan zijn er nog alle andere verhogingen waar ouderen mee te maken krijgen zoals energie en zorgkosten, waardoor ze per saldo dit jaar financieel in een situatie terechtkomen dat ze niet langer normaal gezond kunnen eten, want dat is te duur.

Hoe moet een oudere met een 1 procent verhoging van AOW die wordt geconfronteerd met een 9,4 procent stijging van groente- en fruitprijzen er in slagen om nog gezond te eten?

Wij weten uit de praktijk dat ze dan ook stoppen met het kopen van dit soort zaken, simpelweg omdat het te duur wordt. Gevolg is dat hun immuunsysteem steeds verder wordt aangetast, maar om dat te compenseren mogen ze een gratis griepprik halen.

Niet alleen hun lichaam wordt aangetast, maar vaak ook hun geest. Dat geldt zeker voor ouderen die in de grote steden wonen, want deze zullen steeds minder bezoek ontvangen. De gemeentes in ons land hebben de parkeertarieven ontdekt om de burgers nog verder kaal te plukken en in totaal spreek je dan al snel over ruim een miljard euro aan parkeeropbrengsten, waarvan alleen al Amsterdam meer dan 300 miljoen opstrijkt. .

Als ze ziek zijn proberen ze een bezoek aan dokter of ziekenhuis zolang mogelijk uit te stellen omdat ze dan ook nog eens een eigen risico van 385 euro moeten betalen van geld dat ze niet hebben.

Terwijl die ouderen met een lege maag alleen thuis zitten te verpieteren omdat er weer niemand op bezoek kwam, kijken ze naar de televisie waar ze van het mainstream nieuws dat ze zien nog veel depressiever worden.

Ze zullen dan de afgelopen jaren ook de berichten hebben gezien van de sociale partijen om behandelingen voor mensen boven de 70 te beperken en alleen nog maar te opereren als “men” vindt dat het zin heeft.

Dan zullen ze misschien in het nieuws hebben gehoord of gelezen dat de Partij des Doods, D666, weer actief is geworden in haar pogingen de bevolking in dit land te reduceren.

Deze maand gaan ze hun wetsvoorstel voor voltooid leven indienen. Een wetsvoorstel dat wil dat oude mensen zichzelf vrijwillig gaan opruimen.

Wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen dan zullen veel ouderen zich geroepen voelen om te verklaren dat hun leven voltooid is en een afspraak maken voor het vrijwillig beëindigen van hun leven.

Ouderen zijn nog van een generatie die niemand tot last willen zijn en als zij moeten leven in armoede, honger en eenzaamheid, terwijl aan alle kanten subtiele of niet zo subtiele druk op hen wordt uitgeoefend omdat ze te duur zijn, dan zullen velen er een einde aan willen maken.

En zo worden de ouderen in ons land net zo behandeld door de overheid als Israël dat doet met de Palestijnen. Derderangsburgers die zo snel mogelijk van het toneel moeten verdwijnen.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl