Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
"wakker worden" kan je soms vrienden kosten
Vrijdag, 01 juni 2012 10:55
PDF Afdrukken

Heb je de laatste tijd een verandering opgemerkt in je relatie met andere mensen?

Vind je het moeilijk of ervaar je het als ongemakkelijk als je met anderen praat over spirituele onderwerpen?

 

Een verslag van Gregg Prescott:

Voel je dat je soms heel erg alleen staat met wat je voelt of gelooft? Heb je onlangs het contact verloren met mensen die al heel lang vrienden waren? Dan ben je niet alleen. Ik heb het geluk veel vrienden te hebben op Facebook die ook dergelijke dingen schrijven.

Heel vaak kom ik mensen tegen die wel anoniem veel durven zeggen, maar niet in de werkelijke wereld, uit angst dat anderen ze belachelijk zullen vinden. Ik ben hierdoor een aantal oude vrienden verloren, maar heb ook veel nieuwe gemaakt. Als je eenmaal je ego kunt loslaten, dan maak je je niet meer druk om wat anderen van je denken en voél je ook die pressie niet meer.

Het groepsdenken is een psychologisch fenomeen dat verschillende geloofsrichtingen binnen een groep structureert, waardoor het individuele denken en creatief zijn wordt ontmoedigd. Zelfs binnen een groep individuën die spiritueel ontwaakt zijn vind je dit groepsdenken nog.

Als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid dan zal je zien dat geschiedenis niets anders is dan de interpretatie van iemand van een gebeurtenis of een evolutionair proces, onderbouwd door getuigen, wetenschappelijke gegevens, film of geloof. De echte waarheid kan door vele oorzaken verborgen zijn of verwrongen, maar meestal vanwege controle of macht.

Je hoeft alleen maar te kijken naar waar de mens vandaan komt en je vindt een scala aan mythen over de creatie van de mens, afhankelijk welke cultuur je bekijkt. Wie heeft er gelijk? Kun jij met je vrienden praten over het universum? Weten zij wat een sterrenpoort of een chakra is? Willen zij met jou praten over ascentie of spirituele verlichting?

Als je met mensen praat over de mythe van onze creatie, blijven ze dan vasthouden aan een geloofssysteem wat de verhalen van de religies ondersteunt, namelijk dat de mens rond 4.000 voor Christus werd geschapen? Als je eenmaal begint over de werkelijke oorsprong van de mens, dan blijkt dit in de praktijk vaak te leiden tot een scheiding tussen de mensen die verder kijken dan hun neus lang is en mensen die krampachtig vasthouden aan beperktere denkwijzen.

Wanneer dit soort dingen gebeuren binnen relaties dan veroorzaakt dit wrijving. Het is vaak moeilijk voor iemand om toe te geven dat ze zo lang misleid zijn en toe te geven dat ze misschien op een verkeerd spoor zaten.

Dit is ook een typisch voorbeeld van hoe ons onderwijssysteem werkt en ons opgesloten houdt in een beperkt denkpatroon zonder dat we vragen stellen bij wat we moeten leren. Zij die hieraan vasthouden, zijn bang voor wat anderen zullen zeggen als ze afwijkende gedachten zouden hebben of hun horizon verbreden.

Dus blijven ze onderdanig en gehoorzaam aan wat de maatschappij hen dicteert, in plaats van te vertrouwen op eigen onderscheidingsvermogen en oordeel. Zo kunnen mensen een heel leven leiden met het doen wat de maatschappij van hen verwacht, zonder dat ze het zelf beseffen.

Bekeken vanuit het ego zijn onze gedachten gevormd door wat we geleerd hebben binnen het gezin, van vrienden, de school en religieuze overtuigingen. Maar wat hebben we écht geleerd? Wat hebben we écht te zeggen over iets, wat het ook is, dat ons niet eerst is voorgekauwd door iemand anders?

Het is bewezen middels regressiemethoden dat onze vorige levens en de geschiedenis van onze ziel “slapend” aanwezig zijn in onze cellen, ons DNA. We kunnen dit via hypnotherapie terughalen naar ons onderbewustzijn. Binnen dit cellulaire DNA heb je de herinnering aan de oorspronkelijke bron, samengebracht met alle dingen die je in deze incarnatie wilt bereiken.

Daarnaast liggen daar ook opgeslagen al de uitdagingen die je wilde dat je zullen overkomen en al de mensen die je hier naartoe hebben geleid. Dit zijn ook de mensen die in je leven kwamen en weer zijn verdwenen.

Soms projecteren we een reflectie van onszelf naar anderen omdat wij denken dat ze dat beeld van ons verwachten. In de psychologie wordt hieraan gerefereerd als de “schaduw-zelf”.  Het projecteren van een identiteit die overeenkomt met hoe wij denken dat men ons graag ziet. Dit staat lijnrecht tegenover wie je eigenlijk bent. Er zijn mensen die dit een leven lang volhouden. Zij hebben hun hele leven niets anders gedaan dan proberen te voldoen aan het verwachtingspatroon van een ander. (de 3 perspectieven die er bestaan rond 1 persoon: 1) hoe je jezelf ziet/wilt zien 2) hoe de buitenwereld je ziet 3) hoe je werkelijk bent).

Diegenen die begonnen zijn aan hun spirituele reis kunnen ook met deze knelpunten worden geconfronteerd. Dit kan in eerste instantie cognitieve dissonantie veroorzaken. (Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen).

Dit is de overgangsfase waar velen van ons doorheen zijn gegaan en onze geloofsovertuigingen hebben veranderd. En toch, we zijn onzeker om deze nieuwe denkwijzen te delen met onze vrienden en gezinsleden, uit angst te worden afgewezen.

Naarmate onze spirituele reis vordert, zijn we meer op ons gemak met hoe we voelen en denken en minder ongerust over hoe het gezin, familie en vrienden over dit ontwaken denken. Dit is het punt waarop het ego wordt afgescheiden van het “Zelf” en angst verdwijnt door de aanwezigheid van liefde.

Dit is ook het punt waarop we met bekenden, familie en gezin beginnen te praten over metafysische onderwerpen, met minder aandacht over hoe we misschien bij anderen overkomen.

In de niet al te verre toekomst zal spiritualiteit de overheersende denkwijze vormen en waarschijnlijk zullen zij die zich hier nu van afgekeerd hebben de eersten zijn die hulp zullen vragen, zodat ook zij kunnen omschakelen naar de nieuwe wereld.

Onthoud goed: Je bent niet alleen. Zij die werkelijk van je houden zullen je niet laten vallen, ongeacht de situatie. De mensen die niet langer in je leven zijn hebben hun rol gespeeld en ons geholpen te ontdekken wie we werkelijk zijn. Soms is polariteit nodig om onderscheid te kunnen maken in wie we zijn en waar we naartoe gaan. Dit is waar de nog niet ontwaakten ons geweldig bij helpen. Zij zorgen voor het contrast waardoor wij het verschil kunnen zien.

Stel je ieder ontwaakt persoon op aarde voor met een kaars. Terwijl jouw kaars met zijn vlammetje misschien niet zo indrukwekkend lijkt, helpt het geweldig mee om de wereld volledig in het licht te zetten en het verbindt ons, ongeacht hoe ver we ons ten opzichte van elkaar bevinden.

Het doet misschien pijn om een aantal goede vrienden te verliezen, maar bedenk wat zij in jouw leven hebben gebracht en waarom. Er bestaat een kans dat je een aantal oude relaties met mensen met wie je eens erg close was, gaat verbreken. Maar, er komen nieuwe relaties met gelijkgestemde mensen. Vergeef jezelf, maar ook je vrienden als je er een slecht gevoel bij krijgt.

Mensen komen in je leven met en voor een reden, voor een bepaalde periode of voor de rest van je leven. Als je voor ieder persoon kunt bepalen in welke categorie ze vallen, dan weet je ook wat je voor die persoon kunt doen.

Als er iemand in je leven komt voor een reden dan is dat meestal omdat je kenbaar hebt gemaakt, bewust of onbewust, dat je daar op dat specifieke moment behoefte aan hebt. Zij komen om je door een moeilijke periode te helpen, je te ondersteunen en te begeleiden. Of om je fysiek, emotioneel of spiritueel te steunen. Ze kunnen een geschenk uit de hemel lijken en dat zijn ze ook. Ze zijn er omdat jij er behoefte aan hebt.

Sommige mensen komen in je leven voor een bepaalde periode omdat het jouw beurt is om te delen, te groeien of te leren. Zij brengen je een ervaring of vrede of ze maken je aan het lachten. Ze kunnen je iets leren wat je nog nooit gedaan hebt. Ze geven je meestal heel veel vreugde. Geloof het want het is echt. Maar, alleen voor een bepaalde periode.

Uit levenslange relaties ontvang je fundamentele lessen. Dingen waarop je kunt bouwen om een solide emotionele basis te hebben. Het is jouw taak om deze lessen te accepteren, de ander lief te hebben en alles wat je daaruit leert weer goed te gebruiken op andere gebieden in en van je leven.

Auteur: Gregg Prescott, M.S

Bron:

In5DBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl