Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Een regen van meteorieten
Zaterdag, 21 juli 2012 08:15
PDF Afdrukken

Duizenden mensen zien bollen van vuur over de hele wereld. Spontaan ontstaan er op diverse plaatsen grote bosbranden.

Worden wij allemaal op een dwaalspoor gezet en is dit misschien de echte bedreiging uit de ruimte?Het volgende is de definitie van een meteoriet volgens de Wikipedia:

Een meteoriet is het deel van een meteoroïde die op de aarde inslaat na vanuit de ruimte door de atmosfeer te zijn gevallen. Tijdens de tocht door de dampkring wordt het materiaal sterk afgeremd en zeer heet; dit kan als een meteoor te zien zijn. In wezen is een meteoriet puin uit de ruimte.

De vreemde verschijnselen op aarde beginnen zo rond het begin van 2011 wanneer er overal ter wereld op onverklaarbare wijze duizenden vogels dood uit de lucht neervallen. Dit fenomeen duurt voort tot op de dag van vandaag.

Geen van de vogels vertoont enige vorm van ziekte, maar diverse keren werd vastgesteld dat de vogels externe verwondingen hadden alsof ze geraakt waren door een stomp voorwerp. Er werd door wetenschappers naarstig gezocht naar een verklaring, maar die is er nog steeds niet.

Toch is er iets ontdekt, en wel door een Amerikaanse meteoroloog, Mark Johnson. Hij besloot om de radarbeelden nauwkeurig te bestuderen van de nacht waarop er vele duizenden vogels dood neervielen in Beebe, Arkansas. Wat hij ontdekte was een enorme golf turbulentie boven de vogels tussen de vijf- en twaalfduizend voet, net op het moment dat deze begonnen aan hun fatale vlucht. Op dat moment was er geen sprake van militaire activiteiten in de omgeving.

Wat dit zou kunnen veroorzaken en wat het ook heel waarschijnlijk is, is een meteoriet of een fragment van een meteoriet wat explodeerde. De resulterende schokgolf zou dan de turbulentie veroorzaken waardoor het bij een aantal dieren leek alsof ze door een stomp voorwerp waren geraakt en de elektrische effecten van deze explosie zouden als het ware hun “circuits” hebben verbrand. Ditzelfde elektrische effect zou ook de dood van duizenden vissen kunnen verklaren. Een fenomeen wat ook rond die tijd begon en eveneens tot op de dag van vandaag voortduurt. Explosies van meteorieten of fragmenten daarvan gaan gepaard met een aanzienlijke elektrische ontlading.

Hoe dat in de praktijk werkt zie je in de volgende korte video. Het is een laboratoriumsimulatie van datgene waarvan men denkt dat is gebeurd in Toengoeska in 1908. Zoals je ziet veroorzaakt een dergelijke explosie dusdanige schokgolven dat alles binnen een bepaalde omtrek uit de lucht wordt geslingerd. Als er op dat moment vliegtuigen in het gebied zouden zijn geweest, dan hadden die waarschijnlijk hetzelfde lot ondergaan als de vogels.

Gedurende de laatste jaren is er een geweldige toename geweest van mensen die vuurballen in de lucht hebben gezien en “ontploffingen” (booms) hebben gehoord in de lucht. Er is nauwelijks één week voorbijgegaan dat er geen vuurbal werd gerapporteerd of een onverklaarbare explosie.

Afgezien van het fenomeen zouden deze exploderende meteorieten ook een ander effect op de aarde kunnen hebben zoals aardbevingen, vulkanen, extreem weer enzovoorts. Om even een indruk te krijgen van de fenomenale gebeurtenissen op dat gebied alleen al in de twee voorafgaande maanden, klik hier.

Tijdens de bluswerkzaamheden bij de grote bosbranden in Zuid Dakota crashte een C 130 blusvliegtuig en moesten alle andere zeven vliegtuigen onmiddellijke landen en werden aan de grond gehouden. Misschien uit voorzorg omdat men weet dat dit soort explosies vliegtuigen doet crashen.

Zo is er ook een uitgebreid rapport over het ongeluk met het Air France toestel boven de Atlantische Oceaan in mei 2009. In dit rapport wordt gesuggereerd dat een exploderende meteoriet weleens de oorzaak zou kunnen zijn van deze crash.

Onderzoek wat al vanaf de jaren negentig wordt uitgevoerd, toont aan dat de wereld eerder verwoest werd door een cluster van kometen en/of meteorieten dat rondgaat in ons zonnestelsel en iedere 3.600 jaar langskomt. Dit cluster wordt veroorzaakt door een kleinere tweelingplaneet van onze zon, wat nu zorgt voor al de vreemde effecten die we op aarde meemaken. Het is hetzelfde wat onze verre voorouders meemaakten en het is altijd de voorloper van een nieuwe ijstijd. De theorie over een tweelingplaneet van onze zon is zelfs mainstream en zeer goed mogelijk.

Onderzoek naar deze planeet is geclassificeerd als zeer geheim, sinds het Amerikaanse leger een volledige black-out heeft ingesteld voor alle data afkomstig van satellieten die betrekking hebben op inkomende ruimterotsen. 

De machten achter de schermen zullen er alles aan doen om te voorkomen dat mensen beseffen dat er absoluut niets is wat de regering of hun internationale betaalmeesters kunnen doen om de kosmische wielen die nu in beweging zijn en een duidelijke bedreiging vormen voor alle leven op aarde, te stoppen.

Daarom is het zo belangrijk voor regeringen om dreigingen te hebben zoals “terrorisme” en oorlog, zodat de mensheid het gevoel houdt dat ze de regering nodig hebben om hen te beschermen tegen alle mogelijke rampspoed. In het geval echter de mensheid beseft dat in dit geval er geen overheid ter wereld iets kan doen om hen te helpen, dan verliest ook diezelfde overheid onmiddellijk haar autoriteit.

Bron:

Sott NetBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl