Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Europese banken vijf dagen dicht?
Vrijdag, 01 juni 2012 08:29
PDF Afdrukken

Een nachtmerrie voor iedereen. Zou dit kunnen? Volgens de journalist Benjamin Fulford kan dit wel degelijk en kunnen wij dit ook verwachten.

Volgens de bekende Gerald Celente is Fulford een volkomen onafhankelijke en goede journalist, die simpelweg de informatie doorgeeft zoals hij die ontvangt.

Het nieuws van Fulford, met in zijn kielzog David Wilcock, is zonder meer spectaculair te noemen. Misschien krijgen ze daardoor al snel het label “desinformanten” opgeplakt door sommigen. Waarom ze dat dan zouden zijn, wordt vervolgens op geen enkele manier onderbouwd.

In dat kader is het wellicht goed om te luisteren naar een ervaren rot op dit gebied en tevens ruimschoots zijn sporen heeft verdiend met het brengen van nieuws: Gerald Celente. Hij heeft het volgende te zeggen over Fulford:

Benjamin Fulford is een journalist met uitstekende contacten. Hij heeft geen controle over de groeperingen of legers waar hij over praat, noch geeft hij ze opdrachten. Hij is net zo min verantwoordelijk voor de gebeurtenissen die geschetst worden in de informatie die hij ontvangt. Het enige wat hij doet is datgene doorgeven aan ons exact zoals hij het ontvangt.

Ik denk dat zijn doelstellingen eerlijk en nobel zijn en dat de mensen hem daarom een kans moeten geven. Ik geef toe dat sommige dingen die hij zegt gek klinken, maar zijn antwoorden op persoonlijke dingen, zijn zo precies de spijker op zijn kop, dat het moeilijk wordt om ze te weerleggen. Ik wacht voorlopig af en hoop dat er veranderingen ten goede zullen komen en dat we de misdadigers die zoveel ellende hebben veroorzaakt kwijt zullen raken. De informatie van Ben geeft mij hoop en zorgt ervoor dat ik mij beter voel, en daar dank ik hem voor.

Dus, wat heeft Benjamin Fulford te melden?

De laatste confrontatie in de nog steeds voortdurende financiële oorlog staat voor de deur. Volgens vele bronnen is de BRICS alliantie, bestaande uit 140 landen, bereid om een aanbod te doen tot het opkopen van alle Amerikaanse Dollars en deze te vervangen door een nieuwe valuta. Deze valuta zou dan zijn gedekt door een gemengd pakket van grondstoffen en edelmetalen.

Het geld wat na deze gebeurtenis wordt gedrukt door het misdadigerssyndicaat van de Amerikaanse Federale Reserve zal niet meer door de 140 landen als valuta worden geaccepteerd. Dit zou de criminele samenzwering die de macht in Amerika illegaal heeft gegrepen, dwingen tot het eindspel.

Voordat dit gebeurt zal er een periode in Europa zijn van 5 dagen, waarbij de banken gesloten zullen zijn. Volgens bronnen binnen de Rothschild’s familie wordt dit gevolgd door het einde van de Euro en het opnieuw introduceren van de oude nationale valuta’s, zoals de Duitse Mark.

De situatie blijft echter heel explosief en er zijn tekenen van gevaarlijke ophanden zijn manoeuvres van de samenzweerders. De pogingen van de door deze groep gecontroleerde Japanse media om paniek te veroorzaken door nucleair terrorisme in Fukushima, worden vervolgd met hernieuwde dreigingen van nucleair terrorisme.

Het schip Chikyu Maru, uitgerust voor diepzeeboringen, is volgens Japanse inlichtingendiensten gesignaleerd voor de kust bij het Rokkasho Mura nucleaire complex in het disctrict Aomori. De bemanning van dit schip bestaat uit Amerikanen en gehersenspoelde Japanse slaven.

Rokkasho Mura is een gigantisch complex voor de verrijking van plutonium. Er is hier al voldoende plutonium geproduceerd om 5.000 kernwapens van te maken. Door nu de Chikyu Maru daar naartoe te sturen en gaten te maken in de bodem van de zee, met daarin nucleaire kernkoppen, is een poging van de samenzweerders om de planeet te blackmailen en te dreigen met een nucleaire holocaust.

Twee personen zullen worden gearresteerd en zwaar worden ondervraagd. Dit zijn Shoichiro Kobayashi, adviseur van Kansai Electric Power en Yoshiasu Sato, adviseur van Tokyo Electric Power. Beiden zijn lid van het Rothschild misdadigerssyndicaat, de Trilaterale Comissie. De verwachting is dat beiden in deze verhoren zullen doorslaan en met hun vinger direct zullen wijzen naar de Rockefeller gangsters, de personen achter deze laatste terroristische dreiging.

De boodschap aan de Rockefeller familie is: Verwijder David, David Junior, Nicholas en J. uit alle verantwoordelijke posities en zorg dat de controle van het Rockefellersyndicaat in handen komt van de vrouwelijke leden van de familie. Als jullie dat niet doen, dan zal iedere nakomeling van John Rockefeller opgejaagd worden en zullen zij voor altijd uit iedere vorm van bestaan verwijderd worden.

Nu we toch bezig zijn, we willen bij deze ook het vriendelijk verzoek doen aan de Du Pont familie om alle carcinogene en onvruchtbaarheid veroorzakende chemicaliën uit hun producten in Japan en elders te halen.

Volgens bronnen uit de Japanse onderwereld is er een splitsing binnen de Inagawa Kai en Yamaguchi Gumi gangstergroeperingen. Een gedeelte werkt nog steeds voor het Committee of 300 en een ander gedeelte wil de Japanse onafhankelijkheid herstellen.

Er gaan geruchten dat de twee verraderslaven en topmensen van het Committee of 300, Yasuhiro Nakasone en Junichiro Koizuma, op de nominatie staan om door de hemel gestraft te worden voor hun verraad.

Vraag voor Nakasone: “Wat zat er in al die blauwe dozen die jullie hebben geladen in de onderzeeër die jullie naar Noord-Korea hebben gestuurd? Was het bewijsmateriaal met betrekking tot jullie misdaden of hebben jullie Japans plutonium naar Noord-Korea gestuurd?”.

De andere mensen op de lijst van misdadigers in Japan zijn Hisashi Owada van het Internationaal Gerechtshof en Eiji Katsu van het Ministerie van Financiën. Volgens bronnen binnen de Koninklijke Huishouding heeft de dochter van Owada, prinses Masako, onlangs geprobeerd de Japanse keizer te vergiftigen.

Deze is onlangs teruggekomen uit Engeland, waar hij besprekingen heeft gevoerd met The White Dragon Society en daarnaast ook met de koningin. Een vertegenwoordiger van de keizer verzocht op 26 maart jl nog een gesprek met vertegenwoordigers van The White Dragon Society, maar dit werd later onverwacht door de keizer afgeblazen. We weten niet waarom.

Wij vertrouwen erop dat de koningin en de keizer overeengekomen zijn de Satanisten te verwijderen uit The Committee of 300 en hun steun zullen geven aan een geweldig grote campagne om een eind te maken aan de armoede en de vernietiging van ons leefmilieu.

Beide partijen zullen handgeschreven brieven ontvangen met de vraag om deze campagne te steunen en ook om vrijwillig te verschijnen voor een Waarheids- en Verzoeningscommissie.

Om nu terug te keren naar de situatie in Europa: We merken dat bij alle verslaggeving over de financiële crisis, er met geen woord wordt gerept over iets wat overduidelijk wel zou moeten worden gemeld, de Alliantie van de 140 BRIC landen. Via deze link zie je de werkelijke reden van de crisis:

Waar het op neerkomt is dat Europa over de limiet van haar creditcard is gegaan ten opzichte van de rest van de wereld. De hele regio heeft een totale herstructurering nodig van haar schuld aan de rest van de wereld.

Het enige wat daarvoor in ruil wordt gevraagt is een einde aan de niet aflatende oorlogszuchtige acties van Europa. Het enige Europese land naast Duitsland wat de crisis zonder hulp van de rest van de wereld zou kunnen oplossen is Rusland. Ga nu eens keer Poetin bellen.

De langst dienende Minister van Financiën in de G8 is de Canadese Minister Jim Flaherty. Hij heeft ook deelgenomen aan alle financiële onderhandelingenin de afgelopen jaren. Deze link legt heel duidelijk uit hoe hij over de situatie denkt.

Het ontslag van het hoofd van de Vaticaan bank de afgelopen week en de verdere beroering in het Vaticaan, zijn tekenen dat er een tijdperk in Europa is afgelopen.

De situatie in Amerika wordt ook naar een piek gedreven. Een serieuze ervaren bron binnen een overheidsinstelling vroeg mij om het volgende bericht zoveel mogelijk te verspreiden:

Het social security nummer (BSN nummer) van President Obama is 042-68-4425 en behoorde toe aan John Paul Ludwig die is geboren in 1890. De grootmoeder van Obama, Madelyn Payne Dunham, werkte in Hawaii in een kantoor waar nalatenschappen werden afgehandeld. Daar had ze toegang tot social security nummers van mensen die waren overleden. Omdat Ludwig nooit een uitkering had gehad, was het eenvoudig om zijn nalatenschap te regelen en zijn er later nooit vragen gekomen over dit nummer.

Grootmoeder wist uiteraard dat haar kleinzoon geen Amerikaans staatsburger was, omdat hij in Kenia was geboren en dat hij vanwege zijn adoptie de Indonesische nationaliteit had. Wilde Obama kunnen doorgaan voor Amerikaans staatsburger, dan had hij een social security nummer nodig en dus koos oma het nummer van Ludwig als het nieuwe social security nummer van Obama.

Bronnen in Indonesië zijn met waterdicht bewijs gekomen waarmee Henry Kissinger kan worden aangeklaagd. Waar het op neerkomt is dat Kissinger betrokken was bij de moord op 14.000 Indonesiërs in Papua Nieuw Guinea. Dit door zijn samenwerking met een goudmijnbedrijf wat hij adviseert, Freeport. Kissinger maakte het mogelijk dat dit bedrijf daar op zoek kon gaan naar goud. Kissinger ontvangt 500.000 Dollar per jaar als directielid en nog eens 500.000 Dollar per jaar als adviseur.

In ieder geval, als de megabedrijven die Amerika besturen een keer weg zijn, zal de Renminbi de nieuwe wereld valuta worden. De datum hiervoor die ik van twee insiders heb ontvangen is 16 september dit jaar.

Er zijn ondertussen vele data de revue gepasseerd onder andere in de media, zonder dat er uiteindelijk daadwerkelijk iets gebeurde, dus laten we sceptisch blijven; "zien is geloven".

Echter, bedenk dat het waar is dat China systematisch alle natuurlijke producten heeft opgekocht, zoals bomen, koper, boerenland of andere tastbare zaken, die de basis zouden kunnen vormen voor de dekking van een nieuwe valuta.

Bron:

Gerald Celente
2012: What is the real truth?Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl